“Dövüşte usta olanlar öfkelenmez, kazanmakta usta olanlarsa korkmazlar. Dolayısıyla akıllılar dövüşmeden önce kazanır, cahiller kazanmak için dövüşürler.” #Zhuge Liang

True Martial World - Bölüm 409: Küçük Siyah Yılan


 

Çeviri: bebebiskuvisi Düzenleme: Fullbringer

 


“Bir yıl…”


Lin Xintong’a bakarken Aile Lideri’nin ifadesi kötüleşti. Bir ikilem içindeydi. Lin Xintong’un Büyük İmparatoriçe kalıntısını denemesinin Shen Tu Aşireti’ne taviz verileceği anlamına geldiğini biliyordu.


Shen Tu Aşireti’nin bahsettiğine göre, Büyük İmparatoriçe kalıntısı çok pahalıydı. Ve her bir kalıntıyı arıtmak da fazlasıyla zordu. Shen Tu Aşireti, kesinlikle Lin Xintong’un bir kalıntıyı denemesi hâlinde Lin Ailesi’nin yıllarca onları oyalamasına izin vermezdi. Bu karar verildiğinde, Lin Xintong’un meridyenlerini iyileştirmek için bir başka benzer kalıntıyı yeniden arıtmak onlar için imkansızdı.


Lin Xintong ilk kalıntıyı yediği takdirde, önümüzdeki on bir ay boyunca her ay düzenli olarak metruk kemik kalıntısı tüketmesi gerekiyordu. Bu da, Lin Ailesi’nin, Shen Tu Aşireti’nin evlilik teklifi konusunda bir karar vermesi gerektiği anlamına geliyordu.


Lin Xintong’un büyük halası ve Shen Tu Aşireti’ni destekleyen Lin Ailesi Kıdemlileri’ne göre, bunda herhangi bir sakınca yoktu. Büyük hala keyifli bir şekilde gülümseyerek konuştu: “Sevgili Yeğenim Nantian, lütfen bizi tahmin etmek zorunda bırakma. Çabucak Büyük İmparatoriçe kalıntısını çıkar; çıkar ki, onu gözlerimizle görelim!”


Onun bu sözlerini altıncı büyük amca ve birkaç Lin Ailesi Kıdemlisi daha tekrarladı, kalıntıyı görmek için sabırsızlanıyorlardı.


“Pekala, kutuyu açayım. Bu metruk kemik kalıntısı, Shen Tu Aşireti’nin en iyi Metruk Gök Ustaları’nın ve bazı münzevi uzmanların ortak çabalarıyla arıtıldı. Ve başarılı bir şekilde arıtılması için birçok kıymetli malzeme kullanıldı.”


“Büyük İmparatoriçe kalıntısı başarıyla arıtıldıktan sonra hemen kalıntı kutusunun içinde mühürlendi. Bu kalıntı kutusunda yedi mühür vardır. Altısı kaldırılmış durumda zaten ve yedincisi sadece benim zihinsel enerjim ile kaldırılabilir. Bunun amacı da, tıbbi özelliklerinin etkinliğinin kaybedilmesini önlemektir.”


Shen Tu Nantian’ın konuşurken sergilediği tutum ve ses tonu, gururunu yansıtıyordu. Sanki birkaç gün önce çay partisinde o mallığı kendisi yapmamış gibiydi.


Shen Tu Nantian Büyük İmparatoriçe kalıntısını çıkarırken çok keyifliydi. Elindeki kalıntıyla, Lin Ailesi’nin gençlerini geç, üst kademeleri bile onun yanında önemsiz kalacaktı.


“Yedi mührün biri, sadece Shen Tu Nantian’ın zihinsel enerjisi kullanılarak kaldırılabilir. Shen Tu Aşireti, Shen Tu Nantian’ın yerinin önemini vurgulamak istiyor.”


Lin Ailesi Lideri bunun hakkında düşündü. Shen Tu Aşireti’nin neden böyle bir düzenleme yaptığını anlayabiliyordu. Shen Tu Nantian’ın metruk kemik arıtma süreciyle bir ilgisi yoktu, ama Shen Tu Aşireti yine de sadece onun tarafından açılabilecek bir mühür hazırlamıştı. Bunun amacı Shen Tu Nantian’ın öne çıkmasını sağlamaktı ve ayrıca, Lin Ailesi’ne Shen Tu Nantian’ın Shen Tu Aşireti içindeki yerinin olağanüstü olduğunu söylemek ve onun gelecekte Shen Tu Aşireti Lideri olacağını hatırlatmaktı.


“Pekala, mührü açacağım. Lütfen bekleyin.”


Shen Tu Nantian gülümsedi ve zihinsel enerjisini Ebedi Mor Altın kalıntı kutusuna aktarırken el mühürleri yapmaya başladı.


Zihinsel enerji mührünü kırmak için gerekli olan zihinsel enerji önemsizdi, ama Shen Tu Nantian’ın ağır yaralarından dolayı mührü açması için gerekli zihinsel enerji bile ifadesinin biraz değişmesine neden olurken dudakları da beyazlaştı.


Shen Tu Nantian derin bir nefes aldı ve ruhundaki acıya dayanmaya çalıştı. Kalıntı kutusunu kolayca açıyormuş gibi yapıyordu ama herkes alnında beliren yeşil damarı görebiliyordu. Acı içinde olduğu aşikârdı.


Ama kimse Shen Tu Nantian’a gülmekle ilgilenmiyordu, herkes kalıntı kutusuna odaklanmıştı!


Ebedi Mor Altın ilaç kutusunun içi, beyaz Semavi İpek Saten ile kaplıydı. Satenin üzerinde kristale benzer bir kalıntı duruyordu.


Bu kalıntı küre şeklinde değil, yüzük şeklindeydi. Kalıntının ortasındaki boşlukta, küçük, kırmızı bir yılanın hayalî görüntüsü yavaşça hareket ediyordu.


Shen Tu Nantian, büyük İmparatoriçe kalıntısını iki eliyle birden tutarak kutudan çıkardı. Bu kalıntı o kadar çok Saf Yang Qi yayıyordu ki, küçük bir Güneş gibiydi!


Ve kalıntının kendi hayatı varmış gibiydi. Bir bakışta olağanüstü değeri anlaşılabilirdi!


“Bu, gerçek bir hazine!”


Lin Ailesi Kıdemlileri’nin gözleri parladı. Kalıntının değerini bir bakışta anlayabilirlerdi ve bu konuda tartışmak anlamsızdı.


“Bu hayalî kızıl yılan, bir Saf Yang Ruhu’nun yoğunlaşmasıdır. Bu Büyük İmparatoriçe kalıntısı da Saf Yang bir nesnedir. Aslında, Lin Xintong’un meridyenlerinin bu hâlde olmasının sebebi, aşırı Saf Yin Beden’e sahip olmasındandır. Sadece aşırı Saf Yang bir nesne Lin Xintong’un meridyenlerini iyileştirebilir!”


“Yanılmıyorsam bu kalıntının malzemesi, bir ilkel gerçek ruh kemiğinin yaşam özü. Ayrıca bu, Saf Yang Qi temelli bir ilkel gerçek ruh!”


İlkel gerçek ruh seviyesindeki metruk hayvanlar çok nadirdi ve sadece Kutsal Yabanın derinliklerinde yaşıyorlardı. Bu sebeple onları yakalamak çok zordu. Ve Saf Yang temelli bir ilkel gerçek ruh ise, daha da nadirdi.


Bu tür metruk hayvanların kemiklerinin değeri, tasavvur dahi edilemezdi.


“Shen Tu Aşireti’nin kendine bu kadar güvenmesine şaşmamalı. Bu seviyede bir kalıntıyla, Lin Xintong’un meridyenlerinin iyileşme olasılığı %80-%90’ı bulur.”


Lin Ailesi’nin yaşlı neslinden olan Metruk Gök Ustaları’nın çoğu, metruk kemik kalıntısını gördükten sonra heyecanlandı.


Bu his, birinci sınıf bir kılıç gören bir kılıç ustasının hissettiğine benzerdi.


Bu seviyede bir kalıntıyı görmek bile onlar için bir zevkti.


Dahası, bu kalitede on bir kalıntı daha vardı!


Büyük İmparatoriçe kalıntısı tanıtıldıktan sonra tüm gözler Lin Xintong’da toplandı.


Büyük İmparatoriçe kalıntısının Lin Xintong üzerinde etkili olup olmayacağını görmeyi bekliyorlardı. Bunun olması, Lin Ailesi Kıdemlileri’nin dört gözle beklediği bir şeydi.


“Haha, Kıdemli iyi gözlere sahip!” Shen Tu Nantian gurur dolu bir gülümseme sergiledi. “Bu Büyük İmparatoriçe kalıntısı, gerçekten de Saf Yang temelli bir ilkel gerçek ruh kemiğinin yaşam özünden arıtıldı. İlkel gerçek ruha gelince, bunu açıklamak benim için uygun değil. Shen Tu Aşiretim, bir ilkel gerçek ruh kemiğinin yaşam özünden on iki kalıntıyı arıtmayı başardı. Bir set olarak arıtıldıklarından, kalıntıların birbiriyle bağlantısı var.”


İnsanlar, Shen Tu Nantian’ın söylediklerinin gerçek olup olmadığını anlayamadılar. Shen Tu Nantian’ın bunları bir kez daha vurgulamasıyla, Lin Ailesi, Lin Xintong kalıntıyı tükettiği takdirde bir karar vermek zorunda olacaklarını biliyordu. Shen Tu Aşireti, bir ilkel gerçek ruh kemiğinin yaşam özünün tümüyle bir denemeye harcanmasına izin vermezdi.


Lin Xintong sessiz kaldı. Shen Tu Nantian’ın onları zorladığının farkındaydı. Bu kalıntıyı denemek istemiyordu, çünkü onu bir kez yerse Lin Ailesi Shen Tu Aşireti’ne borçlanmış olacaktı ve bu da, durumu daha karmaşık bir hâle getirecekti.


“Xintong!”


Aile Lideri, Lin Xintong’un ne düşündüğünü anlayabiliyordu. Şu anda, Lin Xintong’u her zaman sevmiş olan Aile Lideri bile onun yanında duramazdı.


Büyük aşiretler her şeyi düşünmek zorundaydı. Lin Ailesi zaten Lin Xintong’un kalıntıyı denemesine izin vermeyi kabul etmişti ve Shen Tu Aşireti de üzerine düşeni yapmıştı, bu yüzden işler bu duruma varmışken Lin Ailesi’nin kararını değiştirmesi, eleştirilere, kınamalara sebep olacaktı.


Ama asıl önemli olan, Büyük İmparatoriçe kalıntısının Lin Ailesi Lideri’ni heyecanlandırmasıydı. Shen Tu Aşireti’nin, Lin Xintong’un meridyenlerini iyileştirebileceğine, her an daha fazla ikna oluyordu.


Zira Shen Tu Aşireti kendine güvenmeseydi, büyük aşiretlerden bu kadar çok önemli kişiyi bu ana şahit olsunlar diye davet eder miydi?


“Shen Tu Aşireti’nin böyle bir kalıntı arıtabileceğini...hiç ummamıştım…”


Lin Xintong’un çok da uzağında olmayan Su Jie, iç çekerek başını salladı. Shen Tu Aşireti’nden hoşlanmayan Su Jie bile, Büyük İmparatoriçe kalıntısı hakkında olumsuz bir şey söyleyemiyordu.


Su Jie içinden geçenleri söyleseydi, Lin Xintong’un bunu denemesini isterdi. Sonuçta Lin Xintong’un meridyenlerini kendi elleriyle iyileştirme şansı çok düşüktü ve Lin Xintong’un genç yaşta ölmesini ve olağanüstü yeteneğinin heba olmasını istemiyordu.


“Xintong iyi düşün. Gerilmiş ok fırlatılmalıdır. Büyük İmparatoriçe kalıntısını denemezsen Lin Ailesi durumu kurtaramaz.”


Shen Tu Aşireti, Lin Ailesi’ni zorlamak için şahit olarak birçok aşireti davet etmiş ve Lin Ailesi Kıdemlileri bu durumdan memnunlar.


Lin Xintong sessizdi. Tüm insanların gözleri Lin Xintong’a odaklanırken ortam da sessizleşti.


Lin Xintong’un kararı ve tutumu, en önemli olan şeydi!


Atmosfer gittikçe ağırlaşırken, insanlar Lin Xintong’un şu an çok büyük bir baskı altında olduğunun bilincindeydi.


Olağanüstü cesarete sahip bir genç kız bile bu baskıyla baş edemeyebilirdi!


O sırada, hiç kimse köşede bir sandalyede oturan maskeli Yi Yun’un gözleri parlayarak kalıntıya baktığını fark etmedi.


Büyük İmparatoriçe kalıntısı...öyle görünüyor ki…


Shen Tu Nantian kutuyu açtığında, Yi Yun da enerji görüşünü açmıştı.


Mor Kristal’in enerji görüşüyle, tüm yanılsamaları silebilir, her şeyin özünü görebilirdi. Yi Yun, kılıç ve sabre mezarlarında bile, onlarca milyon yıl geçmesine rağmen mezar sahibi tarafından geride bırakılmış enerji izlerini görebilmişti.


Bu, Büyük İmparator seviyesindeki bir Metruk Gök Ustası’nın bile sahip olmadığı bir yetenekti.


Ama Yi Yun, enerji görüşüyle kalıntıyı incelerken garip bir şey buldu.


Kalıntının içinde, az miktarda siyah bir gaz vardı.


Bu siyah gaz, kırmızı yılanın altında gizliydi. Ondan daha inceydi ve içinde kırmızı yılandan daha küçük, siyah, zehirli bir yılan yüzüyordu.


Enerji görüşünü kapattığında, siyah yılan görünmez oluyordu. Kalp titreten bir hayalet gibiydi!


Nedenini bilmese de, Yi Yun bu siyah yılanın kötü bir şey olduğunu hissetti. Bu, Yi Yun’un daha önce hiç kapılmamış olduğu bir histi!


Bu kalıntıyla ilgili bir problem olabilirdi!


Bu olasılığı fark edince, Yi Yun’un ifadesi ciddileşti!


Atmosfer hâlâ ağırdı. Lin Xintong hâlâ konuşmamıştı. Tüm gözler hâlâ Lin Xintong’un üzerindeydi.


“Genç Efendi Shen Tu, bırak kalıntıya önce ben bir bakayım.”


O sırada aniden Lin Ailesi Lideri konuştu.


Aslında, durumun garipliğini dağıtmak için konuşmuştu. Üstelik, bir sorun olup olmadığını görmek için kalıntıyı inceleyebilirdi.

 

 

 
Yorumlar


Giriş Yap


Duyurular

Popüler Seriler

Against The God
Against The God
Beğeni Sayısı: 1435

King of Gods
King of Gods
Beğeni Sayısı: 1192

Tales of Demons & Gods
Tales of Demons & Gods
Beğeni Sayısı: 976

True Martial World
True Martial World
Beğeni Sayısı: 903

Emperor’s Domination
Emperor’s Domination
Beğeni Sayısı: 791

I Shall Seal The Heavens
I Shall Seal The Heavens
Beğeni Sayısı: 770

Martial God Asura
Martial God Asura
Beğeni Sayısı: 713

Coiling Dragon
Coiling Dragon
Beğeni Sayısı: 639

Swallowed Star
Swallowed Star
Beğeni Sayısı: 624

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 574

Popüler Orjinal Seriler

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 574

KAREN
KAREN
Beğeni Sayısı: 216

GÖKYÜZÜ İMPARATORU
GÖKYÜZÜ İMPARATORU
Beğeni Sayısı: 200

DİPTEN EN TEPEYE
DİPTEN EN TEPEYE
Beğeni Sayısı: 157

Yıldızlar Kralı
Yıldızlar Kralı
Beğeni Sayısı: 148

Beyond Eternity
Beyond Eternity
Beğeni Sayısı: 140

Acemi Ölümsüz
Acemi Ölümsüz
Beğeni Sayısı: 133

SAHİPKIRAN
SAHİPKIRAN
Beğeni Sayısı: 128

THEODEN
THEODEN
Beğeni Sayısı: 125

Lord Of The Demons
Lord Of The Demons
Beğeni Sayısı: 124

Site İstatistikleri

  • 14328 Üye Sayısı
  • 673 Seri Sayısı
  • 31804 Bölüm Sayısı


creator
manga tr