Bölüm 426: Müzakere

avatar
8058 14

True Martial World - Bölüm 426: Müzakere


 

Çeviri: bebebiskuvisi Düzenleme: Fullbringer

 


Shen Tu Aşireti’nin gelişiyle, atmosfer tamamen değişmişti.


Tian Yuan Dünyası’nın büyük bir aşiretinin varisinin hapsedilmesi ve neredeyse ‘Kalbi Parçalamak’ gibi çok ağır bir cezaya çarptırılacak olması, Shen Tu Aşireti’nin yüzüne bir tokat atılması demekti. Olayı daha da trajik hâle getiren ise, onların buraya gelmekten başka çaresinin kalmamış olmasıydı.


Aslında bu konuda hatalı olan taraf Shen Tu Aşireti’ydi. Lin Ailesi kasten bu konuyu yaymış, herkesin bilmesini sağlamıştı. Hain planları açığa çıktığından, Shen Tu Aşireti itibarını kaybetmişti. Şimdi, Shen Tu Aşireti’nin birçok Kıdemlisi, Bin Elli Nine ve en önemli dahileri Shen Tu Nantian, Lin Ailesi’nin elindeydi.


Tanık olan pek çok Tian Yuan Dünyası Aşireti varken, Shen Tu Aşireti durumu sessizce kabullenmekten başka bir şey yapamazdı.


Bu insanlar, Shen Tu Nantian’ı geri götürmek zorundaydı, yoksa Shen Tu Aşireti’ndeki insanların çok kalpsizce davrandığı düşünülecekti. Tian Yuan Dünyası aileleri tarafından, zalimlikle ve soğukkanlılıkla suçlanacaklardı.


Lin Ailesi’nin intikamına gelince, bu şimdinin değil, geleceğin konusuydu.


Lin Ailesi’nin dövüş sanatları alanında, Shen Tu Aşireti’nden ve Lin Ailesi’nden insanlar yüz yüze görüştü. Birbirlerine olan bakışlarından kıvılcımlar çıkacaktı neredeyse.


Dövüş sanatları alanı öldürme niyetiyle doluydu ve Aile Lideri Lin, Lin Ailesi Shen Tu Aşireti’yle olan tüm ilişkilerini kestiğinden gelenlere bir konuk salonu hazırlamamıştı. Görüşmenin dövüş sanatları alanında yapılmasını istemişti.


Dövüş sanatları alanı, yaklaşık bin feet uzunluğundaydı ve ortasına özensiz bir şekilde masalar ve sandalyeler yerleştirilmişti. İki aşiretin kıdemlileri oturuyordu.


Dövüş sanatları alanının çevresinde, Lin Ailesi’nin ve Shen Tu Aşireti’nin gençleri konuşlanmıştı. Bu genç dahiler de birbirlerine öfkeyle bakıyordu.


Bu müzakerede ailenin sağlam duruşuna destek için seçilmiş olmaları, bu gençler için bir onurdu. Her ne kadar keyifli olsalar da, Aile Lideri Lin’in yanında duranlara kıskaçlıkla ve karışık duygularla bakıyorlardı.


Aile Lideri’nin yanında iki kişi duruyordu. Birisi Lin Ailesi’nin göklerin gururlu kızı Lin Xintong’du. Diğeri ise, Yi Yun’du!


Yi Yun’un Yun Yantian olduğunu ve bazı nedenlerden dolayı kimliğini değiştirmiş olduğunu hepsi biliyordu.


Yi Yun, Aile Lideri’nin yanında duruyorken, onlar dövüş sanatları alanının çevresinde duruyordu. Üstelik Yi Yun, Lin Xintong ile yan yana duruyordu, yani onlarla arasındaki statü farkı açıktı.


Lin Fenggu da çok uzakta oturmuyordu. Solgun bir ifadeyle Yi Yun’a bakıyordu. Cezası sona erip müzakere için buraya geldiğinde, Yi Yun’u Aile Lideri’nin yanında dururken görmüştü.


Bu yüzden son derece üzgün hissediyordu. Aile Lideri, Yi Yun’un Metruk ırkla ilişkisi olduğunu biliyordu, ama yine de ona bu kadar iltimas geçiyordu.


Mekanın atmosferi çok ağırdı. Tarafların her an birbirlerinin boğazlarına saldırmaya hazır oldukları söylenebilirdi.


Özellikle müzakerenin dövüş sanatları alanında yapılması, insanların her an bir kargaşa çıkabileceğini düşünmelerine neden oluyordu.


Yi Yun, müzakereden sorumlu kıdemliler dışında, tüm ilginin onun üzerinde olduğunu hissedebiliyordu.


Gerçek gizlenemezdi. Shen Tu Aşireti de Yun Yantian’ın aslında Yi Yun olduğunu biliyordu. O, Shen Tu Aşireti’nin planlarını tamamen yok eden ve Shen Tu Aşireti’nin itibar kaybetmesine sebep olan çocuktu.


Shen Tu Aşireti Kıdemlileri, Yi Yun’a olan düşmanlıklarını bastırabiliyordu ama pek çok genç ona öldürme niyeti dolu bakışlar atıyordu.


“Bu o!”


Zayıf bir genç, Yi Yun’a zehirli yılanlarınkine benzer bakışlar atıyordu.


Derisi solgundu ve hasta gibi görünüyordu. Ama bitkin görünen gözleri oldukça keskindi. Tüm varlığı uğursuz bir akbaba gibiydi.


“Shen Tu Nantian’a zarar veren düşmanı elime geçirseydim, aile içindeki prestijim epey artardı. Ne yazık ki çok genç ve ‘Metruk Gök Tekniği’ne odaklanıyor. Savaş gücü, bahsetmeye bile değmez. Onu yenmek gurur duyulacak bir şey olmaz.”


Zayıf genç baş parmağını burnuna götürdü.


Bu gencin ismi, Shen Tu Ya idi. Shen Tu Aşireti içinde, Shen Tu Nantian’ın güçlü bir rakibiydi!


Shen Tu Nantian ailenin varisi olarak belirlenmiş olsa da, her zaman beklenmedik olaylar olabilirdi. Ya, Shen Tu Nantian’dan daha gençti ve dehşet verici bir ünü vardı.


Genellikle sahte bir beyefendi tavrı takınan Shen Tu Nantian’dan tamamen farklıydı. Shen Tu Ya, kana susamış biriydi. On iki yaşındayken aile görevlerine katılmaya başlamıştı. İlk görevi de, küçük bir haydut tarikatını yok etmek olmuştu. Yüzlerce kişilik tarikattan bir kişi bile canlı kalmamıştı.


Daha sonra da öldürme yoluna sapmıştı. Öldürdüğü cesetleri bile tek parça hâlinde bırakmazdı.


“Ya, ihmalkâr olma!”


Ya’nın sözlerini duyunca, Shen Tu Aşireti’ne müzakerelerde liderlik eden kıdemli yumuşak bir sesle konuştu.


Shen Tu Ya, dudaklarını yalayarak Yi Yun’a baktı. “Biliyorum. Aşiret Lideri’nin emirlerine kesinlikle uyacağım!”


Aile Lideri Lin’in yanında duran Yi Yun, yılana benzer bir çift gözün kendisine baktığını açıkça hissedebiliyordu.


Yi Yun başını hafifçe eğdi ve Shen Tu Ya’yı gördü.


Shen Tu Ya gözlerini hafif kısarken sırıttı.


“Bu adam…” Yi Yun hafifçe kaşlarını çattı. Shen Tu Aşireti’nin dikkatini çektiği kesindi.


Yi Yun’a karşı besledikleri nefret göz ardı edilirse, sadece Shen Tu Nantian’ı alt etmiş olması bile Shen Tu Aşireti öğrencilerinin onu alt etmek istemelerine neden olmuştu.


Shen Tu Nantian’ın aşiret içindeki yerine gıptayla bakan çok insan vardı.


O sırada, aniden mekanda ezici bir baskı hissedildi!


Kimse bu baskının nereden geldiğini bilmiyordu. Sadece bedenlerinin, bir dağ baskı yapıyormuş gibi ağırlaştığını hissettiler.


Bu…


İnsanlar alarma geçtiler. Güçsüz gençler neredeyse yere yığılacaklardı.


İnsanlar gökyüzüne baktılar ve yavaşça toplanan bir karanlık gördüler. Bu ezici baskı, o karanlık buluttan geliyormuş gibiydi!


Shen Tu Aşireti Lideri!


Aile Lideri Lin derin bir nefes aldı. Shen Tu Aşireti Lideri’nin burada olduğunun farkındaydı. Doğrusu, bu kadar önemli bir müzakere yapılırken nasıl olur da buraya gelmezdi ki?


Gelmeseydi, Lin Ailesi bir öfke anında müzakere için gelmiş tüm Shen Tu Kıdemlileri’ni ve gençlerini öldürebilirdi. Bu olursa da, Shen Tu Aşireti çok zayıf düşerdi.


Karanlık bulutların ezici baskısı mekanda hissedildiğinde, bu ezici baskıyı karşılamak için Lin Ailesi’nin birkaç ana zirvesinden birkaç güçlü Yuan Qi hüzmesi yükseldi!


Gökyüzünde iki aura çarpıştı ve güçlü bir rüzgar peydah olarak insanların kıyafetlerini ve saçlarını dalgalandırdı!


Onlar, Lin Ailesi’nin Yüce Kıdemlileri’ydi!


Bu görüşme, bir müzakere olabilirdi ama aslında Shen Tu Aşireti’nin en iyileriyle Lin Ailesi’nin en iyileri arasında bir yarışmaydı!


Gençler, rüzgar ile bulutların bir araya gelişlerinin etkisini görünce heyecanlandılar. Lin Ailesi’nin Yüce Kıdemlileri’nin baskıya direnmelerine yardım etmesiyle daha iyi hissederek rahat bir nefes aldılar.


O sırada Aile Lideri Lin konuştu: “Büyük İmparatoriçe gizemli bölgesi hakkında bilgiler nerede?”


“İnsanlar nerede?” Shen Tu Aşireti’nin müzakereden sorumlu kıdemlisi misilleme yaptı.


“Getirin onları!” Bir Lin Ailesi Kıdemlisi el çırptı.


Çok geçmeden birkaç Lin Ailesi muhafızı Shen Tu Aşireti Kıdemlileri’ni getirdi. Önlerinde Shen Tu Nantian ile Bin Elli Nine vardı.


Zincirliydiler, saçları pis ve dağınıktı. Yüzlerinde kan lekeleri vardı. Ölüm hücresindeki mahkumlardan farksızdılar.


Bin Elli Nine ile Shen Tu Nantian’ı gördüklerinde, Shen Tu Aşireti’nden gelenlerin gözleri seğirdi.


Müzakereden sorumlu kıdemlinin kaşları çatılırken ifadesi de soğudu. “Bunun anlamı ne?”


Bin Elli Nine ile Shen Tu Nantian çok korkunç durumdaydı. Onların bu durumda olmaları, Shen Tu Aşireti’nin yüzüne tokat atmakla aynı şeydi!


“Onları hapsetmek için doğal olarak yetişimlerini kısıtlamamız gerekiyordu. Onları hapsetmek, birazcık acı çekmelerine neden oldu. Böyle yapmasaydık, diğerleri de Lin Ailem’in sizin yaptığınız gibi dilediği zaman gelebilecekleri dilediği zaman gidebilecekleri bir yer olduğunu düşünürdü.” dedi Aile Lideri Lin soğuk bir sesle.


Yi Yun’un yapmış olduğu her şeye, Aile Lideri tarafından zımnen izin verilmişti. Sonuçta Shen Tu Nantian’ı en başta serbest bırakmak istemeyen kendisiydi.


Bu görüntüden dolayı, Shen Tu Aşireti’nin insanlarını geç, Lin Ailesi’nin insanlarının bile kalpleri tekledi. Bu Yi Yun, kesinlikle çok zalimdi!


Kıdemlilerin arasındaki Su Jie’nin dudakları seğirdi. Shen Tu Nantian ile kocakarıyı bu durumda görmekten o kadar keyif almıştı ki, bin bir güçlükle bastırmasa deli gibi kahkahalar atacaktı.


Adi öğrencisi, kesinlikle insanlara acı çektirmekte iyiydi…


Aferin! Su Jie, sayısız nedenden ötürü Bin Elli Nine’den hiç hoşlanmamıştı!


“Birazcık acı mı çektiler?” Müzakereden sorumlu kıdemlinin yüzü karardı. İleri çıkarak Bin Elli Nine ile Shen Tu Nantian’ın önüne geldi. Yıldırım gibi bir hızla bileklerini tuttu!


“Oh?” Kıdemli onların durumlarını dikkatlice araştırdı. Her ikisi de yaralıydı. Meridyenleri zarar görmüştü!


Bu yaralar hafif değildi, ancak iyi ilaçlar kullanırlarsa iyileşmeyecek yaralar da değildi!


Ama bunun, Aile Lideri Lin’in bahsettiği gibi ‘birazcık acı çekmek’ olmadığı aşikardı.


“Size bir şey yaptılar mı?” diye sordu kıdemli.


Shen Tu Nantian ile Bin Elli Nine birbirlerine baktılar. İkisi de Yi Yun’dan kemiklerine kadar nefret ediyordu.


Shen Tu Nantian dişlerini sıktı. “Pozisyonunu ve nüfuzunu kaybeden bir adam pek çok hakarete maruz kalabilir. Yi Yun aşağılık bir insan, ama bize bir şey yapmaya cesaret edemedi. Sadece biraz fiziksel acı çektik, temellerimizde bir hasar yok.”


Shen Tu Nantian, bu sözleri söylerken öfkesinin yükseldiğini hissetti. Yedi Zehirli İlahi Yin Hapı yemeye zorlanmıştı ama sadece biraz fiziksel acı çektiğini söyleyebilirdi. Bu, çok büyük bir aşağılamaydı!


Bu husumet, gerçekten de uzlaştırılamazdı!

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 26424 Üye Sayısı
  • 847 Seri Sayısı
  • 43097 Bölüm Sayısı


creator
manga tr