Bölüm 229: Korkunç Bir Yetenek

avatar
756 16

The Strongest Gene - Bölüm 229: Korkunç Bir Yetenek


 

Bölüm 229: Korkunç Bir Yetenek

Çeviri: ArgoGamer

 

Yanılsama mı?

 

Chen Feng'in kalbi titredi. Merdivenlerden yapılmış bir tünele gelmiş gibiydi. Ayaklarının altında, sadece buz gibi soğuk merdivenler vardı. Biri yukarı diğeri aşağı doğru giden yan yana iki merdiven vardı.

 

Kenarlarında, zifiri siyah duvarlar vardı.

 

Garip bir ortamdı. Chen Feng duvara dokunmaya çalıştı ve elinde garip bir duygu hissetti. Onun için mevcut olan tek yol bu merdivenlerdi.

 

Bu yanılsama da neydi?

 

Chen Feng oldukça meraklıydı. Ruhsal enerjisiyle yanılsamadan kurtulmaya çalıştı. Ancak, etkisizdi.

 

Etkisiz mi?

 

Aniden, Şanslı Aura'yı hatırladı. Şanslı Aura, gerçek dünyadaki verileri bir olasılık haline dönüştüren mistik bir yetenekti. Bu nedenle, sorduğu sorulara cevap verebilirdi.

 

‘Bu bir yanılsama mı?’

 

Alınan geribildirim: Hayır

 

Tükenen 1 puan şans değerine baktığında, Chen Feng'in kalbi şiddetle sarsıldı. Yani bu bir yanılsama değil miydi? Bu tuhaf ortam, sayısallaştırılmış bir dünya gibi görünmüyordu. Burası neresiydi?

 

Shua!

 

Duvara saldırmaya çalıştı. Ama etkisizdi.

 

Bu duvarlardan, sadece A-sınıfının sahip olduğu bir güç hissediyordu. Böyle bir savunma, A-sınıfı savaşçılarla karşılaştırılabilir bir şeydi.

 

Burası neresiydi?

 

Chen Feng şok oldu.

 

Bu bir çeşit hapis cezası mıydı?

 

Nihayet, Chen Feng'in ifadesi değişmeye başladı.

 

B-sınıfı bir savaşçıyla yüzleşmek zorunda olsa bile, korkmazdı. Rakibini yenemese bile, birkaç saniye oyalayabilirdi. Ancak, grip ve tuhaf olan bu tür yetenekler, en çok korktuğu şeydi.

 

Şimdi, bir tanesiyle karşılaşmıştı.

 

Sağa ve sola baktı. Sadece, sonsuz bir karanlık görülüyordu. Önünde de sadece merdivenler vardı.

 

“Eğer bu bir yanılsama değilse…”

 

Chen Feng, bunun mistik bir alan olması gerektiğine inanıyordu. Dolayısıyla, bu B-sınıfı genetik savaşçının yeteneği, uzay ile ilgili olmalıydı. Eğer bu alan, o savaşçı tarafından yaratıldıysa, bir giriş ve çıkış olmak zorundaydı!

 

“Etrafta dolaştıktan sonra anlayacağım.”

 

Chen Feng inatçı bir ifadeye sahipti.

 

Shua!

 

Merdivenlerde yürümeye başladı.

 

Bu bir yanılsama olmadığından, yanlış adım atıp öleceğinden korkmasına gerek yoktu. Gözünün gördüğü her şey, aslında var olan şeylerdi.

 

Merdivenlerden aşağı yürümeye başladı. Ancak, merdivenler sonsuz gibi görünüyordu!

 

Durmaksızın birkaç dakika yürüdükten sonra, merdivenlerin bittiğine dair hiçbir işaret yoktu.

 

Chen Feng'in kafası karıştı. Alan yaratmak için, bir çeşit enerji kaynağı gerekiyordu. Oluşturulan alan ne kadar büyük olursa, kullanılan enerji de o kadar fazla olmalıydı.

 

B-sınıfı savaşçıya gelince? Bunu başarması imkansızdı.

 

“Bir şeyler doğru değil.”

 

Chen Feng derin bir nefes aldı.

 

Devam!

 

10 dakika boyunca merdivenlerden aşağı yürüdü. Başını kaldırdığında, hala sonsuz merdivenler vardı.

 

‘Yanlış yönde mi yürüdüm?’

 

Chen Feng kaşlarını çattı.

 

Devam ederse, işler düzelir mi? Bu mümkün görünmüyordu. Bu, gerçeklikten bağımsız olarak oluşturulmuş bir alandı. Bu nedenle, o kişi girişi ve çıkışı Chen Feng'in yanına koymazdı. Aksi takdirde, Chen Feng birkaç adım yürüdükten sonra kolayca çıkabilirdi.

 

Chen Feng, o kişinin yüzündeki kendinden emin ifadeyi hatırladığında, bir yerlerde bir numara olması gerektiğini düşündü.

 

Hilesi neydi?

 

Chen Feng merdivenlerden yukarı yürüdü.

 

10 dakika sonra sonunda durdu.

 

Alan yaratma? Enerjisi tükenmesi?

 

Hayır.

 

Bu sadece sonsuz bir alandı.

 

En az birkaç yüz basamak yürüdü. Ancak hiçbir şey görememişti. Eğer devam ederse, sonucun aynı olacağından emindi. Böyle bir alan, gerçek dünyada var olmayan bir şeydi. Sadece yanılsamalarla böyle bir alan oluşturulabilirdi. Ancak... Bu bir yanılsama değildi.

 

“İşin sırrı ne?” Chen Feng kendi kendine mırıldandı.

 

Aniden, bir şişe ruh kurtarma reaktifi çıkardı ve yere koydu. Sonra merdivenlerden yukarı doğru koştu. Tam yürümeye devam edecekti ki, bir ağız dolusu soğuk hava soludu.

 

Yere koyduğu gen reaktif şişesi tam önündeydi!

 

Aynı pozisyonda!

 

Olabilir mi...

 

Aniden, Chen Feng sorunun ne olduğunu fark etti.

 

Kaç adım yürüdüğüne bakılmaksızın, hala aynı katta sıkışmış olurdu. Bu, aslında yürüyen bir merdivendi!

 

Yanılsama mı?

 

Hayır.

 

Bu bir yanılsama değildi.

 

“Penrose Merdivenleri...”

 

 

ÇN: Burada, Penrose Karolarına atıfta bulunuyor. Penrose Karoları kısaca, periyodu olmadan sonsuza kadar gitmeleridir. Googleden bakabilirsiniz.

 

 

Chen Feng sarsıldı.

 

Penrose merdivenleri veya penrose adımları, Lional Panrose ve oğlu Roger Panrose tarafından oluşturulan olağanüstü bir nesneydi. Panrose merdiveninde, yukarı çıktığın veya aşağı indiğin zaman sürekli aynı döngüyü oluştururdun. Bir kişinin sonsuza kadar yürüyeceği ve asla çıkamayacağı bir şekilde tasvir ediliyordu. Başka bir deyişle, bu sonsuz bir merdivendi.

 

Teorik olarak, böyle bir şeyi, üç boyutlu bir dünyada görmek imkansızdı.

 

Ama şimdi, önceki dünyasında imkansız olan bu kavram bu dünyada ortaya çıkmıştı! Chen Feng durmadan yukarı doğru yürüyordu, ancak sonsuz bir döngüye yakalanmıştı.

 

Bu, sonsuz bir döngüydü!

 

Bu bir çıkmazdı!

 

Burası bir hapishaneydi!

 

“İşler zahmetli oluyor,” Chen Feng kendi kendine mırıldandı.

 

Döngü...

 

Chen Feng bunun bağımsız bir alan olduğundan emindi.

 

Rakibi, ilk önce sonsuz bir döngü oluşturmadan önce bağımsız bir alan yaratmıştı. Bu da, girişi ve çıkışı bulmayı imkansız bir hale getirmişti.

 

Bekle...

 

Chen Feng aniden bir şey hatırladı.

 

Sonsuz döngü mü?

 

Uzayın gücü ile sonsuz bir döngü oluşturmak mı?

 

Uzayı bükmek mi?

 

İmkansız.

 

Bu, sadece B-sınıfı birinin sahip olması gereken bir güç değildi.

 

Chen Feng'in anlayışlarına dayanarak, genetik yetenekleri tamamen uzayla ilgili olan ve aynı zamanda tüm zamanını uzay araştırmalarına harcayan A-sınıfı bir uzman, uzay bükmek ve sonsuz döngü oluşturmak gibi şeyler yapabilirdi.

 

Böyle bir yetenek, A-sınıfı savaşçılar arasında bile son derece nadirdi!

 

B-sınıfına gelince? Sadece imkansızdı.

 

Dahası, içinde sonsuz döngüyü kurmadan önce bir alan yaratması gerekiyorsa, neden Penrose merdivenlerini kullanmaya ihtiyaç duyardı? Sadece koridor, daire veya bir hapishane yapabilirdi. Bunlar yeterli olurdu değil mi?

 

Bu yaklaşımı almasının amacı neydi?

 

Cevap basitti. Uzay yasaları nedeniyle. Tüm bunlar, başaramadığı yeteneklerdi.

 

Chen Feng, uzayın gücüne karşı çok derin bir anlayışa sahip değildi. Ancak, uzay ile ilgili birkaç bilgi biliyordu. Örneğin, bir alan yaratmak istiyorsa, bir giriş ve çıkış gerekliydi.

 

Cennete benzer bağımsız bir alan yaratmış olsa bile, yine de bir giriş ve çıkış olması gerekiyordu. Araştırmalara göre, birçok insan giriş ve çıkışı aynı yerde kullanıyordu. Ancak burada, hiçbir giriş veya çıkış bulamamıştı. Sadece sonsuz merdivenler mevcuttu.

 

Bu mümkün müydü?

 

Bunun doğru olması imkansızdı.

 

O zaman... Giriş ve çıkış neredeydi?

 

Chen Feng üstündeki ve altındaki merdivenlere baktı. Giriş ve çıkışın, hangi tarafta olduğuna bakılmaksızın, merdivenlerin en üst ve en alt katında olacağını düşünüyordu. Merdivenlerin sonuna ulaştığı sürece burayı terk edebilirdi. Bu, aynı zamanda sonsuz merdiveni kurmasını sebebiydi. Mahkumların giriş ve çıkışını engellemek için kurulmuştu.

 

Bu nedenle, sadece sonuna ulaşması gerekiyordu?

 

Chen Feng denedi. Ancak, nereye gittiğine bakılmaksızın, gen reaktifi hala onu bekliyordu. Hala aynı yerde dolanıyordu.

 

“Hala aynı yerde miyim?”

 

Aniden gülümsedi.

 

Sonsuz döngü mü?

 

Penrose Merdivenleri mi?

 

Ne şaka ama.

 

Hem çıkış hem de giriş var olduğu için hala aynı noktadaydı. O zaman, sadece bir olasılık kalmıştı. Rakibi, ona hareket ettiğini düşündürmesi için, bazı gen reaktifleri kullanmıştı.

 

Tesadüfen, Chen Feng de böyle bir yetenek biliyordu.

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 23125 Üye Sayısı
  • 828 Seri Sayısı
  • 41794 Bölüm Sayısı


creator
manga tr