"Beyin bir paraşüt gibidir, sadece açık olduğunda iyi çalışır." #James Dewar

True Martial World - Bölüm 31: Ön Hazırlıklar 


 

 

Yi Yun derin düşüncelerdeyken birisi onun bakışlarını yakaladı.

 

Meridians alemine girdiğinden beri beş duyusu son derece keskinleşmişti. Gürültücü grup arasında heyecanlı heyecanlı etrafa bakınan Jiang Xiaorou’yu gördü.

 

“Xiaorou abla!” Yi Yun çığlık attı.

 

“Yun’er!” Yi Yun’u gören Jiang Xiaorou memnun oldu: “Oh, Yun’er, sen…”

 

Yi Yun’da bugün bir farklılık hissetti ama buna burnunu sokmadı.

 

Biri Yi Yun’un geçmişteki halini tarif etseydi; uysal, zararsız çocuk diye tanımlardı. Şimdiki Yi Yun ise akıllı görünümlü, yakışıklı bir delikanlıydı. Paçavra gibi olan giysileri bile onun aurasının zerafetini gizleyemezdi.

 

Adeta işlenmemiş bir elmas…

 

Jiang Xiaorou aniden bu deyişi hatırladı. Her iyi kılıç, kınından çıkacağı günü beklerken kınında gizlenir.

 

Şimdiki Yi Yun da, Jiang Xiaorou’ya böyle bir his uyandırdı.

 

Ancak bu farklılığı sadece Jiang Xiaorou hissedebildi çünkü Yi Yun, sürekli etkileşimde olduğu son derece yakın birisiydi. Yi Yun’u tanımayan insanlar, sadece farklı bir şey bulurlardı ve bunu da önemsemezlerdi. Sonuçta Yi Yun hiçbir şeyde iyi olmayan hasta bir çocuktu.

 

“Xiaorou abla, ben iyiyim.” Yi Yun güldü. Meridians alemine girdikten sonra aurasının değişmiş olduğunu biliyordu: “Bakalım neler oluyor.”

 

Jiang Xiaorou’nun elini yakaladı ve kalabalığın arasından yürüttü. Meridians alemine ulaşan görünmez bir güç, elini uzatmasıyla insanları iterek kolayca geçmesini sağlıyordu. Ne olduğunu anlayan insanlar, sadece bir çocuğun geçtiğini görünce yelkenleri suya indirdi.

 

Tepki verene kadar, Yi Yun’un bedeninin küçük olduğunu düşünen gruplar sıkışarak geçmesine izin veriyorlardı.

 

 

Meydanın ortasında kabilenin ileri gelenleri, hala dikkatlice kılıç taşıyıcısına münasip bir karşılama yapıyordu.

 

“Chengyu, talimat ver. İnekleri kesip ziyafet hazırlasınlar!” Kabile lideri kalp ağrısına rağmen elini salladı.

 

Kabilede birkaç sığır yetiştiriliyordu. Lian kabilesinin tüm serveti buydu. Bu sığırlar, dünyadaki sığırlarla benzer görünse de güçleri çok fazlaydı.

 

Bu bölgede zemin kayalarla çevriliydi. Kayalardan bazıları da siyah demir taştı. Tarım için arazi açılması son derece zordu. Sığırlar olmadan, Lian kabilesi hiç gıda üretemeyebilirdi. Ve bu olduğunda, Lian kabilesi yiyecek için tamamen Tao kabilesine bel bağlayacaktı.

 

Bu nedenle Lian kabilesinde her bir ineğin değeri, on insandan daha fazlaydı. Oldukçu acıklıydı ama gerçekti de.

 

Jin Long Wei’nin, Lian kabilesine varmasıyla, kabile misafir ağırlamak zorunda kaldı. Ancak kabile, metruk kemiklerin arıtımı için kemer sıkmaktaydı. Bu yüzden pek yemekleri kalmamıştı. Tek çareleri sığır kesmekti.

 

Kılıç taşıyıcısı, elbette yabandaki küçük kabilelerin çetin şartlar altında yaşamlarını sürdürdüklerinden haberdardı. Soğukkanlılıkla söyledi: “Sığır kesmek zorunda değilsiniz. Yolda bana saldıran birkaç azgın hayvanla karşılaştım. Onları öldürdüm ve erzak olarak sıkı boynuzlu hayvanın üzerine biraz et sakladım. Sadece onu parçalamak ve pişirmek için insanlar götürmeniz gerek.”

 

Adam önemli bir şey değilmiş gibi söyledi ama kabile insanları şaştı kaldı.

 

Bulut Çölü’nde insanlara saldırabilecek üç tip hayvan vardı. Bunlar: Vahşi hayvanlar, azgın hayvanlar ve metruk hayvanlardı!

 

Vahşi hayvanlar en yaygın olandı. Dünyadaki leoparlara veya kaplanlara benziyorlardı. Deneyimli bir avcı, dövüş sanatlarından yoksun olsa bile tuzak kullanarak yakalayabilirdi.

 

Azgın hayvanlara gelince, onlar kendi güçlerine sahiptiler. Güçleri de mor kan savaşçılarla karşılaştırılabilirdi.

 

Bulut Çölü’ndeki azgın hayvanların sayısı epey fazlaydı. Aslında kabileden avlanmak amacıyla ayrılanlar için en büyük tehlike azgın hayvanlardı.

 

Metruk hayvanlar ise güçlü olmalarına rağmen metruk gücünün yoğun olduğu ıssız araziler gibi bilinmeyen bölgelerde pasif dururlardı. Biri ıssız arazilere girmekten kaçındığı sürece güvende olurdu.

 

Gelgelelim azgın hayvanların çok geniş alanlara yayılması kaçınılmazdır!

 

Mor kan alemindeki bir savaşçının av yetenekleri vardı. Sadece azgın hayvanları öldürme yeteneği değil aynı zamanda birini yenemezse kaçmak da onlar için sorun olmazdı.

 

Kılıç taşıyıcısı, çölü geçip çok sayıda azgın hayvan öldürmüştü. Böyle bir güç çok kıskanılacak bir güçtü!

 

Lian Chengyu derin bir nefes aldı ve yumruklarını sıktı. Sıkı boynuzlu hayvanın üstündeki geniş şişkin çantada açıkça azgın hayvanlardan avlanan et vardı.

 

“Bir gün bu güce sahip olacağım ve hatta bunu aşacağım!” Lian Chengyu karar verdi.

 

Sığırların kesilmesine gerek olmadığını duyan kabile lideri sevindi ama yine de kibarca söyledi: “Nasıl olabilir? Misafirin yemek tedarik etmesine izin veremeyiz. Kabilemiz fakir olabilir ama…”

 

“Yeter, devam etmek zorunda değilsin. Resmi bir iş için buradayım.” Kılıç taşıyıcısı buyurucu bir sesle söyledi. Lian kabilesince sergilenen sahte hassasiyetlerle ilgilenmiyordu.

 

“Yüce elçi, lütfen söyleyin! Kabilem önemsiz olsa da binlerce insana sahip. Yüce elçinin yapabileceğimiz herhangi bir talebi varsa, lütfen söyleyin!” Kabile lideri sözlerinin kesilmesinden gücenmeden tevazuyla söyledi. Bir Jin Long Wei üyesinin, Lian kabilesi gibi değersiz bir yere gelmeyeceğini biliyordu.

 

Adam söyledi: “Yakın zamanda Bulut Çölü’nde büyük bir olay oldu. Lian kabilesinin yeri de bu olayın olduğu alan içerisinde bulunuyor! Jin Long Wei, bu nedenle burada!”

 

Adamın sesi gittikçe kısılırken, kabile liderinin ifadesi değişti. Bulut Çölü’nde bir şey mi oldu?

 

Üstelik sözlerine göre, gelen çok sayıda Jin Long Wei üyesinden sadece biriydi.

 

Jin Long Wei tarafından önemli kabul edilmiş bir olay, Lian kabilesince kavranması bile mümkün olamayan bir şeydi. Bu olayın etki alanının içinde bulunan Lian kabilesi için bir nimet mi veya bir bela mı olacağını bilemedi.

 

Böyle büyük bir husus tarafından yutulurlarsa Lian kabilesinin karınca misali varlıkları, ses dahi çıkaramadan ortadan kaldırılabilirdi.

 

Kabile liderinin ifadesini gören adam soğukkanlılıkla söyledi: “Bu olaya karışmamalısınız. Her halükarda kabilenizin civarından geçen pek çok insan olacak. Aralarında çok sayıda önemli kişi olabilir. Onları gücendirmemek en iyisi olur.”

 

“Evet, ihtiyar ben, yüce elçi ne diyorsa yapacağım.” Kabile lideri başıyla onayladı.

 

ÇN: Atg ve benzer serilerdeki gibi, bu seride de kendi isimlerine sıfat koyuyorlar. Kafanız karışmasın. İhtiyar ben, bu aşağılık gibi…

 

Adam devam etti: “Kabilenize ziyaretim bir kazanç meselesi. Üstlerim, yakında olacak olan krallık seçimlerine hazırlanmak için bazı öneriler vermemi emretti.”

 

Kabileye doğru dönerek bunu söyledi. Sesi on mil uzaktan bile yüksek ve net bir şekilde duyuldu.

 

Bir anda gürültücü kalabalık sustu.

 

“Adım Zhang Yuxian. İyi hatırlayın. Lian kabilesine geliş nedenim, yirmi sekiz yaşının altındaki otuz öğrenciyi geçici öğrencim olarak seçmektir. Teknikleriniz ve duruşlarınız hakkında tavsiye vereceğim!”

 

“Sadece 3-5 gün burada olacağım. Sıkı çalışmanız gerekecek. Öğrettiklerimin özünü anlarsanız krallık seçmelerini kesinlikle geçersiniz!”

 

Zhang Yuxian bu kelimeleri söylediği anda Lian kabilesindekiler nefeslerini tuttu.

 

Krallık seçmeleri!

 

Gelecekleri buna bağlıydı. Tüm kabile, Lian Chengyu’nun savaşçı seçmelerini geçmesini sağlamak için köprüleri yıkmıştı.

 

Savaşçı hazırlık kampı üyeleri özellikle heyecanlıydı. O kadar heyecanlıydılar ki nefes almak bile zahmetliydi.

 

Jin Long Wei’den bir uzman gerçekten de yetenekleri ve teknikleri hakkında tavsiye vermek için Lian kabilesine gelmişti. Bu, çok iyi bir şeydi!

 

Krallık seçmelerini geçebileceklerine dair hiç umut beslemiyorlardı ama Zhang Yuxian’ın tavsiyelerini alırlarsa ve Jin Long Wei’den ileri derece beceriler öğrenirlerse, gelecekteki gelişimlerine yardımcı olurdu.

 

Lian Chengyu nihayetinde krallık seçmelerini geçtiğinde ve şehre girdiğinde, güçlü olanlar kendilerine bir servet kazanabilirdi!

 

“Otuz kişiyi ben seçeceğim. Krallık seçmelerinin katılımcıları da bu otuz kişiden seçilecektir! Başka bir deyişle, benim seçmediklerim, krallık seçmelerine katılmak için de nitelikli olmayacak!” Yi Yun, Zhang Yuxian’ın sözlerini duyduktan sonra anında anladı. Zhang Yuxian, krallık seçmelerinin ilk sınav gözeticisiydi.

 

Krallık seçmeleri nadiren Bulut Çölü’nü de kapsardı. Bulut Çölü’ndeki kaynak eksikliği yüzünden savaşçıların ortalama güçleri düşük olurdu. Geniş bir alana yayıldığından, sınavı düzenlemek de zordu. Tüm kabilenin sınava katılmasını sağlamak büyük miktarda personel ve kaynak gerektirirdi.

 

Yani Zhang Yuxian gibi Jin Long Wei’nin deneyimli elitlerinden birinin ön seçim yapması epey zaman kazandırırdı!

 

“Şimdi, üç günlük eğitim periyoduna katılma yoluyla benim öğrencim olmak ve krallık seçmelerine katılmak isteyen herkes bir adım öne çıksın. Otuz kişi seçeceğim!” Zhang Yuxian cümlesini bitirdiği an bir kargaşa çıktı.

 

Savaşçı hazırlama kampı üyeleri tüm güçleriyle ileriye atılan ilk kişilerdi.

 

Zhang Yuxian’ın karşısında olanlar öne doğru atılmadan önce, Zhao Tiezhu gibi durumun nasıl okunacağını bilenler önce onay için Lian Chengyu’ya baktılar.

 

Kısa bir an içinde, tüm savaşçı hazırlama kampı üyeleri öne çıkmıştı.

 

Orada savaşçı hazırlama kampından yaklaşık altmış kişi ve yaş şartını karşılayan yaklaşık kırk kişi vardı.

 

Zhang Yuxian sadece otuz kişi seçecekti, elenecek insanlarla hangilerini kastettiği hemen hemen belliydi.

 

Savaşçı hazırlama kampının zayıf üyeleri, Zhang Yuxian tarafından sepetleneceklerinden korktukları için ürkekleştiler.

 
Yorumlar


Giriş Yap


Duyurular

Popüler Seriler

Against The God
Against The God
Beğeni Sayısı: 1436

King of Gods
King of Gods
Beğeni Sayısı: 1192

Tales of Demons & Gods
Tales of Demons & Gods
Beğeni Sayısı: 976

True Martial World
True Martial World
Beğeni Sayısı: 903

Emperor’s Domination
Emperor’s Domination
Beğeni Sayısı: 791

I Shall Seal The Heavens
I Shall Seal The Heavens
Beğeni Sayısı: 771

Martial God Asura
Martial God Asura
Beğeni Sayısı: 713

Coiling Dragon
Coiling Dragon
Beğeni Sayısı: 638

Swallowed Star
Swallowed Star
Beğeni Sayısı: 623

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 573

Popüler Orjinal Seriler

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 573

KAREN
KAREN
Beğeni Sayısı: 216

GÖKYÜZÜ İMPARATORU
GÖKYÜZÜ İMPARATORU
Beğeni Sayısı: 200

DİPTEN EN TEPEYE
DİPTEN EN TEPEYE
Beğeni Sayısı: 157

Yıldızlar Kralı
Yıldızlar Kralı
Beğeni Sayısı: 148

Beyond Eternity
Beyond Eternity
Beğeni Sayısı: 140

Acemi Ölümsüz
Acemi Ölümsüz
Beğeni Sayısı: 133

SAHİPKIRAN
SAHİPKIRAN
Beğeni Sayısı: 128

THEODEN
THEODEN
Beğeni Sayısı: 125

Lord Of The Demons
Lord Of The Demons
Beğeni Sayısı: 124

Site İstatistikleri

  • 14287 Üye Sayısı
  • 669 Seri Sayısı
  • 31700 Bölüm Sayısı


creator
manga tr