"Çok fazla eğilmek kişiyi kambur eder." #Swallowed Star

True Martial World - Bölüm 270: Yi Yun'un Sınav Belgesi


 


Çeviri: bebebiskuvisi Düzenleme: Fullbringer

 

 

Yi Yun, Merkezi İlahi Kule’deki sınıftan ayrıldıktan sonra, hemen eve gitmek yerine önce On Bin Tapınak’a gitmeye karar verdi.

 

'Metruk Gök Tekniği’ne çalışmak, büyük miktarda metruk hayvan malzemeleri gerektiriyordu. Ancak onlara sahip olduğunda kapsamlı bir pratik yapabilirdi.

 

Tai Ah Kutsal Şehri’nin yetişimcilerinin büyük bölümü metruk hayvan avlamak için her gün kutsal yabana gidiyordu. Bazıları ‘Görünüş Totemleri’ni yoğunlaştırmaya veya geliştirmeye çalışırken bazıları da sadece dövüş yeteneklerini bilemek istiyordu.

 

Öldürdükleri metruk hayvanları ve onlara ait malzemeleri daha sonra On Bin Tapınak’a getirip satıyorlardı.

 

Bu nesneleri satın alanlar sadece 'Metruk Gök Tekniği’ne çalışanlar değildi, Tai Ah Kutsal Krallığı’nın çeşitli oluşumları da ara sıra toplu alımlar yapıyordu.

 

“Beş Element Timsahı’nın kemikleri, Dört Simgeli Yılan’ın dişleri, Metal Sırtlı Kartal’ın pençeleri, Ağır Zırhlı Dev Gergedan’ın boynuzu…”

 

Yi Yun, belirleyici etmen olarak 'Metruk Gök Tekniği’ndeki anlayışını göz önüne alarak bir alınacaklar listesi hazırladı.

 

Bu malzemelerin maliyeti, onlarca ejder runundan başlıyor, yüz ejder rununun üzerine dek çıkıyordu.

 

Yi Yun belirlediği her şeyi toptan alarak bir anda 20,000 ejder runu harcadı.

 

Aldığı malzemeler, boyutlar arası yüzüklerinden ikisini ağzına kadar dolduracak denli çoktu.

 

'Metruk Gök Tekniği’ne çalışmak için gerçekten de su gibi para harcamak gerekiyor. Önceden kazandığım paralar sağ olsun, biraz müsriflik yapabilirim. Sıradan bir yetişimcinin bir şeyler harcamadan önce iki kez düşünmesi gerekir. Tai Ah Kutsal Şehri’nde 'Metruk Gök Tekniği’ni öğrenmek neredeyse imkansız. Sadece genç yaşta aşiretlerinin kaynaklarını kullanarak 'Metruk Gök Tekniği’ni öğrenenler 'Metruk Gök Tekniği’ni kullanarak hayatlarını kazanabilir.”

 

'Metruk Gök Tekniği’ne çalışanların çoğu malzemeleri satın alır ve onlarla pratik yapardı. Aynı zamanda malzemeleri kullanarak metruk kemik kalıntıları üretir ve biraz kazanç sağlardı. Anca böyle harcamaları için kaynak sağlarlardı.

 

'Metruk Gök Tekniği’ne çalışmanın yanında ‘On Bin Hayvan Totemi’ne çalışmak için Göksel Salon’a gitmek için de zaman bulmam gerek. Yeterince ejder runum olsa da yeterince zamanım yok…”

 

Yi Yun aklında bu düşüncelerle birlikte Merkezi İlahi Kule’deki odasına doğru yöneldi.

 

O sırada, Yuehua doksan sekizinci kattaki odasına daha yeni dönmüştü. Odası üç yüz metrekareydi. Odada az sayıda mobilya olsa da hepsi antikaydı ve oldukça zarifti.

 

Merkezi İlahi Kule’nin doksan sekizinci katında dört oda vardı. Her odada, bir kalıntı ve bir eğitim odasının yanı sıra bir de simya laboratuvarı vardı. Yani orada yaşayanların kullanabileceği toplam alan bin metrekarenin üzerindeydi. Doksan sekizinci kattaki Yuan Qi öylesine yoğundu ki, dört bilge için bile yeterliydi. Daha fazla bilge kalırsa, Yuan Qi yoğunluğu yetersiz kalırdı gerçi. Yani odalar ne kadar büyük olursa olsun, bu bir israf değildi.

 

Yuehua salonuna girdi ve uzun cübbesini çıkardı. Ardından boyutlar arası yüzüğünden öğrencilerinin sınav kağıtlarını çıkarıp masaya koydu.

 

Kağıt yığınından tek bir tanesini aldı. O da, Luo Huo’er’in parşömeniydi.

 

Yirmilerinde görünen iki kız daha vardı. Onlar da yürüyüp diğer parşömenleri aldılar.

 

Kızlardan biri gülerek dedi ki: “Usta, Luo Huo’er ile ilgilendiğinize göre, neden onu bir öğrenci olarak almıyorsunuz? Neden herkese ders vermekle uğraşıyorsunuz? Sınıfınızın çoğu sıradan insanlardan oluşuyordur!”

 

Bu iki kız, Yuehua’nın öğrencileriydi. Yirmili yaşlarında görünseler de birkaç yüz yaşındaydılar.

 

Yuehua başını salladı. “Luo Huo’er’in arka planı belli değil. Yetiştirme tekniği de 'Metruk Gök Tekniği' de Tai Ah Kutsal Krallığı’nda bulunanlardan oldukça farklı. Luo Huo’er’in yöntemlerinde, Tai Ah Kutsal Krallığı’nı aşan yönler var.”

 

“Birkaç gün önce Tai Ah Kutsal Krallığı’nın pek çok büyük oluşumu onu bünyesine katmak veya onunla yakınlık kurmak için bir sürü makul koşullar sunsalar da o hepsinden uzak durdu. Tai Ah Kutsal Krallığı’nın Kraliyet Ailesi de dahil! Kim bilir, arkasındaki oluşum belki de Tai Ah Kutsal Krallığı’ndan daha büyüktür...Öyleyse, büyük ihtimal bir ustası vardır.”

 

Yuehua bunun üzerine çok düşünmüştü. Luo Huo’er ustası için derin bir sevgi besliyorsa onu reddedebilirdi ve bu, işleri daha da zorlaştırırdı.

 

Ama Luo Huo’er’in yeteneği, Yuehua’nın ona öğretmenlik yapmak istemesine neden oluyordu. Luo Huo’er’in gelecekteki başarılarının kendi başarılarını aşacağını hissediyordu.

 

Arkasında büyük bir güç olan Luo Huo’er ile usta-öğrenci ilişkisi kurabilirse hem kendisi için hem de Tai Ah Kutsal Krallığı için çok faydalı olurdu.

 

“Luo Huo’er’in sınav belgesine ben bakacağım. Kalanına siz bakarsınız.”

 

Yuehua aslında o kadar güçlü bir zihne sahipken yüz sınav belgesini çabucak değerlendirebilirdi. Ama bu insanlar onun öğrencileri olmadığından bunu yapmak istemiyordu.

 

“Tamam!”

 

İki kız, masadaki parşömenleri alıp ayrıldı.

 

Daha önce de benzer sınavları incelemişlerdi ve Yuehua’nın puanlama kriterlerini biliyorlardı.

 

Yuehua bu sınavla, iki temel hususu test ediyordu. Biri çıkarılan enerjinin miktarı, diğeri enerji kontrolündeki hassasiyet!

 

Daha fazla enerji çıkarılabiliyorsa daha güçlü metruk kemik kalıntıları üretilebilirdi.

 

Ve enerji kontrolü ne kadar yüksekse metruk kemik arıtımındaki başarı yüzdesi de o kadar artardı.

 

Bu sınav parşömenindeki altın runda, toplam 182 ince run yolu vardı. Bu 182 ince run yolu, öğrencilerin enerji çıkarımını ve kontrolünü belirleyen asıl sınavdı.

 

Sadece mükemmel bir kontrolle Metruk Gücü’nün her parçasını mükemmel bir şekilde çıkaranlar, 182 run yolunu mükemmelce takip edebilirlerdi.

 

Ve altın runda, 182 ince run yolunun yanı sıra üç enerji deposu da bulunuyordu.

 

Bu enerji depoları, öğrencilerin çıkardığı Metruk Gücü miktarını sınıyordu. Depodaki enerji miktarı arttıkça onu doldurmak da zorlaşırdı.

 

Mor Kan veya Yuan Tesisi Âlemi’ndekilerin üç depoyu da doldurması imkansızdı.

 

Puanların hesaplanma şekli ise…

 

Bu ölçüte göre belirleniyordu.

 

Enerji kontrolünün 182 run yolu, kusursuzca kullanıldığında her bir yol iki puan, kusurlar varsa her bir yol bir puan!

 

Toplamı 364 puan!

 

Üç enerji deposunun ise, her biri için 110 puan!

 

Toplamı 330 puan!

 

Toplam puan 694 idi ama yuvarlak bir sayı belirlenerek 700 yapılmıştı!

 

Geçmiş deneyimlerine göre, sıradan birinin enerji kontrolü 140-150 puan, enerji depolaması ise 80-90 puan tutardı!

 

Bunun toplamı olan 230-240 ise kabul edilebilir bir puan sayılırdı.

 

300’ü aşıyorsa çok iyi kabul edilirdi.

 

350’yi aşan biri ise dahi!

 

400’ü aşanlar…  Çok nadirdi. Yuehua’nın mevcut iki öğrencisi bile gençliklerinde Yuehua’nın sınavından sadece 430-440 puan almayı başarmıştı.

 

Bu sonuç, Yuehua’yı tatmin ederdi.

 

Şimdi, Luo Huo’er’in sınav belgesini okumayı dört gözle bekliyordu.

 

Takdir ettiği, geleceği parlak 'Metruk Gök Tekniği’ dahisinin kaç puan alacağını görmek istiyordu.

 

Parşömeni açar açmaz dudaklarında bir gülümseme belirdi. Luo Huo’er’in sonuçları, muhtemelen onu şaşkınlığa uğratacaktı.

 

İlk olarak, bir bakışta sonucu söyleyebileceği üç enerji deposuna baktı!

 

Ruhani gücünü enerji depolarına yoğunlaştırdığında Luo Huo’er’in onların %60’ını doldurduğunu gördü.

 

Bu, oldukça şaşırtıcı bir orandı.

 

“Enerji dolumu, 198 puan.”

 

Ardından enerji kontrolünü yansıtan 182 run yoluna baktı.

 

Bu, enerji dolumundan daha önemliydi.

 

Metruk Gök Ustası’nın seviyesi arttıkça enerji çıkarma yeteneği de istikrarlı bir şekilde artardı. Ama enerji kontrolü başlı başına bir yetenekti.

 

Aynı seviyedeki Metruk Gök Ustaları’nın bile farklı enerji kontrol yetenekleri olurdu.

 

Luo Huo’er’in parşömenini gören Yuehua’nın gözleri parladı. İçinde uyanan his, kadim zamanlardan kalma bir Metruk Gök Ustası’nın yapıtlarını okuyormuş gibiydi. Beklentisi, bilinmeyeni keşfetmek ve hayal gücünün sınırlarının zorlanmasını görmekti.

 

“Mükemmel, mükemmel, mükemmel…”

 

Yuehua, sahip olduğu zihinsel güç ile birkaç saniyede 182 run yolunun tamamını analiz edebilirdi. Ama şimdi, tüm run yollarına dikkatle bakıyor, Luo Huo’er’in hata yapıp yapmadığını arıyordu.

 

“Mükemmel, mükemmel ve bir mükemmel daha!”

 

Yuehua heyecanlandıkça heyecanlandı.Şimdiye kadar yüzden fazla run yolunu kontrol etmişti ve Luo Huo’er’in daha hiçbir hatasını bulamamıştı.

 

“Oh...Bu runda bir hata var…”

 

126 run yolunu kontrol ettikten sonra bir hata buldu. Luo Huo’er’in doldurmadığı bir run yolu!

 

Bu, Yuehua’nın iç çekmesine neden oldu. Luo Huo’er’in yeteneğinin inanılmazlığının farkında olsa da beklentilerinin artmasından dolayı bir hata bulduğu için üzüntü hissetti.

 

“Bu run yoluna sadece bir puan verebilirim.”

 

Yuehua başını salladı. Açgözlü davrandığı için iç çekti. Beklentilerini karşılayan bir genç kız bir canavar olurdu zaten, ondan ne beklemişti ki…?

 

127 run yolu da mükemmel bir sonuçtu.

 

Mükemmel run yollarından sonra kusurlu olanlar başlamıştı.

 

Sınav katılımcıları süre ilerledikçe zihinsel olarak yorulurdu. Luo Huo’er bile bir istisna değildi. Her bir run yolunu mükemmel olarak doldurmanın yolu yoktu. Özellikle de sınav süresi on beş dakikayken!

 

160. run yolundan sonrakiler enerjiyle tanışmamıştı.

 

Onların puanı sıfırdı.

 

Hepsini toplayınca, Luo Huo’er’in enerji kontrolündeki puanı 296 yapıyordu!

 

Bu, kesinlikle korkunç bir puandı!

 

296 puan 198 puanla da birleşince, Luo Huo’er’in toplam puanı 494 yapıyordu!

 

Beş yüzden altı puan eksikti sadece!

 

Bu toplam puanı gören Yuehua derin bir nefes aldı. Dört yüzden fazla puan alanlar oldukça nadirdi. Dört yüz elli puan imkansız sayılıyordu ki, beş yüzü siz düşünün!

 

“Luo Huo’er’in gelecekteki başarılarını tahayyül edemiyorum!”

 

Yuehua geleceğe yönelik umutla doluydu. Böyle kıymetli bir mücevheri, sırf arayarak bulamazdınız, şans da gerekirdi.

 

Yuehua sınav parşömenini hâlâ dikkatlice tutarken iki öğrencisi alelacele odaya daldı.

 

“Pa!”

 

Kapı savruldu.

 

“Oh? Sorun ne?” Yuehua şaşırmıştı. İki öğrencisinden biri kraliyet ailesinden, diğeri bir münzevi aşirettendi. Her ikisi de daima terbiyeli ve kibar davranırdı. Nadiren bu kadar heyecanlı görünürlerdi.

 

 

 
Yorumlar


Giriş Yap


  Duyurular

  Popüler Seriler

  Against The God
  Against The God
  Beğeni Sayısı: 1459

  King of Gods
  King of Gods
  Beğeni Sayısı: 1199

  Tales of Demons & Gods
  Tales of Demons & Gods
  Beğeni Sayısı: 991

  True Martial World
  True Martial World
  Beğeni Sayısı: 907

  Emperor’s Domination
  Emperor’s Domination
  Beğeni Sayısı: 800

  I Shall Seal The Heavens
  I Shall Seal The Heavens
  Beğeni Sayısı: 781

  Martial God Asura
  Martial God Asura
  Beğeni Sayısı: 719

  Coiling Dragon
  Coiling Dragon
  Beğeni Sayısı: 638

  Swallowed Star
  Swallowed Star
  Beğeni Sayısı: 633

  Kara Büyücü
  Kara Büyücü
  Beğeni Sayısı: 597

  Popüler Orjinal Seriler

  Kara Büyücü
  Kara Büyücü
  Beğeni Sayısı: 597

  KAREN
  KAREN
  Beğeni Sayısı: 217

  GÖKYÜZÜ İMPARATORU
  GÖKYÜZÜ İMPARATORU
  Beğeni Sayısı: 200

  DİPTEN EN TEPEYE
  DİPTEN EN TEPEYE
  Beğeni Sayısı: 158

  Beyond Eternity
  Beyond Eternity
  Beğeni Sayısı: 151

  Yıldızlar Kralı
  Yıldızlar Kralı
  Beğeni Sayısı: 150

  Acemi Ölümsüz
  Acemi Ölümsüz
  Beğeni Sayısı: 136

  SAHİPKIRAN
  SAHİPKIRAN
  Beğeni Sayısı: 129

  THEODEN
  THEODEN
  Beğeni Sayısı: 129

  Lord Of The Demons
  Lord Of The Demons
  Beğeni Sayısı: 124

  Site İstatistikleri

  • 15230 Üye Sayısı
  • 719 Seri Sayısı
  • 33341 Bölüm Sayısı


  creator
  manga tr