Bölüm 112: Mükemmel Koordinasyon

avatar
739 9

The King’s Avatar - Bölüm 112: Mükemmel Koordinasyon


Bölüm 112: Mükemmel Koordinasyon

"Dikkat edin!!!" İki yakın dövüşçü sınıfı Seven Fields ve Sleeping Moon onu kurtaramayacağını hissetti. Sadece hatırlatma amacıyla ona tepki verebildiler. Ama yanındaki iki oyuncudan bir top ve silah mermisi ateşlendi. Cleansing Mist ve Lord Grim'in ikisi de ateş açtı.

Silah atışı hızlıyken, top atışı biraz daha yavaştı. Ancak sonunda iki ateş de kılıcını saplamak üzere olan Vampir Şövalye'nin beline vurdu.

İki atış birbiri ardına onun saplama hamlesinin eğrilmesini sağladı. Tang Rou'nun tepki hızı ve kontrolü de son derece hızlıydı. Bu hamlenin sapması, ona yeterli zamanı verdi. Hemen ileri atıldı ve bir anda havada 180 derece açıyla döndü. Mızrağını önüne doğru savurarak ileri doğru saplamak için Ejder Dişi'ni kullandı.

Dınk!

Vampir Şövalye'nin çevikliği yüksekti. Kalkanını kaldırarak Ejder Dişi'ni engelledi. Sonra Soft Mist'in peşine düştü.

Tang Rou dikkatsiz değildi. Soft Mist yere değdikten sonra geriye doğru savurdu. Vampir Şövalye bunu engellemek için tekrar kalkanını kaldırdı. Soft Mist, ileri atılan Vampir Şövalye ile yüz yüze savaşmak için tam zamanında yere indi. Tang Rou'nun elleri hızla hareket etti. Soft Mist, Düşen Çiçek Avcu'nu kullandı. Vampir Şövalye hâlâ kalkanını gökyüzüne doğru tutuyordu. Bu avuç ile geriye doğru savruldu.

Ye Xiu çoktan ona yardım etmek için oraya varmıştı. Lord Grim ileri atıldı. Gök Saldırısı ile indi ve doğrudan Vampir Şövalye'yi havaya uçurdu. Cleansing Mist de top silahını kaldırdı ve Anti Tank Füzesi gönderdi.

Bu Anti Tank Füzesi, Vampir Şövalye'ye vurdu. Vampir Şövalye, topçu bombardımanının ortasında uçup gitmek üzereydi. Ancak Lord Grim çoktan sıçramıştı. Savaş mızrağı öne doğru ilerledi ve bir Çember Salıncağı kullanarak Vampir Şövalye'yi geriye doğru salladı.

Savaş mızrağını aşağı doğru indirdi ve Vampir Şövalye, neredeyse yere çarpmak üzereydi. Cleansing Mist'in top mermisi çoktan bir enerji topu oluşturmuştu. Vampir Şövalye tam yere düştüğünde, enerji topu fırladı ve Vampir Şövalye'nin yüzünde patladı.

Bu, Atıcı'nın 25 seviye yeteneği Top Mermisi idi, bir hedefe enerji topu gönderirdi. Güç topladıktan sonra hasarı ve menzili artardı. Patladıktan sonra şok dalgası daha da büyük olurdu.

Bu birkaç hızlı hamle ve koordinasyon bir anda tamamlandı. Seven Fields ve Sleeping Moon afallamış halde bunu izledi. Top Mermisi patladıktan sonra Lord Grim ve Cleansing Mist hemen geriye sıçradı. Vampir Şövalye'nin pelerini etrafında kılıç gibi döndü ama sadece havayı vurdu.

Pelerinini geri alan Vampir Şövalye ayaklandı. Arkasını döndü ve Soft Mist'in olduğu yöne doğru atıldı.

Tang Rou boş bakışlarla baktı.

Yeni bir oyuncu olmasına rağmen odak sisteminin nasıl çalıştığını anlamıştı. Önceki Ejder Dişi, patronun kalkanına vurmuştu. Daha sonra Düşen Çiçek Avcu'nu kullanmıştı. Teoride Lord Grim ve Cleansing Mist'e kıyasla odak onda olmamalıydı. O küçük yarasalar tarafından ısırılmasından olabilir miydi?

Tang Rou'nun tahmini yanlış değildi. Vampir Şövalye'nin ona doğru atılmasının nedeni, küçük yarasaların onu ısırmasıydı.

"Önce kaç. Sana vurursa, canı artacak." Ye Xiu, Tang Rou'yu uyardı. Vampir Şövalye'nin özel yeteneği buydu. Reenkarne yarasalarıyla ısırılan hedefler, onun için iyileştirici bir yem olurdu. Bu yeme vurduğunda, canı artardı. Kazandığı can miktarı, hasara bağlı değildi. Bu şekilde patronun kazandığı can tamamen önemsiz olurdu. Patronun can miktarı, oyuncunun can miktarına kıyasla tamamen başka bir seviyeydi. Bu yüzden kazandığı can, verdiği hasar oranına bağlıydı. Başka bir deyişle, saldırısı, Soft Mist'in canının %5'ini götürürse, o zaman kendi canı %5 canı dolacaktı. Bu şekilde oyuncular büyük dezavantaj yaşardı.

Tang Rou yeteneğine güveniyordu ama bu patronu bilmiyordu. Şimdi bir anda savunması imkânsız, garip bir hamle yapıp yapmayacağını bilmiyordu. Sürpriz bir saldırıya uğramaktan ve herkesin çabasını çöpe atmaktan kaçınarak, sadece Soft Mist'i bir yerden bir yere kaçırdı ve Lord Grim ile Cleansing Mist'in ona yardım etmesini bekledi.

Seven Fields ve Sleeping Moon şu anda son derece utanç duyuyordu. Savaşa nasıl katılmaları gerektiğini hiç bilmiyorlardı. Uzman kardeş patrona saldırmakla meşguldü ve onlara herhangi bir talimat vermedi. Vampir Şövalye'nin Soft Mist'e kilitlendiğini gördüklerinde ikisi de sonunda ortaya çıkma ve mücadele etmek için ileri atılma fırsatı buldular.

Vampir Şövalye, sadece hedefinin peşinden koşacak ve diğer oyuncuların saldırılarını görmezden gelecek kadar aptal değildi. Sleeping Moon saldırdı ama Vampir Şövalye kalkanıyla onu engelledi. Seven Fields yükselerek yumruk attı. Vampir Şövalye artık buna karşı kalkanını kullanamazdı, bu yüzden sadece Seven Fields'a doğru kılıcını savurdu.

"Vay canına!" Seven Fields patrona karşı savaşmaya nasıl cesaret edebilirdi. Bu saldırıdan kaçınmaktan başka yapabilecek bir şeyi yoktu.

Kılıç ve kalkanı devre dışı kalan Vampir Şövalye, sonunda üçüncü silahı olan pelerinini kullandı. Şimdi iki kişi tarafından saldırıya uğrayınca, pelerini bir daire çizerek döndü ve keskin bir bıçak gibi onlara doğru geldi. Seven Fields ondan kaçınmak için oraya döndü. Ama Sleeping Moon'a vurdu ve kan akıttı. Sleeping Moon'un canı %25 düştü.

Yüzü solan Sleeping Moon hemen geriye kaçındı. Seven Fields hâlâ geriye doğru yuvarlanıyordu. Vampir Şövalye'nin pelerinin saldırısı, 360 derecelik bir saldırıydı. Tam daire çizdikten sonra pelerin bir noktaya düştü ve tam yerde bulunan Seven Fields'ı kesmek üzereydi. Ama aniden bir savaş mızrağı belirerek Vampir Şövalye'ye vurdu. Soft Mist, Çember Salıncağı ile sinsice saldırdı ve Vampir Şövalye'yi yere indirdi.

Sleeping Moon ve Seven Fields prensesi kurtaran kahraman olmak isterken, kahraman tarafından kurtarılan prenseslere dönüşmüştü.  Seven Fields çılgınca döndü. Şu anda teşekkür edecek zamanı yoktu ve kahraman rolünü oynamaya devam etti. Arkasındaki Soft Mist'i engelledi ve söyledi. "Siz kaçın!"

"Herkes kaçsın!" Ye Xiu bağırdı. Üçü şaşırdı. Sonunda hiçbiri zamanında tepki veremedi. Vampir Şövalye tekrar pelerinini savurdu ve gökyüzü küçük yarasalarla doldu. Bu sefer üç oyuncu menzilindeydi. Yarasalar dağıldı ve üç oyuncuya saldırdı. Bu üçüne verilen hasar, az önce Soft Mist'e verilen kadar yüksek olmasa da kimse Vampir Şövalye'nin diğer yeminin kim olacağını bilmiyordu.

Cleansing Mist'in top silahı sallandı ve tekrar makineli tüfek sesleri geldi. Bu bir Atıcı yeteneği Mitralyöz idi. Bunu kullanırken silahını da sarstı ve baştaki mermi izlerinin dağılarak ilerlemesini sağladı. Küçük yarasaların bedeni ufaktı ve son derece hızlıydılar. Ancak yoğun kalabalık oluşturarak geldiler ve bu mermiler, onların çoğunu vurdu. Onlara verilen hasar, Vampir Şövalye'ye verilmiş olarak sayılacaktı.

Üç oyuncunun bu yarasa saldırılarını engellemesi mümkün değildi. Ancak bu yarasa saldırılarından sonra yeni hedef, iyileşme yemi olarak seçilecekti, bu nedenle Soft Mist'e yapılan saldırılardan can çalması pek muhtemel değildi.

Bu yarasa saldırısı hızla ve bir anda geldi, hepsi pelerinin içinde toplandılar.

Ye Xiu dikkatini Vampir Şövalye'nin tekrardan aldığı şekle çevirdi. Vampir Şövalye'nin en ufak hareketinde nereye gideceğini hemen belirledi.

"Little Moon!" Ye Xiu aceleyle bağırdı.

Beklediği gibi Vampir Şövalye'nin bu seferlik yemi Sleeping Moon oldu ve Vampir Şövalye ona doğru atıldı.

Sleeping Moon çok korktu ve hemen kaçmaya başladı. Ama hareketleri, Vampir Şövalye'nin önünde yetersiz kaldı. Birkaç adımdan sonra neredeyse yakalanmak ve doğranmak üzereydi.

Bu tehlikenin ucundayken, bir mızrak Vampir Şövalye'ye çapraz olarak yaklaştı ve onu havaya savurdu. Ardından bir Düşen Çiçek Avcu geldi ve Vampir Şövalye savruldu.

Bu Soft Mist idi. Lord Grim'e kıyasla Sleeping Moon'a daha yakındı ve oraya daha hızlı geldi. Daha önce yem olduğu için Vampir Şövalye ile baş etmeye cesaret edememişti. Bastırılmıştı! Şimdi yem olma sırası Sleeping Moon'daydı, Vampir Şövalye onu takip etmeyecekse, o, patronu takip ederdi.

"Çabuk biraz daha uzağa kaç." Tang Rou, Sleeping Moon'a söyledi. Bu, Sleeping Moon'u çok utandırdı. Ama ne yapabilirdi? Genele bakıldığında erkek oyuncular, kadın oyunculardan biraz daha iyiydi. Sonuç olarak erkek oyuncular, kadınların önünde güçlerini gösterme eğilimindeydi. Ama bu gruptaki iki kadın da canavar gibiydi. Gerçekten ondan ne kadar yetenekli olduklarını bile kestiremiyordu. Ve sonunda kurtarılan kişi Sleeping Moon'un kendisi oldu. Çok üzgün hissediyordu.

O sırada sonunda Lord Grim oraya geldi. Cleansing Mist de arkasından takip etti. Bu kafa karışıklığı sürecinden sonra üç uzman sonunda birlikte savaşabildi. Ye Xiu hemen bir dizilim ayarladı. Bunu gerçekleştirmeye yetenekleri olduğunu söylemeye dahi gerek yoktu. Vampir Şövalye'nin kalkanını kaldırması, kılıcını savurması veya pelerinini sallaması artık önemsizdi. Sleeping Moon ve Seven Fields da izleyiciye dönüştü. Ama bunun sebebinin uzman kardeşin onlara fırsat vermemesi değil, onların bu koordinasyona ayak uyduramaması olduğunu biliyorlardı. Hızlı, bu çok hızlıydı.

Lord Grim kuşatmanın ortasında aniden Düşen Çiçek Avcu'nu uygunsuz şekilde kullandı ve Vampir Şövalye'yi kuşatmanın dışına savurdu.

"Olamaz!" Seven Fields hüzünle bağırdı. Bu uzman kardeşin ilk kez hata yaptığını görüyorlardı. Ama Düşen Çiçek Avcu geldiği anda Cleansing Mist de aynı anda Anti Tank Füzesi'ni kullandı. Üç Anti Tank Füzesi, birbiri arına Vampir Şövalye'nin üzerine patladı. Patlamanın şok dalgaları, Düşen Çiçek Avcu'nun savurduğu Vampir Şövalye'ye ok gibi geldi. Vampir Şövalye daha yere düşmeden çığlık atarak yarasa sürüsüne dönüştü.

Bu sefer ise yarasalarının saldıracak kimsesi olmadı. Rastgele uçuştular ve sonunda tek bedende buluştular.

Seven Fields ve Sleeping Moon tekrar afalladı. Bu Düşen Çiçek Avcu aslında bir hata değildi. Bu avuç saldırısı, Vampir Şövalye'nin pelerinini sallamak üzereyken hızla yapılan ve Cleansing Mist'in Anti Tank Füzesi ile birleşen bir hamleydi. Vampir Şövalye pelerinini döndürmeye başladığı anda iki oyuncu, yarasaların saldırı menzilini yeterince uzağa taşıyabilmişti.

Seven Fields ve Sleeping Moon, Tang Rou gibi değildi. Vampir Şövalye'nin büyük adını ve bu yarasaların ne kadar baş belası olduğunu iyi biliyorlardı. Bu saldırıya karşı sadece Qi Ustası'nın Nen Muhafızı ile savunma yapılabilirdi. Bunun dışında diğer tek çare, yarasalar ortaya çıktığında, yarasa sürüsünün saldırı menzilinden dışarı çıkmaktı.

Ama bunun çok hızlı yapılması gerektiğinden ve saldırı menzili küçük olmadığından kaçmak büyük sorundu. Ama bugün Seven Fields ve Sleeping Moon, bu uzmanların Vampir Şövalye'nin yarasa sürüsünü menzil dışına çıkartan bu efsanevi çözüm yoluna tanıklık etmişti.

Bunu yapmak için en doğru değerlendirme ve hızlı hareketlerin dışında en önemli kısım mükemmel koordinasyondu.


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 35352 Üye Sayısı
  • 362 Seri Sayısı
  • 43881 Bölüm Sayısı


creator
manga tr