"Çok fazla eğilmek kişiyi kambur eder." #Swallowed Star

True Martial World - Bölüm 283: Av Fırsatı


 

Çeviri: bebebiskuvisi Düzenleme: Fullbringer

 

 

Gözlerini kısmasıyla, Yi Yun’un görüşü sis katmanını delip geçti. Çok geçmeden uzaktaki sahne görüşüne girdi. Gördüğü şey, dev, kızıl bir karıncayla savaşan genç bir erkek ile genç bir kızdı.

 

Bu kırmızı karıncayı da hemen tanıdı. Metalik Ateş Karıncası idi. Vücudu neredeyse delinemez kızıl bir zırhla kaplıydı.

 

Zayıflığı antenleriydi. Antenleri kesildiğinde kör olurdu. Algısının yavaşlamasının yanında büyük bir zarar da görürdü.

 

Antenleri kesildiğinde, onu öldürmesi daha kolay olurdu. Ama Metalik Ateş Karıncası antenlerini çok dikkatli bir şekilde korurdu. Antenlerine saldırmaya çalışan herkes, kendini önce onun metalik kıskaçlarıyla uğraşmak zorunda bulurdu!

 

Bu ikili, karşılarındaki Metalik Ateş Karıncası’ndan açıkça daha zayıftı, bu yüzden de tehlikeli bir durumdaydılar.

 

“Tai Ah Kutsal Şehri’nin yetişimcileri olmalılar…”

 

Yi Yun, onların üzerindeki Tai Ah Kutsal Şehri kıyafetlerini ve yetiştirme tekniklerini fark etti.

 

Bir ikilem içinde kaldı. Sonrasında alelacele oraya gitmemeye karar verdi. İkili, karıncayla zar zor başa çıkabilse de yakın zamanda yenilmeyeceklerdi.

 

Önce Saf Yang hayvan belgisini özümsemeyi denemek zorundaydı. Bu, Yi Yun’un Göktaşı Uçurumu’nda öldürdüğü ilk Saf Yang metruk hayvandı. Metruk hayvanın ölümünden çok sonra belgisini yoğunlaştıramayacağından siftahını israf etmemek zorundaydı.

 

Yi Yun ruhani enerjisiyle Mor Kristal’i eşleştirdi ve daha demin öldürdüğü Çift Kanatlı Öküz Şeytanı’na bağlı, girdap benzeri bir güç oluşturdu.

 

Wo! Wo! Wo!

 

Metruk hayvandan çıkarılan Yang özü enerjisi dönmeye başladı. Havada, Çift Kanatlı Şeytan Öküzü’nün yumruk büyüklüğünde canlı gibi bir belgisi oluştu.

 

Hayvan belgisi oluştuğunda zaman kaybetmeden kaçmaya çalıştı. Ama Yi Yun onu kendine çekmek için büyük bir güç kullanınca, hayvan belgisi çabucak Yi Yun’un bedenine girdi.

 

Hayvan belgisi vücuduna girdiğinde, Yi Yun titremeye başladı. Yavaş yavaş Dantianı’na girdikten sonra kanına ve kemiklerine dağılmak üzere vücudunda dolaşan Saf Yang enerjisini hissetti.

 

Yi Yun’un özümsediği Saf Yang Yuan Qi, hâlâ yanan bir fırın gibiydi. Yi Yun’un kanını ve kemiklerini güçlendirerek uyum sürecini ilerletti.

 

“Beklendiği gibi, Göktaşı Uçurumu’ndaki metruk hayvanlar oldukça bol ve saf Yang Yuan Qi’ye sahipler. Sonunda Saf Yang bir totem yoğunlaştırabilirim…”

 

Yi Yun ‘On Bin Hayvan Totemi’nde yazılanları izleyerek Saf Yang bir totem oluşturmak için bu hayvan belgisini kullandı. Bu, Yi Yun’un ‘On Bin Hayvan Totemi’ni yoğunlaştırmaya çalıştığı ilk seferdi. Daha önce öldürdüğü Bin Ayaklı Siyah İpek Böceği Saf Yang bir metruk hayvan olmadığından onun sadece belgisini özümsemişti. O enerjiyi de, bugünün aksine, ‘Görünüş Totemi’ni yoğunlaştırmak için bir temel olarak kullanmıştı.

 

Yi Yun, bilgelerin bile anlayamadığı ve kitabın bile yarım olduğu ‘On Bin Hayvan Totemi’ne karşı beklentiyle doluydu.

 

Enerjisini dolaştırdığında vücudunun değişime uğradığını fark etti. Bundan inanılmaz bir keyif aldı ve aynı zamanda daha da ciddileşti.

 

Ama Çift Kanatlı Öküz Şeytanı’nın belgisini kullanarak ‘Görünüş Totemi’ni oluşturmaya çalıştığında bu keyfi kayboldu.

 

Çift Kanatlı Öküz Şeytanı görece zayıf bir metruk hayvan olsa da içinde bulunan Saf Yang enerji miktarı oldukça çoktu, ama bu enerji, ‘Görünüş Totemi’nin on binde birini bile tamamlayamamıştı.

 

Bu kadar az mı?

 

Yi Yun çok şaşırdı. Mor Kristal’in desteği sayesinde hayvan belgisini oluşturmada inanılmaz bir avantajı olduğuna emindi. Ama öyle olsa bile, ‘On Bin Hayvan Totemi’ni yoğunlaştırmak beklediğinden çok daha zor olacaktı.

 

‘Görünüş Totemi’ni güç bela oluşturması için on bin Çift Kanatlı Öküz Şeytanı mı öldürmesi gerekecekti?

 

On bin kulağa azmış gibi gelebilir ama bu kadar çok metruk hayvanı öldürmek için çok fazla zaman harcaması gerekecekti. Ayrıca binlerce metruk hayvan öldürdükten sonra tekniği yoğunlaştırırken bir kaza olup olmayacağı da meçhuldü.

 

Pek çok savaşçı, ‘Görünüş Totemleri’ni yoğunlaştırmadan hemen önce, çeşitli sebeplerden dolayı verdiği tüm emekleri ıskartaya çıkarırdı.

 

Yuan Tesisi’ne ulaşmadan önce ‘Görünüş Totemi’ni oluşturabilenlere eşsiz dahiler denmesi de bu sebeptendi. Qin Haotian bile ‘Görünüş Totemi’ yoğunlaştırmada herhangi bir avantaja sahip değildi.

 

‘On Bin Hayvan Tekniği’ kesinlikle çok zor...Diğerlerinin teknikleri daha kolay olduğundan hata yapıp çabalarını çöpe atsalar bile çok şey kaybetmezler. Ama benim gizemli totem tekniğim farklı… Başarısız olursam biterim resmen…” Yi Yun yüzünü buruşturdu.

 

Başlangıçta Mor Kristal’e sahipken ‘On Bin Hayvan Totemi’nde ustalaşmanın zor olmayacağını düşünmüştü ama şimdi Mor Kristal’in de belli yasalara uymak zorunda olduğunu görebiliyordu.

 

Yazılana göre ‘On Bin Hayvan Totemi’ni oluşturmak için on bin ilkel tür öldürmek zorundaydı.

 

İlkel türle sıradan bir metruk hayvan arasındaki en büyük fark, enerjilerinin kaliteleriydi.

 

Mor Kristal enerjiyi istediği gibi kontrol edebilirdi ama kalitesini değiştiremezdi. Çift Kanatlı Öküz Şeytanı’nın enerji kalitesinin düşük olduğu açıktı, ‘On Bin Hayvan Totemi’ni yoğunlaştırmak için yetersizdi.

 

“İlkel tür öldürmem imkansız. Görünüşe göre, daha üst seviye Yang temelli metruk hayvanlar öldürmeliyim. Saf Yang metruk hayvanların enerjileriyle ‘On Bin Hayvan Totemi’ni yoğunlaştırmada ne kadar zorlanacak olursam olayım başka şansım yok.” Yi Yun iç çekti.

 

Bu, oldukça yüksek seviyeli gizemli tekniklerin problemiydi. Bilgelerin bile ustalaşamadığı bu tekniğin, Mor Kan seviyesinde biri için ne kadar zor olduğu ortadaydı.

 

“Kıdemli Cang Yan’ın beni bu tekniği almaktan vazgeçirmeye çalışması şaşırtıcı değil. Sabre Gerçeği’nin Yirmi Üç Kelimesi’nde birkaç gün içinde biraz anlayış kazanmış olsam da ‘On Bin Hayvan Tekniği’ni öğrenebileceğimi düşünmüyordu. Bu gizemli totem tekniği kesinlikle çok zor…”

 

Yi Yun bunları düşünürken uzaktan bir kızın çığlığı geldi. Büyük bir tehlikedeymiş gibiydi.

 

“Oh? Daha fazla dayanamıyorlar mı?”

 

Yi Yun arkasını dönüp o yöne doğru baktı. Metalik Ateş Karıncası’nın buz kristalleriyle kaplandığını gördü. Öfkelenmiş, delice saldırıyordu.

 

Buz kristallerinin, kullanılan bir düzen boncuğundan geldiği açıktı. Ama Metalik Ateş Karıncası’nı yaralamamış, daha ziyade öfkelendirmişti.

 

Onları tanımasa bile onların da Tai Ah Kutsal Şehri’nden olduğu açıktı, ki bu yüzden Yi Yun yardımlarına gitmeden duramazdı. Bin Ordu Sabresi’ni çekti ve Metalik Ateş Karıncası’na doğru atılırken arkasında ardıl görüntüler bıraktı!

 

Yi Yun’un hareketleri, çevredeki enerjiyi etkileyici bir şekilde dalgalandırdı.

 

İkilinin, Metalik Ateş Karıncası ile olan yoğun mücadelesinden dolayı çevredeki şeyleri fark edecek zamanı yoktu ama Yi Yun onlara yakınlaştığında sonunda onu fark edebildiler.

 

Yi Yun’u görünce çok mutlu oldular. Erkek olan hemen bağırdı: “Dostum, güçlerimizi birleştirelim ve bu Metalik Ateş Karıncası’nı öldürelim. Düzenler konusunda cimrilik yapma. Metalik Ateş Karıncası’nı öldürdükten sonra en iyi malzemeleri alabilirsin!”

 

Metalik Ateş Karıncası’nın saldırılarını atlatmaya çalıştığından gencin sesi aceleciydi. Durumlarının çok iyi bir hâle geldiğini düşünüyordu.

 

Ama o daha sözlerini bitirmeden, Yi Yun rüzgar gibi Metalik Ateş Karıncası’nın başına atılmıştı bile!

 

Hedefi, doğal olarak karıncanın anteniydi!

 

Metalik Ateş Karıncası, küçük bir insanın aniden önünde belirmesini fark etmemiş gibiydi! Anlık bir tereddütten sonra antenlerini geriye doğru çekti.

 

Aynı zamanda da metal benzeri kıskaçlarını açarak Yi Yun’u ısırmaya çalıştı!

 

Bu kıskaçlar, siyah demirden bir sütunu bile koparabilirdi!

 

“Ah!”

 

Yakında duran kız bir çığlık attı. Metalik Ateş Karıncası ile başa çıkmak oldukça zordu ve herkes onun zayıf noktasının antenleri olduğunu biliyordu, ama antenlere saldırılacağını söylemek, bunu yapmaktan çok daha kolaydı!

 

Metalik Ateş Karıncası’nın tepkileri çok hızlı olduğundan, antenlerini korumak için hemen hareket ederek antenlerine saldırılmasını zorlaştırır, bunun yanında en güçlü saldırısıyla da karşılık verirdi!

 

Kız farkına varmadan Yi Yun’un ısırıldığı ve kalbinin parçalandığı sahneyi düşündü.

 

Ama Yi Yun’un tepkileri de çok hızlıydı. ‘Zaman Farkındalığı’nın büyük başarı aşamasını kullanarak havada yönünü değiştirdi. Aynı zamanda boyutlar arası yüzüğüne dokundu ve siyah bir parlamayla altın tuğlasını eline alıp saldırdı.

 

“Ka-cha!”

 

Altın tuğla, doğrudan Metalik Ateş Karıncası’nın ağzına vurdu!

 

Yi Yun’un tuğlasında herhangi bir run yazılı olmayabilirdi ama iyice sertleştirilmiş donmuş metal, en sağlam ve en ağır malzemeydi; Metalik Ateş Karıncası’nın kıskacından bahsetmeyi geç, darbenin şoku beynine bile ulaşmıştı.

 

Bu his, insanın kafasına vurmak için bir milyon poundluk bir balyoz kullanmak gibiydi. Beden ne kadar güçlü olursa olsun bu sersemlikten hemen kurtulunamazdı.

 

Metalik Ateş Karıncası’nın bu sersemlik anında Yi Yun Bin Ordu Sabresi’ni çekti ve karıncanın antenlerini hedef aldı.

 

“Cha!”

 

Sabre Qi’si yükseldi ve beyaz bir şelale gibi gökyüzünde parladı!

 

Metalik Ateş Karıncası antenlerini korumak için geri çekmiş olsa da bu güçlü darbeden kaçamadı.

 

“Cha!”

 

Karıncanın iki anteni de havaya uçtu. Yi Yun tarafından kesilmişlerdi!

 

“Ah-!”

 

Metalik Ateş Karıncası kulak zarlarını delecek bir çığlık attı!

 

Karınca görme duyusunu kaybetti. Acısından dolayı debelendi ve büyük bir kayanın devrilmesine neden oldu!

 

Metalik Ateş Karıncası’nın zırhının sağlamlığının sebebi içerdiği mineraller değildi, Saf Yang enerjisi içerdiğinden dolayıydı.

 

Antenleri de Dünya’daki Saf Yang enerji ile etkileşimde olmasını sağlıyordu. Antenleri yokken, tüm enerjisi yaralarından sızmaya başlıyordu. Bu yüzden antenlerini kestikten sonra ona saldırmak daha kolaydı.

 

Yi Yun, Metalik Ateş Karıncası sağa sola çarparken on saniye kadar bekledi. Bir fırsat arıyordu. Ve o fırsatı bulduğunda, bedeni bir parlamayla kaybolup Metalik Ateş Karıncası’nın kafasında göründü, ardından sabresini karıncanın ağzının içine sapladı!

 

“Phuah!”

 

Yi Yun, Bin Ordu Sabresi’ni geri çektiğinde yeşil kan fışkırmaya başladı. Metalik Ateş Karıncası delice çırpınmaya başladı ve ev büyüklüğünde bir kayaya çarptıktan sonra yere düştü.

 

Yi Yun sonunda rahat bir nefes alabildi.

 

Bitti!

 

Bu Metalik Ateş Karıncası, Çift Kanatlı Öküz Şeytanı’ndan çok daha güçlüydü. Aksi hâlde, bu ikisi bu kadar zor bir durumda kalmazdı zaten.

 

Yi Yun’un arkasında duran, Yi Yun geldiğinde onunla güç birliği yapmayı planlayan ve ondan tüm kozlarını ortaya koymasını isteyen ikili şu anda tamamen şaşkındı.

 

Mal mal Yi Yun’un sırtına bakıyorlardı. Ağızları açık kalmıştı ve onları kapatmaları biraz daha zaman alacaktı.

 

Bu küçük adam on üç yaşlarında görünüyordu ve kesinlikle bir çaylaktı; yine de Metalik Ateş Karıncası’nı bu kadar kolay öldürebilmişti!

 

Kesinlikle insansı bir metruk hayvandı!

 

 

 
Yorumlar


Giriş Yap


Duyurular

Popüler Seriler

Against The God
Against The God
Beğeni Sayısı: 1435

King of Gods
King of Gods
Beğeni Sayısı: 1192

Tales of Demons & Gods
Tales of Demons & Gods
Beğeni Sayısı: 976

True Martial World
True Martial World
Beğeni Sayısı: 903

Emperor’s Domination
Emperor’s Domination
Beğeni Sayısı: 791

I Shall Seal The Heavens
I Shall Seal The Heavens
Beğeni Sayısı: 770

Martial God Asura
Martial God Asura
Beğeni Sayısı: 713

Coiling Dragon
Coiling Dragon
Beğeni Sayısı: 639

Swallowed Star
Swallowed Star
Beğeni Sayısı: 624

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 574

Popüler Orjinal Seriler

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 574

KAREN
KAREN
Beğeni Sayısı: 216

GÖKYÜZÜ İMPARATORU
GÖKYÜZÜ İMPARATORU
Beğeni Sayısı: 200

DİPTEN EN TEPEYE
DİPTEN EN TEPEYE
Beğeni Sayısı: 157

Yıldızlar Kralı
Yıldızlar Kralı
Beğeni Sayısı: 148

Beyond Eternity
Beyond Eternity
Beğeni Sayısı: 140

Acemi Ölümsüz
Acemi Ölümsüz
Beğeni Sayısı: 133

SAHİPKIRAN
SAHİPKIRAN
Beğeni Sayısı: 128

THEODEN
THEODEN
Beğeni Sayısı: 125

Lord Of The Demons
Lord Of The Demons
Beğeni Sayısı: 124

Site İstatistikleri

  • 14328 Üye Sayısı
  • 673 Seri Sayısı
  • 31808 Bölüm Sayısı


creator
manga tr