Eğer hakim olsaydım, yapacağım ilk şey kölelik ve aristokratik sistemi değiştirmek olurdu. Eğer kanunun karşısında eşitsek, o zaman herkes her şeyde eşit olmalı ve sınıf farklılıkları olmamalı! #The Dark King

Tales of Demons & Gods - Bölüm 331: Orta Seviye Tanrı Gölü


 

Çevirmen: AllenWalker Düzenleyen: Asile

 

Bir günün sonunda Gu Bei ve Lu Piao toplamda altı yüz kişiyle sözleşme imzalamışlardı. Çoğu Göksel Kader Alemi gücündeki öğrencilerdi. Aralarından üç tane de Göksel Yıldız Alemi gücünde olan öğrenci vardı. Bazı sebeplerden dolayı şu ana kadar herhangi bir birliğe girmek istememişlerdi bu üç öğrenci. Fakat Şeytan Birliğinin önerdiği şartları duyunca onlarda sözleşme imzalamışlardı.

 

Diğer birlikler bu bir gün sürede toplamda on civarı öğrenciyle sözleşme imzalayabilmişlerdi.

 

Sadece bir günde Şeytan Birliğinin altı yüz üyesi olmuştu. Şimdi onların dışarı çıkıp bir iki tane Tanrı Gölü elde etme zamanıydı.

 

Gu Bei'nin yeni kurmuş olduğu bu birlik birçok birliğin dikkatini çekmişti. Fakat Gu Bei'nin konumundan dolayı kimse onlarla savaşmak istemiyordu. Gu Bei, Gu Klanı’nın birinci sıradan halefiydi. Eğer ona sorun çıkartırlarsa Gu Klanı Patriği bunu oturup izler miydi acaba?

 

Nie Li işlerin bu şekilde ilerleyeceğini düşündüğü için Gu Bei'den birlik kurma konusunda yardım istemişti. Arasının kötü olduğu Murong Yu ve Gu Heng her türlü onlara karşı savaşacaklardı zaten. Sadece aralarında herhangi bir sıkıntı olmayan birliklerin Gu Bei'nin konumundan dolayı onlara savaş açmamasını istiyordu Nie Li. Aynı zamanda bu birlikler dost olmakta isteyebilirlerdi.

 

Şeytan Birliği şu anda en çok konuşulan konu olmuştu. Gu Heng, Hua Ling ve Murong Yu'nun sinirden gözleri kızarmıştı. Şeytan Birliğinin bir günlük bir birlik olmasına rağmen şu anda altı yüzü geçkin üyesi vardı. Eğer onlar bu şekilde büyümeye devam ederlerse onların İlahi Tüyler Tarikatı’nda barınabilme ihtimalleri olur muydu acaba?

 

Xiao Yu'nun avlusu.

 

Birinci Tanrı Kökünü resmin içine yerleştirdikten sonra Nie Li bir tanenin yeterli olmayacağını düşünmeye başladı. Daha fazla Tanrı Kökü lazımdı. Ancak bu şekilde birliğin ihtiyaçlarını karşılayabilirdi.

 

Nie Li bir önceki hayatında Bilge İmparator’a kaybettikten sonra bir şeyin farkına varmıştı. Tek başına savaşarak bu savaşı kazanamazdı. Eğer Bilge İmparatoru yenmek istiyorsa çok güçlü bir birlik kurması lazımdı. Sadece o zaman Bilge İmparator’un mührünü kırabilirdi.

 

Bilge İmparator Ejderha Kalıntıları Bölgesi’nde birkaç yeri himayesi altına almıştı. Aziz Şeytani Ata Toprakları’nda onun sözü geçiyordu.

 

Önceki hayatında sadece Ata Tanrı Toprakları’nda bulunan uzmanlar Bilge İmparator ile savaşacak güce sahipti. Fakat onların Kutsal Kızı aniden ortadan kaybolmuştu daha sonra ise Ata Tanrı Toprakları altın renkli alevler tarafından tamamen kül edilmişti. Bu olaydan sonra Bilge İmparator kafasına estiğini yapabilecek bir güce sahip olabilmişti.

 

Ata Tanrı Toprakları yakılmadan ve karanlık tamamen gelmeden önce Nie Li kendi birliğini kurmak zorundaydı.

 

Bu yoldaki ilk adımı İlahi Tüyler Tarikatı’nın Tarikat Efendisi olmaktı.

 

Bir aylık bir sürede Nie Li, Lu Piao ve Gu Bei Şeytan Birliğini organize etmeyi başarmışlardı. Üyelerin hepsine Dövüş Atası gelişim teknikleri verilmişti. Daha sonra aralarındaki yetenekli öğrencileri seçerek Şeytan Birliğinin omurgası haline getirmek için eğitmeye başladılar.

 

Tüm Şeytan Birliği üyeleri son derece yoğun bir eğitime girmişlerdi.

 

Bu zaman zarfı içerisine Li Xingyun Gu Bei ve Lu Piao'ya birliği nasıl yönetmeleri gerektiğini öğretmeye çalıştı. Gu Bei ve Lu Piao bu derslerden sonra daha çok otoriter olmayı öğrenmişlerdi.

 

Şeytan Birliği her ne kadar dış dünyaya henüz açılmamış olsa da enstitüdeki birçok insanın ilgisini çekmeyi başarmıştı.

 

Gu Bei, Nie Li'ye bakarak acı bir şekilde gülümsedi ve "Nie Li, Yin Birliği bize düşman olduklarını söyleyen bir mektup gönderdi. Dış Dünya’ya açılırsak bizi bulup öldüreceklermiş." dedi.

 

"Yin Birliği mi?" dedi Nie Li kaşlarını çatarak ve devam etti "Güçleri nasıl?" dedi.

 

"Yin Klanı’nın Birliğidir. Yin Klanı üç ana klandan sonra ikinci sırada yer alır. Onlara liderlik eden kişi Yin Wufengdir. O, birinci sıradan haleftir. Göksel Mihver Aleminde olduğunu duymuştum. Gu Heng'le arkadaşlar. Gu Heng benimle aynı klandan olduğu için bizzat kendisi savaş açmak istemedi. Bundan dolayı Yin Wufeng'i kullanarak bizimle uğraşmak istiyor." dedi.

 

"Anladım. Ama yine de yetmez. Dış Dünya’da bir şeyler yapmak istiyorsak illaki savaşmamız gerekecek. Ama Yin Birliği ile savaşmak için henüz erken. Bundan dolayı Li Xingyun'un gücünü güçlenene kadar kalkan olarak kullanacağız. Li Xingyun'un birliği bize dış dünyada eşlik edecek."

 

"Peki sen ne yapacaksın?" dedi Gu Bei meraklı bir şekilde.

 

Nie Li gizemli bir şekilde gülümseyerek "Benim halletmem gereken birkaç işim var." dedi.

 

Gu Bei, Nie Li'nin halletmesi gereken işleri merak etmişti. Ama ona sormak istemedi.

 

Hava kararmıştı. Nie Li, Li Xingyun'un avlusuna gitti. Li Xingyun'la birlikte dış dünyaya çıktılar.

 

"Kardeş Nie Li senin için bir satıcıyla konuştum. Neden kurumak üzere olan Tanrı Göllerini almak istiyorsun?" diye sordu Li Xingyun meraklı bir ses tonuyla.

 

Kurumak üzere olan bir Tanrı Gölü bir senede en fazla bir kaç bin Ruhani Taş üretebiliyordu. Bu gölleri elde ederek fazla bir kar elde edemezdin.

 

Bu durum Li Xingyun gibi durumu iyi olan kişiler için geçerliydi. Hua Ling gibi insanlar için bu Tanrı Gölleri son derece önemliydi.

 

"Merak etme göl için iyi bir planım var. Ama Kardeş Li Xingyun'dan bu meseleyi bir sır olarak saklamasını istiyorum." dedi Nie Li gülümseyerek. Kurumak üzere olan Tanrı Göllerinin Tanrı Köklerini, On Bin Mil Nehirler ve Dağlar resminin içerisine götürdüğü zaman bu göllerin üretim miktarı bir anda aylık bir kaç bin Ruhani Taş oluyordu.

 

Sadece Ruhani Taş da üretmiyordu.

 

Ruhani Taş Özü de üretiyordu. Nie Li bunu fark ettiği zaman çok şaşırmıştı. Bir Tanrı Gölü normalde çok nadir Ruhani Taş Özü üretirdi. Fakat resmin içinde ayda üç tane Ruhani Taş Özü üretiyordu.

 

Bir Ruhani Taş Özü bin Ruhani Taş ediyordu.

 

Bunların hepsini hesapladığın zaman bu Tanrı Göllerinin aylık Ruhani Taş üretim miktarı çok iyiydi.

 

Kurumak üzere olan bir Tanrı Gölünün en pahalısı altı veya yedi bin Ruhani Taşa alınabilinirdi. Nie Li için bu parayı tekrar elde etmek iki ay sürerdi. Sonrasındaki üretimlerin hepsi kardı.

 

Li Xingyun'un rehberliğinde Nie Li mavi cüppeli bir eleman ile buluştu. Bu genç eleman dağlara doğru işaret etti ve "Orada ki, Kızgın Yağmur Tanrı Gölü’dür. Patron Xingyun'un arkadaşı olduğun için seni uyarmak istedim. Bu Tanrı Gölü senelik iki bin Ruhani Taş üretiyor. Sana bu gölü beş bin Ruhani Taşa bırakırım." dedi.

 

Bu mavi cüppeli genç yedi arkadaşıyla birlikte bu Tanrı Gölünü koruyorlardı.

 

Li Xingyun, mavi cüppeli gence baktı ve "Teng Ze, Nie Li benim kardeşim. Sana üç bin beş yüz Ruhani Taş veriyorum. Pazarlık yok!" dedi.

 

Li Xingyun'un sözlerini duyan Teng Ze bir süre düşündükten sonra "Tamam." dedi.

 

Nie Li üç bin beş yüz Ruhani Taşı Teng Ze'ye verdikten sonra ayrıldılar.

 

"Bu sekizi bu Tanrı Gölünü koruyorlardı. Her ne kadar bu Tanrı Gölü kurumak üzere olsa da belki birileri bu gölü onlardan çalmak için her an savaş çıkartabilir. Üç bin beş yüz Ruhani Taşa satabildikleri için oldukça mutlu olmalılar." dedi Li Xingyun ve devam etti "Her ne kadar bu Tanrı Gölünü onların elinden zorla alabilecek bir güce sahip olsak da senin bu yöntemin daha mantıklı. Onlar yardımı hak eden gençlerdi. Sadece zayıf oldukları için bizim onları ezmememiz gerekiyor." dedi.

 

"Evet." dedi Nie Li gülümseyerek. Daha sonra Tanrı Gölünün içindeki su havuzuna gitti ve yazıt desenleri yazmaya başladı.

 

Nie Li'nin yaptıklarını gördüğü zaman Li Xingyun'un gözleri genişledi. Nie Li ne yapmayı planlıyor?

 

Li Xingyun, Nie Li'nin Tanrı Kökünü alıp saklamasını izledi. Daha sonra "O neydi?" diye sordu.

 

Tanrı Gölünün içinde böyle bir şeyin olacağını hiç düşünmemişti.

 

"Bu Tanrı Kökü. Bu olmadan Tanrı Gölü kısa zaman sonra parçalanır. Bu sırrı kesinlikle başka birisine anlatmamalısın. Aksi taktirde sonucunda tüm Ejderha Kalıntıları Bölgesi birbirine girer." dedi Nie Li ciddi bir şekilde.

 

"Tamam." dedi Li Xingyun.

 

Bir tane daha Tanrı Kökü, On Bin Mil Nehirler ve Dağlar resminin içinde süzülüyordu. Bu Tanrı Kökünü almak için herhangi bir güç kullanmamıştı. Oldukça kolaydı. Al parayı ver kökü!

 

Li Xingyun yardımıyla Nie Li yedi tane daha Tanrı Kökü satın almıştı. Nie Li'nin şu anda toplamda dokuz Tanrı Gölü olmuştu. Şu anda bu Tanrı Kökleri resmin içerisinde büyümekle meşgullerdi. İleriki zamanlarda Nie Li'ye sınırsız Ruhani Taş üreteceklerdi...

 

Nie Li sadece dokuz tane Tanrı Gölüyle yetinmek istemiyordu. Daha fazlasını istiyordu.

 

Nie Li bir süre düşüncelere daldıktan sonra Li Xingyun'a baktı ve "Kardeş Li, bana satabileceğin Tanrı Gölün var mı?" dedi.

 

Li Xingyun zor bir karar alacakmış gibi bakarak "Senden saklamayacağım kardeş Nie Li. Benim toplamda üç tane Düşük Seviye Tanrı Gölüm var. Bu göller senelik yirmi otuz bin civarı Ruhani Taş üretiyorlar. Onlar benim birliğimi yönetmemi sağlayan asıl kaynaklarım. Ama Nie Li onlardan birini istersen sana verebilirim." dedi.

 

Nie Li ona Tanrı Seviye gelişim kapasitesine sahip Ejderha Kan Soylu şeytan ruhu vermişti. Bir tane Düşük Seviye Tanrı Gölünün lafı mı olurdu?

 

"Hediye etmene gerek yok. Onu senden satın almak istiyorum. Yüz bin Ruhani Taşa ne dersin?" dedi Nie Li hafifçe gülümseyerek.

 

"Gerek yok. Sana hediye edeceğim. Sen bana Tanrı Seviye gelişim kapasitesine sahip Ejderha Kan Soylu şeytan ruhu verdin. Bir tane Düşük Seviye Tanrı Gölünün lafı bile olmaz. Ben dış dünyanın derinliklerinde bir tane Orta Seviye Tanrı Gölü keşfettim. Onun sahibi yoktu. Bu sayede o gölü elde etmek için adamlarımı bir araya da getirebilirim." dedi Li Xingyun gülümseyerek.

 

Li Xingyun her ne kadar bunları derken sakin gözükse de Nie Li onun bu Orta Seviye Tanrı Gölüne saldırmak istemediğini anlayabilmişti. Li Xingyun bunu bahane ederek Nie Li'ye Tanrı Gölünü hediye etmek istiyordu. Sonuçta Orta Seviye Tanrı Gölünü koruyan şeytan canavarlarını öldürmek hiçte kolay değildi. Bu şeytan canavarları bir de Ejderha Kan Soylulardı.

 

Nie Li bir süre bir şeyler düşündü. Daha sonra Li Xingyun'a baktı ve "Bu bahsettiğin Orta Seviye Tanrı Gölü benim ilgimi çekti. Acaba beni oraya götürür müsün?" dedi.

 

Li Xingyun, Nie Li'nin söylediklerini duyduğu zaman çok şaşırmıştı. Çok hızlı bir şekilde karşılık verdi. "Kardeş Nie Li, oraya gitmesen daha iyi olur. Orası çok tehlikeli!"

 
Yorumlar


Giriş Yap


Duyurular

Popüler Seriler

Against The God
Against The God
Beğeni Sayısı: 1362

King of Gods
King of Gods
Beğeni Sayısı: 1140

Tales of Demons & Gods
Tales of Demons & Gods
Beğeni Sayısı: 951

True Martial World
True Martial World
Beğeni Sayısı: 885

Emperor’s Domination
Emperor’s Domination
Beğeni Sayısı: 773

I Shall Seal The Heavens
I Shall Seal The Heavens
Beğeni Sayısı: 725

Martial God Asura
Martial God Asura
Beğeni Sayısı: 689

Coiling Dragon
Coiling Dragon
Beğeni Sayısı: 623

Swallowed Star
Swallowed Star
Beğeni Sayısı: 586

Heavenly Jewel Change
Heavenly Jewel Change
Beğeni Sayısı: 548

Popüler Orjinal Seriler

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 506

KAREN
KAREN
Beğeni Sayısı: 213

GÖKYÜZÜ İMPARATORU
GÖKYÜZÜ İMPARATORU
Beğeni Sayısı: 199

DİPTEN EN TEPEYE
DİPTEN EN TEPEYE
Beğeni Sayısı: 155

Yıldızlar Kralı
Yıldızlar Kralı
Beğeni Sayısı: 147

Acemi Ölümsüz
Acemi Ölümsüz
Beğeni Sayısı: 127

SAHİPKIRAN
SAHİPKIRAN
Beğeni Sayısı: 120

Lord Of The Demons
Lord Of The Demons
Beğeni Sayısı: 119

THEODEN
THEODEN
Beğeni Sayısı: 115

Beyond Eternity
Beyond Eternity
Beğeni Sayısı: 93

Site İstatistikleri

  • 18904 Üye Sayısı
  • 547 Seri Sayısı
  • 26478 Bölüm Sayısı


creator
manga tr