"Çok fazla eğilmek kişiyi kambur eder." #Swallowed Star

Tales of Demons & Gods - Bölüm 311: On Bin Mil Nehirler ve Dağlar Resmi


Çevirmen: AllenWalker  Düzenleyen: Asile

 

 

 

Nie Li son zamanlarda Long Yuyin'e rehberlik ettiğinden dolayı onunla arası eskiye göre oldukça iyiydi. Fakat Nie Li, Long Yuyin'e karşı tereddüt ediyordu.

 

Long Yuyin ile iletişim kurmak oldukça zordu.

 

Örneğin Long Yuyin, uzun zamandır yanında oturmasına rağmen kimseyle konuşmamıştı. Yabancılara karşı yüzüne çok sert bir ifade takınıyordu. Bundan dolayı insanlar ona yaklaşmak istemiyordu. Onun ne düşündüğü kimse bilmiyordu.

 

Neyse ki son zamanlarda Long Yuyin kendisini biraz biraz tutmaya başlamıştı. Bundan dolayı insanların ona karşı olan nefreti biraz da olsa azalmıştı.

 

Gu Bei açık arttırmadan ürünleri ardı ardına almaya devam ediyordu. Ye Xuan ve Murong Yu artık gülümseyemiyorlardı bile.

 

Açık arttırma yarım saat daha devam etmişti. Gu Bei bir kaç hesaplama yaptıktan sonra şu ana kadar toplamda yüz seksen bin Ruhani Taş harcadığını hesaplamıştı. Elbette geriye baya bir Ruhani Taş da kalmıştı. Daha sonra açık arttırmadan kazandığı parayı aldığı ürünlerle birlikte bir uzaysal yüzüğün içine koydu. Ardından yüzüğü gizlice Nie Li'ye verdi.

 

Qin Ye bu sırada çok tatlı bir ses tonuyla "Hepinizin bu açık arttırmanın asıl ürününü görmek için sabırsızlandığının farkındayım. Bu ürün çok çok olağanüstüdür ve antik zamanlardan bu güne kadar gelmiştir. Fakat bu ürünün ne amaçla kullanıldığını şu ana kadar kimse bulamamıştır. Bildiğimiz kadarıyla bu ürün kullanıcısının gelişim hızını arttırabilir. Fakat kimse bu ürüne bir değer biçememiştir. Büyük mezheplerin birinde oldukça önemli bir konuma sahip olan uzman bu ürünü açık arttırmaya koymaya karar vermiştir." dedi.

 

Qin Ye'nin sözlerini duyan öğrencilerin hepsinin yüzünde merak ifadeleri oluşmuştu. Bu ürün nasıl bir şeydi acaba? Gerçekten de Qin Ye'nin bahsettiği kadar gizemli bir hazine miydi?

 

Ling Tianming, Mingyue Wushuang ve Yan Yang bile Qin Ye'ye bakmaya başlamışlardı.

 

Antik zamanlardan gelme sıradan olmayan bir hazine! Bu bile bir çok uzmanın dikkatini çekmeyi başarmıştı.

 

Üç tarikatın öğrencileri zaman geçtikçe daha da heyecanlanmaya başlamışlardı.

 

"Qin Ye Hanım, lütfen getirin artık şu ürünü!"

 

Qin Ye sözlerinin kalabalığın üzerinde bıraktığı etkiden memnun kalmış gibiydi. Gülümseyerek "Madem herkes iyice sabırsızlandı, o zaman ürünü gösterme vakti!" dedi.

 

İki güzel kız öğrenci kırmızı bezle örtülmüş bir tepsi taşıyarak sahneye geldi.

 

Bu ürün Nie Li'nin de dikkatini çekmeyi başarmıştı. Bundan önceki ürünlerde hiç bu kadar özen gösterilmemişti. Hangi antik ürünü göreceğini merakla beklemeye başlamıştı.

 

Qin Ye çok güzel bir şekilde gülümsedikten sonra tepsinin üzerindeki kırmızı bezi çekti ve tepsinin üzerinde kağıt benzeri bir şey açığa çıktı. Kağıdı eline aldı ve "Bu ürünün tam olarak ne olduğunu şu ana kadar kimse çözememiştir. Bu ürüne dair bildiğimiz tek bir şey vardır o da bu ürün oldukça olağanüstü bir hazinedir!" dedi.

 

Alandaki tüm öğrencilerin bakışları Qin Ye'nin elinde tuttuğu kağıt benzeri şeye kilitlenmişti. Onun elinde tuttuğu kağıt bir yazıt içermiyordu, kağıtta bir resim vardı. Kağıda, geniş bir alanda bulunan dağlar ve dağlarının arasından akan bir nehir çizilmişti. Kağıdın üzerinde altı tane antik kelime yazılıydı. On Bin Mil Nehirler ve Dağlar!!

 

Bu altı kelimeyi gören öğrencilerin kalbinde garip bir his oluşmuştu. Bu altı kelimenin içerisinde çok güçlü bir niyet vardı.

 

Bu resim kesinlikle olağanüstü bir hazineydi.

 

Bu düşünce resme bakanların düşündüğü ilk düşünceydi.

 

Bu öğrencilerin içerisinde en çok şaşıran kişi Nie Li olmuştu. Onun dışındakiler bu resmin hangi amaçla kullanıldığını bilmiyorlardı, onlar resme bakınca hissettikleri şeylere göre bu resmi değerlendirmişlerdi. Fakat Nie Li, onun ne amaçla kullanıldığını biliyordu!!

 

Zamansal Şeytan Ruhu Kitabında yazanlara göre bu resim antik zamanda yaşamış zirvede bulunan uzmanlardan birisi tarafından çizilmişti. Bu uzman On Bin Mil Nehirler ve Dağlar resmini çizebilmek için tüm niyetini kullanmıştı. Bu resim sadece gelişime yardım olan bir hazine değildi!

 

Onun yaydığı aura bir uzmanın gelişimini arttırmak için özümsenebilirdi fakat bu kullanış bir resmi çöpe atmakla aynı anlama gelmiş olurdu. Onun açığa çıkardığı enerji, sahip olduğu Cennet Enerjisinin sadece ufacık bir kısmıydı.

 

Nie Li, kimsenin onun kullanılışını bilmediğinden emindi. Yoksa böyle bir hazine böyle bir açık arttırmada kesinlikle ortaya çıkmazdı. Nie Li, bu resmi kimsenin almasına izin veremezdi. Eğer bu resmi ele geçirirse bu resim Bilge İmparator ile yapacağı savaşa büyük bir katkı sağlayabilirdi.

 

Bilge İmparator zaman ve uzayda geçen her şeye hükmedebilecek bir güce sahipti. Eğer Nie Li bu Uzay Zaman Mührünü kırmak isterse çok farklı teknikler kullanmak zorundaydı.

 

Nie Li kesinlikle bu resmi elde etmeliydi!!!

 

"Gu Bei, ne kadar olursa olsun bu resmi almanı istiyorum!" dedi. "Fiyatın ne kadar tutacağı umrumda bile değil!"

 

"Tamamdır!" dedi Gu Bei. Her ne kadar Gu Bei bu resmin ne olduğunu bilmese de onun kesinlikle sıradan bir hazine olmadığını biliyordu.

 

Üstüne, para harcanmak için değil miydi zaten?

 

Gu Bei'nin ruh hali aniden değişime uğramıştı.

 

Qin Ye gülümseyerek "Ben herkesin bu resmin olağanüstü bir hazine olduğunun farkına vardığını düşünüyorum. Normal şartlar altında bu hazinenin böyle bir açık arttırmada ortaya çıkması imkansız olurdu. Fakat biz bu resmin hangi amaçla kullanıldığını bulamadık bundan dolayı bu resim bizim gözümüzde sadece bir dekordu. Bu resmi açık arttırmaya koyan gizemli yüksek kademedeki uzman bile resmin ne amaçla kullanılacağını bulamamıştır." dedi.

 

Öğrencilerin bakışları değişmişti.

 

Hepsi bu resmin onlarca kullanışı olduğunu hissediyordu. Fakat bu resmi satan yüksek seviyedeki uzman bile resmin ne amaçla kullanıldığını bulamamıştı! Kendileri daha gelişimin başında olan öğrenciler mi bulacaktı? Üstüne bir de bu hazine açık arttırmanın son ürünüydü ve ucuza gitmeyeceğinden herkes emin gibiydi. Kullanışını bilmediğin bir hazineye bu kadar para harcamak onlar için gereksizdi.

 

Qin Ye bir süre sustuktan sonra tekrar devam etti "Bu resmi satan gizemli uzman, resmi alan kişi resmin hangi amaçla kullanılabileceğini bulursa resmi ondan iki yüz bin Ruhani Taşa geri alabileceğini de söylememi istedi. Bu resmin açılış fiyatı yüz bin Ruhani Taştır!" dedi.

 

Nie Li duydukları karşısında kaşlarını çatmıştı. Görünüşe göre Qin Ye'nin bahsettiği gizemli uzman bir salaktan başka bir şey değildi! Bu uzman, resmi satmak istemiyor gibi duruyordu fakat kullanış şeklini bilmediği için satmaktan başka çaresi kalmamıştı.

 

Gizemli uzman bile resmin içindeki on bin yazıt deseni açmayı başaramamıştı.

 

Bu resmin gizemlerini açığa çıkartabilecek tek kişi muhtemelen Nie Li idi.

 

Açılış fiyatı yüz bin Ruhani Taş olan bir hazine!

 

Bir çok öğrenci bu açılış fiyatını duyunca aptala dönmüştü!

 

Bu fiyat burada bulunan öğrencilerin çoğunu en başta elemişti. Burada bulunan öğrenciler arasında sadece birkaçı bu fiyatı karşılayabilirdi. Yüz bin Ruhani Taş! Sıradan insanlar bu miktarı asla elde edemezdi.

 

Tüm alan bir süre sessizliğe gömülmüştü. Kimse fiyatı yükseltmiyordu.

 

"Yüz on bin Ruhani Taş!" dedi Long Tianming.

 

Sonunda birisi fiyatı arttırmıştı!

 

Sessizlik bozulmuştu. Öğrencilerin çoğu birbirlerine acı şekilde gülümsemeye başlamıştı. Görünüşe göre bu resim için açık arttırmaya sadece Long Tianming'in seviyesindeki öğrenciler katılabilecekti.

 

Bu seneki açık arttırmada elde edilen gelir miktarı önceki senelerde yapılan açık arttırmaların gelirlerini geçmeyi başarmıştı. Üstüne bir de On Bin Mil Nehirler ve Dağlar Resminin fiyatı şu ana kadarki en yüksek fiyattı.

 

"Yüz yirmi bin Ruhani Taş!" dedi Yan Yang.

 

Yan Yang şu ana kadar hiç bir ürün satın almamıştı. Onun ilgisini çeken ürün sayısı sıfırdı! Görünüşe göre On Bin Mil Nehirler ve Dağlar resmi onun ilgisini çeken tek üründü!

 

Long Tianming, Yan Yang'ın fiyatı arttırdığını duyunca hafifçe kaşlarını çattı. Yan Yang, bu resmi almak isterse Long Tianming onunla yarışamazdı!

 

"Yüz otuz bin Ruhani Taş!"

 

"Yüz kırk bin Ruhani Taş!"

 

"Yüz elli bin Ruhani Taş!"

 

Fiyat durmadan artmaya devam ediyordu. Yan Yang fiyatı yüz altmış bine çıkarttığı zaman Long Tianming daha fazla arttırmamıştı.

 

"Kıdemli Kardeş Yan Yang, yüz altmış bin Ruhani Taş verdi. Var mı arttırmak isteyen?" dedi Qin Ye gülümseyerek.

 

Bir anda Mingyue Wushuang'in tatlı ve net sesi duyuldu. "Ben yüz doksan bin Ruhani Taş veriyorum. Eğer bu fiyatı geçen birisi olursa ben geri çekiliyorum." dedi.

Allen: Bu nasıl bir giriştir bacım...

 

Yan Yang bir süre sessiz kaldıktan sonra "Doğru olan Kıdemli Kız Kardeş Mingyue'ye bu resmi vermem olurdu. Fakat üzülerek bu resim benim de ilgimi baya bir çekti. Üstüne bir de bu resim benim gelişim tekniğimle uyuşuyor gibi, bu yüzden bu resmi almak istiyorum. Umarım Kıdemli Kız Kardeş Mingyue bana sinirlenmez." dedi.

 

Mingyue Wushuang gülümseyerek "Endişelenmene gerek yok Küçük Kardeş Yan Yang, istediğini yapabilirsin." dedi. Bu resmi almak gibi bir niyeti yoktu zaten öylesine girmişti açık arttırmaya.

 

"İki yüz bin Ruhani Taş!" dedi Yan Yang.

 

Resmin fiyatı iki yüz bin Ruhani Taşa kadar çıkmıştı. Bu miktarda Ruhani Taş şok ediciydi.

 

Yan Yang gerçekten de Gökyüzü Alevi Tarikatı’nın Kutsal Oğluydu! O çok zengindi!

 

Yan Yang'ın bu korkunç servetiyle kimse yarışmak niyetinde değil gibi görünüyordu. Öğrencilerin hepsi On Bin Mil Nehirler ve Dağlar resmini tam Yan Yang'ın aldığını düşünmeye başlamışlardı ki Gu Bei'nin sesi yankılandı. "Bir kıdemliden bu resmin içine On Bin Ruhani Kilit koyulduğunu duydum. Dövüş Ataları bile bu kilidi kırmayı başaramazmış. Yani, Kıdemli Kardeş Yan Yang bu resmi satın alsa bile onun çok fazla kullanışını bulamaz. Ben iki yüz on bin Ruhani Taş veriyorum!"

 

Öğrenciler durumu komik bulmuşlardı. Gu Bei, hem bu resmin üstüne On Bin Ruhani Kilit koyulduğunu söylüyordu hem de fiyatı arttırıyordu. Bu gerçekten komikti! Gu Bei'nin bunları söylemedeki amacı büyük ihtimalle Yan Yang'a onu kışkırtmaya çalışmadığını göstermekti. Aynı zamanda Yan Yang'ı kötü göstermemiş olacaktı.

 

Sonuçta kimse Yan Yang gibi birini sinirlendirmek istemezdi! Yan Yang, Gökyüzü Alevi Tarikatı’nın gelecekteki lideriydi!

 

Yan Yang, Gu Bei'ye bakarak düşüncelere daldı. Gu Bei'nin bu kadar ürün aldıktan sonra bile kendisiyle yarışabilecek bir serveti olduğunu hiç düşünmemişti. Yan Yang "Üç büyük tarikatın toplanmasındaki amaç hepimizin birbiriyle kaynaşmasıdır. Herkes fiyatı arttırabilir, en yüksek teklifi veren resmi alır. Statüyü düşünmene gerek yok. Küçük Kardeş Gu lütfen çekinme!" dedi.

 

Bu sözleri duyan öğrenciler iç çekmişlerdi. Böyle bir tavır sergilemek, gerçekten de Kutsal Çocuk unvanı Yan Yang'a cuk diye oturuyordu!

 

 Not: Pre iptal olmuş değil, sadece bir takım aksiliklerden dolayı ertelenmeye devam ediyor. Yine de mümkün olduğunca kısa sürede gelecektir, beklemede kalın :)
Yorumlar


Giriş Yap


Duyurular

Popüler Seriler

Against The God
Against The God
Beğeni Sayısı: 1436

King of Gods
King of Gods
Beğeni Sayısı: 1191

Tales of Demons & Gods
Tales of Demons & Gods
Beğeni Sayısı: 976

True Martial World
True Martial World
Beğeni Sayısı: 903

Emperor’s Domination
Emperor’s Domination
Beğeni Sayısı: 790

I Shall Seal The Heavens
I Shall Seal The Heavens
Beğeni Sayısı: 772

Martial God Asura
Martial God Asura
Beğeni Sayısı: 713

Coiling Dragon
Coiling Dragon
Beğeni Sayısı: 637

Swallowed Star
Swallowed Star
Beğeni Sayısı: 623

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 570

Popüler Orjinal Seriler

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 570

KAREN
KAREN
Beğeni Sayısı: 216

GÖKYÜZÜ İMPARATORU
GÖKYÜZÜ İMPARATORU
Beğeni Sayısı: 200

DİPTEN EN TEPEYE
DİPTEN EN TEPEYE
Beğeni Sayısı: 157

Yıldızlar Kralı
Yıldızlar Kralı
Beğeni Sayısı: 148

Beyond Eternity
Beyond Eternity
Beğeni Sayısı: 139

Acemi Ölümsüz
Acemi Ölümsüz
Beğeni Sayısı: 133

SAHİPKIRAN
SAHİPKIRAN
Beğeni Sayısı: 128

THEODEN
THEODEN
Beğeni Sayısı: 125

Lord Of The Demons
Lord Of The Demons
Beğeni Sayısı: 124

Site İstatistikleri

  • 14088 Üye Sayısı
  • 665 Seri Sayısı
  • 31500 Bölüm Sayısı


creator
manga tr