Bölüm 283: Göksel Savunma Sistemi

avatar
491 17

The Strongest Gene - Bölüm 283: Göksel Savunma SistemiBölüm 283: Göksel Savunma Sistemi

Çevirmen: ArgoGamer

Düzenleyici: BlackBozo


Mükemmel üretici! Bu, son derece eşsiz bir kimlikti. Şu andan itibaren, Chen Feng halktan biri olan kimliğini kaybedecek ve Dernek yönetiminin bir parçası haline gelecekti.

 

Mhm... en azından, Derneğin çeşitli stratejik kararlarıyla ilgili öneriler yapma ve oy kullanma hakkına sahip olacaktı. Bu mükemmellik ödülüne sahip olmanın en önemli yararı buydu. Genç yaşından dolayı, Chen Feng de tarihteki en genç mükemmel üretici olmuştu.

 

“Başarılı.”

 

Chen Feng derin bir nefes aldı. Şimdi, Derneğin gündemini yaklaşmakta olan Yıldız Şehir Savaşı gibi belirli olaylara doğru itmeye geldiğinde en azından bir çeşit etkiye sahip olacaktı!

 

Kıyamet benzeri sahne, Chen Feng'in beyninde durmadan tekrarlanıyordu. Tüm Yıldız Şehri'nin yok edildiği sahne, kalbinin sayısız kez titremesine neden olmuştu.

 

Chen Feng mırıldandı: “Kıdemli Hou Liang, derneğin zaten bazı hazırlıklar yaptığını söylemesine rağmen, yine de…”

 

Gördüklerine hiç tanık olmayanlar, durumun ne kadar şiddetli olduğunu asla hayal edemezlerdi. Derneğin yapabileceği tek şey, daha dikkatli olmak ve bazı savunma önlemleri hazırlamaktı. Bu felakete karşı gerçekten direnebilecek yöntem henüz mevcut değildi.

 

Bir örnek, Yıldız Şehri'nin savunma sistemi olabilirdi. Chen Feng, tüm Yıldız Şehri'ni saran gök cismi gibi bir enerji bariyeri olduğunu biliyordu. Her türlü yeteneğe karşı savunma ve karşı saldırı yeteneğine sahip bir savunma bariyeri, en yüksek savunmaya sahip olduğu söylenebilirdi.

 

Chen Feng, Yıldız Şehri'nin savunmasıyla ilgili ayrıntıları inceledi.

 

Ertesi gün, Yıldız Şehir Konferansı başlarken, Yıldız Şehri'nin tamamı çalkalanmaya başladı. Sadece büyük önem taşıyan stratejik bir karar olduğunda, Yıldız Şehri'nin üst düzey kişileri bunu tartışmak için bir konferans düzenlerdi. Bu seferki tartışma konusu, ganimet kutusuydu.

 

Chen Feng şu anda Üretici Mükemmellik Ödülü'nü aldığından, fiyatı biraz düşürebileceğini umuyorlardı. Sayısız insan bunu dört gözle bekliyordu.

 

Konferans saat tam 10'da başladı. Chen Feng de sabahın erken saatlerinde gelmişti. Sözde Yıldız Şehir Konferansı, tartışılan konuyla ilgili kararlara oy vermeden önce herkesin bir araya gelmesiydi.

 

Son karar, oylamadan sonra yapılacaktı.

 

Yönetimin tüm üyeleri ve mükemmel üreticiler buna katılmaya uygun olacaktı. Ancak, önceki yıllarda verilen mükemmel üreticilerin hiçbiri burada değildi. Bu insanlar için, konferansta onları ilgilendiren bir şey olmasaydı, katılmaları mantıksız olurdu. Bu nedenle, oy kullanma hakkında sahip çok sayıda insan olmasına rağmen, son seçmen sayısı, 20-30 civarında olacaktır.

 

Doğal olarak, Chen Feng'in ganimet kutusuyla ilgili bu meselede hiçbiri oy kullanma hakkına sahip değildi. Bu, sadece Chen Feng tarafından karar verilebilecek bir şeydi. Bu nedenle, sadece oy kullanmak yerine bunu tartışabilirlerdi.

 

Çok geçmeden, Başkan Yardımcısı ve geri kalanı konferans salonuna girdi.

 

Daha sonra konferans resmen başladı. Herkes ilk önce Chen Feng'in mükemmel üreticilerin saflarına dahil edilmesini memnuniyetle karşıladı ve daha sonra “ganimet kutusu olayı” ile devam etti.

 

Shua!

 

Hemen hemen herkesin bakışları Chen Feng'e indi.

 

Chen Feng, “Pekâlâ, Sadece fiyatı düşüreceğim.” dedi.

 

Her neyse, katkı puanlarıyla özellikle ilgilenmiyordu. Sadece Mükemmellik Ödülü'nü almak için biriktirdiği bir şeydi. Ancak, fiyat düşürülse bile, eski müşterilerin fiyat indirimi nedeniyle rahatsız olmayacakları şekilde yapılması gerekiyordu.

 

“Bunu adım adım yapacağım.” diye mırıldandı Chen Feng. “Şu anda, hala %20 promosyon döneminde... Birkaç gün sonra, fiyatı kalıcı olarak %20 promosyonda tutacağım. Bir süre sonra %50 olacak... Bunu %70 takip  edecek... Ardından %90... Fiyat düşürme hedefine ulaşmak için.”

 

Bu sayede hem eski hem de yeni müşterilerinin faydaları korunacaktı.

 

“İyi.”

 

Herkes bundan çok memnun oldu.

 

“Çok teşekkürler.”

 

Şimdi Chen Feng'i gözlerine çok daha hoş buldular.

 

Chen Feng utangaç bir şekilde gülümsedi.

 

Yakında diğer stratejik kararları tartışmaya başladılar. Herkes oy kullanmaya başladı. Chen Feng'e gelince, çoğu zaman oy kullanmaktan kaçındı. Konferans hızla sona erdi.

 

Ancak, konferans sona ermek üzereyken, Chen Feng aniden ayağa kalktı.

 

Chen Feng yavaş yavaş şöyle dedi: “Bir önerim var.”

 

Ne?

 

Herkes gözlerini genişletti.

 

Öneri mi? Ne yapmayı düşünüyor?

 

“Chen Feng...” Hou Liang hemen Chen Feng'i aşağı çekti. Bu çocuk çıldırdı mı?

 

Bu doğru. Bu konferansın her katılımcısının oy kullanması için bir şeyler teklif etme hakkına sahip olsa da, normal şartlar altında, sadece Başkan Yardımcısı gibi üst düzey kişiler öneri yapmaya sahipti. Bir başkasının bir şey önermesi oldukça nadirdi.

 

Ne de olsa, diğer kişiler üst düzey yöneticilerin sahip olduğu otoriteye sahip değildi. Bu nedenle, öneri sunulduktan sonra bile, başka bir kişinin bu öneriyle aynı fikirde olacağı söylenemezdi.

 

Başlangıçta, herkes kendi önerilerini heyecan içinde yapacaktı. Ancak, çoğunluğun desteğini alamadıkları ve önerilerinin her zaman reddedileceğini öğrendikten sonra, sadece öneriden vazgeçeceklerdi.

 

Beklenmedik bir şekilde... Mükemmel üretici olarak ilk gününde, Chen Feng önerme hakkını kullanmaya karar vermişti.

 

Bu adam gerçekten cesurdu!

 

“Oh?” Başkan Yardımcısı, Chen Feng'e yüzünde tarif edilemez bir ifadeyle telaşsız bir şekilde baktı. “O zaman duyalım.”

 

Herkes onun sözlerini duyduğunda, terlerini sildi. Başkan tüm yıl boyunca inzivaya çekiliyordu. Bu nedenle, Yıldız Şehri'nin otoritesi normalde Başkan Yardımcısının elindeydi. Tüm bu yıllardan sonra, yönetimin büyük çoğunluğu destekçilerinden oluşuyordu.

 

Öneri mi?

 

Onayını almadan, hiçbir öneri onaylanmayacaktı.

 

Ne de olsa bu, Başkan yardımcısının otoritesine yönelik bir tür provokasyondu. Ne de olsa, konferans ilk başladığında, amacı Başkanın gücünü kontrol altında tutmaktı. Bu konferansın varlığının gerçek amacı buydu.

 

Ancak, zaman geçtikçe, şu anda olduğu gibi olmuştu. Çok sayıda mükemmel üretici olmasına rağmen, genellikle onları etkilemeyen işlerle ilgisiz insanlardı. Bu nedenle, konferans güç dengesini tamamen kontrol altında tutmayı başaramadı. En çok, bu mükemmel üreticiler sadece bazı küçük kararları etkilemek için zaman zaman oy kullanacaklardı.

 

Chen Feng önerisini söyledi. “Umarım Yıldız Şehri, Göksel Savunma Sistemini mümkün olan en kısa sürede etkinleştirir.”

 

Shua!

 

Işık titredi.

 

Açıklamaya başladı. Sahip olduğu çeşitli bilgileri kullanarak —bazıları sahte, bazıları gerçek— Gizemli Organizasyon tarafından Yıldız Şehri'ne karşı yaklaşan saldırıda meydana gelebilecek çeşitli korkunç senaryolar hakkında konuşmaya başladı.

 

“Sonuç olarak, Göksel Savunma Sistemini mümkün olan en kısa sürede etkinleştirmeyi öneriyorum.” dedi Chen Feng.

 

Göksel Savunma Sistemi mi?

 

Bu şey... eğer Chen Feng'in söyledikleri doğruysa ve Gizemli Organizasyon gerçekten de Yıldız Şehir için hazırlanmış bazı saldırı yöntemlerine sahipse, Göksel Savunma Sistemini kurmak oldukça güvenilir bir fikirdi.

 

Dahası, herhangi bir tehlike olmasa bile, savunma sistemlerini yükseltmenin herhangi bir dezavantajı olmayacaktı.

 

“Bunu kabul edilebilir buluyorum.”

 

“Bende.”

 

“Şaşırtıcı bir şekilde, onun fikri oldukça kabul edilebilir.”

 

Herkes tartışmaya başladı.

 

Tam o anda, Başkan Yardımcısı yavaşça konuşmaya başladı. “İki sorum var.”

 

Chen Feng ona baktı. “Lütfen aklınızda ne varsa söyleyin.”

 

“İlk olarak, bu Gizemli Organizasyon Yıldız Şehri'ni yok etme gücüne nasıl sahip olabilir? Bizim tarafımızdan, sadece bir sıçan gibi saklanmaya zorlanmış bir organizasyondan korkacak ne var?”

 

“İkincisi, Göksel Savunma Sisteminin aktivasyonu için Genetik Birliğin işbirliği gerekiyor. Büyük miktarda insan gücü, kaynak ve milyarlarca fon gereklidir. O zaman bu para nereden gelmeli? Yıldız Şehri'nin yedek fonu mu? Yedek fonu kullanırsak, Yıldız Şehri'nin gen üretimdeki ilerleme hızı %200 oranında azalacaktır.” Başkan Yardımcısı sözlerini kayıtsız bir şekilde bitirdi. Herkes sessizliğe gömüldü. Sadece iki soru, Chen Feng'in önerdiği hemen hemen her şeyi reddetmişti.

 

Chen Feng'in önerisinin temeli, Gizemli Organizasyonun yarattığı tehditti. Ancak, ilk cümlesinde, Başkan Yardımcısı bu tehdidi reddetti. Daha sonra söylediği her şeye gelince, fonlar ve benzerleri gibi, bunların hiçbiri önemli değildi.

 

Kısacası, Başkan Yardımcısı bu fikre tamamen karşıydı. Diğerleri bakışları değiş tokuş etti ve kısa bir süre sonra kararlarını verdi.

 

Yakında, bazıları konuşmaya başladı.

 

“Bu öneriyi reddediyorum.”

 

“Ben de öneriyi reddediyorum.”

 

Ancak, bu, Chen Feng'in konferansın sonuna doğru önerdiği bir şey olduğu için, herkesin bunu tartışması için uzun bir zaman gerekiyordu. Bu nedenle, son oylama ertelendi.

 

Başkan Yardımcısı bugünkü konferansın sona erdiğini açıkladı. “Tartışma henüz bitmediğinden, yarın devam edeceğiz.”

 

Yakında herkes gitti. Konferans sırasında olanlar halka yayıldı ve büyük bir sansasyona neden oldu.

 

Chen Feng çıldırdı mı? Bu herkesin sahip olduğu ilk düşünceydi.

 

Hou Liang çaresizce başını salladı. “Gördün.”

 

“Sorun değil.”

 

Chen Feng sadece bu bürokrasiye gülümsedi. Konferansın sonunda teklifini vermesinin tek nedeni, son oylamanın ertelenebilmesi içindi.

 

Yarına gelince?

 

Hehehehe ...

 

Chen Feng derinden gülümsedi. “Endişelenme, teklifimi kabul eden insanlar olacak.”

 

Hou Liang acı bir şekilde gülümsedi. “Bu nasıl mümkün olabilir?”

 

Birkaç on yıldır buradaydı. Bu nedenle, Chen Feng ile karşılaştırıldığında burada işlerin nasıl yapıldığına dair daha derin bir anlayışa sahipti.

 

Yönetimden oy almaya hak kazanan tüm insanların %80'i Başkan Yardımcısının grubundaydı. Geri kalanına gelince, Chen Feng'i de desteklemeyebilirler. Bu nedenle, Chen Feng'in, önerisinde başarılı olmak için hiçbir umudu yoktu.

 

Bu durumu hayal edin: Eğer Chen Feng'in önerisi onaylanır ve diğerleri de kendi önerilerini yapmaya karar verirse ne olur?

 

Ya da belki ... bir gün, birisi Başkan Yardımcısının görevinden ayrılmasına karar verirse?

 

Bu, Başkan yardımcısının konferansta iktidarı ele geçirmesinin ana sebebiydi. Kaderine karar verebilecek gücü, mükemmel bir üreticiye teslim etmezdi!

 

Bu mükemmel üreticilerin sahip olması gereken tek hak, oy kullanma hakkıydı. Bu yeterli olacaktır. Bu, Başkan yardımcısının alt çizgisiydi.

 

Gece sessiz bir şekilde geçti.

 

Chen Feng'in önerisi de büyük bir olaya neden olmuştu. Herkes Chen Feng'in kaplanın dehşetinden habersiz yeni doğmuş bir buzağıya benzediğini düşünüyordu. Ya da belki de buradaki yazılı olmayan kurallardan habersizdi.

 

“Sonuçta o çok genç...”

 

“Doğru.”

 

“Eh, yarın yanılsamasından uyanacak.”

 

“Bir dahi olarak, gerçekten daha fazla yaşam deneyimine ihtiyacı var.”

 

Herkes sakince tartıştı.

 

Ertesi gün, konferans tartışmaya devam etmek için yeniden açıldı.

 

Ancak, mevcut herkesi şok ederek, konferans başladığında, bu konferansta yaklaşık 40 ila 50 mükemmel üreticinin bulunduğunu keşfettiler.

 

Sayıları o kadar fazlaydı ki, konferans salonu hepsini karşılayamadı.

 

“Ne oldu?”

 

Başkan Yardımcısı uğursuz bir duygu hissediyordu.

 

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 23215 Üye Sayısı
  • 827 Seri Sayısı
  • 41813 Bölüm Sayısı


creator
manga tr