Eğer hakim olsaydım, yapacağım ilk şey kölelik ve aristokratik sistemi değiştirmek olurdu. Eğer kanunun karşısında eşitsek, o zaman herkes her şeyde eşit olmalı ve sınıf farklılıkları olmamalı! #The Dark King

Tales of Demons & Gods - Bölüm 265: Test


Çevirmen: AllenWalker  Düzenleyen: Asile

 

Uygulayıcı Gu gülümseyerek "Batı Bölgesi’ne gönderin." dedi. Gökyüzü Enstitüsü her dahiye önem veriyordu.

 

Cennet Ruhani Köküne sahip birisi testlerde ortaya çıkarsa Uygulayıcı Gu bile bundan ödül alıyordu.

 

Lu Piao Xiao Yu'ya baktı ve "Batı, Kuzey ve Güney Bölgeleri arasında ki fark nedir?" dedi.

 

"Kuzey Bölgesi en kötü bölgedir. Beşinci Seviye İnsan Ruhani Kökü barajını geçemeyen adaylar genellikle enstitüye kabul edilmez. Fakat bazı adaylar ailelerinden birileri enstitüde önemli bir konumda olduğu için enstitüye alınırlar. Bu adaylar Kuzey Bölgesi’ne gönderilir." dedi Xiao Yu.

 

Lu Piao yavaş yavaş olayların nasıl döndüğünü anlamaya başlamıştı. Kuzey Bölgesi’ne gönderilen öğrenciler ailelerinden dolayı torpilli olan yeteneksiz kişilerdi. Arkası sağlan olmayan adaylar arasından Beşinci Seviye İnsan Ruhani Kökü barajını geçemeyen adaylar direkt ret ediliyorlardı.

 

"Güney Bölgesi, Kuzey Bölgesi’ne göre daha iyidir. Buraya Beşinci Seviye ve Dokuzuncu Seviye İnsan Ruhani Köküne sahip öğrenciler gönderilir. Batı Bölgesi’ne gelirsek testi henüz geçmiş olan en iyi öğrenciler bu bölgeye gönderilir. Dünya ve Cennet Ruhani Kökü’ne sahip öğrenciler genellikle bu bölgeye gönderilir. Ben bile şu anda Batı Bölgesindeyim. Gelişim seviyesini hızlı bir şekilde arttıran ve potansiyelini tamamıyla kullanan öğrenciler daha sonra Doğu Bölgesi’ne gönderilir."

 

Lu Piao daha sonra "Peki ye Merkez Bölgesi?" dedi.

 

"Merkez Bölge..." Xiao Yu bir nefes aldı ve ciddi bir ses tonuyla "Burası çok gizli bir bölgedir. Kimse neye benzediğini bilmez. Bu bölgeyle ilgili bilgilerin dışarıda anlatılması kesinlikle yasaktır. Sadece çok güçlü dahiler Merkez Bölgesi’ne gönderilir. Merkez Bölgesi’ne alınan öğrenciler aynı zamanda İlahi Tüyler Tarikatı’nın ana gücü olarak da sayılırlar." dedi.

 

Nie Li sessiz bir şekilde Xiao Yu'yu dinliyordu. Önceki hayatında bile İlahi Tüyler Tarikatı’nın Merkez Bölgesi ile ilgili çok az bilgi bulabilmişti.

 

Önlerinde teste girmek için bekleyen aday öğrenci sayısı gitgide azalıyordu. Kısa bir süre sonra sıra kendilerine gelecekti. Nie Li test sonucun ne çıkacağını zaten biliyordu. Önceki hayatında Yedinci Seviye Dünya Ruhani Kökü’ne sahipti. Son derece güçlü olmasa da ortalamanın üstünde sayılıyordu. Ruhani Kökler, kişinin gelişime olan yeteneğini temsil ediyordu ve ruhun dayanaklılığı gibi şeylerle ilgiliydi. Normal şartlar altında doğduğu andaki seviyesi ölene kadar değişmiyordu. Bundan dolayı Nie Li bu hayatında da Yedinci Seviye Dünya Ruhani Kökü’ne sahip olduğunu düşünüyordu.

 

Zaman akmaya devam etti. Önlerindeki aday öğrenci sayısı bir hayli azalmıştı.

 

Uygulayıcı Gu, Xiao Yu ve Hua Ling'e bakarak "Genç Efendiler, sizin sıranız gelmek üzere." dedi.

 

Hua Ling gülümseyerek "Uygulayıcı Gu'nun talimatlarına uyacağım. Sonuçta Xiao Yu ve ben teste katılmayacağız." dedi.

 

Uygulayıcı Gu onaylama anlamında kafasını salladı ve eliyle bir aday öğrenciyi işaret ederek "Sen, buraya gel ve teste gir." dedi.

 

İşaret ettiği aday öğrenci, uzun mor bir cüppe giyen yirmili yaşlarında gibi duran bir gençti. Küçük Cennet Bölgesi’nden gelen bir aday öğrenciydi.

 

Genç Uygulayıcı Gu'nun söylediği tarafa doğru ilerlemeye başladı. Uygulayıcı Gu'nun liderlik yaptığı iki öğretmenin yanına giderek değirmen taşı büyüklüğünde kristal topun yanına geldi. Elini kristal topun üzerine koydu ve içerisine gücünü aktardı.

 

Kristal top hafif bir şekilde parlamaya başladı. Zaman geçtikçe daha da parlamaya başladı. Kristal topun içerisinde turuncu renkli altı parçadan oluşan bir ışık kümesi oluştu.

 

Uygulayıcı Gu gülümseyerek "Altıncı Seviye Dünya Ruhani Kökü. Fena değil, Batı Bölgesi’ne gönderin." dedi.

 

Hua Ling ayağa kalktı ve mor cüppeli gencin yanına gitti. Sırtına vurarak "Aferin!" dedi.

 

Hua Ling yanına gelince genç saygılı bir şekilde başını öne eğdi. Kibirli durmuyordu.

 

Öğretmenler aday öğrencileri teste tabi tutmaya devam etti.

 

"Üçüncü Seviye Dünya Ruhani Kökü, Batı Bölgesi."

 

"Yedinci Seviye Dünya Ruhani Kökü, Batı Bölgesi."

 

Teste giren üç aday öğrencinin kökleri Dünya Ruhani Kökü çıkmıştı ve hepsi Batı Bölgesi’ne gönderildi.

 

Sırada bekleyen aday öğrenciler kendi aralarında konuşmaya başlamışlardı.

 

"Küçük Cennet Bölgesi’nden gelenler gerçekten güçlülermiş. Şu ana kadar teste çok fazla kişi girdi ve bunların yüzde doksanı İnsan Ruhani Kökü’ne sahiplerdi. Teste katılan her on kişiden en fazla ikisi Dünya Ruhani Kökü’ne sahipti. Fakat Küçük Cennet Bölgesi’nden teste giren ilk üç kişi de Dünya Ruhani Kökü’ne sahip."

 

"Evet, bu da yetmezmiş gibi bir tanesinin ruhani kökü Yedinci Seviye Dünya Ruhani Kökü çıktı."

 

Hua Ling gülümsüyordu. Küçük Cennet Bölgeleri yetenekli gençler çıkarmaya devam ediyordu. Nasıl olurda diğer bölgelerle kıyaslanabilirlerdi ki?

 

Uygulayıcı Gu, Guan Yi'yi işaret etti ve "Sen, gel ve teste gir!" dedi.

 

"Tamam." dedi Guan Yi.

 

İki öğretmenin önderliğinde kristal topun yanına gitti ve topun içine gücünü aktardı.

 

Xiao Yu’nun daha önce açıklamada bulunmasından dolayı bu topun kaderini belirleyeceğinin farkındaydı. Bundan dolayı biraz gerilmişti.

 

Kristal top parlamaya başladı. Zaman geçtikçe daha da fazla parlamaya başladı. En sonunda dokuz parçaya bölünmüş kızıl renkte bir ışık kümesi meydana geldi.

 

"Dokuzuncu Seviye İnsan Ruhani Kökü! Güney Bölgesi!" dedi Uygulayıcı Gu. Dokuzuncu Seviye İnsan Ruhani Kökü iyi olarak görülse de olağanüstü olarak nitelendirilemezdi.

 

Guan Yi çıkan sonuçtan dolayı şok olmuştu. "Bu imkansız! Bir hata olmalı! Ben bir kere daha teste girmek istiyorum." dedi.

 

Guan Yi'nin söylediklerini duyan Uygulayıcı Gu, "Sonucun hatalı olması imkansızdır. Her aday sadece bir kere girebilir teste." dedi.

 

Diğer iki öğretmende sinirli bir şekilde Guan Yi'ye bakmaya başladılar. Guan Yi öğretmenlerin sinirlendiğini fark edince susmuştu. Her ne kadar testi geçmiş olsa da çıkan sonuç hayal kırıklığına uğratmıştı kendisini. Kabul etmesi zor bir durumdu. Küçüklüğünden bu zamana kadar her zaman dahilerin dahisi olarak adlandırılan bir kişinin sahip olduğu yeteneğin ortalama çıkması kabul edilmesi zor bir durumdu.

 

Nie Li, hayal kırıklığına uğramış Guan Yi'ye baktı ve "Fazla üzülme. Her ne kadar Ruhani Kökler gelişim hızını etkilese de asıl belirleyici faktör ruhani kökler değildir." dedi.

 

Nie Li'nin sözlerinden sonra Guan Yi'nin kafası karışmıştı.

 

Hua Ling sesli bir şekilde gülmeye başladı ve "Ruhani Kökün seviyesi gerçekten de etkileyici faktörlerden birisi değildir. Genç Efendi Xiao Yu'ya bakın mesela. Her ne kadar Yedinci Seviye Cennet Kökü’ne sahip olsa da Dünya Kader Aleminde sıkışıp kaldı." dedi.

 

Xiao Yu soğuk bir ifadeyle Hua Ling'e baktı ve "Ne demek istiyorsun sen?!" dedi.

 

Hua Ling, Xiao Yu'nun sinirlendiğini fark edince "Genç Efendi Xiao kusuruma bakma. Ağzımdan kaçırdım. Ruhani Kökünle ilgili sorundan bahsetmemeliydim." dedi.

 

Nie Li, Hua Ling'e baktı ve gülümseyerek "Ruhani Kökün seviyesi kişinin gelecekteki başarılarını belirleyen bir faktör değildir. Fakat, bununla bağlantılı olduğunu da söylemek gerekir. Özellikle Cennet Ruhani Kökü’ne sahip olanlar için. Genç Efendi Hua Ling daha önce hiç Cennet Ruhani Kökü’ne sahip olup da gelişimi Dünya Kader Alemine sıkışıp kalan biriyle karşılaştı mı? Cennet Ruhani Kökü’ne sahip bir gelişimcinin gelişim seviyesinin Göksel Kader Alemine ulaşacağı kesindir." dedi.

 

Hua Ling küçümseyici bir ses tonuyla "Yani? Cennet Ruhani Kökü’ne sahip olup da Göksel Kader Alemine girebilmek için onlarca yıl çabalayan bir gelişimcinin İnsan Ruhani Kökü’ne sahip bir gelişimciden ne farkı var?" dedi.

 

"Alakası yok." dedi Nie Li ve devam etti. "Cennet Ruhani Kökü’ne sahip bir gelişimcinin ruhu son derece şaşırtıcı bir durumdur. Son derece şaşırtıcı olsa da Cennet Ruhani Kökü’ne sahip olan bazı gelişimciler uzun yıllar Dünya Kader Aleminde sıkışıp kalabiliyorlar. Bunun sebebi ne acaba? Ben sana söyleyeyim, Cennet Ruhani Kökü, cennet ve dünya arasındaki özü otomatik olarak özümser ve kişinin ruh seviyesini arttırır. Genç Efendi Hua Ling daha önce Ametist bambu adı verilen ruhsal bir eşyanın ismini duydu mu? Ametist Bambu cennet ve dünya arasında çok nadir karşılaşılan bir bitkidir. Bu bitkiler genellikle Dünya’nın altında gömülüdürler ve hem cennetin hem dünyanın özünü özümseyebilirler. Bazı Ametist bambular yüzlerce yıl yaşında olsa bile toprağın üstüne çıkmayı başaramaz. Toprağın üstüne çıktıkları zaman ise bir yılda en fazla bir iki santim büyürler. Dünya’da bir kaç bin sene belki de on bin sene sonra filizlenirler. Filizlendikten sonra ise bir günde bir kaç metre birden büyürler." dedi.

 

Hua Ling, Nie Li'nin söylediklerini duyduğu zaman donup kalmıştı. Fakat hızlıca toparlandıktan sonra "Dediğin mantıklı olsa bile. Ametist Bambu ile Cennet Ruhani Kökü arasında nasıl bağlantı kurmayı başardın?" dedi.

 

Nie Li gülümseyerek "Alakalı olmadıklarını düşünüyorsan eğer git Savaş Atası olmuş uzmanlara sor. Dünya Kader Alemi veya Göksel Kader Aleminde bir sene sıkışan Cennet Ruhani Kökü’ne sahip gelişimcilerin Göksel Yıldız Alemine girmelerine kesin gözüyle bakılır. İki sene sıkışıp kalırlarsa Göksel Mihver Alemi. Üç sene veya daha fazla sıkıp kaldılarsa eğer Dövüş Atası Alemine girmelerine kesin gözüyle bakılır. Genç Efendi Xiao, siz kaç senedir bu alemde sıkışıp kaldınız?" dedi.

 

"Beşinci yılım." dedi Xiao Yu. Nie Li'nin söylediklerine tam inanmamıştı.

 

Nie Li, Xiao Yu'ya baktı ve "O zaman sizi şimdiden tebrik ederim Genç Efendi Xiao. Yakın zamanda Göksel Kader Alemine gireceksiniz. Daha sonra gelişiminizde büyük bir atılım meydana gelecek." dedi.

 

Hua Ling gülerek "Pff. Bu tür yalanlarla beni kandırabileceğini mi düşünüyorsun? Saçma! Daha önce Dövüş Atasıyla karşılaşmamışsındır bile! Sen kim Dövüş Atasıyla karşılaşmak kim?" dedi. Her ne kadar Nie Li'nin söylediklerine inanmamış gibi dursa da içine bir kurt düşmüştü.

 

"O zaman bekleyip görelim." dedi Nie Li.

 

Xiao Yu, Nie Li'nin yanına yaklaştı ve kulağına "Nie Li, dediklerin doğru mu?" diye sordu.

 

"Kafamdan uydurdum!" dedi Nie Li gülerek. Ama söylediklerinin yarısı doğruydu. Xiao Yu'nun ruhunu görebiliyordu. Kısa zaman sonra Göksel Kader Alemine girecekti. Göksel Kader Alemine girdikten sonra Xiao Yu kesinlikle büyük bir atılım gerçekleştirecekti.

 

Ayrıca Nie Li, Xiao Yu'nun Cehennemin Efendisi ile aynı tekniğe çalıştığını biliyordu. İkisi de "On Bin Ejderha Kükremesi" tekniğine çalışıyordu. Bu tekniğin içerdiği güç Nie Li'nin Lu Piao ve Du Ze'ye verdiği tekniklerle hemen hemen aynı güçteydi. Fakat Xiao Yu ve Cehennemin Efendisi’nin sahip olduğu bu teknik orijinaliyle aynı güce sahip değildi. Bazı kısımları eksikti ve bu eksik kısımlardan dolayı Xiao Yu, Dünya Kader Aleminde sıkışıp kalmıştı.

 

Tüm bunlara rağmen Xiao Yu, Göksel Kader Alemine girebilecek bir potansiyele sahipti. Bu duvarı geçtikten sonra Göksel Yıldız Alemine girebilmesi için düzgün bir yol izlemesi lazımdı.

 

"Tamam." dedi Xiao Yu gülerek. Nie Li, Hua Ling'i korkutmak için bunları söylemişti. Fakat Xiao Yu'nun da umutlanmasına sebep olmuştu.

 

Nie Li gülümsedikten sonra sessiz bir şekilde beklemeye devam etti.

 

Hua Ling arkasını dönmeden önce Xiao Yu'ya bir bakış attı. Nie Li'nin söylediklerini daha fazla düşünmek istemedi ve adamlarının testine odaklandı.

 

"Üçüncü Seviye Dünya Ruhani Kökü!"

 

"Altıncı Seviye Dünya Ruhani Kökü!"

 

"Sekizinci Seviye İnsan Ruhani Kökü!"

 

Altı kişi daha teste girmişti. Bunlardan beşi Dünya Ruhani Kökü’ne sahipti ve bir tanesi İnsan Ruhani Köküne sahipti.

 

Uygulayıcı Gu sözlerini bitirir bitirmez Hua Ling'in yüzü karardı ve sinirli bir şekilde "Seni işe yaramaz piç kurusu, gerçekten de İnsan Ruhani Kökü’ne mi sahipsin? Hemen Küçük Cennet Bölgesi’ne geri dönüyorsun! Senin gibi bir çöpün burada olmaya hakkı yok!" dedi.

Allen: .......

 

Sekizinci Seviye Ruhani Köke sahip olan genç bu azardan dolayı çok fazla utanmıştı...
Yorumlar


Giriş Yap


Duyurular

Popüler Seriler

Against The God
Against The God
Beğeni Sayısı: 1436

King of Gods
King of Gods
Beğeni Sayısı: 1191

Tales of Demons & Gods
Tales of Demons & Gods
Beğeni Sayısı: 976

True Martial World
True Martial World
Beğeni Sayısı: 903

Emperor’s Domination
Emperor’s Domination
Beğeni Sayısı: 790

I Shall Seal The Heavens
I Shall Seal The Heavens
Beğeni Sayısı: 772

Martial God Asura
Martial God Asura
Beğeni Sayısı: 713

Coiling Dragon
Coiling Dragon
Beğeni Sayısı: 638

Swallowed Star
Swallowed Star
Beğeni Sayısı: 623

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 570

Popüler Orjinal Seriler

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 570

KAREN
KAREN
Beğeni Sayısı: 216

GÖKYÜZÜ İMPARATORU
GÖKYÜZÜ İMPARATORU
Beğeni Sayısı: 200

DİPTEN EN TEPEYE
DİPTEN EN TEPEYE
Beğeni Sayısı: 157

Yıldızlar Kralı
Yıldızlar Kralı
Beğeni Sayısı: 148

Beyond Eternity
Beyond Eternity
Beğeni Sayısı: 139

Acemi Ölümsüz
Acemi Ölümsüz
Beğeni Sayısı: 133

SAHİPKIRAN
SAHİPKIRAN
Beğeni Sayısı: 128

THEODEN
THEODEN
Beğeni Sayısı: 125

Lord Of The Demons
Lord Of The Demons
Beğeni Sayısı: 124

Site İstatistikleri

  • 14105 Üye Sayısı
  • 665 Seri Sayısı
  • 31500 Bölüm Sayısı


creator
manga tr