“Dövüşte usta olanlar öfkelenmez, kazanmakta usta olanlarsa korkmazlar. Dolayısıyla akıllılar dövüşmeden önce kazanır, cahiller kazanmak için dövüşürler.” #Zhuge Liang

True Martial World - Bölüm 460: İnsanlık Dışı İşkence


 

Çeviri: bebebiskuvisi Düzenleme: Fullbringer

 


Shen Tu gençlerinin Shen Tu Nantian’a karşı mutlak bir güvenleri vardı. Katılımcıların %90’ının elendiğini ve Shen Tu Nantian’ın hâlâ çıkmadığını gördüklerinde, güvenleri daha da artmıştı.


O sırada ışık kapısı bir kez daha parladı. Başka biri dışarı çıkarıldı ve çıkar çıkmaz birkaç kez yuvarlandıktan sonra yere düştü.


Ardından kılıcını destek olarak kullanıp ayağa kalktı. İfadesi çok vahşiydi ve öldürme niyetiyle doluydu. Her an saldırıya geçebilecekmiş gibi görünüyordu.


Bu...Gongsun Hong’du!


“Oh? Bu…”


Gongsun Hong siyah taştan meydana çıkartıldığını hemen fark etmedi. Ama ona bakan birçok insan olduğunu ve Li Ateşi Tarikatı’ndan gençlerin onu tebrik etmek için yanına geldiklerini görünce nerede olduğunu anladı.


“Haha, Küçük Kardeş Hong çok güçlü gerçekten de. Çıkmadan önce son ana kadar direndi.”


“O, sonuçta Li Ateşi Tarikatımız’ın en iyisi.”


Li Ateşi Tarikatı’nın genç dahilerinin onu tebrik etmesi, Gongsun Hong’u bir anlığına tereddütte bıraktı, ama çok geçmeden kendine gelmeyi başardı.


Çevresini tarayan Gongsun Hong, insanların çoğunun ondan önce elenmiş olduğunu fark etti.


“Yani çok uzun süre dayandım.”


Gongsun Hong utanacak bir şey olmadığını gördü ve performansından dolayı memnun oldu. Bu testte iyi bir iş çıkartmış gibi görünüyordu!


Normalde düşünülmesi gereken şey buydu.


Gongsun Hong kendi yeteneğine her zaman güvenmişti. Ama Büyük İmparatoriçe gizemli bölgesine girdiğinden beri birçok aksilik yaşamıştı. Gerçekten de en iyi dahilerden biri olup olmadığı hakkında şüpheye düşmüştü hatta.


Ama sonunda, bu testte başarı kazanması ona tekrar güven kazandırmıştı.


Gongsun Hong çevresine bakındı ve kalabalığın içinde Yi Yun’u gördü.


Yi Yun’u gördükten sonra da rahat bir nefes aldı. Ağzının köşeleri yukarı kıvrıldı ve hem alaycı hem de hâlinden memnun bir gülümseme sergilemeden duramadı.


İlk testte şanssızlık yaşamıştı sadece.


İkinci test ise gerçek bir yetenek testi olduğundan Yi Yun’un kusurları açığa çıkmıştı. Ve karşılaştırıldığında, olağanüstü olan oydu.


O anda ışık kapısı parladı ve birkaç insan daha dışarı çıktı. Bu insanlar arasında, Shen Tu Ya da vardı!


Bu zayıf genç, Yi Yun’da derin bir izlenim bırakmıştı. Gözlerinde her zaman bir acımasızlık vardı.


Bu insanlar çok uzun süre içeride kalmıştı, bu sebepten ortaya çıktıklarında kendi oluşumlarından olan insanlar onları tebrik etmek için öne çıkmıştı.


Şimdiye kadar, ilk kişinin elenmesinden itibaren yaklaşık otuz dakika geçmişti.


Ve onun içerde kalma süresi de on beş dakikaydı. Yani henüz dışarı çıkmamış insanlar, ilk elenenin dayandığı sürenin tam üç katı kadar dayanmıştı.


Bu o kadar uzun bir süreydi ki, bekleyenleri gitgide daha fazla beklentiye sokuyordu.


Shen Tu Aşireti’nden olanlar, özellikle de Shen Tu Nantian’ın takipçileri, gittikçe daha fazla gururlanıyordu. Shen Tu Nantian’dan hâlâ bir iz olmaması, büyük kardeşlerinin gelecekte çok güçlü olacağını gösteriyordu. Böylece onlar da daha fazla fayda sağlayacaklardı.


“Çıkmayanlar sadece Shen Tu Nantian ve Lin Xintong!” dedi birisi. Bu sözlerin ardından herkes etrafına bakındı ve bunun doğru olduğunu gördü.


Bir başka on beş dakika daha geçti. Test başlayalı bir saati bulmuştu.


Shen Tu Nantian ile Lin Xintong hâlâ ışık kapısının içindeydi.


İnsanlar hayranlıkla ve şaşkınlıkla birbirlerine baktı. Bu kadar uzun sürenin ardından hâlâ mı dışarı çıkmamıştılar?


Hepsi aynı zihinsel şeytan testine girmişti. Zaman geçtikçe zihinsel şeytanın daha da güçleneceğinin farkındaydılar. Bu kadar uzun sürenin ardından, Lin Xintong’la Shen Tu Nantian’ın hâlâ yüz yüze oldukları zihinsel şeytanların ne kadar güçlü olduğunu hayal dahi edemiyorlardı.


“Gerçekten de bu kadar uzun sürenin ardından bile devam ediyorlar…”


Meydanın köşesinde duran Yi Yun çenesine dokundu. Lin Xintong’un zihinsel şeytanının ne olduğunu bilmiyordu. Ama Shen Tu Nantian’ınki kendisi olabilir miydi…?


Işık kapısının arkasında, o Shen Tu Nantian’la savaşıyorken Shen Tu Nantian da onunla savaşıyor olabilirdi.


Bu varsayım Yi Yun’u garip hissettirdi.


O anda ışık kapısı parladı ve son kalan iki kişiden biri dışarı çıkarıldı; bu, Shen Tu Nantian’dı!


“Büyük Kardeş Nantian!”


Shen Tu Nantian’ın takipçileri çok hızlı tepki verdi. Shen Tu Nantian’ın yanına varmak ve onu tebrik etmek için ileri çıktılar!


Ama Shen Tu Nantian’ın hâlini görünce...afalladılar…


Shen Tu Nantian’ın sertçe yere düştüğünü gördüler. Yüzü simsiyahtı ve bedeni taş gibiydi. Saçları dağınıktı ve üzerinde buz kristalleri vardı. Burun ve kulak deliklerinden kan geliyordu.


Bu sahneyi görünce, insanlar Shen Tu Nantian’ın ışık kapısının ardında neler yaşadığını hayal etmekte zorlandılar!


Onun yanına koşan insanlar bir anlığına ne yapacaklarını bilemediler. Shen Tu Nantian yere yığıldıktan sonra biraz yuvarlanmış, ardından yayılıp kalmış ve öğürmeye başlamıştı.


Ama uzun süre öğürse de kusamamıştı.


Takipçileri bu sahneyi aptalca dikilerek izlemekten başka bir şey yapamadı. Bir şey diyemediler. Shen Tu Nantian’ın, hayallerindeki muzaffer dönüşü ile şimdiki dönüşü birbirinden çok farklıydı. Gongsun Hong’dan bile daha kötü durumdaydı. Yi Yun piçi bile içerde çok uzun kalamasa da pek zarar görmemiş bir şekilde dışarı çıkmıştı.


“Büyük Kardeş Nantian, iyi misin?”


Yalakalarından biri Shen Tu Nantian’a yardımcı olmak için boyutlar arası yüzüğünden bir hap çıkardı.


Bu yalaka, Yi Yun’un grubunda olan ve ilk testte Yi Yun’u öldürmeyi düşünen Shen Tu genciydi.


Shen Tu Nantian’a karşı en saygılı davranan kişi oydu. Mutlak itaat sergiliyordu.


Ama Shen Tu Nantian, Shen Tu gencinin ona bir hap yedirmeye çalıştığını görünce gözleri kıpkırmızı oldu.


Yedi Zehirli İlahi Yin Hapı!


İkinci testte, bir sürenin ardından Yi Yun tarafından yakalanmış ve ondan fazla Yedi Zehirli İlahi Yin Hapı yemeye zorlanmıştı!


Bu korkunç deneyim onun aklını başından almış ve zihinsel şeytanına karşı kaybetmesine neden olmuştu. Aklı hâlâ yerine gelmemişti.


Shen Tu Nantian’ın o anki durumu, yetişiminin zarar görmek üzere olduğu bir durumdu.


Bana tekrar mı hap yedirmek istiyorsun?


Shen Tu Nantian birdenbire bağırdı ve Shen Tu gencinin karnına bir yumruk attı. Shen Tu genci, korkunç bir çığlık attı ve ağzından kanlar püskürterek ipi kopmuş bir uçurtma gibi geri uçtu.


Ama Shen Tu Nantian’ın saldırısının ardından gökten bir ışık hüzmesi indi ve Shen Tu Nantian’ın bedenini sarıp onu tamamen kısıtladı.


Bu durum, gizemli bölgenin kuralının ihlali dolayısıyla gerçekleşmişti. Kimse bir başkasına saldıramazdı; aksi hâlde kısıtlanır ve geçici süreliğine gücünü kaybederdi.


Aslında, Shen Tu Nantian daha yumruk atmaya başladığı an kısıtlanmaya başlanmıştı; yoksa sahip olduğu güçle on altı yaşındaki bir genci tek yumrukta öldürmesi işten bile değildi.


“Ah!”


Işık hüzmesi, tüm vücudunu sardıktan sonra Shen Tu Nantian’ın etini sıkıştırmaya başladı. Derin bir homurdanmanın ardından, Shen Tu Nantian yere yığıldı.


Çevredeki diğer yalakalar da donup kaldılar. Böyle bir şey olacağını hiç beklememiştiler.


Çabucak geri çekilip Shen Tu Nantian’dan uzaklaştılar. Shen Tu Nantian’ın gizemli bölgenin kurallarını ihlal ettiği için cezalandırılmasını önleyecek değillerdi sonuçta.


Bir süre sonra Shen Tu Nantian’ın çevresi yavaş yavaş netlik kazanmaya başladı.


Siyah taştan meydana geri dönmüş olduğunu fark etti.


Shen Tu Nantian sağlam bir temele sahipti. Ama ikinci testte, çok güçlü zihinsel şeytanları tarafından ruhuna zarar verilmişti. Kendini bundan kurtarmayı başaramadı ama illüzyon dünyasından çıktıktan sonra kendini kontrol altına almayı başardı.


Yaşadıkları, test icabıydı sadece…


Tanrı’ya şükür ki, sadece bir testti!


Shen Tu Nantian rahat bir nefes aldı. Alnından ve sırtından soğuk terler akıyordu.


İllüzyon bölgesinde yaşadıkları çok gerçekçi görünüyordu. Hatta gerçekten farksızdı. Orada tekrar tekrar insanlık dışı bir işkence görmüştü. En büyük korkusu gerçeğe dönüşmüştü.


Shen Tu Nantian’ın normale döndüğünü fark ettiklerinde, çevredeki yalakalar onun yanına yaklaşmaya cesaret edebildiler. “Büyük Kardeş Nantian, iyi misiniz…?”


“Büyük Kardeş Nantian, içerde en uzun kalan ikinci kişi olmayı başardınız. Bu inanılmazdı!”


Uzun mu sürdü?


Gerçekten de çok çok uzun sürmüştü. Sona doğru Yi Yun tarafından yakalanıp zincirlenmiş ve çok uzun süren bir işkence faslı başlamıştı.


Bunu düşünmek bile Shen Tu Nantian’ı delirecek hâle getiriyordu.


Ondan fazla Yedi Zehirli İlahi Yin Hapı yemeye zorlandıktan sonra Dantianı yok edilmişti. Ardından tüm meridyenleri teker teker kesilmiş ve eti parça parça oyulmuştu. Sonra yaralarına kalp parçalayan kurtçuk yumurtaları yerleştirilmiş ve kalbi parçalanana kadar yavaş yavaş işkence görmüştü.


En sonunda da Yi Yun tarafından hadım edilmişti!


O kadar çok işkence görmüştü ki, ölümden kurtulamamıştı.


Ve öldükten sonra da illüzyon bölgesinden dışarı atılmıştı. Onun ikinci testi böyle son bulmuştu.


Shen Tu Nantian’a göre, zihinsel şeytanının ona yaptığı her şey kesinlikle gerçekti. Böyle bir işkence, yetişimi yeterince sağlam olmayan birini zihinsel çöküşün eşiğine getirirdi.

 

 

 

 
Yorumlar


Giriş Yap


Duyurular

Popüler Seriler

Against The God
Against The God
Beğeni Sayısı: 1429

King of Gods
King of Gods
Beğeni Sayısı: 1188

Tales of Demons & Gods
Tales of Demons & Gods
Beğeni Sayısı: 973

True Martial World
True Martial World
Beğeni Sayısı: 901

Emperor’s Domination
Emperor’s Domination
Beğeni Sayısı: 791

I Shall Seal The Heavens
I Shall Seal The Heavens
Beğeni Sayısı: 769

Martial God Asura
Martial God Asura
Beğeni Sayısı: 711

Coiling Dragon
Coiling Dragon
Beğeni Sayısı: 633

Swallowed Star
Swallowed Star
Beğeni Sayısı: 618

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 566

Popüler Orjinal Seriler

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 566

KAREN
KAREN
Beğeni Sayısı: 216

GÖKYÜZÜ İMPARATORU
GÖKYÜZÜ İMPARATORU
Beğeni Sayısı: 200

DİPTEN EN TEPEYE
DİPTEN EN TEPEYE
Beğeni Sayısı: 157

Yıldızlar Kralı
Yıldızlar Kralı
Beğeni Sayısı: 147

Beyond Eternity
Beyond Eternity
Beğeni Sayısı: 139

Acemi Ölümsüz
Acemi Ölümsüz
Beğeni Sayısı: 133

SAHİPKIRAN
SAHİPKIRAN
Beğeni Sayısı: 127

THEODEN
THEODEN
Beğeni Sayısı: 125

Lord Of The Demons
Lord Of The Demons
Beğeni Sayısı: 124

Site İstatistikleri

  • 13764 Üye Sayısı
  • 651 Seri Sayısı
  • 31089 Bölüm Sayısı


creator
manga tr