Eğer hakim olsaydım, yapacağım ilk şey kölelik ve aristokratik sistemi değiştirmek olurdu. Eğer kanunun karşısında eşitsek, o zaman herkes her şeyde eşit olmalı ve sınıf farklılıkları olmamalı! #The Dark King

True Martial World - Bölüm 336: Yıldırım Etki Alanı


 

Çeviri: bebebiskuvisi Düzenleme: Fullbringer

 

 

Bai’nin karşısına kim çıkarsa çıksın baskı altında kalırdı!

 

Aşırı hızının yanı sıra, oldukça derin bir güce de sahipti!

 

Yi Yun’un hızı, açıkça onun dengi olamıyordu, bu da Tai Ah Kutsal Şehri savaşçılarını endişelendiriyordu.

 

O sırada Yi Yun iki gözünü de kapadı. Rakibi saniyenin onda birinden daha hızlı olduğu sürece arkasında bıraktığı ardıl görüntüler kişinin gözüne takılırdı. Bai çok hızlıydı ve bu nedenle ardında çok fazla ardıl görüntü bırakıyordu. Bu yüzden de onun yerini saptamak zorlaşıyordu.

 

Yi Yun Mor Kristal’in enerji görüşünü açtı. Enerji görüşünde tüm ardıl görüntüler kayboldu, geriye sadece çok yüksek hızda hareket eden bir enerji hüzmesi kaldı.

 

Enerji görüşüyle en temel enerji akışlarını görebildiğinden ardıl görüntülere yer yoktu.

 

Bai’nin yerini açık bir şekilde görebiliyordu.

 

“Yi Yun gözlerini mi kapadı?”

 

“Sadece algısına mı güveniyor?”

 

Yi Yun’un gözlerini kapattığını gören insanlar paniğe kapıldı. Mor Kan ve Yuan Tesisi savaşçılarının Yuan Qi algılamaları nispeten zayıftı ve gözlerini kapattıkları takdirde algıları daha da azalırdı.

 

Sonraki an, insanlar mor bir hüzmenin parladığını gördüklerinden bunun hakkında düşünmeye zaman bulamadılar.

 

“Cha!”

 

Siyah Işık’ın hareketi, havada bir enerji dalgası bıraktı.

 

Yi Yun sanki bir gölde duruyormuş gibiydi. Bai’nin kılıcı da bir balık gibiydi, göl suyu dalgalandığında Yi Yun bunu hissedebiliyordu.

 

O sırada Yi Yun hareket etti. Birleşen Kılıç ve Sabre!

 

Yi Yun, Saf Yang Kılıç Sarayı’nın kılıç niyetini kullanmadı. Hem kılıç hem de sabre mezarına  girdiğinden hem kılıç hem de sabre niyeti hakkında içgörü kazanmıştı!

 

Kılıç ve sabre mezarlarının seviyesi, Saf Yang Kılıç Sarayı’nın seviyesinden daha düşük olsa da Tai Ah Kutsal Şehri bilgelerinin çoğunun anlayışlarının ötesindeydiler.

 

“Ka-cha!”

 

Yi Yun’un sabresi ve kılıcı, Siyah Işık ile çarpıştı!

 

Mor ışık, mor yılanların havada dans etmesi gibi arena boyunca dağılırken enerjilerin çarpışması şiddetli bir patlamaya yol açtı. Mor dalganın içinde yanan Saf Yang enerji vardı!

 

Yi Yun’un Sabre ve Kılıç Qi’leri Güneş gibi yanıyordu. Bai’nin saldırısını doğrudan engellemişti!

 

Bai’nin saldırı hızı, Yi Yun’a nazaran daha yüksekti ama Yi Yun’un sabre ve kılıç hareketleri, Bai’ninkileri aşıyordu. Yi Yun’un hükmedici duruşu, yükselen bir dağ gibi sabitti. Enerjisi kükreyen okyanuslar gibiydi!

 

Bir göz kırpışlık zaman zarfında Bai ile Yi Yun yüzlerce darbe değiş tokuşu yaptı.

 

Bu süre zarfında, hız farkından dolayı Bai’nin yaptığı saldırılar Yi Yun’unkinin en azından iki katıydı.

 

Rakibi başka biri olsaydı hız farkından dolayı Bai’nin hızlı saldırılarınca yenilirdi.

 

Ama karşısında Yi Yun vardı ve durum tamamen farklıydı.

 

Bai’nin saldırı hızı daha yüksek olsa da Yi Yun’un savunmasını aşamıyordu.

 

Kılıç ile sabre, ejderha ile kaplan gibiydi. Yi Yun’un bedenini mükemmel bir şekilde savunuyorlardı, onları aşmak imkansızdı.

 

Bai iki kez saldırıyor, Yi Yun onları tek bir hareketle engelliyordu.

 

Darbe değiş tokuşu gittikçe daha yoğunlaştı. İnsanlar sadece sahnenin ortasındaki sayısız ardıl görüntüyü görebiliyordu. Durum, çılgın bir fırtınaya benziyordu. Bai’nin hızı belliydi, Yi Yun’un hızı ise daha yavaş olsa da bu sadece Bai’ye kıyaslaydı. Seyircilere göre erişilmez bir hızdı!

 

Kılıç hüzmeleri! Sabre hüzmeleri!

 

Saf Yang enerji! Yıldırım enerjisi!

 

Kontrolsüz enerji dalgalanmaları nedeniyle Kutsal Yaban Sahnesi’nin mor volfram zemin karolarının üzerinde izler ortaya çıkmaya başlamıştı!

 

“Bu çok korkutucu. Bu, Yun Long Kutsal Krallığı ile Tai Ah Kutsal Krallığı’nın bir numaralı kişilerinin savaşı mı?”

 

Seyircilerin bir kısmı, Güney'in On Ülkesi'nden ya da diğer küçük oluşumlardandı. Onların turnuvaları, Yun Long Kutsal Krallığı ile Tai Ah Kutsal Krallığı’nın karşı karşıya geldiği turnuvadan farklıydı.

 

Yi Yun ile Bai’nin darbe değiş tokuşunu izleyen Güney'in On Ülkesi ile diğer küçük oluşumlar bunu ne kadar kabul etmek istemeseler de öfkelerinden kurtuldular.

 

“Bu hız… Bu güç! Bizim ülkemizin bir numarası oldukça vahşi olabilir ama onların karşısında muhtemelen birkaç saniye bile dayanamaz…”

 

“Bizim ülkemizin durumu da aynı. Her zaman daha güçlü biri vardır…”

 

Küçük ülkelerden gelen birkaç savaşçı yutkunarak konuştu. Genç nesilden birilerinin böyle yüksek seviye bir savaşa tutuşacakları ihtimalini hiç düşünmemişlerdi ama şimdi gözlerinin önünde olan şey buydu!

 

O sırada bir “Peng!” sesiyle birlikte bir Yuan Qi patlaması gerçekleşti ve bir şok dalgası yayıldı. Yi Yun ile Bai birbirlerinden ayrıldılar.

 

Az önceki darbe değiş tokuşları fırtına gibiydi. Kaç darbe değiştiklerini kimse bilmiyordu.

 

Yi Yun ile Bai birbirlerinden iki yüz feet uzakta durdu. Arenada hâlâ az önceki savaştan kalan Yuan Qi dalgaları vardı.

 

“Hızım seninkinden daha yüksek olsa bile sadece hızımı kullanarak seni yenemeyeceğimi kabul ediyorum!”

 

Bai’nin sesi ciddiydi. Bundan önce sadece hızını kullanarak rakiplerini yenerdi. Ama bu görüşünü, Yi Yun’un karşısındayken değiştirmek zorunda kalmıştı.

 

Kendinden daha yüksek hıza sahip biriyle başa çıkılabilirdi.

 

Daha önce karşılaştığı rakipleri bunu yapamamıştı ama şimdi, bir uzmanın karşısındayken böyle bir senaryo gerçekleşmişti.

 

Yi Yun dedi ki: “Hıza önem verdiğinde doğal olarak saldırı gücün zayıflıyor!”

 

“Haklısın. Seninle savaşmak beni hayal kırıklığına uğratmadı. Sen ve ben gelişmek için savaşmak zorundayız. Yalnızca daha fazla uzmanla karşılaşarak öğrenebiliriz. Anca o zaman umulmadık ölüm tehlikelerinden sağ çıkabiliriz.”

 

Bai konuşurken kılıcını mor volfram zemine sapladı.

 

“Zi Zi Zi!”

 

Elektrik akımı sesi duyulurken Yi Yun da mor volfram fayanslardaki akımı hissetti. Bu, bedeninin uyuşmasına neden oldu!

 

Yi Yun hemen bu saldırıya dayanabilmek için Saf Yang Qi’sini dolaştırmaya başladı.

 

“Oh? Bai mor volfram zemine yıldırım aktararak mı Yi Yun’a saldırdı?” Pek çok insan şaşırdı. Şimdi zemin bile Yi Yun’un karşısındaymış gibi görünüyordu.

 

Ama kısa süre sonra çenelerini kapattılar. Kutsal Yaban Sahnesi’nin üzerinde mor ışıktan bir perdenin görünmeye başladığını fark ettiler.

 

“Bu…?”

 

Pek çok insan bunu anlayamadı.

 

“Bu bir Etki Alanı!” Kalabalığın arasında insan lordu seviyesinde biri paniklemiş bir şekilde konuştu: “Etki Alanları, Güç Alanları olarak da bilinir. Sadece çok az sayıda insan yasalarla böyle doğaüstü bir yakınlığa sahip olabilir. Anca o zaman böyle bir anlayış kazanabilirler. Beklenmedik şekilde, siyahlı genç de bu yaşında kendi Etki Alanına sahip olabilmiş…”

 

Yetişimleri yüksek bir âleme ulaştığında herkes yasaları anlayabilirdi. Ama, yasaları anlayış seviyeleri arasında fark olurdu.

 

Ama Etki Alanları tamamen farklı bir konuydu.

 

Etki Alanları oldukça derindi. Sadece dahiler arasında bile dahi olanlar böyle bir anlayış kazanabilirdi.

 

Kişinin yasalara olan yakınlığı yetersizse hayatı boyunca çalışsa dahi Etki Alanları hakkında anlayış kazanamazdı. Yasalara olan yakınlık ise, doğuştan gelirdi. Daha sonra sıkı çalışılarak kazanılanlar, oldukça sınırlı olurdu.

 

Yuan Tesisi savaşçıları geç, zirve insan lordları, ve hatta bilgeler bile Etki Alanları hakkında içgörü kazanmakta başarısız olabilirdi. Bunun nedeni de bilgelerin diğer alanlarda güçlü olabilmesinin, belli yasalarla yüksek yakınlıkları olmasını gerektirmemesiydi.

 

Örneğin Jian Ge kılıçlara odaklanmıştı ve kılıç ustalığında eşi benzeri yoktu.

 

Yasalar bakımındansa, Jian Ge ‘Tai Ah Kutsal Tekniği’ne çalışıyordu, çok yüksek bir seviyeye ulaşmış olsa da Saf Yang enerjiyle yakınlığı yetersiz olduğu için Saf Yang Etki Alanı'nı oluşturamamıştı.

 

Bai, Yıldırım Etki Alanı'nı kullandığında, seyircileri geç, bilge koltuklarında oturan kıdemliler bile şaşırmıştı.

 

Siyahlı genç hiç şüphesiz yıldırımların sevgisine mazhar olmuştu. O, gerçekten de Yıldırımın Oğlu’ydu!

 

Yıldırım yasalarına olan yakınlığı ve yıldırım yasaları anlayışı inanılmazdı!

 

 

 
Yorumlar


Giriş Yap


Duyurular

Popüler Seriler

Against The God
Against The God
Beğeni Sayısı: 1435

King of Gods
King of Gods
Beğeni Sayısı: 1190

Tales of Demons & Gods
Tales of Demons & Gods
Beğeni Sayısı: 976

True Martial World
True Martial World
Beğeni Sayısı: 902

Emperor’s Domination
Emperor’s Domination
Beğeni Sayısı: 791

I Shall Seal The Heavens
I Shall Seal The Heavens
Beğeni Sayısı: 770

Martial God Asura
Martial God Asura
Beğeni Sayısı: 713

Coiling Dragon
Coiling Dragon
Beğeni Sayısı: 635

Swallowed Star
Swallowed Star
Beğeni Sayısı: 621

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 569

Popüler Orjinal Seriler

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 569

KAREN
KAREN
Beğeni Sayısı: 216

GÖKYÜZÜ İMPARATORU
GÖKYÜZÜ İMPARATORU
Beğeni Sayısı: 200

DİPTEN EN TEPEYE
DİPTEN EN TEPEYE
Beğeni Sayısı: 157

Yıldızlar Kralı
Yıldızlar Kralı
Beğeni Sayısı: 148

Beyond Eternity
Beyond Eternity
Beğeni Sayısı: 139

Acemi Ölümsüz
Acemi Ölümsüz
Beğeni Sayısı: 133

SAHİPKIRAN
SAHİPKIRAN
Beğeni Sayısı: 128

THEODEN
THEODEN
Beğeni Sayısı: 125

Lord Of The Demons
Lord Of The Demons
Beğeni Sayısı: 124

Site İstatistikleri

  • 13891 Üye Sayısı
  • 662 Seri Sayısı
  • 31391 Bölüm Sayısı


creator
manga tr