Bölüm 5: Yetenek Seçimi

avatar
1237 25

The King’s Avatar - Bölüm 5: Yetenek Seçimi


Bölüm 5: Yetenek Seçimi

Görev almaya giden yol engebeliydi. Yeni sunucunun açılışında yoğun bir trafik vardı. Glory, zamanında ikinci sunucuyu açtığında, başlangıç köyündeki oyuncu sınırının aşılması nedeniyle tüm oyuncular dolmuştu. Oturum açmamış kişiler de çevrimiçi olamamıştı. Glory, bu andan itibaren sunucu açılışlarında köyün oyuncu sınırını geçici olarak artırmıştı. İkinci sunucunun açılışındaki felaketin ardından böyle bir olay bir daha yaşanmadı.

Onuncu sunucunun açılış hazırlıkları da yeterliydi. Giren oyuncular, her köye eşit olarak bölündü. Oyuncular, hâlâ çok yoğunluk olduğunu görmesine rağmen sorun olacak kadar doluluk olmadı. Ama bir NPC'den görev almak, farklı bir sorundu. Herkes, görev almak için bir NPC'ye yöneldi ve kısa sürenin ardından çevresinde bir oyuncu yığını toplandı. Glory, oyuncuların bedenlerinin üst üste binmesine veya birbirlerine geçmesine izin vermiyordu, bu nedenle oyuncuların oluşturduğu çember giderek büyüdü. Çemberin içindekiler dışarı çıkamadı, dışındakiler de içeri giremedi. Birçok oyuncu, diğerlerinin kafasından üstünden geçmeye çalışırken enerjik olarak aşağı yukarı zıpladı. Ama bu noktada herkesin seviyesi 0'dı. Atlama yetenekleri çok zayıftı ve yeterince yükseğe zıplama şansları yoktu. Herkesin sürekli aşağı yukarı zıplaması, gerçekten tatlı ve güzel bir sahneydi.

Uzmanlar bile bu durumda çaresiz kaldı. Chen Guo ise aslında yüzündeki 'böyle olacağını biliyordum' ifadesiyle çok mutluydu. Ye Xiu'ya baktı ve onun takma adını Lord Grim olarak kaydetti.

Sayısız oyuncunun sürekli bağırmasıyla sorun yavaşça büyüdü. Nasıl çözülecekti? Görev almayı bitirmiş oyuncuların çıkışını sağlamak için küçük bir çıkış yolu açıldı.

Ye Xiu, Lord Grim'i yöneterek birkaç görev yapmasını emretti ve onları tek tek tamamlamaya başladı. Bu görevlerin çoğu, oyuncuların kontrol ve çevreye alışması içindi. Görevlerin hepsi eğitici görevdi. Ye Xiu kesinlikle böyle tavsiyelere ihtiyaç duyacak kadar kötü değildi. Skor çalma, sıraya girme, ezmek gibi herkes bir şekilde sorun çıkarmıştı, görevlerin hepsi de birinci dalganın bitmesiyle tamamlanmıştı. Chen Guo, zaman zaman bu süreci gözlemledi. Son olarak bu son derece basit görevler, beklenmedik şekilde tam iki saatini alınca Ye Xiu bile çaresizce hüzünle iç çekti; bir uzman olmanın anlamı kalmış mıydı? Bu devasa insan okyanusunda uzman olmanın anlamı yoktu.

"Sonunda bitti, artık 7 seviyeyim." Son görevi yaptıktan sonra tekrar seviye atlamıştı. Bunu söyleyerek Chen Guo'ya döndü ama patronun çoktan uykuya daldığını gördü. Yine de başı hâlâ ekrana dönüktü.

“Yeteneklerimi görmek için tüm gece ayakta kalacaktı güya?” Ye Xiu aşağıya baktı ve ceketini Chen Guo'nun üzerine serdi. Arkasını döndü ve oynamaya devam etti.

Birinci görevleri tamamladıktan sonra, panele baktığında Lord Grim'in çoktan 340 yetenek puanına ulaştığını gördü.

Glory'de öğrenmek ve gelişmek için yetenek puanı gerekiyordu. Her yetenek, 10 ile 50 arasında farklı puan istiyordu. Şu anda bir kişi 70 seviye olan maksimum seviyeye çıktığında, tüm görevlerini tamamlamışsa, 4000 yetenek puanı toplamış olurdu. Ama sınır bu değildi. Yetenek puanının sınırı 5000 idi, kalan 1000 puanı elde etmek için belirli miktarda şans ve güç gerekiyordu.

Glory'nin on yılında 5000 puan toplayan kimse olmamıştı. Ünlü Savaş Tanrısı One Autumn Leaf bile en fazla 4840 puan toplamıştı, geriye hâlâ 160 puan kalıyordu ve bu miktar, hiç de az sayılmazdı. Bir oyuncu, tüm puanlarını 50 puanlık bir nihai yetenekte kullanırsa, üç yetenek öğrenebilir ve üç kere geliştirebilirdi. Bir zirve seviye uzman için bu devasa bir avantajdı.

Bu nedenle bu başlangıç ödevlerinde, deneyim ve ekipman ödüllü görevler görmezden gelinebilirken, yetenek puanları zorunluydu. Bunun dışında nitelik puanı ödüllü görevler de önemliydi. Glory'de karakterlerin dört temel özelliği vardı; bunlar güç, zeka, canlılık ve ruh idi.

Güç, fiziksel saldırı, savunma ve maksimum envanter ağırlığını etkiliyordu.

Zeka, büyülü saldırıları, savunmayı ve mana puanını etkiliyordu.

Canlılık, doğal olarak can ve dayanıklılığı etkiliyordu.

Ruh ise, statü etkilerinin süresini ve direnci etkiliyordu.

Dört ana özellik, karakter seviye atladıkça gelişiyordu. Sadece 20 seviyeden sonra, oyuncular sınıf değiştirmeye başlayabiliyor ve büyüme oranı değişiyordu. Oyun, nitelik puanı ödüllü görevler konusunda çok adildi. Güç güçtü. Zeka zekaydı. Güç konusunda uzmanlaşmış sınıflarda güç görevleri seçilebilirdi ama zeka ödüllü görevler de tamamlanmaya açıktı.

Bu aynı zamanda ustalaşmış bir sınıf üzerinde geliştikten sonra, tüm görevleri bitirmiş maksimum seviyeye yükselen bir hesapta dört ana özelliğin de aynı seviyeye yükseleceğini gösteriyordu. Bu nedenle tüm görevler tamamlanmalıydı. Bunun dışında gerekli niteliği yükseltmek için ekipmanlar kullanılabilirdi.

Sonuç olarak nitelik puanları görmezden gelinemezdi. Ye Xiu, panele baktıktan sonra Lord Grim'e becerilerini öğretti.

Oyuncular, Glory'de 20 seviyede sınıf değişikliği yapabilirdi. Bundan önce sınıf yoktu ve yeterli yetenek puanı olduğu sürece, herhangi bir özellikle ilgili yetenek öğrenilebilirdi. Bu aynı zamanda oyuncuların rahatlığı içindi. 20 seviyeye ulaştıktan ve bir sınıf seçtikten sonra, önceden kullanılan tüm puanlar geri dönüyordu. Ama bir oyuncu, sınıf değiştirdikten sonra sadece kendi sınıfının yeteneklerini öğrenebilirdi. Tüm yemeklerden bir kaşık alamazdı.

Ye Xiu, hangi görevleri yapacağını ve seviyeli zindanları nasıl alt edeceğini unutmuş olsa da yeteneği baki kalmıştı. Glory çok dengeliydi. Düşük seviyeli yeteneklerin de kendine göre işlevi vardı. Herkes, kendi yetenek setini istediği şekilde düzenleyebilirdi. Yine de yetenek puanlarının miktarı kısıtlıydı. Normal koşullar altında, 4000 yetenek puanı tüm yetenekleri maksimum düzeye çıkarmaya yetmezdi. 5000 puanı olan biri bile puanlarını dikkatli harcamak zorundaydı.

Ye Xiu'nun yetenek seçiminde elbette kendi seti vardı. One Autumn Leaf'in sınıfı Savaş Büyücüsü olmasına rağmen kendisi de bir zamanlar acemiydi. Sadece tek sınıfta oynaması mümkün müydü? Her sınıfta yetkin olanların elbette nitelikleri oluyordu.

Ye Xiu neredeyse hiç düşünmeden başlangıç yeteneği rehberine girdi ve iki 5 seviye başlangıç yeteneğini öğrendi, bunlar Atik Koşu ve Dönme idi.

Başlangıç yetenek ağacında, her sınıfın öğrenebileceği yetenekler yer alıyordu. Ye Xiu'nun öğrendiği iki yetenek, çok kullanışlıydı. Bu 10 yetenek puanı, karakterin iki şekilde hareket etmesini sağlayacaktı.

Atik Koşu, koşma hızını artırıyordu. Yeteneğin bekleme süresi yoktu ama dayanıklılık kullanıyordu. Oyuncu, dayanıklılık tükendikten sonra, normal hızda yürümeye devam ederdi. Dayanıklılığı geri kazanmak için durması veya yürümesi gerekirdi. Yürümek, yavaşça dolmasını sağlarken, dururken biraz daha hızlı dolardı.

Dönme, isminden de anlaşılacağı üzere karakterin bir yuvarlanma hareketi yapmasını sağlardı. Öne, geriye, sağa, sola, eğik, yürürken, koşarken veya her türlü dönme hareketi yapılabilirdi. Bu yeteneğin de bekleme süresi yoktu ama tamamlanması biraz zaman alıyordu.

Ye Xiu uzun zaman önce bu iki yetenekte ustalaşmıştı. Ayrıca oyunun bu seviyesinde hangi yeteneklerin onun işine yarayacağını iyi biliyordu.

Birincisi Gök Saldırısı'ydı, bu bir Savaş Büyücüsü saldırısıydı. Her sınıfın bir havaya kaldırma yeteneği olurdu. Özellikleri de aynıydı. Hedef, saldırının ardından havaya kaldırılırdı. Yetenek seviyesi ne kadar yüksekse, o kadar havaya yükselir ve o kadar çok hasar verirdi. Bu yaygın olarak kullanılan bir yetenekti. Ye Xiu, aslında bir Savaş Büyücüsü'ydü ve nedenle bir Savaş Büyücüsü yeteneği olan Gök Saldırısı'nı seçti.

Bunun ardından başka bir Savaş Büyücüsü yeteneği olan Ejder Dişi'ni seçti. Bu, düşmanın sersemlemesine neden olan bir direkt saldırı yeteneğiydi. Ye Xiu, asıl sınıfı olduğundan bunu da kolayca öğrendi.

Daha sonra bir Keskin Nişancı yeteneği Süzülen Kurşun'u, Mekanik yeteneği Mekanik İz'i, Büyülü Kılıç yeteneği Dalga Savuran Kılıç'ı, Kıskaç yeteneği Perde Arkası'nı, Ninja yeteneği Shuriken'i, Bıçak Ustası yeteneği Muhafız'ı, Elemantalist yeteneği Elektrikli Yüzük'ü ve Şifacı yeteneği Şifa'yı öğrendi.

Bu yetenekler için fazla puan gerekmiyordu. Hepsi 20 puan ediyordu. Lord Grim, şu anda sadece 7 seviyeydi, bu nedenle yeteneklerini fazla yükseltemezdi. Bunun ardından hâlâ biraz puanı kaldı. Ye Xiu başka yetenek öğrenmedi. Bunlar, onun için, bu seviyedeki herhangi bir durum ile baş etmek için yeterliydi.

Ama onun gibi üst düzey bir uzmanın bu yetenekleri seçtiği, sıradan oyuncuların kulağına giderse, kesinlikle alay konusu olurdu.


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 36364 Üye Sayısı
  • 375 Seri Sayısı
  • 44059 Bölüm Sayısı


creator
manga tr