Bölüm 84: İnsan Gücü Gerekli

avatar
1013 15

The King’s Avatar - Bölüm 84: İnsan Gücü Gerekli


Bölüm 84: İnsan Gücü Gerekli

Ye Xiu'nun güzel güveni, Cold Night ve Endless Night'ı şüphelendirdi ama şu anda karşılarında çok ciddi bir sorun vardı.

"Kardeşim, kaç günde 25 seviye olabilirsin? Sonsuza kadar 25 seviyede seni bekleyemeyiz!" Cold Night söyledi. Lord Grim şu anda 21 seviyeydi ve 24 saat boyunca çılgınca seviye almaya çalışmıyordu. 25. seviyeye ulaşması üç dört gün sürerdi. Cold Night kesinlikle üç dört gününü boşa harcayamazdı. Seçkin üyeleri 25 seviyeyi geçecekti.

"Onlarda üç veya daha fazla pro oyuncu var." Ye Xiu söyledi.

Cold Night ve Endless Night bunu duyduğunda lafına devam etmesi için beklediler. Ama sonunda bu lafın ardına bir şey demedi.

Cold Night tam sormak üzereyken Endless Night ortaya atlayarak bağırdı. "Ne yani, bizim yeteneklerimizin o kadar iyi olmadığını mı söylüyorsun?"

Endless Night Şifacı olduğu için birkaç kez seçkin gruptan atıldığı için ister istemez kendinden şüphe duymaya başlamıştı. O sırada Endless Night, Lord Grim'in ne ima ettiğini açıkça anlamıştı.

"Normal bir rekor söz konusu olunca iyisiniz. Ama bu rekor... sadece 25 seviye turuncu ekipman grubunda kırılabilir." Ye Xiu söyledi.

Yeni sunucuda bir turuncu ekipmanlı grup bulmak resmen hayaldi. Eski sunucularda bile sadece Donmuş Orman zindanı rekoru için 25 seviye turuncu ekipmanlı grup kurmaz fazla kaçardı.

Sonuçta bu en düşük seviyeli zindandı. Sırf bunun için kan ve gözyaşı dökmeye değmezdi.

Cold Night sadece bir lonca lideri olarak anılmaya layıktı. Endless Night kadar kendinden şüphe etmese bile bu imayı o da anlamıştı. "Yani, pro oyuncular mı bulmamız gerektiğinden bahsediyorsun?" Cold Night bunu söyledikten sonra bunun mümkün olmadığını hissetti. Şu anda sadece en düşük seviyeli Donmuş Orman zindanında pro oyuncularla rekabet etmeleri mi gerekiyordu? Bu çok fazlaydı!

Ye Xiu sonunda güldü. "Bu sadece Donmuş Orman! Pro oyuncu bulmak fazla kaçar. Aslında biraz el hızınızı arttırdığınız sürece sınıra ulaşabiliriz."

"El hızıyla sınıra mı ulaşacağız? O zaman pro oyuncular da daha yükseğe çıkar!" Endless Night söyledi.

"Şöyle diyeyim. Öncelikle hesaplarınızın gücünü bir kenara bırakın. Yeni sunucunun şu seviyesinde, loncanın beş seçkininin ekipmanından yeteneğine kadar her şeyi aynı değil mi?" Ye Xiu söyledi.

"Evet..." Cold Night bunu kabul etti. Beş oyunculu grupta diğer loncalardan avantajları sınırlıydı. Sonuçta beş seçkinden oluşan bir grup olduğu sürece rekabet edebileceklerdi. Üstün Hanedan gibi düşük seviyeli loncaların beş oyunculu seçkin grupları, onların grubundan fazla kötü olmazdı.

"Yani, zindan rekorundaki asıl farkı mekanik yetenekler etkiler. Bir pro oyuncunun yetenek seviyesini 10 olarak ele alalım. Ama Donmuş Orman gibi düşük seviyeli bir zindanda en fazla 5 puanlık seviye kullanılabilir. Yetenek seviyesi 10 olan da 5 olan da bu zindanda en fazla 5 puan kullanabilir. Şimdi anladınız mı?"

Cold Night ve Endless Night bunu açıkça anladı. Rakiplerinin de aslında 100 canı vardı. 1000 hasar almak ile 100 hasar almak aynı sonuca varırdı. Biri diğerinden 10 kat daha iyi olmasına rağmen alınan hasar ikisini de öldürürdü. 1000 hasarın tam olarak ortaya çıkmamasının nedeni, canın 100 olmasıydı.

"Bizim mekanik yeteneklerimizden bahsediyorsan, Cold Night ve ve ben fena sayılmayız." Endless Night söyledi.

"Evet değilsiniz. Siz muhtemelen Çılgın Hırs'ın en mekanik yetenekli oyuncularısınız değil mi? Ama biriniz Şövalye, diğeriniz Şifacı..." Ye Xiu söyledi. "Başka sınıfları oynayabiliyor musunuz?"

"Oynayabiliyorsak... ne olacak ki?" Endless Night dikkatle sordu.

"Bunu sorduğuna göre oynayamıyorsunuz." Ye Xiu söyledi.

Endless Night hüzünlendiğinde Cold Night ekledi. "Ben bir Elementalist oynayabilirim... Ama bu hesapla biraz zor olacak. Ödünç alabilirim. Kesinlikle 25 seviyede durmaz."

"Madem öyle, o zaman bir uzmandan gelip senin için oynamanı istemen bile bu hesapta sorunu çözmez!"

"Evet!" Cold Night bunu kabul etti. Yeni sunucuda tüm 25 seviye hesaplar seviye almaya odaklanmıştı. Geçici olarak durmazlardı. Diğer oyuncular ise yeni sunucuya yeni başlamışlardı, onlarla fazla yakınlaşmamışlardı. Hesaplarını nasıl ödünç isteyebilirlerdi? Biri istese bile hesap kartları, gerçek hayatta olan nesnelerdi. İki taraf da aynı yerde olmalıydı.

"Oyuncu ve hesap. Bir bakınabilirim." Ye Xiu söyledi.

Cold Night bu adamın özgüveninin kesinlikle en öne çıkan özelliği olduğunu çok önceden hissetmişti. Bir lonca lideri olarak bu durumun artı ve eksilerini tartmaya başlamıştı bile. Bu adam tamamen kendi grubunu bulursa, fiyatı kesinlikle daha fazla olurdu. Cold Night, sadece Donmuş Orman rekoru için buna gerçekten değmeyeceğini hissediyordu. Kararla araya girdi. "Teklifimizi kesinlikle yükseltmeyeceğiz."

Son derece açgözlü olduğunu düşündükleri Lord Grim, beklenmedik şekilde fiyatı yükseltme niyetinde değildi ve gülerek söyledi. "Buna gerek yok. Fiyat aynı kalacak. Ama biraz çalışmanız gerekecek."

"Çalışmamız mı?"

"Üstün Hanedan'dan rekoru kıran beş kişinin sınıfları, ekipmanları ve diğer her şeyi hakkında bilgi vereceksiniz. Ne kadar detay olursa o kadar iyi." Ye Xiu söyledi.

"Bu... Bir yol bulabilirim." Cold Night söyledi.

"Ayrıca birkaç ekipman ayarlamanız gerekebilir." Ye Xiu söyledi.

"Ekipman mı?"

"En önemlileri 25 seviye mor silahlar. Elbette diğer ekipmanlara da açığız. Bunlar sadece geçici olarak ödünç alınacak. İşim bittiğinde onları geri iade edeceğim. Benden karşılığında ipotek isterseniz verebilirim." Ye Xiu güldü.

"Hangi sınıflardan istiyorsun?"

"Önce Üstün Hanedan'ın beş oyuncusu hakkında bilgi edinin. Ondan sonra kaç pro oyuncuları olduğunu tam olarak belirleyeceğim." Ye Xiu söyledi.

"Önce bana sınıfları söyle. Hazırlıklara başlayacağım." Cold Night söyledi.

"O halde... bir Savaş Büyücüsü, bir Kavgacı ve... bir Atıcı, öncelikle bunlar." Ye Xiu söyledi.

"Savaş Büyücüsü mü? Thousand Creations'i aramıyorsun değil mi?" Cold Night terlemeye başladı. Şu anda onuncu sunucuda Mavi Dere Loncası'ndan Thousand Creations, yüksek mekanik yeteneğe sahip bir Savaş Büyücüsü idi.

"O olmadığı açık. O olsaydı, neden bir mor silaha ihtiyacı olacaktı?"

"Evet." Cold Night söyledi. "O zaman kimi arıyorsun?" Bir lonca lideri olarak anılmayı hak etti! Yeteneklere karşı her zaman duyarlıydı.

"Bunun üzerinde düşünmem gerek!" Ye Xiu söyledi.


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 45216 Üye Sayısı
  • 398 Seri Sayısı
  • 44158 Bölüm Sayısı


creator
manga tr