"Ben Li Qiye'yim ve bu tek başına yeterli." #Emperor's Domination

True Martial World - Bölüm 403: Dört Görüntü Mührü


 

Çeviri: bebebiskuvisi Düzenleme: Fullbringer

 


“Shen Tu Nantian nihayet elindekileri gösterecek!”


Shen Tu Nantian’ın metruk hayvan kanını çıkartışını gördükten sonra, insanlar dikkatle onu izlemeye başladı. Daha önce, Shen Tu Hai ile Shen Tu Feng sıra dışı ‘Metruk Gök Teknikleri’ sergilemişti. Hepsi de Shen Tu Aşireti’nin gizemli bölgede keşfettiği şeylerdi.


Shen Tu Feng, Yi Yun’dan etkilenip hata yapmıştı, öyle ki, neredeyse run mühürleri patlayacaktı. Yine de Lin Ailesi, Shen Tu Aşireti’nin ‘Metruk Gök Tekniği’ndeki gücünü kıskanmıştı.


Shen Tu Nantian’ın gösterisi, bu olayın en önemli anıydı.


Aslında Shen Tu Nantian sıradan bir genç olarak değerlendirilemezdi. Otuzunu geçmişti zaten ve birçok bakımdan Shen Tu Hai, Shen Tu Feng ve Yi Yun’u fazlasıyla aşıyordu.


Shen Tu Feng ile Shen Tu Hai’nin öğrenebileceği her şeyi, o da öğrenebilirdi ve onlardan çok daha iyi yapabilirdi.


Düzen diski gittikçe parlaklaştı. Shen Tu Nantian’ın ayaklarının altında, toplam dört ilkel tür kan kavanozu vardı ve hepsinin de kapakları açılmıştı. Yer ve Gök Yuan Qi’sinin etkisi altında, fokurdayan kandan kırmızı ışık noktaları yükselmeye başladı.


Shen Tu Nantian kollarını açtı ve ayakları yerden kesilip bedeni havada durmaya başladı.


Savaşçılar Yuan Tesisi’ni aştıklarında uçabilirlerdi. Yani havada asılı kalmak Shen Tu Nantian için zor bile değildi.


Shen Tu Nantian el mühürleri yapmaya başladı. El hareketleri çok yavaştı, hatta ince parmaklarının açıklanamaz bir cazibesi vardı. Seyircilerin zihnine kazınıyordu sanki.


“Bu, ne tür bir kadim ‘Metruk Gök Tekniği’?”


İnsanlar tahmin etmeye çalıştı. Antik ‘Metruk Gök Tekniği’ miraslarının çoğu uzun zaman önce kaybolmuştu, Su Jie ve Lin Aile Lideri gibi figürler bile Shen Tu Nantian’ın kullandığı tekniği zor bulmuştu.


O sırada, Shen Tu Nantian’ın arkasından renkli ışıklar çıkmaya başladı.


Bu ışıklar bir araya gelip bir fenomen oluşturdu.


İnsanlar, Shen Tu Nantian’ın ayaklarının altındaki düzen diskinde yemyeşil otların büyüdüğünü görebiliyordu. Çimenlerin arasından yabani çiçekler büyüyordu. Oldukça güzel görünüyordu.


“Bu bir fenomen görüntüsü!” dedi bir Lin Ailesi Kıdemlisi. Savaşçılar, fenomen görüntüleri oluşturmak için kendi Yer ve Gök Yuan Qi’lerini kullanabilirlerdi. Misal, Yi Yun da Parlak Güneş Qi’sini kullanarak Tang Vadisi’nin görüntüsünü oluşturabilirdi.


Ancak fenomen görüntüleri sadece yanılsamaydı ve çok gerçekçi görünmezdi. Ama Shen Tu Nantian’ın görüntüsü, gerçek bir çayır gibiydi. İnsanlar belli belirsiz, çimenlerden ve çiçeklerden gelen kokuyu bile alabiliyordu.


Renkli ışıklar yoğunlaştıkça çayırda bir ruh ağacı büyümeye başladı. Daha sonra da ruh ağacının önünde bir kaynak ortaya çıktı.


Kaynak suyu akarken de bir insan figürü!


Bu figür, yeşil bir elbise giyiyordu ve kafasında da bir saç bandı vardı. Elinde bir yelpaze tutuyordu ve genç yaşında birçok şey başarmış bir bilgin gibi gözüküyordu.


Bilgin ağacın altına oturdu ve usulca yelpazesini sallamaya başladı. Şiir okuyup resim çiziyormuş gibiydi. Rüyaya benzer bir sahneydi.


“Bu, Shen Tu Nantian’ın ‘Görünüş Totemi’!” dedi bir Lin Ailesi Kıdemlisi.


“Oh? ‘Görünüş Totemi’ mi?”


İnsanımsı ‘Görünüş Totemleri’ çok nadir görülürdü. Daha önce Tai Ah Kutsal Şehri’nde savaşırken gördüğü Feng Lin’in ‘Görünüş Totemi’ de böyleydi. Sırtında iki kanadı olan kılıç kullanan bir kız!


Feng Lin’in ‘Görünüş Totemi’ne kıyasla, Shen Tu Nantian’ın ‘Görünüş Totemi’ daha gerçekçiydi. Bu canlı sahne o kadar gerçekçiydi ki, ölümlüler, o bilginin gerçekten de ruh ağacının altında durduğuna inanırdı.


“Shen Tu Nantian’ın ‘Görünüş Totemi’, Mücerret Ölümsüz Cennet olarak bilinir.” İnsanlar, Shen Tu Nantian’ın ‘Görünüş Totemi’ne şaşırırken Shen Tu Aşireti’nden Bin Elli Nine onu keyifle tanıttı. “Nantian’ın ‘Görünüş Totemi’, ölümsüz bir cennettir. Cennetin içindeki insan figürü ise, Nantian’ın tecessümüdür. Bir gün bu figür bir Ölümsüz Kral’a dönüşürse, Nantian’ın gücü sınırları aşacaktır.”


Bin Elli Nine, Shen Tu Nantian gibi bir torunu olduğu için gurur duyuyordu.


‘Görünüş Totemleri’ fenomen görüntüsü olan çok az kişi vardı. Dahası, bu tür ‘Görünüş Totemleri’ evrim geçirebilirdi. Onun, üstün kaliteli bir ‘Görünüş Totemi’ olduğu söylenebilirdi.


“Anlıyorum. Sevgili Yeğenim Nantian, kesinlikle insanlar arasında bir ejderha.” Lin Xintong’un büyük halası, yeri geldiği için konuştu. Shen Tu Nantian’a ne kadar bakarsa onu o kadar çok seviyordu. “Mücerret Ölümsüz Cennet’in içindeki beyefendi, Sevgili Yeğenim Nantian’ın mizacına gerçekten uygun. ‘Görünüş Totemi’nde bir beyefendi olması, onu mükemmel betimliyor.”


Saray kıyafetleri içindeki kadın Shen Tu Nantian’ı överek Bin Elli Nine’yi fazlasıyla memnun etti. Kırışıklarla dolu yaşlı yüzünde bir gülümsemenin belirmesine neden oldu.


“Beyefendi mi? Bu övgü, beyefendilere hakaret!” Su Jie’nin dudakları kıvrıldı. Başka bir şey söyleyerek boşu boşuna tartışamazdı. Shen Tu Nantian bir beyefendiyse, o zaman kendisi de bir Aziz’di.


Su Jie sessizce küfrederken gözlerinde bir ışık parladı. Shen Tu Nantian’ın ayağının dibindeki dört ilkel tür kan kavanozundan yoğun bir kan hüzmesinin yayıldığını görebiliyordu.


Kan hüzmelerinde metruk hayvanların ruhları ortaya çıktı.


Hayvan belgisi!


Savaşçılar ‘Görünüş Totemleri’ni oluştururken kendi elleriyle öldürdükleri metruk hayvan cesetlerinden hayvan belgileri oluştururdu!


Bir ‘Görünüş Totemi’ni sadece böyle oluşturabilirlerdi.


Şimdi de, Shen Tu Nantian ‘Metruk Gök Tekniği’ni sergilerken hayvan belgileri oluşturmuştu. Dahası, bu hayvan belgileri ilkel türlerden kalan kanlardan yoğunlaşmıştı.


Bu dört ilkel tür Shen Tu Nantian tarafından öldürülmemişti. Bu da, Shen Tu Nantian’ın oluşturduğu hayvan belgilerinin, ‘Görünüş Totemi’ için gereken belgilerden daha farklı olduğu anlamına geliyordu.


Bu, aslında çok eski bir mühürleme tekniğiydi, Su Jie’nin anlayamayacağı kadar derindi.


“Dört Görüntü Mührü…” dedi Lin Ailesi Lideri yavaş yavaş.


Dört Görüntü, kuzey, güney, doğu ve batıyla ilgiliydi. Her görüntü bir ilahi hayvana karşılık geliyordu: Mavi Ejderha, Beyaz Kaplan, Anka Kuşu ve Siyah Kaplumbağa.


Elbette Shen Tu Nantian bu ilahi hayvanların kanlarını kullanamazdı. Shen Tu Nantian’ı çevreleyen dört metruk hayvan mührü şunlardı: doğudaki Mavi Piton, batıdaki Vahşi Kutsal Kaplan, güneydeki Ateş Kuşu ve kuzeydeki Gizemli Kaplumbağa.


Bu dört metruk hayvan, dört ilahi hayvanın görüntüsüyle eşleşiyordu. Lin Ailesi Lideri, böyle bir mühürleme tekniğini sadece kitaplarda görmüştü.


Dört Görüntü Mührü, Shen Tu Aşireti’nin gizemli bölgede bulduğu son şeydi.


Bu mühürleme tekniği, metruk hayvanların kanlarındaki belgileri çıkarmak için gerekliydi. Metruk kemiklerle de birleştirilebilirdi ve Shen Tu Nantian’ın çalışması için çok uygundu.


Dört Görüntü Mührü, çay partisinin genç nesiller arasındaki gösterisindeki son kozdu.


Bin Elli Nine, art arda gösterilen üç Kadim ‘Metruk Gök Tekniği’nin, Lin Ailesi’ni şaşırtmak ve ayartmak için yeterli olacağını düşünüyordu.


“Xintong Hanım’ın da ‘Metruk Gök Tekniği’nde çok başarılı olduğunu duymuştum. Neden bize göstermiyorsun?” Bin Elli Nine, aniden Lin Xintong’a döndü. Lin Xintong’dan hoşlanmıyordu.


Lin Ailesi’nin Shen Tu Nantian’a karşı ihtiyatlı olduğu gibi, Bin Elli Nine de Lin Xintong’a karşı şüpheci ve ön yargılıydı.


Lin Xintong ile Shen Tu Nantian’ın evliliğini kabul etmiş olması ve onlarla bir araya gelmesi, sadece kazanacakları faydalardan dolayıydı.


Ama Lin Xintong kendi aşiretlerine gelin olmadan önce onun ağzının payını bir güzel vermeyi istiyordu.


Lin Xintong’un hâlâ genç olduğunu biliyordu. Meridyenlerinden kaynaklanan kısıtlamalara ek olarak, elbette ‘Metruk Gök Tekniği’ndeki seviyesi Shen Tu Nantian’dan düşük olacaktı. Ayrıca Lin Xintong kadim ‘Metruk Gök Teknikleri’nden hiçbirini bilmiyordu. Shen Tu Nantian Dört Görüntü Mührü’nü gösterdikten sonra nasıl bir yöntem kullanırsa kullansın rezil olacaktı.


Lin Xintong kaşlarını çattı ve ona cevap vermedi. Bin Elli Nine’nin aklından geçenleri biliyordu. Shen Tu Nantian’ın ‘Metruk Gök Tekniği’nde genç nesil arasında rakipsiz olduğunu itiraf etmek zorundaydı.


“Yaşlı bunağı görmezden gel.” Su Jie, Yuan Qi’sini kullanarak sesini Lin Xintong’a iletti. “Yi Yun serserisinin birkaç yıl önce doğmamış olması çok kötü. Öyle olsaydı, Shen Tu Nantian bu kadar kibirli davranamazdı.”


Su Jie öfkeliydi. O bunları düşünürken, Shen Tu Nantian, Dört Görüntü Mührü’nde son kritik ana girmişti.


Dört Görüntü Mührü’nü kullanmak çok zordu. Dört Görüntü Mührü’ne kıyasla, Beş Element Kemik Düzeni ya da Siyah Elli Şeytan, ay ışığıyla kıyaslanan ateş böceği ışığı gibiydi. Bahsetmeye bile değmezlerdi.


Shen Tu Nantian’ın yeteneğiyle bile Dört Görüntü Mührü’nü böyle bir aşamaya kadar kullanmak kolay değildi.


‘Görünüş Totemi’ alev alırken, renkli ışıklar daha da parlaklaştı.


Shen Tu Nantian zorlukla da olsa dört hayvan belgisini birleştirmeyi başardı. Son birleşim de tamamlanmak üzereydi.


O sırada Yi Yun’un gözlerinde bir ışıltı ortaya çıktı. Bir köşede durmaktaydı ve kimse ona dikkat etmiyordu. Dudaklarının köşeleri yukarı doğru kıvrıldı ama maskeden dolayı kimse bunu görmedi.


Zihinsel enerjisini dolaştırmaya başladı. Kalbindeki Mor Kristal’de de görkemli mor ışıklar dolaşıyordu. Ama kimse onları tespit edemezdi.


Shen Tu Nantian’ın kullandığı Dört Görüntü Mührü’nün özü, enerjiydi. Dahası, ilkel türün kanından yeni çıkarılmıştı ve sahipsiz saf enerjiydi.


Sahipsiz enerji de, Mor Kristal için gıdadan başka bir şey değildi. Yi Yun’un istediği de buydu.

 

 

 
Yorumlar


Giriş Yap


  Duyurular

  Popüler Seriler

  Against The God
  Against The God
  Beğeni Sayısı: 1459

  King of Gods
  King of Gods
  Beğeni Sayısı: 1199

  Tales of Demons & Gods
  Tales of Demons & Gods
  Beğeni Sayısı: 991

  True Martial World
  True Martial World
  Beğeni Sayısı: 907

  Emperor’s Domination
  Emperor’s Domination
  Beğeni Sayısı: 800

  I Shall Seal The Heavens
  I Shall Seal The Heavens
  Beğeni Sayısı: 781

  Martial God Asura
  Martial God Asura
  Beğeni Sayısı: 719

  Coiling Dragon
  Coiling Dragon
  Beğeni Sayısı: 638

  Swallowed Star
  Swallowed Star
  Beğeni Sayısı: 633

  Kara Büyücü
  Kara Büyücü
  Beğeni Sayısı: 597

  Popüler Orjinal Seriler

  Kara Büyücü
  Kara Büyücü
  Beğeni Sayısı: 597

  KAREN
  KAREN
  Beğeni Sayısı: 217

  GÖKYÜZÜ İMPARATORU
  GÖKYÜZÜ İMPARATORU
  Beğeni Sayısı: 200

  DİPTEN EN TEPEYE
  DİPTEN EN TEPEYE
  Beğeni Sayısı: 158

  Beyond Eternity
  Beyond Eternity
  Beğeni Sayısı: 151

  Yıldızlar Kralı
  Yıldızlar Kralı
  Beğeni Sayısı: 150

  Acemi Ölümsüz
  Acemi Ölümsüz
  Beğeni Sayısı: 136

  SAHİPKIRAN
  SAHİPKIRAN
  Beğeni Sayısı: 129

  THEODEN
  THEODEN
  Beğeni Sayısı: 129

  Lord Of The Demons
  Lord Of The Demons
  Beğeni Sayısı: 124

  Site İstatistikleri

  • 15230 Üye Sayısı
  • 719 Seri Sayısı
  • 33341 Bölüm Sayısı


  creator
  manga tr