Milyonlarca insanın aynı kötülükleri paylaşması o kötülükleri erdeme dönüştürmez; aynı hataları yapmaları, o hataları doğru kılmaz. #Erich Fromm

Wu Dong Qian Kun - Bölüm 122: Talih Tek Başına Gelmez


 

Bölüm 122: Talih Tek Başına Gelmez

 

Şiddetli bir enerji, sessiz odanın içinde boylu boyunca dalgalanıyordu. Çıplak gözle görülebilen Yuan Gücünün parçalarıysa tıpkı bir duman gibi Lin Dong’un bedenini çevreliyordu.

 

Lin Dong her ne kadar dışarıdan bakılınca sakin görünse de, bedeninin içi bu duruma oldukça tezat bir görüntü oluşturuyordu.

 

Dantianındaki Yuan Gücü Qi topu, boşluğun ezici bir çoğunluğunu çoktan kaplamıştı. Qi topunun içindeyse birbirinden zıt, iki farklı özellik vardı. Ancak bu iki özellik, Yin ve Yang Enerjisi, özünde birbirini tamamen reddetse de şu an birbirlerine daha fazla direnç göstermiyorlardı. Aksine, Yuan Gücünün uzantıları birbirlerini çevrelemiş sürekli bir kaynaşma haliydeydiler.

 

Lin Dong’un tüm dikkati yavaş yavaş kaynaşan Dantianındaki Yaun Dan Qi topundaydı. Bunun ne manaya geldiğini bildiğinden kalbini inanılmaz bir heyecan kaplamıştı. Ancak kendisini hemen sakinleştirip yavaşça dönmeye başlayan Qi topuna odaklandı.

 

*Şarıl şarıl şarıl…*

 

Yuan Gücü Qi topu dönmeye başladığı sırada, içindeki güçlü Yuan Gücü çağlayan su sesi gibi yankılanırken, etrafa sis benzeri bir enerjinin nemli uzantıları da sürekli yayılıyordu.

 

Yuan Gücü Qi topu öyle şiddetli dönmeye başlamıştı ki, etrafa uğuldayan, vızıldayan sesler çıkarmaya başlamıştı. Bu düzeydeki dönme hızı, Lin Dong’un tüm Dantianını bile titretmeye yetmişti.

 

Yuan Gücü Qi topunun kademeli olarak artan hızı neredeyse sınırına ulaşmasıyla birlikte Yin ve Yang Enerjilerin kaynaşma oranı da aynı ölçüde giderek hızlanmıştı.

 

Yin ve Yang birbiriyle uyumlu hale gelip Yuan Dan içinde yoğunlaşmaya başladı.

 

Mevcut durum, Yuan Dan’ı yoğunlaştırmanın en önemli aşamasıydı.

 

O esnada Lin Dong, işi ağırdan almaya cesaret edemeyip tüm dikkat ve konsantrasyonunu Dantianına yönlendirmişti.

 

Yuan Gücü Qi topu delicesine dönmeye devam ederken, Lin Dong içindeki Yuan Gücünün belirgin bir şekilde azaldığını hissedebiliyordu. Yuan Gücü azalmasını sürdürürken sis benzeri enerji de havayı giderek daha fazla doldurmaya başlamıştı.

 

Bu sis benzeri enerji, her zamanki Yuan Gücünden çok farklı bir özelliğe sahipti. Sis, geçmişte, temas ettikleri anda birbirini çılgınca reddeden Yin ve Yang Enerjisini, şu an, mükemmel bir şekilde kendi bünyesinde barındırabiliyordu. Bu şekilde mükemmel bir araya gelişleri, ortaya daha yeni ve daha güçlü bir ürün koymuştu.

 

“Huuu!”

 

En ufak bir yavaşlama belirtisi göstermezsizin, Lin Dong içindeki Yuan Gücünü en ufak damlasına kadar kullanırken Yuan Gücü Qi topunu ise olabilecek en yüksek hızda döndürmeye devam ediyordu.

 

Yuan Gücünün bitmesinin ardından Lin Dong hemen bir sonraki aşamaya geçmedi. Onun yerine küçük bir zihin hareketiyle ortaya bir Yin Yang İncisi çıkarıverdi.

 

Lin Dong’un Yin Yang İncisini bir aylık aralıksız devam eden soğurmasının ardından inci yarı boyutuna kadar küçülmüştü. İncinin üzerindeki siyah-beyaz dalgalar ise daha bir soluklaşmıştı.

 

Ancak böyle olsa bile, Yin Yang İncisinin muhafaza ettiği enerji hala oldukça fazlaydı.

 

Yin Yang İncisi ortaya çıkar çıkmaz, içerisindeki saf enerji dalgaları Lin Dong’un Dantianındaki Yuan Gücü Qi topuna tıpkı bir sel gibi akıyordu.  Lin Dong ise Qi topunu bir kez daha döndürmeye başlamasıyla, yeni gelen bu saf enerjiyi memnuniyetle kabul edip onları Dantianının etrafına biriken sis benzeri enerjiye çeviriyordu.

 

Yin Yang İncisi, Lin Dong’un rafine eden döngüsüne durmaksızın akmaya devam ederken, Dantianındaki sis benzeri enerji ise giderek daha da yoğunlaşıp katılaşıyordu.

 

“Çatırt!”

 

Hiç bitmeyecekmiş gibi görünen bu uzun soğurma işlemi, Lin Dong’un elindeki Yin Yang İncisinde küçük bir çatlak belirene kadar devam etmişti. Bu çatlak süratle giderek büyümüş ve sonunda inci, tuzla buz olmuştu. Görünüşe göre içindeki tüm enerji tamamen kullanılmıştı.

 

Yin Yang İncisini, tabiri caizce, iliğine kadar kurutmasının ardından, Lin Dong’un Dantianı ağzına kadar kaynaşmış Yin Yang Enerjisiyle dolmuştu. Bu denli miktar yüzünden Lin Dong, Dantianının fazlalıktan dolayı şiştiği hissine kapılmıştı.

 

“Oh bee…”

 

Dantianındaki inanılmaz derecedeki güçlü sis benzeri enerjiyi hissetmesi üzerine Lin Dong başını memnun bir ifadeyle salladı. Bir hareketle, Yuan Gücü Qi topu dışarıyı içine çeken soğurma gücü ortaya çıkarırken hızla ters istikamette dönmeye başladı.

 

“Huu!”

 

Şiddetli soğurma kuvvetinin ortaya çıkmasıyla birlikte sis benzeri enerji, Qi topuna vakum kuvvetiyle geriye doğru akmaya başlamıştı.

 

Şiddetli soğurma kuvvetinin altında sis benzeri tüm enerji, eş zamanlı olarak Yuan Gücü Qi topunun içine sıkış tıkış dolmuştu. Yüksek hızda seyreden dönüş hareketi, sisin hızla dağılmasına ve Qi topunun içinde ufak sıvı enerji damlacıklarının oluşmasına sebep olmuştu.

 

 Kısa bir süre içerisinde, Dantianının içindeki yoğun sis benzeri enerji düzinelerce miktarda ufak sıvı damlacıklarına dönüştü.

 

“Yin ve Yang kaynaştı, Yuan Dan yoğunlaşıyor!”

 

Sis benzeri tüm enerjinin sıvı enerjiye dönüşmesine şahit olan Lin Dong, aniden içinden heyecanla bağırmıştı. O an, sanki kocaman bir yumruk Qi topunu sıkıca sıkıştırmasıyla birlikte birkaç sıvı enerji damlacığı zorla birbiriyle kaynaşmıştı.

 

“Güm Güm Güm!”

 

Görünmez bir kuvvet, durmaksızın Qi topunu dövüyordu. Muazzam kuvvet dalga dalga sıvı enerjinin üstüne sağanak gibi yağması, direkt sıvı enerji damlacıklarının zorla birbirleriyle ezilmesine neden oluyordu.

 

“Chi Chi!”

 

Ardı arkası kesilmeyen birçok sıvı enerji damlası zorla birbiriyle yoğunlaşırken, muazzam bir basınç, enerjiyi sıvı halden katı hale getiriyordu. Hemen ardındansa, ayak parmağı büyüklüğündeki bir Dan yavaşça şekil almaya başladı!

 

Bu Dan, sadece küçük bir ayak parmağı boyundaydı ve ne düz ne de yuvarlak bir şekle sahipti. Ancak bu şeklin her yanından durmaksızın yayılan Yuan Gücü oldukça etkileyiciydi.

 

Gelişmemiş Yuan Dan!

 

Sıvı enerji damla damla bu gelişmemiş, ilkel Yuan Dan’a çarpıp onunla hızla birleşiyordu ve bol miktardaki sıvı enerjinin gelişmemiş Yuan Dan’ın bünyesine katılmasıyla birlikte içindeki Yuan Gücüne ait dalgalarının şiddeti de artmıştı.

 

Chi chi chi chi!*

*Deuce: İnanın bu seslerin ne anlama geldiğini bilmiyorum. Başlarda aklıma, hatırlayan var mı bilmiyorum, Mustafa topaloğlunun abuç çi çi çi şarkısı gelmişti :D

 

İnanılmaz büyüklükteki kaynaşmış Yin Yang sıvı enerjisi, en sonunda gelişmemiş Yuan Dan içine alevler içindeki güveler gibi uçuşmadan önce tıpkı meteorlar gibi Dantiana doğru hızla çarparken çıkan anlık sesler Lin Dong’un Dantianında yankı buluyordu.

 

“Bıızz vıızzz!”

 

Lin Dong’un Dantianındaki sıvı enerji oldukça önemli besleyici bir kaynak olduğundan, en son damlasına kadar gelişmiş Yuan Gücü tarafından emildiğinde Lin Dong’un bedeni birden sarsılmıştı. Bu tarif edilemez korkunç his, Dantianından dışarı çıkmasıyla birlikte Lin Dong’un başından tırnağına kadar bedeninin her yerine yayılmıştı.

 

Bu derece korkunç bir güç, Göksel Yuan Son Seviyesindekiyle kıyas dahi kabul etmezdi. Bu acı daha çok metamorfoz, yani başkalaşım geçiren canlıların o anda çektikleri acıyla tarif edilebilirdi.

 

Başlangıç Yuan Dan Seviyesi!

 

Bu seviyedeki bir insan, artık kendisine bir ‘geliştirici’ diyebilirdi. Bu seviyeden önce herhangi biri, sadece sıradan bir uzman sayılırdı.

 

Odanın içinde Lin Dong sıkıca kapalı gözlerini birden açtı. O anda gözlerinde yıldırım gibi bir ışığın çakmasıyla yok olması bir olmuştu.

 

“Fiyuuvv…”

 

Lin Dong ağır ağır ağzını açmasıyla birlikte, beyaz bir Qi topu yavaşça ağzından dışarı çıktı.

 

Bu sahne, Lin Dong’un başarılı bir şekilde bir Yuan Dan yoğunlaştırdığının göstergesiydi.

 

Şu anki Yuan Dan boyutu baş parmak boyundaydı ve rengiyse süt beyazı değil de hafif sarıya çalan bir beyazdı. Görünüşten yola çıkarak, daha önce Lin Zhentian’ın oluşturduğu Yuan Dan’dan çok farklı görünüyordu.

 

Buna ek olarak, pürüzsüz ve yuvarlak yüzeyinde son derece ufak yıldız işaretleri vardı.

 

Sekiz Yıldızlı Yuan Dan!

 

Lin Dong bile sekiz yıldız işaretine bakarken küçük dilini yutmaktan kendini alamamıştı. Sonunda nefesini ve duyularını tekrar kazanmadan önce bunlara bakarken kendisini çok memnun hissetmişti.

 

Sekiz yıldızlı bir Yuan Dan… Bu düzey o kadar yüksekti ki, Lin Dong’un beklentilerini fazlasıyla aşmıştı. Her ne kadar Dünyevi ve Göksel Yuan Seviyelerinin her birerinde ayrı ayrı sıradan olmayan Yin ve Yang Enerjisi soğurmuş olsa da, bu denli kaliteli ve üst düzey bir Yuan Dan yoğunlaştırabileceği kırk yıl düşünse aklına gelmezdi.

 

Aslında Qingtan’ın bedeninden soğurduğu Yin Enerjisi, madendeki Yang Yuan Taşlarından soğurduğu Yang Enerjisi ve sonradan elde ettiği Yin Yang İncisindeki enerjiyle birlikte ortaya çıkacak neticeyi, en fazla altı veya yedi yıldızlı Yuan Dan olur diye tahmin ediyordu.

 

“Haha!”

 

Yavaş yavaş bilincini tekrar kazanmasıyla Lin Dong, elinde olmayarak çok duygusal hareket edip içten bir kahkaha atmıştı. Uzun süren meşakkatli eğitimlerinin sonunda yaptığı işin meyvesini toplamıştı.

 

En sonunda, Yuan Dan Seviyesinin eşiğine adımını gerçek manada atabilmişti.

 

Lin Dong ağzını açıp Yuan Dan’ı tekrar Dantianına gönderdi. Tam ayağa kalkmıştı ki, Niwan Sarayından birden ufak bir sarsıntı yayılmıştı.

 

Bu sarsıntı Lin Dong’un bir anlığına taş kesilmesine sebep oldu. Kısa bir sürenin ardından, bedeni şiddetli bir biçimde sarsılmaya başlar başlamaz yüzü kızardı. O an, Niwan Sarayındaki Kader Ruh Sembolünün beklenmedik bir şekilde küçük Zihinsel Enerji kıvrımından kurtulmak için mücadelede içerisinde olup ikiye ayrıldığını hissedebiliyordu!

 

Niwan Sarayının içinde, asıl Kader Ruh Sembolü çoktan solmuştu. Onun yerindeyse, aynı boyda birbirine tıpa tıp benzer iki Ruh Sembolü vardı. Sessizce Niwan Sarayında süzülürlerken, güçlü Zihinsel Enerji parçaları bu iki Ruh Sembolünden dalga dalga yayılıyordu.

 

İkinci mühür, 2.Mühür Sembol Ustalığının bir işareti!

 

Yuan Dan Seviyesine başarılı bir şekilde adım atmasıyla aynı zamanda Lin Dong, Zihinsel Enerjide de hiç beklemedik bir başarı elde etmişti.

 

Hem Yuan Dan Seviyesi hem de 2.Mühür Sembol Ustalığı!

 

Derler ki; “Felaket tek başına gelmezken, şans hiçbir zaman çift olmazmış.” Ancak Lin Dong’un yaşadığı şu an ise daha çok “Felaket iki kez gelmezken, talih tek başına gelmezmiş.” durumuna benziyordu.

 

Şimdiyse Lin Dong’un gücü korkunç bir hızla artmıştı!

 

----Deuce Not----

Merhaba arkadaşlar birkaç konuda not yazmak istiyorum.

1 – Öncelikle; malumunuzdur ki, bu tür gelişim seviyelerinin olduğu novellerde bilindik bir tabir var: Cultivation, Türkçemizde gelişim, yetişim, ekim gibi manalara denk geliyor ve bunu yapanlarsa; geliştirici, uygulayıcı, yetişimci, ekimci vs gibi isimler alıyor. Ben ise bu seride bu kişilere ‘geliştirici’ diyeceğim ki sonradan karşınıza çıkarsa farklı bir tabir olmadığı konusunda haber vereyim dedim.

2 – Bir diğer konuysa; bu hafta vize haftam olduğu için bölümlerde biraz seyreklik olacak o yüzden anlayışla karşılayacağını ümit ediyor ve bunu telefi etmek için hem sizlere hem de kendime bir hedef tayin etmek istiyorum. Bu hafta Cuma gününün sonuna kadar eğer serinin beğeni sayısı 150’yi bulursa ben de sizlere Pazar akşamına kadar 5 bölümlük mini bir toplu atacağım. He bu en az 5 olur bakarsınız 6 da olur 7 de olur artık şartlar nasıl olursa o konuda söz vermeyeyim :)

Destek ve yorumlarınız için tekrardan teşekkür eder keyifli okumalar dilerim

 
Yorumlar


Giriş Yap


Duyurular

Popüler Seriler

Against The God
Against The God
Beğeni Sayısı: 1392

King of Gods
King of Gods
Beğeni Sayısı: 1171

Tales of Demons & Gods
Tales of Demons & Gods
Beğeni Sayısı: 965

True Martial World
True Martial World
Beğeni Sayısı: 891

Emperor’s Domination
Emperor’s Domination
Beğeni Sayısı: 785

I Shall Seal The Heavens
I Shall Seal The Heavens
Beğeni Sayısı: 745

Martial God Asura
Martial God Asura
Beğeni Sayısı: 700

Coiling Dragon
Coiling Dragon
Beğeni Sayısı: 629

Swallowed Star
Swallowed Star
Beğeni Sayısı: 595

Heavenly Jewel Change
Heavenly Jewel Change
Beğeni Sayısı: 555

Popüler Orjinal Seriler

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 530

KAREN
KAREN
Beğeni Sayısı: 215

GÖKYÜZÜ İMPARATORU
GÖKYÜZÜ İMPARATORU
Beğeni Sayısı: 201

DİPTEN EN TEPEYE
DİPTEN EN TEPEYE
Beğeni Sayısı: 156

Yıldızlar Kralı
Yıldızlar Kralı
Beğeni Sayısı: 148

Acemi Ölümsüz
Acemi Ölümsüz
Beğeni Sayısı: 130

Beyond Eternity
Beyond Eternity
Beğeni Sayısı: 130

THEODEN
THEODEN
Beğeni Sayısı: 124

SAHİPKIRAN
SAHİPKIRAN
Beğeni Sayısı: 122

Lord Of The Demons
Lord Of The Demons
Beğeni Sayısı: 122

Site İstatistikleri

  • 20551 Üye Sayısı
  • 580 Seri Sayısı
  • 28833 Bölüm Sayısı


creator
manga tr