"En büyük bilgelik şu andan zevk almayı hayatın en büyük amacı kılmaktır, Çünkü tek gerçek budur, başka her şey düşünce oyunudur. Ancak bunun en büyük budalalığımız oldugunu da söyleyebiliz, çünkü yalnızca kısa bir süre için var olan ve bir rüya gibi kaybolan içinde bulunduğumuz bu an asla ciddi bir çabaya değmez." #Arthur Schopenhauer

True Martial World - Bölüm 242: Görünüş Totemi


 

Çeviri: Eynuma Düzenleme: bezald35

 


Sahnede Yi Yun, Yuan Qi’sini deveran ettiriyordu. Aurası yükselmeye devam ediyordu, Bin Ordu Sabresi ıslık sesi çıkarmaya başladı, ardından sesi çığlığa dönüştü.  

Yi Yun’un gücü kabaran gelgit dalgaları gibi sürekli yoğunlaşıyordu!

Yi Yun’u böyle bir durumda görünce Chu Xiaoron, Sabre Qi’si tarafından kesilen saçını silkti ve hafif bir nefes aldı.

Chu Xiaoran ciddi bir şekilde “Senin sabren çok güçlü... ama seni yeneceğim!”  dedi.

Yumuşak kılıcını iki eliyle tuttu ve ileri uzattı. Kılıcının kenarlarında mavimsi beyaz bir parıltı dolaştı.

Yuan Qi’si yoğunlaştı ve çok geçmeden kılıcında bir buz tabakası oluştu.

Buz tabakası kalınlaşıp Chu Xiaoran’ın kılıcını, elini ve sonunda tüm vücudunu kapladı.

Kemiklere işleyen soğuk her yöne dağılmıştı. Uzakta olan seyirciler bile bu kemik dondurucu soğukluğu hissedebiliyordu.

“Bu Donmuş Qi mi? O Buz Elementi Yuan Qi’sine mi sahip?”

Seyircilerin büyük kısmı bir anlığına tereddüt etti. Bir savaşçının Yuan Qi’si birçok elemental özellik içerebilirdi. Bazıları için buz elementi Yuan Qi’sine sahip olmak garip değildi. Bu Chu Xiaoran’ın gizli gücü olmak için yeterli değildi çünkü elemental özelliğe sahip olan Yuan Qi o kadar da güçlü değildi...

Buz elementi Yuan Qi’si o kadar da heyecan verici değildi. Chu Xiaoran’ın daha önce yendiği Fang Jihai de bir ateş elementi savaşçıydı.

Elemental özelliğe sahip Yuan Qi, elemental olmayan Yuan Qi’ye göre daha kolay bir şekilde saldırıya dönüşürdü ama bu o kadar da güçlü değildi!

Seyircilerin kafası karışmışken Yer ve Gök Yuan Qi’si yavaş yavaş Chu Xiaoran’ın arkasında yoğunlaşmaya başladı ve hayali bir görüntü oluşturdu. Bu beyaz bir kurdun hayali görüntüsüydü.

Boyutları büyüktü; boyu yaklaşık dört metre, genişliği ise yedi metre civarındaydı. Chu Xiaoran’ın arkasında görkemli bir şekilde durdu ve güçlü bir görsel etki sağladı.

“Buzul Kar Kurdu! Buz temelli bir metruk hayvan... Bu... Yuan Qi Tezahürü mü?”

Yuan Qi Tezahürü kişinin vücudundan yayılan Yuan Qi’yi fiziksel bir form hâline getirme fenomeniydi. Bu Tai Ah Kutsal Şehri’ndeki neredeyse her Mor Kan Âlemi savaşçısının yapabileceği bir şeydi.

Qiuniu’nun son saldırısı ‘Gökyüzü Öküzü’nün Zalim Kanı’ da Yuan Qi Tezahürü oluşturuyordu. Bu, bir öküzün hayali görüntüsünü oluşturmuştu ama bu yine de Yi Yun tarafından kesilmişti.

Tai Ah Kutsal Şehri’nde Yuan Qi Tezaharü nadir bir şey değildi.

Ama... bazı çaylaklar Chu Xiaoran’ın arkasındaki beyaz kurdun farklı olduğunu fark etti. Açıklanamaz bir ruhu vardı sanki. Chu Xiaoran’la telepatik bir bağlantıya sahip olduğu görülüyordu, sanki Chu Xiaoran’ın yaşam gücünün bir parçasını içeren Chu Xiaoran’ın ruhundan oluşmuş gibiydi.

Üstelik Bu büyük beyaz kurt içinde Metruk Gücü ibarındırıyordu. Bu sadece metruk hayvanların sahip olabileceği bir güçtü ama Chu Xiaoran’ın arkasındaki Yuan Qi hayali görüntüsünde de vardı. Daha da şaşırtıcı olan şey, beyaz kurdun Chu Xiaoran’ın Yuan Qi’sinden oluşmuş gibi gözükmemesiydi, sanki gerçek bir metruk hayvan gibiydi!

Bu olabilir mi...

Çaylaklar şüpheliydi ama kıdemli yetişimciler anlamıştı. Bu Yuan Qi Tezahürü değil, daha üst düzey bir şeydi. Bu sadece Yuan Tesisi Âlemi’ndeki savaşçıların yapabileceği bir şeydi, 'Görünüş Totemi'!

“Bu gerçekten 'Görünüş Totemi' mi? Bu nasıl mümkün olabilir!?” İnsanlar hayret etti.

Kutsal yabanda insanlar ve metruk hayvanlar düşmandı. Metruk hayvanlar çoğu zaman insanları yerdi ve zaman zaman da sürü hâlinde olurlardı.

Bir milyon nüfusa sahip büyük bir şehir, hayvan sürülerinin saldırmasıyla yok olup sefalete düşebilirdi.

Buna rağmen insan savaşçılar bazen metruk hayvanları kendilerinden ayırmayıp güçlerini ödünç alıyordu. Bu 'Görünüş Totemi'yle açıklanabilirdi.

'Görünüş Totemi' Yuan Tesisi Âlemi’ndeki savaşçıların simgesiydi.

Bir savaşçı Mor Kan Âlemi’nin zirvesindeyken bütün kan özünü Dantian’ında yoğunlaştırıp Qi’sini ve kan özünü sağlamlaştırırdı. Bu Yuan Tesisi’nin başlangıcıdır!

Yüce bir kule inşa etmek için sağlam bir temel inşa etmek lazımdı. Yuan Tesisi Âlemi dövüş sanatları yolunun temeli ve son derece önemli bir adımıydı.

Bir savaşçı Yuan Tesisi’ne ulaştıktan sonra Yer ve Gök Yuan Qi’sinin enerjisini emebilir ve yükselebilirdi. Bir Mor Kan savaşçısı bununla karşılaştırılamazdı.

Sadece bu yetenekle, bir savaşçı avladığı ölü metruk hayvanlardan Metruk Gücü ve ruhu toplayabilirdi. Yuan Tesisi’nde, sadece kendilerine ait bir varlığı toplayıp çağırabilirler.

Başkalarıyla olan savaşta güçlerini arttırmak için hayali görüntülerini oluşturup onları çağırabilirlerdi.

Bu Çağrılan varlık 'Görünüş Totemi' olarak biliniyordu.

'Görünüş Totemi' oluşturulduktan sonra savaşçıya sürekli eşlik ederdi. Bir simge olarak savaşçının dövüş kabiliyetinin önemli bir parçasıydı.

Herkesin 'Görünüş Totemi' farklıydı. Sürekli gelişir, evrimleşir ve hatta şekil değiştirebilirdi.

Yuan Tesisi Âlemi’ndeki savaşçılar çoğu zaman, zor bir rakiple ölümüne savaşlarda güçlerini arttırmak için 'Görünüş Totemi'ni kullanırlardı.

Tai Ah Kutsal Şehri’nde Cennet Onur Listesi vardı. Bu, Dünya Onur Listesi’nden çok daha önemliydi. Cennet Onur Listesi sıralaması birinin öldürdüğü metruk hayvan sayısına bağlıydı. Cennet Onur Listesi’nin ödülleri üç liste arasındaki en yüksek olandı.

Cennet Listesi’ni dolduran savaşçılar kutsal yabanda metruk hayvanları öldürmek için çok zaman harcarlardı. Bunun bir sebebi onur puanı kazanmaktı, ikinci sebebi ise 'Görünüş Totemi'ni yoğunlaştırıp güçlendirmekti.

'Görünüş Totemi' ancak kendi eliyle öldürdüğü bir metruk hayvanı absorbe ederek gerçekleşirdi. Ve metruk hayvan öldükten sonra bir an önce yapılması gerekiyordu çünkü metruk hayvanın Metruk Gücü ve Kan Qi’si hemen absorbe edilmezse dağılabilirdi.

'Görünüş Totemi', bir darboğaza ulaşmadan önce birisi daha fazla metruk hayvan öldürerek 'Görünüş Totemi'ni kurabilir ve güçlendirebilirdi!

Bu nedenle Tai Ah Kutsal Şehri’nde kıdemli yetişimcilerin yetişim metodu sürekli metruk hayvan avlamaktı. Güçlerini arttırabilir ve ayrıca kaynak kazanırlardı. Bir taşla iki kuş vurmak gibiydi.

Üç ay önce Tai Ah Kutsal Şehri’ne gelen Chu Xiaoran’a gelince olağanüstü gücüyle hiç çaylak işlerine katılmamıştı. O sadece kutsal yabana gidip metruk canavar avlamıştı!

Bu diğer tüm çaylakların önünde olduğu anlamına geliyordu.

İnsanlar, aslında en fazla ejder runu kazanan kişinin Chu Xiaoran olacağını düşünüyordu ama kimse 'Görünüş Totemi'ni oluşturacağını düşünmemişti!

“O... Yuan Tesisi Âlemi’nde olamaz değil mi?”

“İmkansız! 3-4 yıldır Tai Ah Kutsal Şehri’nde olan kıdemli yetişimcilerin bile birçoğu henüz Yuan Tesisi Âlemi’ne giremedi. Chu Xiaoran son derece yetenekli olabilir ama bu kadar erken ulaşabileceği bir yer değil. Ayrıca eğer Yuan Tesisi Âlemi’ne bu kadar erken ulaşırsa, yeterli miktarda enerji depolayamaz. Ve bu aslında yararlı da değil.”

Birçok kişi bunu tartıştı. Onur koltuğunda oturan Kıdemli Jian Ge sakalını okşadı ve Chu Xiaoran’a şaşkın bir şekilde baktı. “Bu ‘Yuan Öncesi Görünüş’... Tai Ah Kutsal Şehri uzun zamandır böyle bir gence sahip değildi...”

'Görünüş Totemi' Yuan Tesisi Âlemi’ndeki savaşçıların yapabileceği bir şeydi. Ancak bu dünyada bazı istisnalar vardı. Bazı insanların Yer ve Gök Yuan Qi’sine yada Metruk Güce yatkınlığı yüksekti. Mükemmel bir algıyla Mor Kan Âlemi’ndeyken kendilerine ait bir 'Görünüş Totemi' oluşturabilirlerdi!

Bu tür 'Görünüş Totemi', ‘Yuan Öncesi Görünüş’ olarak biliniyordu.

Yuan Tesisi Âlemi’nde olmayan bir savaşçı, Yuan Tesisi Âlemi’nin gücünün bir kısmını gösterebiliyordu; savaş gücünün ne kadar yüksek olduğu açıktı.

Her türden uzmanlık vardı. Bazı dahilerin kendi uzmanlık alanları vardı, ama her şeyde iyi olmak kolay değildi. Örnek olarak Qin Haotian olağanüstü bir kılıç ustasıydı ama o bile ‘Yuan Öncesi Görünüş’ü kuramamıştı!

Bu Chu Xiaoran’ın 'Görünüş Totemi' kullanmasında olağanüstü bir yeteneğe sahip olduğu anlamına geliyordu!

'Görünüş Totemi', kutsal yabandaki savaşçıların gücünün önemli bir parçasıydı. Bu Yuan Tesisi Âlemi ve üzerindekiler için gerçekten önemliydi.

Açıkçası 'Görünüş Totemi'nin farklı güçleri vardı. Aynı tip metruk hayvandan oluşan ‘Görünüş Totemleri’nin bile farklı savaşçıların Metruk Gücü’nü absorbe etme yeteneklerine bağlı olarak farklı güçlere sahip olabilirdi. Bu, kişinin yeteneğine ve zekasına bağlıydı.

Ve hiç şüphe yok ki, Chu Xiaoran en iyilerden biri.

Gelecekte daha yüksek bir âleme ulaştığı zaman aynı seviyedeki savaşçılara karşı üstünlük sağlayacaktı. Başkalarına karşı daha yüksek seviyede 'Görünüş Totemi' kullanmaya eş değerdi.

Cang Yan dedi ki: “Kesin olmak gerekirse tamamlanmış bir ‘Yuan Öncesi Görünüş’ değil. Bu sadece ‘Embriyonik Görünüş’ ama yine de oldukça etkileyici! Bence bu küçük kızın kılıç mezarına gitmeye ihtiyacı var.”

Cang Yan’ın gözleri heyecanla parlıyordu. Onun ifadesi nadir bir hazine gören mezar hırsızına benziyordu.

Kıdemli Jian Ge sadece derin bir nefes aldı. Şaşırtıcı bir şekilde buna karşı gelmedi. Bunun nedeni ‘Yuan Öncesi Görünüş’ü oluşturan birinin algılama kabiliyetinin muazzam olmasıydı. Gerçekten de kılıç mezarına bir kez girmeye ihtiyacı vardı.

Jian Ge, “Bu küçük kız buz yasalarına karşı çok hassas. 'Görünüş Totemi' de buz temelli... O buz elementi yasaları hakkında biraz içgörü kazanmış olmalı. Eğer kazanmasaydı 'Görünüş Totemi'nin embriyonik formunu Mor Kan Âlemi’nde oluşturması kolay olmazdı.” dedi.

'Görünüş Totemi' savaşçıların gücünü arttırabilirdi, ama bu sadece enerji yoğunluğundaki saf bir artış değildi.

Başka bir önemli nokta ise, savaşçılara enerjiyle ilgili yasalar hakkında içgörü kazanmasında kolaylık sağlamasıydı.

Örneğin, Chu Xiaoran Yumuşak-Sert ve buz yasaları hakkında derin bir anlayışa sahipti.

Seçtiği 'Görünüş Totemi' doğadaki buz elementiydi.

Buz elementi metruk hayvanları avlamaya devam ediyordu. Buz elementi Metruk Gücü bu metruk hayvanların doğasında vardı.

Chu Xiaoran tüm bu buz elementi Metruk Güçleri’ni absorbe ettikten sonra, onları 'Görünüş Totemi' oluşturmak için birleştirmişti. Dolayısıyla 'Görünüş Totemi' de buz elementiydi.

Sonuç olarak Chu Xiaoran bir savaşa girdiğinde  'Görünüş Totemi'nin yardımıyla buz elementi Yuan Qi’yi kullandığında fazladan etkiler kazanacaktı.

Chu Xiaoran’ın, Yi Yun’a karşı olan savaşında yanında kendisiyle telepatik bir bağlantısı olan gerçek bir buz elementi metruk hayvan getirmiş gibi düşünülebilirdi.

İki kişiye karşı savaşmaya eş değerdi bu.

“Bu 'Görünüş Totemi' mi...? Bu benim ilk kez görüşüm... Demek böyle görünüyor...”

Yi Yun’un dövüş sanatlarıyla ilgili hiçbir sistematik çalışması yoktu. Lian kabilesinden ayrılmadan önce bile Yi Yun Mor Kan Âlemi’nin üzerindeki âlemler hakkında hiçbir şey bilmiyordu.

Ç.N.: Biz de bilmiyoruz çok takma kafana

Daha sonra Yuan Tesisi’ni öğrense de Yuan Tesisi Âlemi’ndeki savaşçıların özelliklerini ve özel yeteneklerini bilmiyordu. Yi Yun Mor Kan Âlemi’nden Yuan Tesisi Âlemi’ne nasıl geçileceğini dahi bilmiyordu.

Yi Yun Tai Ah Kutsal Şehri’ne gelmeden önce çok fazla Yuan Tesisi Âlemi’nde insan bile görmemişti. Lin Xintong dışında Yi Yun onların savaşlarını hiç görmemişti.

Ve Lin Xintong ile yaptıkları sahte dövüşlerde yetenekleri arasındaki fark çok büyük olduğundan Lin Xintong doğal olarak 'Görünüş Totemi' kullanmaya ihtiyaç duymamıştı.

 

 

 
Yorumlar


Giriş Yap


  Duyurular

  Popüler Seriler

  Against The God
  Against The God
  Beğeni Sayısı: 1460

  King of Gods
  King of Gods
  Beğeni Sayısı: 1200

  Tales of Demons & Gods
  Tales of Demons & Gods
  Beğeni Sayısı: 992

  True Martial World
  True Martial World
  Beğeni Sayısı: 907

  Emperor’s Domination
  Emperor’s Domination
  Beğeni Sayısı: 801

  I Shall Seal The Heavens
  I Shall Seal The Heavens
  Beğeni Sayısı: 782

  Martial God Asura
  Martial God Asura
  Beğeni Sayısı: 719

  Coiling Dragon
  Coiling Dragon
  Beğeni Sayısı: 638

  Swallowed Star
  Swallowed Star
  Beğeni Sayısı: 632

  Kara Büyücü
  Kara Büyücü
  Beğeni Sayısı: 600

  Popüler Orjinal Seriler

  Kara Büyücü
  Kara Büyücü
  Beğeni Sayısı: 600

  KAREN
  KAREN
  Beğeni Sayısı: 217

  GÖKYÜZÜ İMPARATORU
  GÖKYÜZÜ İMPARATORU
  Beğeni Sayısı: 200

  DİPTEN EN TEPEYE
  DİPTEN EN TEPEYE
  Beğeni Sayısı: 158

  Beyond Eternity
  Beyond Eternity
  Beğeni Sayısı: 151

  Yıldızlar Kralı
  Yıldızlar Kralı
  Beğeni Sayısı: 150

  Acemi Ölümsüz
  Acemi Ölümsüz
  Beğeni Sayısı: 136

  SAHİPKIRAN
  SAHİPKIRAN
  Beğeni Sayısı: 130

  THEODEN
  THEODEN
  Beğeni Sayısı: 129

  Lord Of The Demons
  Lord Of The Demons
  Beğeni Sayısı: 124

  Site İstatistikleri

  • 15292 Üye Sayısı
  • 722 Seri Sayısı
  • 33485 Bölüm Sayısı


  creator
  manga tr