"Ben Li Qiye'yim ve bu tek başına yeterli." #Emperor's Domination

True Martial World - Bölüm 120: Tao Yunxiao’yu Mağlup Etmek


 

Çeviri: bebebiskuvisi Düzenleme: bezald35


“Yi Yun, bu kadar kibirli olma!” Tao Yunxiao’nun ifadesi çok vahşiydi. Öfkeden köpürmüştü.

 


Etraftaki Tao kabilesi insanları da aynı şeyi düşünüyordu. Yi Yun çok küstahtı! Tao Yunxiao’ya tepeden bakıyordu.


Tao Yunxiao son meydan okumasını yapmıştı. Kabul etmiyorsan bile en azından cevap ver! Gözlerini kapatmak da ne oluyor?


Ama Tao kabilesinin kızları, tam aksi şekilde Yi Yun’un yıldız gibi parladığını düşünmeye başlamıştı.


Bu kızların yüzleri kızarmıştı.


“Yi Yun çok havalı!” Bir kız aklından geçirdiğini yüksek sesle söyledi.


“Ah! Sen de mi öyle düşünüyorsun? Bence de öyle!” dedi yanındaki kıpkırmızı kesilmiş on dört yaşındaki kız.


Tao Yunxiao çok güçlüydü ama Yi Yun’un önünde çocuktan farksızdı.


Tao Yunxiao’ya dokunmadı bile ama yine de Tao Yunxiao’nun burnu kanıyordu. Aralarındaki fark çok büyüktü.


Yi Yun ona dokunmuş olsaydı, Tao Yunxiao altına falan işerdi herhalde.


Kızlar; kahramanlara, özellikle de kendileriyle aynı yaşlardaki kahramanlara, taparlardı.


İki kız, ruh eşlerini bulduktan sonra hararetli bir şekilde tartışmaya başladı.


Bu olay, birçok genç kızın bulunduğu bir kalabalıkta oluyordu. Hepsi Yi Yun’un ateşli hayranları olmuştu.


“Başkalarına zorbalık ediyorsun!” Tao Yunxiao derin nefesler alırken vahşi bir öküz gibiydi. Yi Yun’u saldırısını karşılaması için kışkırtmıştı ama Yi Yun yanıt vermemişti, hatta gözlerini bile açmamıştı. Sanki yarışmak için değil de uyumak için buradaydı.


Tao Yunxiao bunu kendisine yapılan bir saygısızlık olarak görüyordu.


Gururu zedelenmişti. Burnundan gelen kana dokundu ve dişi kılıcın üzerine sildi.


Bunun ardından dişi kılıcı kullanarak bileklerini kesti. Taze kan dere olup aktı ve dişi kılıç tarafından emildi.


Bu sahneyi gören Tao kabilesi kıdemlileri endişelendiler.


“Yunxiao, delirdin mi?” Tao Yunxiao’nun babası, oğlunun savaşı büyük ihtimalle kaybedeceğini anlayabiliyordu. Ama Tao Yunxiao çaresizce bir son şans için daha fazla kan kullanmıştı. Bu hareketin mantığa uygun bir yönü yoktu.


Ama Tao Yunxiao, babasının tavsiyesini görmezden geldi. “Delirmedim. Burada teslim olamam, olursam bu düğüm hayatım boyunca boğazımda kalır!”


Tao Yunxiao yadigârın yasak enerjisini yeniden etkinleştirdi. Ama fazlaca kan kaybettiğinden ötürü yüzü solgun ve cansız görünüyordu.


Sadece sol bileğini değil, sağ bileğini de kesmişti.


Gittikçe daha fazla kan kaybederken yüzü  daha da beyazlaşıyordu. Tao Yunxiao’nun babası ve kabilenin kıdemlileri şok olmuştu.


Bu ödemek için oldukça büyük bir bedeldi.


Bu savaşın sonucunda Tao Yunxiao’nun yetişimi kaçınılmaz bir şekilde düşecekti. En az bir yıllık kaybı olacaktı.


Tao Yunxiao, elindeki dişi kılıcın sesler çıkarmaya başladığını hissediyordu.


Bedenindeki tüm enerjiyi, dişi kılıçla bir olmak için kullanmıştı.


“Bu saldırımı istesen de istemesen de karşılamak zorunda kalacaksın!”


Tao Yunxiao’nun alnında solucana benzer bir damar belirdi. Potansiyel enerjisinin tümünü harekete geçirmişti. Bedeni kan kırmızısı bir ışık yaymaya başladı.


“Hum Hum Hum Hum” Dişi kılıç şiddetli sesler çıkarmaya başladı. Kılıçtan, binlerce öfkeli hayaletin feryatları yükseliyor gibiydi.


Etraftaki Yer ve Gök Yuan Qi’si toplanıyor, arenada siyah bir hortum oluşturuyordu.


Siyah hortum, katılık noktasına dek yoğunlaşarak hızını arttırdıkça arttırdı. Yi Yun’u ve Tao Yunxiao’yu çevreledi.


“Run Hapsi!”


Kabile kıdemlilerinden birinin gözleri parladı. “Tao Yunxiao’nun Run Hapsi’ni kullanabileceğini nasıl oldu da düşünemedim?”


Tao kabilesi, bu erkek ve dişi kılıç çiftini aldığı zaman, pek çok hareketin bulunduğu bir de kılıç kitabı almıştı ve Run Hapsi de onlardan biriydi.


Biri, bu kılıçların enerjisini kullanarak rakibini bir noktada yakalayabilir, kaçmasını önleyebilirdi. Rakibini, kılıç ustasının saldırısını doğrudan almaya, onu karşılamaya zorlayabilirdi.


Run Hapsi’ni kullanarak Yi Yun’un hareketlerini kısıtlamak epey yerinde bir hareketti. Ama Run Hapsi çok fazla enerji tüketiyordu, bu yüzden de yüksek seviye bir hareket olarak kabul ediliyordu. Kabile kıdemlileri, bu nedene dayanarak Tao Yunxiao’nun mevcut yetişimi ile bu hareketi kullanmasının zor olacağını düşünmüşlerdi.


“Biri böyle büyük bir baskı altındayken kendi sınırlarını aşabilir. Yi Yun da daha önce, Zaman Farkındalığı’nı anladığında, onu anlayabilme baskısı altındaydı. Yunxiao da şimdi benzer bir durumda, ama ödemesi gereken bedel daha büyük.”


Yi Yun tarafından zorlanan Tao Yunxiao, son kozunu kullanmıştı. Ama bu gücü kazanmak için dişi kılıcı, sınırlarını zorlayana dek kanla beslemişti. Bu tek seferlik bir durumdu.


Kılıç kanı tükettiğinde Tao Yunxiao eski hâline dönecek ve hatta ciddi bir şekilde yaralanacaktı. İyileşmesi için de uzun zaman gerekecekti. Mor Kan’ın sınırlarındaki seviyesi de gerileyecekti.


Bu, ana yolu kullanmak ile kestirmeden faydalanmak arasındaki farktı.


“Tao Yunxiao için Run Hapsi’ni kullanmak zaten zor, bir de başka bir saldırı daha yaparsa…” Tao Yunxiao’nun babasının gözleri endişeyle doluydu. Tao Yunxiao kendini sınırlarına dek zorlamıştı.


“Hum Hum Hum Hum”


Siyah rüzgar güçlenmeye devam etti ve Yi Yun’un etrafını sardı. Neredeyse kıyafetlerini parçalayacaktı, Yi Yun’u bileğinden yakalamaya çalışan hayalî pençelerin cisimleştiği zamanlar dahi oluyordu.


Bu, Run Hapsi’nin etkisiydi.


“Yi Yun yakalandı!”


Kalabalık hayrete düştü. Hayalî pençe, bu sarsıcı savaşın tersine dönme olasılığının son belirtisiydi. Bu zamana kadar bastırılmış Tao Yunxiao, sonunda üstünlüğü ele geçirmişti.


“Yi Yun, saldırımı karşıla!”


Tao Yunxiao’nun gözleri kanlanmıştı ve yüzü de hastalıklı bir kızıla dönmüştü. Bedeninde kalan enerjinin tümünü dişi kılıca aktarmıştı.


“Weng!”


Dişi kılıç parlıyor, koyu kırmızı, parlak bir ışık yayıyordu.


“Bu bir dövüş tekniği!” Tao kabilesinden biri bağırdı. Dövüş teknikleri, yetiştirme tekniklerinden farklıydı. Yetiştirme teknikleri savaşçının bedenini eğitmek ve seviyesini yükseltmek için kullanılırdı.


Ama dövüş teknikleri öldürmek için kullanılırdı.


Dövüş teknikleri, yetiştirme tekniklerine kıyasla daha fazla öldürücü güç barındırıyordu, daha doğrusu ihtisasları bu nitelikteydi. Ve iyi dövüş tekniklerinin hepsi Yer ve Gök Yuan Qi’si ile güçlendirilirdi. Aynı şekilde Tao Yunxiao tarafından kullanılan dövüş tekniği de Yi Yun’u öldürmek amacıyla Yuan Qi ile destekleniyordu.


“Bu teknik, yadigâr ve yetiştirme tekniğiyle birlikte bulundu. Bu dövüş tekniği sadece yadigârla birlikte kullanılabilir. Run Hapsi de öyle!”


“Yi Yun’u kısıtlamak için Run Hapsi’ni kullandıktan sonra Yi Yun’a saldırmak için yadigâra özel bir dövüş tekniği kullanacak!” Bir Tao kabilesi savaşçısının gözleri parladı. Yi Yun garip hareket tekniğini kullanamadığı sürece Tao Yunxiao’nun kazanma şansı vardı.


Dişi kılıç koyu kırmızı bir ışıkla parlarken rüzgar her yönden esti.


Tao Yunxiao ansızın hareket etti. Dişi kılıcın ışık hüzmeleri, parmak kalınlığında tek bir kırmızı çizgi hâlinde birleşmeye başladı. Süzülen bir yılan Yi Yun’a doğru uçuyormuş gibiydi.


“Kan Kırmızısı Cehennem!”


Tao Yunxiao hem Kan Kırmızısı Cehennem’i hem de Run Hapsi’ni kullanarak potansiyelinin sınırlarını zorladı. Bunlar, dişi kılıca özgü dövüş teknikleriydi; savaşmak için dişi kılıcın kötücül enerjisinden güç alıyorlardı.


Bu saldırı, engin yabanın Ölümlü Kan savaşçılarının sınırlarının üzerindeydi. Tüm Ölümlü Kan savaşçılar sadece Ejderha Kaburgası Kaplan Kemik Yumruğu çalıştığından bu garip saldırı, onlara yepyeni bir dünyanın kapılarını açtı.


Hareketler hem fantastik hem de etkiliydi.


İnsanlar yakında olmasalar da kızıl yılanın vahşiliğini ve kana susamışlığını hissedebildiler. Göğüslerinde bir soğukluk, alınlarında bir hissizlik vardı. Kızıl yılan onlara saldırıyordu sanki.


Böyle dehşete düşürücü bir hareket, bin yıllık Tao kabilesinden geliyordu. Yadigâr kesinlikle çok büyük bir güç barındırıyordu.


İnsanlar, Mor Kan’ın erken dönemlerindeki bir savaşçının bile Kan Kırmızısı Cehennem saldırısına dayanabileceği konusunda şüpheliydi.


.Sadece Ejderha Kaburgası Kaplan Kemik Yumruğu kullanabiliyorlarken nasıl olur da çıplak elleriyle böyle şeytani bir dövüş tekniğine dayanabilirlerdi?


İnsanlar Yi Yun’a baktı. Yi Yun’un da Ejderha Kaburgası Kaplan Kemik Yumruğu kullandığını biliyorlardı, sadece bu yetiştirme tekniğini uyguladığı çıplak elleriyle bir kılıca nasıl karşı durabilirdi?


Ecel kapısına dayanmışken, Yi Yun birden gözlerini açtı!


Tao Yunxiao’dan gelen muazzam bir aura hissetti. Bu Kan Kırmızısı Cehennem saldırısı olağanüstüydü.


Tao Yunxiao, Yi Yun’un çıplak ellerine karşı yadigârı kullandığından büyük bir avantaj sahibiydi. Pek çok insan böyle bir durumda mantıklı düşünme yetisini kaybederdi.


Ama Yi Yun korku belirtisi göstermiyordu. Kılıcın karşısındayken nefes alış verişine yoğunlaştı. Kalbindeki Mor Kristal, zonklamaya, Yi Yun’un bedenini saf enerjiyle beslemeye başladı.


Eklemlerinden çınlama, tendonlarından gürleme sesleri geldi.


Ejderha Kaburgası Kaplan Kemik Yumruğu’nu kullanarak bir yumruk attı.


“Boom!”


Krallık Seçmeleri’nde, izleyicilerin önünde tüm gücünü ilk kez kullanışıydı bu.


Yi Yun, Ölümlü Kan’ın zirvesine ulaştığından, bu yumruk şimdiye kadarki saldırıları arasında en güçlü olanıydı.


“Roar!”


“Ang!”


Yi Yun ileri atıldığı anda arkasında bir kaplanın ve bir ejderhanın hayalî imgesi oluşmuştu. Sanıldığı gibi mavi ejderha ve beyaz kaplan değildi, mor-altın bir ejderha ve Vahşi Kutsal Kaplan idi.


Kaplan ve ejderha imgelerinin arkasında güneşin batışının son demleri yaşanıyor, bu kızıllık, görüntüyü daha etkileyici kılıyordu.


“Yuan Qi Tezahürü!”


En büyük tepkiyi veren kişi, platformdaki baş kıdemliydi. Ansızın ayağa kalktı ve bilinçsizce verdiği tepki neticesinde sadece tek elinin baskısıyla elinin altındaki masayı parçaladı.


Yuan Qi Tezahürü, Yuan Qi ile hayalî bir imge oluşturmak ve onu saldırı hareketiyle birlikte kullanmaktı. Bunu sadece en iyi Mor Kan savaşçılar kullanabilirdi.


Peki Yi Yun nasıl kullanabiliyor?


Beden Sertleşmesi durumuna mı ulaşmış?


Bu düşünce Tao kabilesinin baş kıdemlisinin zihnini allak bullak ederken Yi Yun, Tao Yunxiao ile çarpışmıştı bile.


Cehennemin kızıl yılanına karşı kaplan ve ejderhanın hayalî imgesi!


“Boom!”


Arena parçalandı ve enkaz her yöne doğru uçtu. Yi Yun’un ve Tao Yunxiao’nun karşı karşıya gelen enerjileri infilak etti.


Yi Yun’un gömleği kanla kızıla boyandı. Sağ eli büyük ölçüde yaralandı, derin yarasından kemiği gözüküyordu.

 

Ama on adım gerilemesine rağmen yine de ayakta durabiliyordu. Tao Yunxiao ise doğrudan arena dışına uçmuş ve şiddetli bir şekilde yere düşmüştü. Yüzü solgundu; dudakları titriyor, burnundan şelale gibi kan geliyordu.

 
Yorumlar


Giriş Yap


Duyurular

Popüler Seriler

Against The God
Against The God
Beğeni Sayısı: 1430

King of Gods
King of Gods
Beğeni Sayısı: 1189

Tales of Demons & Gods
Tales of Demons & Gods
Beğeni Sayısı: 975

True Martial World
True Martial World
Beğeni Sayısı: 902

Emperor’s Domination
Emperor’s Domination
Beğeni Sayısı: 791

I Shall Seal The Heavens
I Shall Seal The Heavens
Beğeni Sayısı: 772

Martial God Asura
Martial God Asura
Beğeni Sayısı: 712

Coiling Dragon
Coiling Dragon
Beğeni Sayısı: 633

Swallowed Star
Swallowed Star
Beğeni Sayısı: 619

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 567

Popüler Orjinal Seriler

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 567

KAREN
KAREN
Beğeni Sayısı: 216

GÖKYÜZÜ İMPARATORU
GÖKYÜZÜ İMPARATORU
Beğeni Sayısı: 200

DİPTEN EN TEPEYE
DİPTEN EN TEPEYE
Beğeni Sayısı: 157

Yıldızlar Kralı
Yıldızlar Kralı
Beğeni Sayısı: 147

Beyond Eternity
Beyond Eternity
Beğeni Sayısı: 139

Acemi Ölümsüz
Acemi Ölümsüz
Beğeni Sayısı: 133

SAHİPKIRAN
SAHİPKIRAN
Beğeni Sayısı: 127

THEODEN
THEODEN
Beğeni Sayısı: 125

Lord Of The Demons
Lord Of The Demons
Beğeni Sayısı: 124

Site İstatistikleri

  • 13820 Üye Sayısı
  • 656 Seri Sayısı
  • 31163 Bölüm Sayısı


creator
manga tr