Bölüm 302: Şeytan Ruhu Rafine Etme

avatar
7946 9

Tales of Demons & Gods - Bölüm 302: Şeytan Ruhu Rafine Etme


Çevirmen: AllenWalker  Düzenleyen: Asile

 

 

Nie Li, Kabusun İblis Çömleğine Sıradan gelişim kapasitesine sahip Ejderha Kan Soylu şeytan ruhlarını koydu.

 

Daha sonra çömleği aktif etti. Çömleğin içerisinde on şeytan ruhu birbirleri etrafında dönmeye başladı.

 

Bu işlemin hemen öncesinde Nie Li, çömleğin içerisine Ejderha Kan Soylu şeytan ruhlarıyla birlikte sıradan şeytan ruhu koymayı denemişti. Fakat bu işlem sırasında Ejderha Kan Soylu şeytan ruhlarının sıradanlara oranla çok daha hızlı döndüğünü fark etti. O kadar hızlı dönüyordu ki Ejderha Kan Soylu şeytan ruhlarında herhangi bir evrimleşme olmuyordu. Bu işlemle Ejderha Kan Soylu şeytan ruhlarının, sıradan şeytan ruhlarında çok daha fazla güçlü olduğunu anlamıştı.

 

Zaman geçtikçe Nie Li, çömleğin içindeki değişimleri hissetmeye başladı. On şeytan ruhundan birisi diğerlerine göre daha güçlüydü ve zaman geçtikçe daha da güçlenmeye devam ediyordu.

 

İki şeytan ruhu birleştiği zaman ortaya alev benzeri bir enerji dalgası açığa çıkıyordu.

 

Kabusun İblis Çömleği bu enerji dalgasından dolayı kızıl bir şekilde parlamaya başladı.

 

Kabusun İblis Çömleği, açığa çıkan bu enerjiyi özümsedi ve bundan dolayı da yüzeyinde bazı değişiklikler oldu. Çömleğin yüzeyinde kanatları oldukça geniş bir ejderha resmi oluşmaya başlamıştı. Oluşan bu resim benzeri çizim henüz çok belirgin değildi. Nie Li bu resmin neyden dolayı ve nasıl oluştuğunu bilmiyordu.

 

Rafine işlemi başarılı olmuştu.

 

Nie Li işlem bittikten sonra çömleğin içindeki şeytan ruhunu dışarı çıkardı. Elde ettiği bu şeytan ruhu İyi gelişim kapasitesine sahip Ejderha Kan Soylu bir şeytan ruhuydu. Sıradan gelişim kapasitesine sahip Ejderha Kan Soylu şeytan ruhunun fiyatına göre bu elde ettiği şeytan ruhunun fiyatı çok daha iyiydi.

 

Nie Li rafine işlemine devam etti.

 

Rafine başarılı!

 

Rafine başarılı!

 

Rafine başarısız!

 

Nie Li şu ana kadar yapmış olduğu rafine işlemlerinden sonra Kabusun İblis Çömleğinin başarısız olma oranını onda bir olarak hesapladı. Başarı oranı eskiye göre çok daha iyiydi.

 

Nie Li rafine işlemine durmadan devam etti. Kabaca elli kere bu işlemi yaptıktan sonra Kabusun İblis Çömleği bir anda göz alıcı bir ışık yaymaya başladı. Çömleğin içinde korkunç miktarda enerji dalgalanıyordu.

 

Fakat bu enerji dalgalanması çok kısa sürdü.

 

Çömleğin dip kısmı eskiye oranla çok daha fazla parlıyordu.

 

Nie Li'nin kalbinde bir merak hissi uyanmıştı. Burada az önce tam olarak ne oldu?

 

Nie Li çömleğin dibinde duran Şeytan ruhunu eline aldı. Bu şeytan ruhu daha önce elde ettiği şeytan ruhlarına kıyasla çok daha güçlü bir enerji yayıyordu. Elinde tuttuğu şeytan ruhu ilk mutasyonunu geçirmişti.

 

Çoğu şeytan ruhu, buna Tanrı Seviye gelişim kapasitesine sahip şeytan ruhları da dahildi, ilk başlarda çok güçlü değillerdi. Şeytan Ruhları, Şeytan Ruhçularının kendilerine verdiği Cennet Enerjisi miktarınca güçlenirlerdi. Aslında, şeytan ruhlarının güçlenmesi için çok fazla Şeytan Ruhu Özüyle beslenmesi gerekirdi. Enerji özümsedikçe seviyelerini arttırırlardı.

 

Sadece seviye atlayarak güçlenirlerdi.

 

Örnek verecek olursan eğer, Üç Kader gücünde bir Tanrı Seviye gelişim kapasitesine sahip şeytan ruhu, Üç Kader gücünde Sıradan gelişim seviyesine sahip şeytan ruhunda çok daha güçlü olurdu.

 

Fakat kalite konusunda ise şeytan ruhunun sadece seviyesine göre iyi olup olmadığı belirlenemezdi. Bazı şeytan ruhları mutasyona uğrayabilirlerdi. Mutasyona uğramış şeytan ruhları aynı seviyede aynı gelişim kapasitesine sahip olan normal şeytan ruhlarına kıyasla daha güçlü olurlardı.

 

Nie Li'nin Gölge İblisi ve Uzun Dişli Pandası ilk mutasyonlarını geçirmişlerdi. Bir şeytan ruhu ne kadar fazla mutasyon geçirirse o kadar fazla değerlenirdi.

 

Nie Li elde ettiği bu şeytan ruhunun kendisinin mi mutasyon geçirdiğini yoksa çömlek tarafından mı mutasyona uğratıldığını çözememişti. Hangisinin olduğunun pek bir önemi de yoktu aslında, elde ettiği bu sonuç Nie Li için iyi bir haberdi.

 

Nie Li rafine işlemine devam etti. Bir süre sonra Nie Li ikinci mutasyona uğramış şeytan ruhunu elde etti. Daha sonra üçüncü... Mutasyon işleminin çömlek tarafından sağlandığına artık emin olmuştu!

 

Otuz bin Sıradan seviye gelişim kapasitesine sahip şeytan ruhundan toplamda iki bin beş yüz İyi Seviye gelişim kapasitesine sahip şeytan ruhu elde etmişti. Bu şeytan ruhlarından toplamda yirmi üç tanesi mutasyona uğramıştı.

 

Nie Li, İyi Seviye gelişim kapasitesine sahip şeytan ruhlarını rafine etmeye başladı. Mutasyona uğramış şeytan ruhlarını ise yanına mutasyona uğramamış dokuz tane şeytan ruhu koyarak rafine etmeye karar verdi.

 

Bir süre sonra bir ışıkla birlikte çömleğin içinde bulunan on şeytan ruhu da ortadan kaybolmuştu. Rafine işlemi başarısız olmuştu!

 

Acaba bu kazayla mı olmuştu yoksa sıradan şeytan ruhları mutasyona uğramış bir şeytan ruhuyla rafine edilemiyor muydu?

 

Nie Li bir süre düşündükten sonra bu işleme devam etmeye karar verdi. Denemeden işlemin nasıl yürüdüğünü nasıl anlayabilecekti ki?

 

İkinci deneme de başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

 

Üçüncü denemede başarılı olmuştu. Elinde bir tane Mükemmel Seviye gelişim kapasitesine sahip Ejderha Kan Soylu şeytan ruhu vardı artık. Üstüne bir de bu şeytan ruhu mutasyona uğramıştı!

 

Sıradan şeytan ruhları ile mutasyona uğramış bir şeytan ruhunun rafinesinin başarı oranı sadece sıradan şeytan ruhlarının rafinesinin başarı oranından düşüktü. Fakat elde ettiği şeytan ruhu sıradanlara oranla çok daha güçlüydü.

 

Nie Li, en etkili rafine tekniğini bulana kadar türlü türlü rafine teknikleri denedi. Zaman geçtikçe çömlekten yayılan enerjinin daha da güçlendiğini hissetmeye başladı. Çömlekten bir kere daha göz kamaştırıcı bir ışık yayıldı ve çömleğin üstüne bulunan ejderha resmi öncesine göre daha da belirgin bir hale geldi.

 

Görünüşe göre çömlek eskisine göre daha da güçlenmişti.

 

Nie Li'nin Kabusun İblis Çömleği hakkında çok fazla bilgisi yoktu. Herhangi bir yerde bu hazineye dair bir bilgiye de rastlamamıştı. Çömleğinin kullanım alanlarından sadece birisini biliyordu, o da, şeytan ruhu rafinerisiydi.

 

Görünüşe göre Kabusun İblis Çömleğinin başarı oranı öncesine göre daha da iyi bir hale gelmişti.

 

Nie Li rafine işlemine devam etti. İki bin beş yüz İyi seviye gelişim kapasitesine sahip şeytan ruhundan toplamda iki yüz otuz tane Mükemmel seviye şeytan ruhu elde etmişti. Altı tanesi de mutasyona uğramış şeytan ruhuydu.

 

Elbette Mükemmel Seviye gelişim kapasitesine sahip şeytan ruhları Nie Li için yeterli değildi. Rafine işlemine devam etti ve en sonunda toplamda yirmi bir tane Olağanüstü gelişim kapasitesine sahip Ejderha Kan Soylu şeytan ruhu elde etti ve bunların üçü mutasyona uğramış şeytan ruhlarıydı.

 

Nie Li eğer rafine işlemine devam ederse sadece iki şansı bulunuyordu.

 

Başarılı olup olmayacağını bilmiyordu. Başarısız olursa kaybı çok büyük olacaktı. Ama olurda başarılı olursa... Eğer Tanrı seviye gelişim kapasitesine sahip Ejderha Kan Soylu bir şeytan ruhu elde ederse bu şeytan ruhunu kendine saklayacaktı. Pazarda bu şeytan ruhunu satarsa ortalığın çok fazla karışacağının farkındaydı. Hırsızları bile üzerine çekebilirdi.

 

Eğer Nie Li, Tanrı Seviye gelişim kapasitesine sahip bir Ejderha Kan Soylu şeytan ruhuyla birleşirse enstitüde çok büyük bir kargaşaya da sebep olabilirdi.

 

Sekizinci Seviye Cennet Ruhani Köküne sahip bir süper dahi Tanrı Seviye gelişim kapasitesine sahip Ejderha Kan Soylu bir şeytan ruhuyla birleşiyor! Eğer böyle bir şey olursa sadece enstitünün yüksek rütbelileri değil tarikatın yüksek rütbelileri bile şok geçirebilirdi. İlahi Tüyler Tarikatı böyle bir dahiye kesinlikle çok fazla önem verirdi!

 

Tanrı Seviye gelişim kapasitesine sahip Ejderha Kan Soylu her bir uzman İlahi Tüyler Tarikatı’nın stratejik güçleri arasında sayılıyordu.

 

Eğer bunlar olursa Nie Li hedefine bir adım daha yaklaşmış olacaktı.

 

Nie Li bir süre düşündükten sonra denemeye karar verdi.

 

Her ne kadar risk çok fazla olsa da, kazanırsa elde edeceği güç de çok fazlaydı.

 

Nie Li, çömleği aktif etti! Kalbi yerinden çıkacakmış gibi atmaya başladı. Eğer başarısız olura on binlerce Ruhani Taş çöpe gitmiş olacaktı. Her ne kadar Nie Li Tanrı seviye gelişim kapasitesine sahip sıradan şeytan ruhlarında güzel bir miktar Ruhani Taş elde etse de bu şeytan ruhlarının satımı belli bir yere kadardı.

 

Nie Li tüm odağını çömleğin içindeki şeytan ruhlarına verdi. Nie Li'nin kontrolü altında mutasyona uğramış şeytan ruhu dokuz şeytan ruhunun etrafında dönemeye başladı.

 

Birincisi, ikincisi...

 

Mutasyona uğramış şeytan ruhu diğer şeytan ruhlarını özümsedikçe güçlenmeye devam etti.

 

Geride sadece iki tanesi kalmıştı...

 

Nie Li'nin kalbi şaha kalkmıştı! Çok kısa süre sonra işlem bitecekti!

 

Son iki şeytan ruhu da birbiri etrafında dönmeye başladı. Çömlek göz kamaştırıcı bir ışık yaymaya başladı.

 

Sanki patlayacakmış gibiydi!

 

Nie Li, çömleğin içindeki değişimi sürekli olarak gözlemliyordu. Bu gidişle işlem başarısız olacaktı!

 

Çömleğin için kalan son iki şeytan ruhu da çok güçlüydü. İkisinin de durmaya niyeti yok gibiydi! Bir süre sonra iki şeytan ruhu kaynaşmaya başladı. Enerji salınımında en ufak bir dalgalanma, işlemin başarısızlıkla sonuçlanmasına sebep olurdu.

 

Nie Li'nin aklında bu düşünceler dolaşırken kalbi sürekli hızlanıyordu. Tüm Cennet Enerjisini çömleğin dibindeki şeytan ruhlarını bastırmak için kullanıyordu. Nie Li çok garip bir durumun içinde buldu kendisini.

 

Ruh Bölgesindeki asmadan çömleğin içine doğru Cennet Enerjisi yayılmaya başladı.

 

Nie Li zorlukla çömleğin içindeki şeytan ruhlarını bastırmayı başardı. Bedeninde bulunan tüm Cennet Enerjisi dışarıya aktı.

 

Patlamak üzere olan iki şeytan ruhu yavaşça birbirleriyle kaynaşmaya başladı.

 

Nie Li'nin Cennet Enerjisi tarafında baskı altına alınan iki şeytan ruhu sonunda biraz sakinleşmiş gibilerdi.

 

Yaklaşık olarak bir saat geçtikten sonra Nie Li, bedenindeki Cennet Enerjisinin tükenmek üzere olduğunu hissetti. Fakat iki şeytan ruhunun kaynaşmak üzere olduğunu hissettiği için bu akışı durdurmak istemiyordu.

 

İşlem neredeyse başarılı olacaktı! Nie Li vazgeçmek istemiyordu!

 

Her ne kadar pes etmek istemese de çömleğin içindeki iki şeytan ruhu çok güçlü olduklarından dolayı birleşirlerken çok güçlü bir enerji açığa çıkartıyorlardı. Nie Li sadece kendi Cennet Enerjisini kullanmış olsaydı bu iki şeytan ruhunu bastırmayı başaramazdı. Eğer Ruh Bölgesinde bulunan Asma ona Cennet Enerjisi takviyesi yapmasaydı Nie Li'nin Cennet Enerjisi çoktan tükenmiş olurdu.

 

Boom!! Boom!!

 

Çömlekten sesler geldikçe Nie Li'nin kalbi hızlanmaya devam ediyordu.

 

Nie Li’nin başı dönmeye ve birazda olsa bilincini yitirmeye başlamıştı. Cennet Enerjisini tüketmesinin yan etkileriydi bunlar.

 

Bu kadar güçlü şeytan ruhlarını şu an sahip olduğu güç seviyesiyle idare etmek için erken gibiydi. Sonuçta bu seviyedeki bir rafine işleminin başarı oranı çok düşüktü. Nie Li son kalan Cennet Enerjisine odaklandı. Eğer bu iki şeytan ruhu patlarsa şu ana kadar harcadığı emeklerin hepsi çöpe gidecekti!


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 19389 Üye Sayısı
  • 810 Seri Sayısı
  • 39173 Bölüm Sayısı


creator
manga tr