Bölüm 286: Nethergaze

avatar
498 15

The Strongest Gene - Bölüm 286: NethergazeBölüm 286: Nethergaze

Çevirmen: ArgoGamer

Düzenleyici: BlackBozo


Shua!

 

Chen Feng, bir kez daha C-sınıfı füzyon tipi gen reaktiflerine odaklandı. Yakında, belirli bir gen reaktifine kilitlendi.

 

- - - -

 

Ölüm Aslanı Gen Reaktifi

 

Sınıf: C

 

Zorluk: 4 Yıldız

 

Tür: Füzyon tipi gen reaktifi

 

Etkisi: Nethergaze genetik yeteneğini elde etmenizi sağlar.

 

Fonksiyon: Rakibin enerjisini analiz etmek ve onun ölümcül zayıf noktasını aramak için cehennem dünyasındaki gözü harekete geçirir. Rakibin zayıf noktası başarılı bir şekilde vurulursa, kullanıcının gücü on kat artacaktır. Kullanıcının gücü ile rakibin gücü arasındaki boşluğa bağlı olarak, analiz için harcanan süre de farklı olacaktır.

 

Gizli Sanat Kombinasyonu: Henüz keşfedilmedi.

 

- - - -

 

 

ÇN: Nethergaze, (Cehennem bakışı) anlamına gelir. Aslında (Yeraltı Bakışı) ama burada yeraltından kasıt cehennemdir.

 

 

Nethergaze! Son derece güçlü bir genetik yetenek. Bu, Rüzgâr Bıçağı, Sayısız Yanılsama ve enerji tabanlı saldırı yetenekleri olan Enerji Ekipmanından farklı bir yetenek tipiydi. Nethergaze, son derece korkunç bir savaş gücünü açığa çıkartmak için yardım eden destek tipi bir genetik yetenekti.

 

Bu yeteneğin tek başına on katlık güçlendirme etkisi, kullanıcıdan daha yüksek sınıftaki kişilere meydan okumasını sağlayabileceği anlamına geliyordu.

 

Bu, son derece güçlü bir destek yeteneğiydi. Ancak, bu yeteneği kullanan kişilerin sayısı oldukça düşüktü. Bunun nedeni oldukça basitti: bu, herhangi bir gizli sanat kombinasyonu olmayan bir yetenekti.

 

Ölüm Aslanı gen reaktifi, diğer gen reaktifleriyle uyumlu çalışmıyordu.

 

Başka bir deyişle...

 

Bir kişi bu genetik yetenekle kaynaştığında, diğer genetik yeteneklerle birlikte kullanamayacaktı. Bu yetenek, tek başına bağımsız bir genetik yetenekti.

 

Kişi, kendi sınıfının sayısız gizli sanat elde etme şansını kaybederdi. Başka bir deyişle, bu genetik yeteneğin kullanıcısı, sonsuza kadar diğer savaşçılardan 1 yıldız daha düşük gizli sanata sahip olacaktı.

 

Örneğin, herkesin 4 yıldızlı gizli sanata sahip olacağı bir sınıfta, Nethergaze kullanıcısı sadece 3 yıldızlı bir gizli sanata sahip olacaktı. Diğerleri 5 yıldızlı gizli sanat kullanırken, Nethergaze kullanıcısı sadece 4 yıldızlı gizli bir sanata sahip olacaktı. Bu, aralarında büyük bir eşitsizlik yaratacaktır. Tek yıldız farkı olan gizli sanatlar arasındaki boşluk gökyüzü ile yeryüzü kadar büyüktü.

 

Bu nedenle, bu yetenek bu kadar güçlü olsa da, kullanıcı sayısı son derece düşüktü. İnsanların büyük bir çoğunluğu, sadece kendi başına çalışan saf bir destek tipi genetik yeteneği elde etmek için füzyon yuvalarından birini boşa harcamaya istekli olmazdı.

 

Ancak, Chen Feng için, bu en iyi yetenekti. Çünkü o, herhangi bir gizli sanat veya gen silahlanmasına ihtiyaç duymayan bir kişiydi.

 

“Ölümcül zayıf nokta…”

 

Chen Feng bu yeteneğin açıklamasına odaklandı. Bu yetenekle kaynaşmadan önce, yeteneğin gerçek etkisini görmek ve iki taraf arasındaki güç boşluğuna bağlı olarak analiz süresindeki fark hakkında daha fazla bilgi edinmek istedi…

 

Shua!

 

Chen Feng, Yıldız Şehri'nin veri tabanını incelemeye başladı.

 

Shua!

 

Shua!

 

Ekranda durmaksızın sayısız veri ortaya çıktı. Bu, mükemmellik ödülü sahipleri için özel bir avantajdı. Birbiri ardına, bu yetenekle ilgili raporlar ortaya çıktı.

 

Shua!

 

Chen Feng bu raporları açtı.

 

Hum—

 

Chen Feng sanal videoya girerken etrafında parlak bir ışık titredi.

 

Bu, genetik bir yeteneği test eden kişiler için temel gereksinimdi. İlk test sırasında gerçekleşen veriler, gelecekteki testlere yardımcı olmak için kaydedilecektir.

 

Videoda, C-sınıfı olan orta yaşlı bir adam ortaya çıktı. Önünde de C-sınıfı bir android vardı.

 

Bang!

 

Savaş başladı.

 

Orta yaşlı adamın bu savaşta dezavantajlı olduğu açıkça görülüyordu. Sıra dışı savaş gücüne sahip bir android ile karşı karşıya kaldığında, tek kelimeyle acizdi.

 

Tam o anda.

 

Hum—

 

Orta yaşlı adamın gözlerinde, yeşil rengin tuhaf bir tonu parlamaya başladı.

 

Nethergaze, aktif!

 

Shua!

 

Görünüşe göre tüm dünya kül yeşiline dönmüştü.

 

Gözlerinin önündeki Android'in etrafında, onun enerjisini temsil eden göz kamaştırıcı bir parlaklık vardı. Bunun dışında, vücudunda, görünüşte Android ile ilgili olan çok sayıda çizgi vardı.

 

Hum-

 

Hum-

 

Göz kamaştırıcı parlaklığın ortasında, orta yaşlı adam savaşa devam etti. Gözleri, tuhaf bir kül yeşiliyle parladı ve Android'e kilitlendi.

 

Orta yaşlı adamın bakış açısından, tuhaf bir kül yeşili nişangâh Android'e kilitlenmişti. Nişangâh üç farklı haleden oluşuyor ve Android'e kilitlenirken durmaksızın dönüyordu.

 

Sonunda, Android'in ölümcül zayıf noktasına kilitlendi.

 

Shua!

 

Kül-yeşili nişangâhın parlaklığı yoğunlaştı.

 

Şimdi!

 

Bang!

 

Başından beri dezavantajlı olan orta yaşlı adam aniden patladı ve doğrudan Android'in göğsüne nişan aldı. Başlangıçta, Android'in kıyaslanamayacak kadar sağlam göğsüne, en güçlü saldırısıyla saldırdı.

 

Bang!

 

Korkunç saldırı bir anda patladı ve Android kendini savunmaya geçti. Savaşta sırasında Android ile ilgili topladığı verilere dayanarak, böyle bir saldırı savunmasını kıramazdı.

 

Ancak...

 

Bang!

 

Bu korkunç saldırı, aslında her şeyi görmezden geldi ve on kat güç artışıyla patlayıp doğrudan Android'e ilerledi.

 

Başlangıçta, Android'den biraz daha zayıf olan orta yaşlı adam, son derece güçlü bir saldırıyla patladı. Kendisinden daha yüksek sınıftakilere meydan okuyabilecek ve Android'i tek vuruşta öldürebilecek bir güç açığa çıkardı.

 

Shua!

 

Savaş sona erdi.

 

Chen Feng'in önündeki sahne normale döndü.

 

Chen Feng içten içe sarsıldı. “Bu, sözde ölümcül zayıf nokta mı?”

 

Bu yetenek tarafından Android'e kilitlendiğinde, Android'in tüm savunma yeteneklerinin normal bir şekilde çalıştığından emindi. Ancak, bu saldırı hala Android'e karşı işe yaramıştı.

 

Bu, bu yeteneğin saf bir fiziksel saldırı olmadığı anlamına geliyordu. Aksine, kuralların dışında var olan bir yetenekti, doğanın kurallarını ve savunmayı görmezden gelebilen bir yetenekti — son derece korkunç bir yetenek!

 

Doğal olarak, kilitleme ve analiz için gereken süre biraz uzundu...

 

Chen Feng farklı bir video oynattı. “Peki diğerleri nasıl...”

 

Bu kez, aynı C-sınıfı orta yaşlı adam B-sınıfı bir rakibe karşı savaşıyordu. Analiz için gereken süre büyük ölçüde artmıştı. Analizin tamamlanması için 3 dakika gerekliydi. Analiz tamamlandıktan sonra, orta yaşlı adam tek bir saldırı ile B-sınıfı düşmanı yaralamayı başarmıştı.

 

Bu doğru, düşmanı sadece yaralamıştı. Sonra, düşman tarafından yenildi.

 

Chen Feng: “…”

 

Bu orta yaşlı adam, bu genetik yetenekle kaynaştığı için, savaş gücü diğer C-sınıfı savaşçılardan nispeten zayıftı ve analizi tamamlanmadan önce B-sınıfına karşı üç dakika boyunca mücadele etmesi gerekiyordu. Eğer bu bir test olmasaydı, muhtemelen düşman tarafından öldürülecekti.

 

Bunun dışında, analiz tamamlanmış ve on kat gücü serbest bırakmış olsa bile... Mhm... Ne olmuş yani?

 

Bu nedenle, testte, bu yeteneğin kullanıcıdan daha yüksek sınıftaki kişilere meydan okumasının imkânsız olduğu kanıtlandı.

 

Chen Feng, “Test sonucu hala güvenilir.” dedi. Verileri incelemeyi bitirdikten sonra, Nethergaze'i yeteneği olarak seçme kararında daha da kararlıydı. Bunun tek nedeni, bu yetenek ile oldukça uyumlu olmasıydı.

 

Aynı sınıftakiler arasında zayıf savaş gücü gibi konular Chen Feng için var olmayan faktörlerdi. Kendisiyle aynı sınıftaki herhangi bir düşmana karşı hiçbir korkusu yoktu. Şu anda uğraşmakta zorlandığı düşmanlar, kendisinden daha güçlü olan kişilerdi. Bu özel durum için, Nethergaze yeteneği yardımcı olabilirdi.

 

Şu anki gücüyle, kilitlenmeyi tamamlamak için üç dakikaya bile ihtiyaç duymayacağından emindi. Ayrıca, okuduğu bu veriler yeteneğin sadece normal sürümü için uygulanabilirdi. Eğer gen reaktifi mutasyona uğrarsa...

 

Chen Feng'in gözleri parlamaya başladı. Bir süredir şans değerlerini biriktiriyordu. Böyle durumlar için...

 

Shua!

 

Ölüm Aslanı gen reaktifi ile ilgili tüm verileri açtı: “Ölüm Aslanı gen reaktifi, Ölüm Aslanı adı verilen korkunç bir C-sınıfı mutasyona uğramış canavarın genlerinden üretilen bir reaktiftir. Aynı zamanda bu canavar, Cehennem Başkenti olarak bilinen yasak bölgede yaşıyordu.”

 

“Yasak bölge?”

 

Chen Feng'in kalbi okumaya devam ederken titredi.

 

“Cehennem Başkenti son derece popüler bir şehirdi. Bir gün, öngörülemeyen bir olay oldu ve oradaki her yaşam formu tek bir gecede öldürüldü ve şehir bir hayalet kasabaya dönüştü.”

 

Keşif için önerilen sınıf: ???

 

Keşif oranı: 5%

 

Açıklama: Geçmişte, Genetik Birlik tarafından A-sınıfı bir savaşçı ve çok sayıda B-sınıfı savaşçı gönderildi. Ancak, bölgeye girdiklerinde, vücutlarında ortaya çıkan aşındırıcı enerji yüzünden geri çekilmeden önce bölgenin sadece %5'ini keşfettiler. O andan itibaren, burası, kimsenin girmeye cesaret edemediği yasak bir bölge haline geldi. Zaman geçtikte, tuhaf genetik yeteneklere sahip benzersiz mutasyona uğramış canavarlar ortaya çıktı. Bazen, bu canavarlardan bazıları bölgeden dışarı çıkarak insanlara onları yakalama şansı verirdi. Bu mutasyona uğramış canavarlara Ölüm Aslanı adı verilir.

 

“Sonuç olarak... İçeri girmeye gerek yok. Sadece bu alanın dışında dolaşmam gerekiyor ve bir Ölüm Aslanı yakalama şansım olabilir?”

 

Chen Feng için baştan çıkarıcıydı.

 

 Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 23121 Üye Sayısı
  • 828 Seri Sayısı
  • 41794 Bölüm Sayısı


creator
manga tr