"Beyin bir paraşüt gibidir, sadece açık olduğunda iyi çalışır." #James Dewar

True Martial World - Bölüm 544: Beş Yıl


 

Çeviri: bebebiskuvisi Düzenleme: Fullbringer

 


Güneş ve ay birbirini izleyip doğup battı ve günler geçti. Büyük İmparatoriçe gizemli bölgesinde olanların yarattığı fırtına tüm Tian Yuan Dünyası tarafından öğrenildi. Büyük oluşumlar antik Büyük İmparatoriçe’nin altı unvanlı değerlendirme sistemini duyduklarında, çeşitli büyük oluşumların dahi gençlerinin Büyük İmparatoriçe’nin gizemli bölgesinde kuma gömülmüş kırık baltalı kargılardan farksız olduklarını anladılar. Bu koşullar altında bile, Lin Ailesi’nden gelen Lin Xintong ve Yi Yun, Büyük İmparatoriçe’nin mirasını kazanmayı başarmıştı.


Büyük İmparatoriçe’nin mirası boş verilecek bir mesele değildi. Tüm büyük oluşumların arzusuydu, ama ellerinden bir şey gelmiyordu. Büyük İmparatoriçe sınavları sona erdikten sonra, gizemli bölgenin içine bile giremezlerdi.


Lin Ailesi ise, Yi Yun ve Lin Xintong’la bağlarını ayırdığını duyurmuştu, yani onlara saldırmak akıl kârı değildi.


Böylece mevsimler mevsimleri izledi ve hâlâ Büyük İmparatoriçe’nin mirasını elde etmek isteyen oluşumların sayısı yavaş yavaş azaldı. Sadece Shen Tu Aşireti, Yi Yun ve Lin Xintong’a dair bir iz bulmak için durmaksızın Aşılmaz Deniz’e aşiretlerinin efsanevi figürlerini gönderiyordu.


Ama Yi Yun ile Lin Xintong tamamen yok olmuş gibiydi. Birçok kişi, onların birkaç on yıl daha gizemli bölgeden çıkmayacaklarına inanıyordu. Ve nihayet dışarı çıktıklarında ise, ne kadar güçlü olacaklarına dair bir tahminleri yoktu.


Yıllar yılları kovaladı ve Büyük İmparatoriçe gizemli bölgesi sınavlarının sona ermesinden itibaren beş yıl geçti.


Savaşçılara göre beş yıl uzun bir zaman değildi, ama bazı şeylerin yavaşça unutulmasına, sıcak duyguların yavaşça soğumasına yeter bir süreydi. Ebedi girdabın içinde aniden ortaya çıkan devasa Yıkım Gözü’nün hissettirmiş olduğu korku gibi…


Zamanla Tian Yuan Dünyası’nın büyük oluşumlarının korkusu azalmıştı.


Sonuçta, Tanrıların Mezarı gizemle eş anlamlıydı. Orada ortaya çıkan garip fenomenler asla kabul edilemez şeyler olamazdı. Ve devasa gözün görünüşünden, ebedi girdaptan dışarı çıkma ihtimalinin olmadığı ve Tian Yuan Dünyası’nın temellerini etkileyemeyeceği anlaşılıyordu.


Ama Yi Yun için, beş yıl çok uzun bir süreydi.


Sonuçta hâlâ gençti. Hayata daha yeni atılmıştı. Genç bir elit için, beş yıl gücünü büyük ölçüde arttırmak için yeterliydi.


Bu yıl, Yi Yun yirmi bir yaşındaydı. Beş yıl boyunca özenle yetişim yapmıştı ama yetişim seviyesi artışı hızlı değildi.


Yetişim seviyesi, Dao Tohumu Âlemi’nin orta seviyelerinin zirvesindeydi. Dao Tohumu’nun geç evrelerine girmesine sadece bir adım vardı.


Ve yetişim seviyesinin bu kadar yavaş artmasının nedeni, Yi Yun’un temelini sağlamlaştırıp geleceğe yatırım yapmak istemesi değildi.


Yi Yun, Dao Tohumu’nun zirvesine yirmi bir yaşında ulaşmış olsa bile mükemmel bir temele sahip olacağına inanıyordu.


Yi Yun’un yetişim hızının yavaş olmasının sebebi, zamanının çoğunu ‘Büyük İmparatoriçe’nin Bilgeliği’ne olduğu kadar Azure Yang Lordu’nun Kılıç Dao’suna da harcamasıydı.


Sonuçta ‘Büyük İmparatoriçe’nin Bilgeliği’, ‘Yang Tanrısı Kılavuzu’ ve ‘Dokuz Cehennem’in Kutsal Kitabı’ndan türetilmiş yüce bir teknikti. ‘Büyük İmparatoriçe’nin Bilgeliği’nde büyük başarı aşamasına ulaşmak için, Yin-Yang’ı bütünleştirerek Dokuz Yang Ruhani Enerji’ye hayat vermeleri gerekiyordu. Yi Yun ile Lin Xintong, aşırı uyumlu bedenlerini kullanarak ‘Büyük İmparatoriçe’nin Bilgeliği’nin ilk aşamasında çabucak ustalaşmış olsalar da, ikinci aşamada ustalaşmak kolay değildi.


Yuan Qileri’ne hayat vermeleri için, Saf Yang enerjiyi Dokuz Yang Ruhani Enerji’ye, Saf Yin enerjiyi de Yeşim Öz Ruhani Enerji’ye dönüştürmeleri gerekiyordu. Bunun için de bedenlerinin enerjiye büyük yakınlığa sahip olması yetmiyor, ayrıca içgörü ve uygun koşullar elde etmeleri de gerekiyordu.


Yi Yun ile Lin Xintong idrak kabiliyeti yönünden sıkıntı çekmiyordu ama uygun koşullar kolayca oluşacak şeyler değildi.


Bu durum, nasıl yapacaklarını bilmedikleri bir eylemdi ki, bu eylem de, enerjilerine ruhani bir bilinç kazandırmaktı. Yi Yun ile Lin Xintong Dokuz Yang Ruhani Enerji ile Yeşim Öz Ruhani Enerji’yi elde ettikten sonra ‘Büyük İmparatoriçe’nin Bilgeliği’nin üçüncü aşamasında yetişim yapmaya başlayabilirdi. Ve üçüncü aşamada ustalaşmak daha zordu. Bunun için Lin Xintong ile Yi Yun’un bir olması gerekiyordu.


Bedenleri birbirlerine karşı doğal bir çekime sahipti. Yetişim yaptıkça, Yuan Qileri daha ruhani bir hâle geliyordu. Ve nihayetinde son adımı attıklarında, elde edecekleri faydalar daha büyük olacaktı.


Şu anda, Yi Yun lav havuzunun üzerinde duruyordu. Bir bacağı katlanmış durumdayken, diğer ayağının parmakları, lav havuzunun yüzeyinde yüzen Kızıl Nilüfer’e dokunuyordu. Saf Yang enerji soluyordu.


Lin Xintong ise, buz yatağında bağdaş kurmuş bir hâlde oturuyordu. Uzaktan, Yi Yun’la uyum içinde çalışıyordu. Yin ve Yang enerjileri, bedenleri arasında dolaşıp duruyordu.


Yi Yun hafifçe kollarını kaldırdı ve biri altın biri mavi iki Yuan Qi damlası bedeninin etrafında dolaşmaya başladı. Bunlar, Saf Yin ve Saf Yang enerjilerdi. Yalnız Yin yaratımı, yalnız Yang gelişimi sağlayamazdı. Bu beş yıl içinde, Yi Yun hem Yang hem de Yin’de yetişim yapmaya başlamıştı.


Yuan Qi’nin iki damlası dönüştü. Saf Yang enerji, Saf Yin enerjiden çok daha güçlüydü. Bazen bir Altın Karga’ya dönüşüyordu, bazen de bir deniz ejderhasına. Bir Siyah Kaplumbağa’ya, uçan yılan ejderhasına, kartala, kaplana dönüştüğü bile oluyordu…


Ortaya çıkan bu canlılar, hayatın tasviriydi. Yuan Qi Tezahürü, bir hayat oluşturmanın ilk adımıydı.


Bu beş yıl içinde, Yi Yun’un ‘Tai Ah Kutsal Tekniği’nden edindiği Parlak Güneş Qi’si, ‘Büyük İmparatoriçe’nin Bilgeliği’nden edindiği Saf Yang enerji tarafından özümsenip Saf Yang enerjiye dönüştürülmüş,  Dokuz Yang Ruhani Enerji’yi yetiştirmek için bir temel hâline gelmişti…


Ama, Yi Yun son adımı atmakta başarısız oldu.


Ve şimdiye kadar sayısız kez bunu denemişti.


Genellikle böyle bir darboğazla karşılaşıldığında, bir eğitim seyahatine çıkmak iyi bir seçim olurdu.


Savaşçılar, özellikle genç elitler, güvende olmaktan memnun olmazlardı. Durmaksızın münzevi eğitim yaparsalar darboğazlarla karşılaşmaları kaçınılmaz olurdu.


Böyle bir şey başlarına geldiğinde, bir eğitim gezisi ya da tehlikeli bir gizemli bölge keşfi, içgörü kazanmalarını ya da doğrudan darboğazı aşmalarını sağlayabilirdi.


İşte Yi Yun ile Lin Xintong’un beş yıllık münzevi eğitiminden sonra bu fenomen ortaya çıkmaya başladı.


Ama Yi Yun ile Lin Xintong, Büyük İmparatoriçe gizemli bölgesinden bu kadar erken ayrılamazdı. Dışarı çıkmadan önce, en azından ‘Büyük İmparatoriçe’nin Bilgeliği’nin ikinci aşamasında ustalaşmaları gerekiyordu.


Dışarı çıkma ihtimalleri yokken, geriye kalan tek seçenek Tanrı’ya Dönüşüm Kulesi’ni keşfetmekti.


Yi Yun, Azure Yang Simgesi’yle ikinci kattaki vahşi doğayı ya da dördüncü kattaki aşırı soğuk karlı düzlükleri açabilirdi.


Lin Xintong’la beraber bu iki dünyayı sayısız kez araştırmış olsalar da pek bir şey elde edememişlerdi.


Bugün ise, Tanrı’ya Dönüşüm Kulesi’nin üçüncü seviyesine geldiler. Tanrı’ya Dönüşüm Kulesi’nin üçüncü seviyesi, yetiştirme teknikleriyle dolu olan büyük salonun olduğu yerdi.


Yi Yun ile Lin Xintong daha önce buradan yetiştirme teknikleri seçmiş olduklarından burayı daha önce görmüşlerdi.


Ama bugün, buraya vardıkları an şaşkınlık içinde durdular.


“Oh? Bu…”


Önlerine, büyük salonun duvarlarında, asılı portreler vardı.


Yi Yun ve Lin Xintong ayrı ayrı olmak üzere iki portre görmüştü.


Biri Büyük İmparatoriçe’nin portresiydi. Portredeki sade giysili kadının sadece arkası görülüyordu. Uzun saçları dağınıktı. Çıplak ayaklarıyla, parmak uçlarında havada yürürken, rüzgar kıyafetlerini dalgalandırıyordu.


Ve ayağının altında, ucu bucağı olmayan, aşırı soğuk karlı düzlükler vardı. Sade giysili kadın her adım attığında, ayağının altında bir buz nilüferi açıyordu.


Diğer portre ise, Azure Yang Lordu’nundu!


Azure Yang Lordu, sırtını bir ağaca yaslamış, yerde oturuyordu. Bir elinde içi şarap dolu su kabağını tutuyor, şarap içiyordu. Yanında ise, yere çapraz olarak saplanmış şekilde kılıcı duruyordu. Kılıcın bıçağı kanla lekeliydi.


Biri güzel, diğeri asi olan iki portre...Birlikte duruyorlarken garip bir his veriyorlardı.


Bu iki portreyi gördüklerinde, Yi Yun ile Lin Xintong aniden bir şeyler düşünmeye başladı. Garip bir duyguya sahiptiler...

 

 

 

 
Yorumlar


Giriş Yap


  Duyurular

  Popüler Seriler

  Against The God
  Against The God
  Beğeni Sayısı: 1460

  King of Gods
  King of Gods
  Beğeni Sayısı: 1200

  Tales of Demons & Gods
  Tales of Demons & Gods
  Beğeni Sayısı: 992

  True Martial World
  True Martial World
  Beğeni Sayısı: 907

  Emperor’s Domination
  Emperor’s Domination
  Beğeni Sayısı: 801

  I Shall Seal The Heavens
  I Shall Seal The Heavens
  Beğeni Sayısı: 782

  Martial God Asura
  Martial God Asura
  Beğeni Sayısı: 719

  Coiling Dragon
  Coiling Dragon
  Beğeni Sayısı: 638

  Swallowed Star
  Swallowed Star
  Beğeni Sayısı: 632

  Kara Büyücü
  Kara Büyücü
  Beğeni Sayısı: 600

  Popüler Orjinal Seriler

  Kara Büyücü
  Kara Büyücü
  Beğeni Sayısı: 600

  KAREN
  KAREN
  Beğeni Sayısı: 217

  GÖKYÜZÜ İMPARATORU
  GÖKYÜZÜ İMPARATORU
  Beğeni Sayısı: 200

  DİPTEN EN TEPEYE
  DİPTEN EN TEPEYE
  Beğeni Sayısı: 158

  Beyond Eternity
  Beyond Eternity
  Beğeni Sayısı: 151

  Yıldızlar Kralı
  Yıldızlar Kralı
  Beğeni Sayısı: 150

  Acemi Ölümsüz
  Acemi Ölümsüz
  Beğeni Sayısı: 136

  SAHİPKIRAN
  SAHİPKIRAN
  Beğeni Sayısı: 130

  THEODEN
  THEODEN
  Beğeni Sayısı: 129

  Lord Of The Demons
  Lord Of The Demons
  Beğeni Sayısı: 124

  Site İstatistikleri

  • 15286 Üye Sayısı
  • 722 Seri Sayısı
  • 33471 Bölüm Sayısı


  creator
  manga tr