Bölüm 56: En Güçlü F-Sınıfı Gen?

avatar
1173 34

The Strongest Gene - Bölüm 56: En Güçlü F-Sınıfı Gen?Bölüm 56: En Güçlü F-Sınıfı Gen? 

Çevirmen & Editör: ArgoGamer

 

iki gün sonra, Altın Şehir'deki kiralık  evinde, Chen Feng hala malzemeleri hazırlamakla meşguldü.

 

Bu iki gün evinde kalmış olmasına rağmen, bazı haberler toplamayı başardı. Ejderha'nın Geçtiği Dağ olayında yer alan öğrenciler, okuldan tavsiye mektubu almak için bir soruşturma grubu oluşturdu. Her biri soruşturmaya dahil olmaya başladı.

 

Neyse ki, soruşturmalarının yarısında, okul onlara bunu durdurmalarını söyledi.

 

Chen Feng, muhtemelen Müdürün kan özünün Wang Yao'nun elinde olduğunu öğrenmiş olabileceğini tahmin etti. Bu nedenle, soruşturmayı isteksizce durdurabilirdi.

 

Kan özünü Wang Yao'ya teslim etmenin akıllıca bir seçim olduğunu gösteriyordu.

 

Chen Feng emindi.

 

 "Sonunda, gücüm hala çok zayıf." diye mırıldandı Chen Feng.

 

Wang Yao kadar güçlü olsaydı, değerli eşyalara sahip olduğu için kötü şeylerin ona bulaşacağından endişelenir miydi?

 

Daha güçlü ol! Daha güçlü olmalıyım!

 

Chen Feng'in gözleri parladı.

 

Şimdi gerekli tüm malzemeleri hazırladığından ve 40 puan şans değeri biriktirdiğinden, uzun zamandır dört gözle beklediği gen üretimine başlayabilirdi.

 

En güçlü gen, gerçekten dört gözle bekliyordu.

 

Bu, güçlü olma yolunda attığı ilk adım olacaktı!

 

Bang!

 

Chen Feng sayısallaştırılmış moda girdi.

 

Bu konuda daha önce tecrübeye sahip olduğu için, bu sefer adımlardan geçerken çok daha iyi sonuçlar elde etti. İlk adım, gen araması. Gözleri kapalıyken, Chen Feng kolayca tamamladı!

 

5 puan şans değerleri tükendi.

 

İkinci adım, toplanan tüm genlerin birbirleriyle reaksiyona girmesine izin vermek. Şanslı Aura'yı tamamen aktif eden Chen Feng elleriyle hızla yakaladı ve düzenli bir şekilde gen reaksiyonunu tamamladı.

 

Kullanılan şans değeri: 10 puan.

 

Üçüncü adım, gen füzyonu!

 

Bu noktada, Chen Feng'in ifadesi biraz değişti. Önceki adımlar daha önce yaptığı bir şeydi. Öte yandan bu üçüncü adım, ilk kez denediği bir şeydi.

 

"Gel!"

 

Tüm malzemeleri süzdü.

 

Chen Feng rahatsız olma korkusuyla gözlerini açmaya bile cesaret edemedi.

 

Birlikte çalıştığı gen ve kuluçka sıvısı ona yabancı bir şeydi. Elindeki malzemeleri kullanarak gen üretebilen bir sıvıyı karıştırmak zorundaydı!

 

Su, malzemeler, kuluçka sıvısı ... 

 

Tüm malzemeler Chen Feng'in ruhsal enerjisinin kontrolü altında birleşmeye başladı. Beş duyu organını mühürlemesi nedeniyle, Chen Feng bu işlem için kullanılan malzemelerin dozajından tamamen habersizdi.

 

Malzeme miktarı, konsantrasyon, oran, her şey Şanslı Aura tarafından kontrol ediyordu!

 

Whoosh!

 

Whoosh!

 

Şans değeri hızla düşmeye başladı.

 

1 puan, 2 puan, 3 puan... 

 

Chen Feng'in ifadesi ciddileşti.

 

"Di— "

 

"Di— " 

 

Odada, belirli bir cihazda, kırmızı bir ışık titredi.

 

O bir video kayıt cihazıydı!

 

Chen Feng sayısallaştırılmış modda olanları kayıt edemiyordu. Ancak, bu son adımda, kullanılan malzemeleri ve kuluçka sıvısının hazırlanma sırasında atılan adımları kaydetmek zorunluydu!

 

"Hum—" 

 

Chen Feng sürekli ilerlerken, kayıt cihazı her şeyi kaydediyordu.

 

Kullanılan tüm malzemeler, alınan dizi, reaksiyondan kaynaklanabilecek durumlar ve çözeltilerin karışımı sırasında kullandığı oran açıkça kaydedildi.

 

Üçüncü adım, tamamlandı.

 

Kullanılan şans değeri: 10 puan.

 

Bir dahaki sefere bu geni ürettiğinde, bu adımı daha erken tamamlayabilecekti!

 

Sonra, geriye kalan şey kuluçka sıvısındaki geni yeniden üretmekti?

 

"Hiss—" 

 

Chen Feng derinden bir nefes aldı.

 

Bu en güçlü gen nihayet tamamlanmaya yakındı!

 

"!!!"

 

Gen, kuluçka sıvısına sessizce karışmış ve hızla çoğalmaya başlamıştı. Chen Feng, Şanslı Aura’yı tamamen aktive etti ve füzyonun temposunu kontrol etti.

 

Bu son adımda herhangi bir hatanın olmasına izin veremezdi.

 

1 puan, 2 puan... 

 

İçten içe hesapladı.

 

Şans değeri nihayet azalmayı durduğunda, Chen Feng bu ürettiği geliştirilmiş F-sınıfı 5 yıldızlı formülün son adımını tamamladığını biliyordu!

 

En güçlü gen, tamamlandı!

 

"Başarılı oldu mu?"

 

Chen Feng oldukça heyecanlıydı.

 

Gözlerinin önünde, etrafında dönen ışık ışınları ile yayılan altın renkli bir sıvı ortaya çıktı.

 

Dikkatlice, Chen Feng bir reaktif şişesine koydu. Gen tarayıcı aktive etti, yepyeni veriler önündeki ekranda belirdi.

 

-          - - -

 

Gen Adı: Mutasyona Uğramış Altın Karınca Geni

 

Gen Tipi: Özel

 

Gen Fonksiyon: Ruhsal enerjide 1 puanlık artış sağlar.

 

Sınırlama: Sadece F-sınıfı genetik savaşçılar kullanabilir.

 

Gen Tanımı: Vahşi Çöl Karıncalarının kan özünü çekirdek olarak kullanır. Kan özünü her türlü değerli malzeme ile birleştirerek özel bir gen reaktifi oluşturulur.

 

 

- - - - 

 

"Mutasyona uğramış!"

 

Mutasyon kelimesini görünce Chen Feng neredeyse heyecan sıçradı! Gerçekten mutasyona uğramış. Formül geliştirme başarılı! Ortaya çıkması imkansız olan bu mutasyona uğramış gen nihayet ortaya çıkmıştı!

 

"Hahaha."

 

Chen Feng oldukça heyecanlanmıştı.

 

30 puan şans değerini tükettikten sonra, sonunda başarılı oldu!

 

Onun zevki sadece bu formülün başarılı olmasından kaynaklanmıyordu. Bunun yerine, bu başarının öneminden kaynaklanıyordu. Bu başarı, Chen Feng'in tüm bu keşfedilmemiş mistik formülleri keşfedebilmesinin mümkün olduğunu ifade ediyordu.

 

Herhangi bir formül için sonsuz olasılık vardı!

 

"Çok güçlü."

 

Chen Feng heyecanlıydı.

 

Ancak, heyecanını yaşayamadan önce, formülün işlevini gördükten sonra yüzündeki ifade dondu.

 

1 puan mı?

 

Ruhsal enerjide 1 puanlık artış mı?

 

Yanlış gördüğünü düşündü ve birkaç kez daha bakmaya devam etti. Gerçekten bir puandı.

 

"Bu nasıl mümkün olabilir?"

 

Chen Feng tamamen şok oldu.

 

Mutasyona uğramış 5 yıldızlı bir formül için 1 puan öznitelik artışı mı?

 

Normal bir 5 yıldızlı formül bile, ruhsal enerjiyi en az 20 puan artırabildi. 5 yıldızlı formüller arasında nadir bulunan bir formül olarak, sadece 1 puanı nasıl artırabilir? Sadece F-sınıfı genetik bir savaşçı kullanabilirdi. Ayrıca, bu reaktif sadece 1 puan ruhsal enerjiyi artırıyordu... 

 

Chen Feng özgüvenini kaybetmeye başladı.

 

Ters Mutasyon; bu terim aniden Chen Feng'in kafasında yankılandı!

 

Bir mutasyon her zaman iyi bir şey anlamına gelmezdi. Çoğu zaman, bir mutasyon gelişmiş reaktifleri temsil eder. Ancak, zaman zaman, mutasyonun orijinalinden daha zayıf bir versiyonu olduğu durumlar ortaya çıkacaktır. Bu mutasyonlara ters mutasyon denirdi! Böyle bir durumun ortaya çıkması neredeyse imkansıza yakın olan oldukça küçük bir ihtimaldi.

 

Şimdi ... ortaya çıkmıştı.

 

20 puandan 1 puana mı döndü?

 

Chen Feng kendini öldürmek istedi.

 

Bu üretimin maliyetlerini ayrıntılı olarak hesapladı. Malzemeler için yaklaşık 200.000 yuan ve 30 puan şans değeri kullanmıştı. Bu sadece bir kayıptı!

 

Bu, Şanslı Aura tarafından üretilen en güçlü gen miydi?

 

Chen Feng'in kalbi ağrıyordu.

 

Başını sallayarak, Chen Feng bu reaktifi uzaklaştırmaya hazırlanıyordu. Bunun nedeni, açıklamasını orijinal gen reaktifinin tanımıyla karşılaştırdıktan sonra, iki açıklamada küçük farklılıklar olduğunu fark etti.

 

- - - - 

 

Mutasyona Uğramış Altın Karınca Geni: Ruhsal enerjide 1 puanlık artış sağlar

 

Altın Karınca Geni: kişinin vücudundaki potansiyeli tetikleyerek, kişinin ruhsal enerjisini kalıcı olarak 20 Puan artırır. 

 

- - - - 

 

“20 puan...”

 

"1 puan..." 

 

Chen Feng aniden düşündü.

 

Chen Feng şaşkınlıkla, Altın Karınca Geninde, F-Sınıfı bir genetik savaşçının sadece bir kez kullanabileceği yazıyordu. Ancak mutasyona uğramış gen için 'Sadece F-Sınıfı genetik savaşçılar kullanabilir' yazıyordu.

 

" 'Sadece bir kez kullanabilir' yazısı tamamen kayboldu…"

 

Chen Feng kaşlarını çattı. "Bu mutasyona uğramış gen sınırsız bir şekilde kullanılabilir mi? Ancak, hala işe yaramaz, değil mi? Özelliği 1 puan artırmak için 150.000'i kim harcamaya istekli olur? Beyninde sorun olabilir mi?"

 

Bu gelişmelerden, ortaya bir çöp gen mi çıktı demek oluyor?

 

Chen Feng gülse mi ağlasa mı karar veremedi.

 

Ancak ... Chen Feng önemli bir şeyi kaçırıyormuş gibi hissediyordu.

 

"1 puan özellik..."

 

"Artış... " 

 

Mutasyona Uğramış Altın Karınca formülü hakkında bilgiye bakarken, Chen Feng tefekkür içine battı.

 

Uzun bir süre sonra, bir düşünce aniden zihninde parladı.

 

Daha önce, vücudun orijinal sahibinin bu duruma benzer gibi görünen eski bir kitabı okuduğunu hatırladı!

 

Bu, Gen Üretim Derneği tarafından düzenlenen eski bir kitap restorasyon etkinliğiydi. Okul tarafından önerilen en seçkin öğrenci olarak, Chen Feng bu etkinliğe yardım etmeye gitti. Mhm, kitaplardan birinde benzer bir şey hakkında bir giriş olduğunu hatırladı. Gen Üretim Derneği'nin kitabına göre, bu soyu tükenmiş bir şeydi.

 

Üzerinde ne yazıyordu…

 

Chen Feng, vücudun orijinal sahibinin okuduğundan emindi. Ancak, çok uzun zaman önceydi.

 

"Bunu bir düşüneyim."

 

Chen Feng konsantre oldu ve zihninde bu bilgi parçasını hatırlamaya çalıştı.

 

Vücudun orijinal sahibinin anıları onun için bir film gibiydi. Onun sürekli ve kesintisiz aramasıyla birlikte, bu belirsiz bellek nihayet farklı oldu.

 

Aniden, Chen Feng hatırladı!

 

"Artış..." 

 

Chen Feng'in gözlerinden farklı bir ihtişam yayıldı.

 

‘Bu yüzden böyle. Bu formülün gerçek değeri bu!’

 

‘Artış’ terimi birçok yerde vardı.

 

Bununla birlikte, eğer bu terim kalıcı bir artış sağlayan bir reaktifte ortaya çıktıysa, ‘kişinin gen potansiyelini tüketmek’ teriminin orada olmadığı durumla birleştiğinde, o zaman milli piyanoyu vurdunuz demektir!

 

Bu ne anlama geliyor?

 

Bir kişinin gen potansiyelini tüketmeden kişinin niteliğini artırmak mümkün olacaktır!

 

Gerçekte, kişinin özelliğini artırma süreci, kişinin vücudundaki gen potansiyelini tetiklemek ve kişinin özelliğini küçük bir artış sağlamak için vücudun içindeki diğer genleri kullanma süreciydi! Dolayısıyla, ne olursa olsun, yalnızca bir kez kullanılabilirdi. Reaktifler ne olursa olsun, sınırı aşamazlar!

 

Ama şimdi... 

 

Potansiyeli tetikleme mi?

 

Hayır, potansiyeli tetiklemeye hiç gerek yoktu!

 

Herhangi bir potansiyele sahip olup olmadığına bakılmaksızın, özellikte bir puan artışı sağlayabilirdi!

 

Altın Karınca Geninde belli bir gizli ama mistik genle kaynaşarak, birinin son adımını atmasına ve kişinin sınırını aşmasına yardımcı olabilirdi!

 

Bu formülün gerçek değeri buydu!

 

Güçlü atılım!

 

Eşsiz bir şey! 

 

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 23213 Üye Sayısı
  • 827 Seri Sayısı
  • 41812 Bölüm Sayısı


creator
manga tr