“Göklerin altında tek şeytan. Yeryüzünün üzerinde basit bir tavuk.. “ #Emperor’s Domination

True Martial World - Bölüm 169: İlk Ok


 

Çeviri: bebebiskuvisi Düzenleme: bezald35

 

Orduda, saldırı idmanları en temel egzersizlerdi.

 

Basitçe açıklamak gerekirse, elinde silah olan bir savaşçının doğrudan saldırıları, bu egzersizleri oluşturuyordu.

 

Mızrak ve kılıçların saplama hareketleri, süvari kılıçları ile baltaların kesme hareketleri ve çekiçlerin ezme hareketleri işte bu saldırılardı.

 

Bir savaşçı için silahın ağırlığı önemsizdi. Silah kullanarak basitçe saldırmak, çok az enerji götürürdü. İşte bu yüzden, saldırı güçlerini test etmek için bir hedef kullanmak zorundaydılar.

 

Etkili bir saldırı, zırhla durdurulamamalıydı. Sadece çelik zırhı parçalayabilecek saldırılar korkutucu olabilirdi.

 

Xuanwu Ordusu gibi birliklerde, bu saldırı hedefleri metalden yapılırdı. Genellikle sıradan demir kullanılsa da, pek çok asker için yeterli olurdu.

 

Ama Tai Ah Kutsal Şehri’nde durum daha farklıydı. Buradaki savaşçılar, mevcut saldırı güçleriyle, kalın olsa da sıradan bir demir plakayı kolayca parçalayabilirdi. Onlar için, bunu yapmak, normal bir insanın odun kesmesinden farklı olmazdı.

 

Bu yüzden de şehrin inşa ustaları, kendi kendini onarabilen mor volfram duvarı yaratmıştı.

 

Dayanıklılığı ve kalınlığı yeterliydi. Savaşçının saldırı gücünü test etmesini sağlayabilir, ardından eski hâline dönebilirdi.

 

Bu tasarım, Yi Yun’un şaşırmasına neden oldu. Tai Ah Kutsal Şehri’nin imkânları ve kuralları ufkunu genişletti.

 

Mor volfram duvarda, bir saldırının arkasından kalan izin birkaç ay sonra yok olduğu söylenmişti. Ama bu izler daha kaybolmadan, mor volfram duvar sürekli saldırıya uğramış ve bu yüzden de yüzeyi komplike izlerle kaplanmıştı. Üzerinde binlerce iz olduğu görülebiliyordu.

 

Bu da, bu şehirdeki yoğun eğitimin kanıtıydı.

 

Eğer normal bir asker buraya gelmiş olsaydı, yorgunluktan hayatı kararırdı. Burada hayatta kalabilenler, elitler arasında bile elit olanlardı.

 

“Yani böyle bir duvar bu!”

 

Dinlenmenin ardından, Xuanwu askerleri de Jin Long Wei askerleri de enerjilerinin çok büyük kısmını geri toparlamıştı ve enerjileri varken saldırı güçlerini test etmeye can atıyorlardı.

 

Özellikle de Xuanwu Ordusu askerleri, yetiştiriliş şekillerinden ötürü bu eğitim biçiminden hoşlanmışlardı.

 

“Tamam, saldırı eğitimi başlasın!” diyerek elini salladı kel adam. Birçok kişi silahlarını çıkarıp kullanmaya başladı. Genç savaşçıların bir kısmında boyutlar arası yüzük yoktu. Silahlarının çoğu ağırdı ve sırtlarında taşımak zorundaydılar, şüphesiz ki, kurbağa zıplayışı yaparlarken bu onlara zorluk çıkartmıştı.

 

Birçoğu beş kilometreyi tamamlayamamış, yarı yolda azgın hayvan kemikleri veya iksirler kullanmak zorunda kalmışlardı.

 

“Silahlar...tek tip olmak zorunda.” Acemilerin çoğunun kendi silahlarını kullandığını gören kel adam başını salladı. Mor volfram duvarın yanındaki büyük metal kutuyu işaret etti. Bu metal kutu, dört beş metre genişliğindeydi. Kel adam tekmeleyerek kutuyu açtığında, herkes kutunun içinde ne olduğunu gördü.

 

İçinde, dört metre uzunluğunda ve güçlü bir adamın kolu kalınlığında metal mızraklar vardı. Mızraklar simsiyahtı. Uçları konik ve soğuktu. Yi Yun daha önce hiç bu kadar uzun ve kalın bir mızrak görmemişti. Bunları kullanacak kişi en azından üç metre uzunluğunda bir dev olmalıydı, öyle değil mi?

 

Oh?

 

Yi Yun, metal mızrakların diğer uçlarında bir ok gibi görünmelerine neden olan metal çentikler olduğunu fark etti.

 

“Şehir duvarlarındaki mancınıkları görmüş müydünüz? Onlardan toplam yüz yirmi sekiz tane var. Onlardan biri de İlk Kutsal Arbalet’tir. Bilge seviye üç yapı ustası tarafından yapılmıştır. Sadece on iki güçlü uzmanın güçlerini birleştirmesiyle gerilip doldurulabilir!”

 

On iki güçlü uzmanın güçlerini birleştirmesiyle mi? Anca on iki uzman gerip doldurabiliyorsa o ok uçtuğunda nasıl bir gücü olur öyleyse?

 

“Yıldız Avlayan Yay hakkında bir şey duydunuz mu?” Kel adam sorunca herkes başıyla onaylayarak cevapladı. Yıldız Avlayan Yay, tüm Tai Ah Kutsal Krallığı’ndaki en ünlü silahtı.

 

Yi Yun bile, Bulut Çölü’ndeyken onu duymuştu.

 

Yao Yuan’dan ‘Dokuz Buluttaki Gök Gürültüsü, Sürpriz Yay Düşüş Akını’nı gizlice öğrenirken ondan duyduğu sözler şu şekildeydi: “Herkesin vücudu bir hazinedir! İnsan tendonlarının limiti dehşet vericidir. Yıldız Avlayan Yay’ın kirişi, Tai Ah Kutsal Krallığı’nın kurucu imparatorunun tendonlarından yapılmıştır.”

 

Kel adam metal kutudan bir mızrak çıkarıp eline aldı. Mızrağı elinde dengeleyerek dedi ki: “Bu kalın mızrağın, İlk Kutsal Arbalet’in oku olduğunu tahmin etmişsinizdir. Delme gücünden bahsedersek, İlk Kutsal Arbalet ile atılan bir ok, Yıldız Avlayan Yay ile atılanla kıyaslanabilir! Bu, ilk türden bir hayvana bile zarar verebilir!”

 

Kel adamın sözlerini duyan herkesin kalp atışları hızlandı.

 

Okun kalınlığı ve uzunluğu bile İlk Kutsal Arbalet’in dehşet vericiliğini yansıtıyordu. Ama Yıldız Avlayan Yay’ın daha korkutucu olduğu söylenmeliydi.

 

İlk Kutsal Arbalet, sadece on iki güçlü uzmanın güçlerini birleştirmesiyle gerilebildiğinden kullanımında farklı kısıtlamalar, zorluklar olmalıydı. Ve kel adamın söylediği gibi, İlk Kutsal Arbalet sadece delme gücü açısından Yıldız Avlayan Yay ile kıyaslanabilirdi.

 

Yıldız Avlayan Yay’ın tüm olayı delme gücünden ibaret değildi. Yıldız Avlayan Yay’la fırlatılan oklar, içinde Yer ve Gök Yuan Qi’sinin yanında doğaya ilişkin hakikati de barındırırdı. Yarattığı güç, İlk Kutsal Arbalet’i aşabilirdi.

 

Elbette, Yıldız Avlayan Yay’ı gerebilmek için en azından bilge seviyesine ulaşılmış olmalıydı. Bu da, İlk Kutsal Arbalet’i gerebilmek için on iki güçlü uzmanın iş birliği yapmasıyla karşılaştırılamazdı.

 

“Bugünkü saldırı pratiğimizi bunları kullanarak yapacağız!” Kel adam bunu söylerken, dört metrelik uzun ve kalın oku gelişigüzel bir şekilde mor volfram duvara attı! Elbette oka tiz bir ses eşlik etti.

 

“Ding!”

 

Berrak bir metalik ses çınladı! Okun kuyruğundan çıkan titreşimler, insanların kulak zarlarını geçici süreliğine hissizleştirdi!

 

Bu sahneyi gören herkesin nefesi kesilmişti. Oku, kekin içine yemek çubuğu sokar gibi kolayca fırlatmış ve metal duvara saplamıştı!

 

“Kendinizi kanıtlamak ister misiniz? Gelin hadi, bir mızrak alın ve çok kasmadan metal duvara saplayın. Saplayın ve çıkarın!”

 

“Bir erkeğin bu temel hareketini bile yapamıyorsanız önünüzdeki bir boka yaramıyor demektir, öyleyse bir daha kendinize erkek demeyin.” Kel adam ciddiyetsiz ve alaycı bir sesle konuştu.

 

Tai Ah Kutsal Krallığı’ndaki erkeklerin çoğu on beş yaşında evlenirdi. On dört yaşındaki gençler, kadın erkek ilişkileri konusunda çok hassastı. Aslında çoğu bakirliğe veda etmişti; bundan dolayı, kel adamın sözleri onları kolayca etkilemişti.

 

O anda tüm gençler, özellikle de Xuanwu Ordusu’ndan gelen abazanlar heyecanlanmış, birbirlerine takılmaya başlamışlardı. Erkekliklerini kanıtlamak için sabırsızlanıyorlardı.

 

Qing Luan Wei gibi kadınlardan oluşan ordular olsa da, ordular genelde erkek egemendi, birçok kişi, inatla ordunun erkeklere ait olduğuna inanırdı. Hâl böyleyken, erkekler nasıl olur da iktidarsız olmakla suçlanabilirlerdi?

 

Kel adamın küçümsemesine kim tahammül edebilirdi ki?

 

Birçoğu parmaklarını kütletip ellerini ovuşturdu. Kutsal Yaban Göksel Salonu’nda ve kurbağa zıplayışı sırasında enerjilerinin çoğunu tükettiklerini unutmuşlar gibiydiler, denemek için sabırsızlanıyorlardı. Enerjilerinin bir kısmını geri kazanmış olsalar da erkekliklerini ispatlayamayabilirlerdi...

 

“Eğitmen Qin, izin verin!”

 

“En çok kimin saplayabileceğini göreceğiz. Siktir, yüz posta atmak istiyorum!”

 

“Bir erkeksen, yüz posta daha atmalısın!”

 

Xuanwu Ordusu askerleri coştu. Bu abazanları, erkeklik maharetlerini sergilemekten daha çok heyecanlandıracak ne olabilirdi ki?

 

Kel adam düşünceli bir gülümseme sergiledi. “Tabii, denemek isteyenler gelsin!”

 

Xuanwu Ordusu’ndan sekiz kişi aceleyle öne çıktı!

 

Öne çıkanlar, metal kutudan İlk Okları almak için daha fazla bekleyemeyenlerdi.

 

Ama İlk Okları ellerine aldıkları an ifadeleri değişti.

 

Dokunduklarında hissettikleri ağırlık ve soğukluk, acımasız gerçeği bir tokat gibi yüzlerine vurdu…

 

Bu oklar, düşündüklerinden çok daha ağırdı!

 

“Bu da…?”

 

Xuanwu askerlerinden birkaçı soğuk terler akıtmaya başladı.

 

Doğrusu, bu İlk Ok sıradan bir metalden yapılmış olsa bile, dört metre oluşunu ve kalınlığını hesaba katarsak iki bin, üç bin pound çekmesi gerekirdi.

 

Ama bu ok, özel, ağır metallerin birleşiminden yapılmıştı ve bu yüzden ağırlığı sıradan bir metalden yüz kat fazlaydı!

 

Ve ok, sapına doğru biraz eğimli olduğundan kaldırılması da zorlaşıyordu.

 

Xuanwu askerleri zirve kondisyonlarındayken böyle bir oku zar zor da olsa kaldırabilirdi ama şimdi, iki saatlik Göksel Salon eğitimi ve beş kilometrelik kurbağa zıplayışı işkencesinden sonra it gibi yorgun düşmüşlerdi. Enerjilerini kısmen geri kazanmış olsalar da, bu gülünç derecede ağır İlk Ok’u kaldırabilecek durumda değildiler!

 

“Hop!”

 

“Kalk lan!”

 

Güçlü gençler ciğerlerindeki son nefese kadar bağırdılar. Tüm güçlerini kullanırlarken, dişlerini sıkıp yanaklarını şişirdiler, neredeyse göz yuvarları fırlayacaktı!

 

“Hadi, kımılda!”

 

Gençlerden birinin kasları şişip alnında bir damar belirdi. Ama ne denli çabalarsa çabalasın, alnındaki terden başka bir şey kazanamadı.

 

Daha güçlü olanlar yarısına kadar kaldırmayı başarsa da tamamen kaldıramadılar.

 

Zayıf olanlar, Kutsal Yaban Göksel Salonu’nda tüm enerjisini harcayanlar, İlk Ok’un kutuyla kaynaşmış olduğunu hissediyordu. Ne kadar güç kullanırlarsa kullansınlar oku hareket ettirmeyi başaramadılar.

 

Jin Long Wei üyeleri de dahil çevredeki herkes, bu sahne yüzünden afalladı.

 
Yorumlar


Giriş Yap


Duyurular

Popüler Seriler

Against The God
Against The God
Beğeni Sayısı: 1435

King of Gods
King of Gods
Beğeni Sayısı: 1192

Tales of Demons & Gods
Tales of Demons & Gods
Beğeni Sayısı: 976

True Martial World
True Martial World
Beğeni Sayısı: 903

Emperor’s Domination
Emperor’s Domination
Beğeni Sayısı: 791

I Shall Seal The Heavens
I Shall Seal The Heavens
Beğeni Sayısı: 770

Martial God Asura
Martial God Asura
Beğeni Sayısı: 713

Coiling Dragon
Coiling Dragon
Beğeni Sayısı: 638

Swallowed Star
Swallowed Star
Beğeni Sayısı: 623

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 574

Popüler Orjinal Seriler

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 574

KAREN
KAREN
Beğeni Sayısı: 216

GÖKYÜZÜ İMPARATORU
GÖKYÜZÜ İMPARATORU
Beğeni Sayısı: 200

DİPTEN EN TEPEYE
DİPTEN EN TEPEYE
Beğeni Sayısı: 157

Yıldızlar Kralı
Yıldızlar Kralı
Beğeni Sayısı: 148

Beyond Eternity
Beyond Eternity
Beğeni Sayısı: 140

Acemi Ölümsüz
Acemi Ölümsüz
Beğeni Sayısı: 133

SAHİPKIRAN
SAHİPKIRAN
Beğeni Sayısı: 128

THEODEN
THEODEN
Beğeni Sayısı: 125

Lord Of The Demons
Lord Of The Demons
Beğeni Sayısı: 124

Site İstatistikleri

  • 14306 Üye Sayısı
  • 671 Seri Sayısı
  • 31760 Bölüm Sayısı


creator
manga tr