Bölüm 184: Bugün Burada Ölsem Bile Hiçbir Pişmanlığım Olmadan Ölmüş Olacağım!

avatar
7847 2

Tales of Demons & Gods - Bölüm 184: Bugün Burada Ölsem Bile Hiçbir Pişmanlığım Olmadan Ölmüş Olacağım!


 

Çeviri: AllenWalker Düzenleme: Dunklesplatz

 

 

Gökyüzünde duran iki tanrı varı varlığı gören uzmanların hepsi şaşkına döndü. Bu iki ana ailenin temelleri açıkçası tahminlerinin ötesindeydi.


Bu iki Ana Ailenin ellerinde kim bilir kaç tane gizli kartı vardı.


Gölge Şeytanı ve Kar Rüzgarı Ruhani Tanrısı dövüşmeye başlamıştı. Anında tüm gökyüzünü bir kaos ortamı kapladı sanki ortalık alacakaranlık bir hale bürünmüştü. Çok sayıda yoğunlaştırılmış buzdan çekiçler Gölge Şeytanına doğru harekete geçmişti. Gölge Şeytanı kendisine gelen bu saldırıyı olduğu yerden karşılamayı düşünmüyordu. Gelen buzdan çekiçleri karşılamak için gölgeden pençelere dönüşmüştü.


Booom!!! Booom!!! Booom!!!


Çarpışmanın etkisiyle ortaya bir güç patlaması çıktı ve bu güç patlaması altında bulunan bütün uzmanları etkisi altına almıştı.


Bu tür bir patlama gücüne karşı Altın Seviye uzmanların yapabileceği bir şey yoktu ve bundan dolayı savaş alanıyla aralarına mesafe koymuşlardı.


Kar Rüzgarı Ruhani Tanrının gücü Gölge Şeytanından biraz daha fazla gibi duruyordu. Gökyüzünde Gölge Şeytanına doğru hareket eden bir kar fırtınası ortaya çıkmıştı. Düşen ısıdan dolayı Gölge Şeytanının bedenini buz parçacıkları kaplamıştı.


Roaar!!


Kar Rüzgarı Ruhani Tanrısı sanki antik zamanlardan gelen bir tanrı gibiydi, bedenin alt tarafı fırtınayla bir olmuştu, bedenin büyük ve sağlam bir görünüşü vardı sanki bir dağ gibi orada duruyordu. Buz baltasıyla bir kaç hareket yaptı ve bunun sonucunda ortaya çok sayıda buz bıçakları çıktı.


Kar Rüzgarı Ruhani Tanrısının saldırıları altında Gölge Şeytanı bir çığlık attı ve yavaş yavaş geri çekilmeye başladı.


Kara Altın Seviye uzmanların yüz ifadesi çirkinleşti. Onlar Gölge Şeytanını çağırdıkları zaman burada bulunan uzmanları rahatlıkla bastıracaklarını düşünmüşlerdi. Fakat onlar Ye Xiu'nun Kar Rüzgarı Ailesinin koruyucusu olan Kar Rüzgarı Ruhani Tanrıyı çağıracaklarını düşünmemişlerdi. Kar Rüzgarı Ruhani Tanrının gücü onların Gölge Şeytanının gücünden daha fazlaydı.


Kar Rüzgarı Ruhani Tanrının son görülmesinin üstünden çok uzun yıllar geçmiş olduğundan dolayı onun sadece bir efsane olduğunu düşünmüşlerdi.


Nie Li, Kar Rüzgarı Ruhani Tanrıyı görünce ileri doğru bir adım attı ve "Ben Ye Xiu'nun savaş başlamadan önce neden hiç bir hazırlık yapmadığını merak etmiştim. Hatta Savaş başladığı zaman neden On Bin Şeytan Canavarı Düzenini kullanmadığını da merak etmiştim. Onlar çoktan bu savaşa hazırlanmışlar. Kar Rüzgarı Ailesi hiçte basit bir aile değil." diye düşündü. Nie Li önceki hayatında Şanlı Şehrin yıkıldığı zaman Kar Rüzgarı Ruhani Tanrıyı uzaktan gördüğü zamanı hatırladı. Önceki hayatında yaşadıklarından dolayı Kar Rüzgarı Ruhani Tanrısı ne kadar güçlü olursa olsun sonsuz Şeytan Canavarı Sürüsünün karşısında yutulmuş bir varlık olarak kalmıştı.


Ye Xiu'nun On Bin Şeytan Canavarı Düzenini başlatmamasının sebebi onun Kar Rüzgarı Ruhani Tanrıyı kullanmak istemesiydi. Onlar büyük ihtimalle düzeni en zor durumda kullanmayı düşünüyorlardı, bu gizli kartı ortaya çıkartmak için henüz erkendi.


Şu anda gelişen olaylara bakarak On Bin Şeytan Canavarını şu anda ortaya çıkarmak için bir sebep yoktu. Onlar ilk olarak düzeni nasıl kullanacaklarına karar vermek için bekliyorlardı. Şu anda Kar Rüzgarı Ruhani Tanrısı Aziz Aileyi bastırmak için yeterli gibi duruyordu.

Gölge Şeytanı sefil bir çığlık daha attı ve pençesini savurdu, Pençesinden çok sayıda bıçak oraya çıktı ve Kar Rüzgarı Ruhani Tanrısının üzerine doğru ilerlemeye başladı.


Kar Rüzgarı Ruhani Tanrısı kükredi ve büyük avucuyla Gölge Şeytanın gönderdiği kılıçlara vurdu.


Ding!! Ding!! Ding!!


Gölge Şeytanından gelen siyah kılıçların tamamı Kar Rüzgarı Ruhani Tanrısının avucuna çarptı fakat tüm kılıçların avuçla çarpışmasından sanki demirin demire çarpması sonucu oluşan bir ses ortaya çıktı. Bu kılıçların hiç biri Tanrıya bir hasar verememişti.


Bannggg!!


Kar Rüzgarı Ruhani Tanrısı Gölge Şeytanını yakaladı ve Kar Rüzgarı fırtınasından dolayı ortaya çıkan enerji Gölge Şeytanının her tarafını kapladı. Gölge Şeytanının bedenini bir buz kapladı ve Gölge Şeytanı bu buzdan kurtulmak için sefil bir çığlık attı ve sürekli çırpınmaya başladı. Fakat sonunda tamamen buza döndü.


Aziz Ailenin Kara Altın Seviye uzmanlarının hepsinin ağzından kan geldi ve bedenleri geriye doğru uçtu. Sonuçta Gölge Şeytanı onların ruh gücüyle çağrılmıştı, Gölge Şeytanı buza dönüştüğü zaman onların ruh gücünde de bir etki yaratmıştı.


Ye Xiu, Kar Rüzgarı Ruhani Tanrısının altında duruyordu ve küçümseyici bir ses tonuyla "Cılız bir Gölge Şeytanı, Nasıl benim Ailemin Kar Rüzgarı Ruhani Tanrısının karşısında durabilir ki. Siz benim Kar Rüzgarı Ailemin bölgesinde böyle cahil bir harekete nasıl kalkışabilirsiniz ki." dedi.


Kar Rüzgarı Ruhani Tanrısı çağırdıkları her sefer çok fazla miktarda Kutsal Ruhani Taşlardan kullanıyorlardı. Fakat ellerinde sadece Kar Rüzgarı Ruhani Tanrısını üç kere çağırabilecek kadar kalmıştı. Bu saatten sonra Kar Rüzgarı Ruhani Tanrısını her çağırışlarında iki kere düşünmeleri gerekiyordu. Fakat şu anda ellerinde On Bin Şeytan Canavarı Düzeni gibi bir gizli kartları daha vardı. Bundan dolayı Ye Xiu Kar Rüzgarı Ruhani Tanrısını çağırmak için fazla düşünmemişti.


Gölge Şeytan Kar Rüzgarı Ruhani Tanrısı tarafından yenilince Aziz Ailenin üyeleri ölümüne korkmuşlardı.


Kar Rüzgarı Ruhani Tanrısı eğildi, avucunu açtı ve Aziz Ailenin Kara Altın Seviye uzmanlarını tutmaya çalıştı, Eğer onlar Kar Rüzgarı Ruhani Tanrısı tarafından yakalanırlarsa anında tüm bedenleri donar ve daha sonra buz parçacıklarına dönüşürlerdi.


Bu sahneyi gören Shen Hong'un yüzü buruştu. Duan Jian'ın baskısı altından ne zaman kurtulmaya bir adım yaklaşsa Duan Jian onu bir kere daha bastırıyordu. Bu baskıyı ne denerse denesin kıramıyordu. Eğer kendisi Duan Jian tarafından alı koyulmasaydı Gölge Şeytanı Kar Rüzgarı Ruhani Tanrısına bu kadar kolay yenilmezdi ve Ye Xiu bu kadar kolay bir galibiyet almazdı.


Shen Hong'un yüzü kararmıştı, Neden o adam buraya gelmemişti? Aziz Aile, Kara Lonca tarafından terk edilmiş olamazdı değil mi?


Nie Li etrafa bakıyordu. Aziz Ailenin düzeni Kar Rüzgarı Ailesinin düzeninden daha kötüydü. Durum bu şekilde ilerlese On Bin Şeytan Canavarı Düzenin aktifleştirmeye gerek kalmayacak gibi duruyordu.


Kar Rüzgarı Ruhani Tanrısı avucuyla Aziz Ailenin kıdemlilerini tam yakalamak üzereyken siyah bir ışık onları çevreledi.


Booom!!!


Kar Rüzgarı Ruhani Tanrısının avucu siyah ışıkla çarpıştı ve geriye doğru geldi.

"Kar Rüzgarı Ailesinin geçmişi gerçekten de sağlammış. Bu Kar Rüzgarı Tanrısının gücü gerçekten de sağlammış." dedi gökyüzünde havada süzülen ve sırtında siyah kanatları olan adam. Sesi her ne kadar nazik ve temiz olsa da orada bulunan herkese sesini iletmeyi başarabilmişti.


Havada süzülen genci gördükten sonra Ye Xiu "Daha önce tanıştığımızı düşünmüyorum siz..."


"Kara Loncadan Gui Sha!" dedi genç adam ve gülmeye başladı. "Son zamandalar Kara Loncanın sorumlu kıdemlisiyim. Ustam kapalı kapı eğitimine girdi ve Kara Lonca ben ve Long Sha tarafından yönetiliyor. Ustam eğitimden çıktığı zaman buraya gelir ve size gelişiminin ne kadar sağlam ve güçlü olduğunu bizzat gösterir. Ve o zaman Kar Rüzgarı Ailesinin defansının hiç bir işe yaramayacağını görürsünüz. Kar Rüzgarı Ailesi Kara Loncanın önünde diz çöktüğü sürece size bir şans tanınacaktır ve sizin Kara Loncanın bir alt kolu olarak görevlendireceğiz." dedi.


"Daha fazla saçmalama!!" diye bağırdı Ye Xiu. "Kar Rüzgarı Ruhani Tanrısına konuş!!"


Kar Rüzgarı Ruhani Tanrısı Gui Sha'ya doğru hareketlendi.


Gui Sha'nın bedeni bir anda siyah ışıkla sarmalandı, siyah bir küreye dönüştü. Kar Rüzgarı Ruhani Tanrısı küreye vurduğu zaman kürenin etrafı buzlarla kaplanmaya başladı fakat ne kadar güç uygularsa uygularsın küreyi kırmayı başaramadı.


Bu sahneyi gören Ye Xiu kaşlarını çattı. Kar Rüzgarı Ruhani Tanrısının bile kıramadığı bir defansa mı sahip? Bu Gui Sha Efsane Seviye bir uzman olmalı. Efsane Seviye bir uzmana bir köle gibi mi davranıyor? O zaman bu adamın ustası ne kadar güçlü acaba?


"Kara Loncanın kolunu yıkmak ve Aziz Ailenin üssünü alt üst etmek. Kar Rüzgarı Ailesi düşündüğümden daha çetin ceviz çıktı. Fakat teklifim hala geçerlidir. Eğer Kar Rüzgarı Ailesi Kara Loncanın önünde diz çökerse kurtulma şansınız devam eder. Aksi halde benim davranışlarımı kabalık olarak görmeyin!" dedi Gui Sha.  Daha sonra sağ elini Kar Rüzgarı Ruhani Tanrısının bulunduğu tarafa doğru yavaşça kaldırdı. Kükredi ve elinden siyah alevler çıktı ve Kar Rüzgarı Ruhani Tanrısının buzlarına doğru ilerlerdi.


Alevler yavaşça üstünlüğü ele geçirdi ve Kar Rüzgarı Ruhani Tanrısını baskılamaya başladı.


"Elinizde böyle ezik bir Kar Rüzgarı Tanrısı varken benimle yüzleşmeye cesaret mi ediyorsunuz?" diye soğuk bir şekilde bağırdı Gui Sha. Bedeninden korkutucu bir aura yayılmaya başlamıştı.


Kar Rüzgarı Ruhani Tanrısı bile onunla başa çıkmıyordu.


Bu Gui Sha gerçekten de böyle üst bir güce ulaşmıştı. O zaman Kara Loncanın ustasının gücü hangi seviyeye ulaşmıştı acaba? Nasıl bir korkutucu varlığa dönüşmüştü?


Tam o sırada çevredeki uzmanların hepsi bu güç karşısında donup kalmıştı. Gui Sha'nın bu gücü onlara büyük bir gözdağı vermişti.


Kar Rüzgarı Ruhani Tanrısına karşı Lord Ye Mo bile duramıyordu fakat Gui Sha kolay bir şekilde onu batırmıştı. Gui Sha bu gücüyle Efsane Seviyenin zirvesinde bir güce sahip gibi duruyordu.


Acaba bu Gui Sha gerçekten de Efsane Seviyenin zirvesine ulaşmış mıydı? Onun bu olağanüstü gücüyle Şanlı Şehri yok etmesi ona bir problem çıkartmayacak gibi duruyordu.


Ye Xiu kaşlarını çatmıştı. O da bir sıkıntının olduğunun farkındaydı. Fakat bu sıkıntının ne olduğu söyleyemiyordu. Gui Sha'dan yayılan bu güç açıkçası çok korkutucuydu. Gui Sha bu güce sahipti ve üstüne bir de Şeytan Lordunu eklersek neden bu ikisi harekete geçip Şanlı Şehri hala yıkmamışlardı ki?


Sebebi neydi?


Olanları izlerken Shen Hong'un yüzünü mutluluk kaplamıştı. O daha önce kişisel olarak Gui Sha'nın gücüne tanıklık etmişti ve onun çoktan Efsane Seviyeye ulaştığını biliyordu. Üstüne bir de Long She ve Şeytan Lordunu eklersek toplamda üç tane Efsane Seviye uzman oluyorlardı. Şeytan Lordu kapalı kapı eğitiminden çıktığı zaman Kar Rüzgarı Ailesi tamamen ortada kalkacaktı. İşte tüm bunlardan dolayı Aziz Aile Kara Loncaya katılma kararı almıştı.


Uzun yıllar geçtikten sonra Kara Loncanın gücü şanlı Şehir tarafından bastırılamayacak bir seviyeye ulaşmıştı.


Kara Loncanın korktuğu tek bir şey vardı oda Lord Ye Mo'nun gücüydü fakat Ye Mo'da git gide yaşlanıyordu. Şanlı Şehrin çöküşü çoktan Kara Lonca tarafından hesaplanmıştı.


Bu sahneyi izledikten sonra avluda bulunan herkesin dışında sadece Nie Li Gui Sha'ya küçümseyici gözlerle bakıyordu. "O, Kara Altın Seviyenin zirvesinde bir uzman, en fazla Ye Zong ile aynı seviyededir. Sadece Efsane Seviye bir uzman gibi davranıyor. Sahip olduğu hazinelerin oldukça iyi olmasına rağmen benim önümde hala tecrübesiz bir velet sayılırsın!" dedi.


Allen: Ulan senin yanında kim kendine adamım diyebilir ki Reis.


Nie Li tek bir bakışta olayı çözmüştü.


Şeytan Lordunun Efsane Seviye veya onun üstünde ki bir seviyeye ulaştığını bilmese da karşısında duran Gui Sha'nın gücü kesinlikle Efsane Seviyeye ulaşmış bir uzmanın gücü değildi.


"Ben On Bin Şeytan Canavarı Düzenini aktif etmediğim süre boyunca Gui Sha bu hazinelere sahipken istediği zaman saldıracak istediği zaman geri çekilebilecek bir güce sahip." diye düşündü Nie Li ileride duran On Bin Şeytan Canavarı Düzenine bakarak. Sadece On Bin Şeytan Canavarı Düzeni Gui Sha'yı bastırabilecek güce sahipti. Gui Sha'nın söylediklerine göre kendisi Kara Loncanın ilk üç kişisinden birisiydi. Bundan dolayı kendisi On Bin Şeytan Canavarı Düzenini aktif edilmesine sebep olacak bir etkendi.


On Bin Şeytan Canavarı Düzeni, Kar Rüzgarı Ailesi için en önemli gizli karttı. Fakat Nie Li'nin düşüncesine göre On Bin Şeytan Canavarı Düzeni normal seviye bir gizli karttı. Eğer Nie Li'nin elindeki gizli kartlardan birisi açığa çıkarsa Nie Li onun yerine bir kaç tane gizli kart hazırlardı.


Çok hızlı bir şekilde On Bin Şeytan Canavarı Düzeninin yanına geldi ve mühürleri aktifleştirmeye başladı.


Gui Sha Kar Rüzgarı Ruhani Tanrısını baskı altına aldıktan sonra Şanlı Şehrin uzmanlarına yukarıdan baktı, bundan dolayı uzmanların büyük çoğunluğu kötümser bir moda girmişti. Lord Ye Mo dışında burada bulunan hiçbir uzman Gui Sha'nın rakibi olacak potansiyele sahip değildi.


Aniden bir ses tüm avluda yankılandı;


"Bakın!! Şuraya bakın!!!"


"Bu Şehir Lordu!! Şehir Lordu geri döndü!!"


Ye Zong, Kara Loncanın gizli kolunu ve Aziz Ailenin üssünü ele geçirdikten sonra hiç durmadan buraya gelmişti. Fakat tam geldiği zaman Gui Sha'nın Kar Rüzgarı Ruhani Tanrısını baskısı altına aldığını görmüştü.


Kara Loncadan uzmanlarda mı saldırıya başlamıştı? O asla Kara Loncanın da saldırıya geçeceğini düşünmemişti.


Kar Rüzgarı Ruhani Tanrısını bile baskısı altına alacak bir güce mi sahipti? Gui Sha Ye Zong'un bile başa çıkamayacağı bir güce sahipti. Kara Lonca böyle bir uzman gönderdiğine göre şu anda Şanlı Şehri yok mu etmek istiyor?


Ye Zong şu anki sahip olduğu güçle Gui Sha'ya rakip olamazdı. Eğer onunla  savaşırsa kendi ölümüne yürümüş olacaktı.


Fakat şu anda geri adım atamazdı. O Şanlı Şehrin Savaş Tanrısıydı. Şehir Halkının sarsılmaz kalesiydi. Eğer şu anda kaçarsa Şanlı Şehri Kara Loncanın kölesi haline getirmiş olmayacak mıydı? Bu tür sahneler Ye Zong'un gözlerinin önünden geçmeye başladı Ye Ziyun, Nie Li, Ye Xiu ve diğerlerinin yüzleri çok hızlı şekilde gözünün önünde beliriyordu. Bakışları yavaşça sertleşti.


"Şanlı Şehri korumak için bugün burada ölsem bile hiç bir pişmanlığım olmadan ölmüş olacağım!" diye kükredi.


Ye Zong rakibiyle göz göze geldi, kendisinden çok daha fazla olan rakibiyle, gözleri çok sert bakıyordu. Ye Zong gökyüzüne zıpladı ve direk olarak rakibinin önüne geldi. *Bang* Ayağının altından bir ruh dalgalanması yayılmaya başladı!!

 

İyi okumalar. Lütfen yorum yapıp bizi mutlu etmeyi unutmayın.

 

 

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 27760 Üye Sayısı
  • 248 Seri Sayısı
  • 37937 Bölüm Sayısı


creator
manga tr