“Dövüşte usta olanlar öfkelenmez, kazanmakta usta olanlarsa korkmazlar. Dolayısıyla akıllılar dövüşmeden önce kazanır, cahiller kazanmak için dövüşürler.” #Zhuge Liang

Swallowed Star - SS 391: Büyük Rüzgarlar, Yükselin!


 

 

 

 

Sanal Evren Kara Ejder Dağı Adası dokuz yıldız liman bölgesinde…

 

Luo Feng ve Hong kendi çimenlik alanlarında belirdi. Bu sırada Yıldırım Tanrısı bağırıyordu, “Üçüncü, büyük kardeş, sonunda geldiniz, çabuk yukarı bakın!”

 

“Neler oluyor? Bu gürültü de ne?” Hong gülümsedikten sonra yukarı baktı.

 

Luo Feng de merakla yukarı baktı.

 

Havada adeta tüm gökyüzünü kaplayan devasa bir bildiri bulunuyordu.

 

“Dahilerin Savaşı mı?” Hong parlayan gözlerini biraz kıstı.

 

“Evrendeki tüm evren ülkelerinden bir trilyon dahinin savaşı?” Luo Feng bildiriye ve ayrıntılarına bakarken derin soğuk bir nefes alıyordu. Bu çılgınlıktı! Bu fazla çılgıncaydı! Evren ne  kadar genişti ?

 

Evreni boş verirsek sadece Ganwu evren ülkesinde bile yüz milyonun üzerinde galaksi bulunuyordu.

 

Her hangi bir galaksi de en üst dahilerden çokça bulunurdu. Fakat tüm evren ülkeleri dikkate alındığında yüz milyona yakın dahi çıkartabilirdi!

 

“İlginç” Luo Feng gözlerini kısarak içinden güçlü bir beklenti hissi duydu.

 

“Büyük kardeş, üçüncü.” Yıldırım Tanrısı oraya yürüdü, yanlarını işaret etti. Bir anda süzülen bir ekran belirdi ve üzerinde sanal evren internet sayfası bulunuyordu. İlk sayfasında göz kamaştıran bir yayın vardı, ‘Evren insanları--Dahi savaşı bağlantısı.’

 

“Aç da görelim.” dedi Hong.

 

“Tamam.” Yıldırım Tanrısı nazikçe dokunarak bağlantıyı açtı.

 

Açtıktan sonra Evren İnsanları Dahi savaşı hakkında ayrıntılı bir açıklama verdi.

 

Dahi savaşı tüm yıldız seviye insanları hedefliyordu.

 

Biri yıldız seviye insan olduğu sürece katılabilirdi!

 

Dahi savaşı doğrusunu söylemek gerekirse 5000 yılda bir veya 10000 yılda iki kez düzenleniyordu. Bu iki savaş ayrı ayrı sanal evren şirketi ve Dev Balta dojosu tarafından düzenleniyordu.Bu yüzden sanal evren şirketi için bu dahi savaşı doğal olarak 10000 yılda bir düzenlenen muazzam bir etkinlikti.

 

“Hm?” Luo Feng’in gözleri parladı.

 

Dahi savaşı evren ülkesi seçmeleri ve son dahiler savaşı olarak ayrılıyordu.

 

Her evren ülkesi başlangıçta kendi seçmelerini organize edecek ve sonrasında seçkinlerini seçecekti. Dahiler bir grup oluşturarak son dahi savaşına katılacaktı.

 

Son savaş nihai kazanana karar verecekti.

 

Evrende en üst 1000 dahi 3 büyük ödül alacaktı.

 

1- Sıralamalarının yüksekliğine göre 10 karışık element ila 10000 karışık element arasında yükselen bir ödül alacaklar.

 

2-İlkel evrene giriş listesinde yer alma fırsatı elde edeceklerdi.

 

3- Sanal evren ağı şirketinin iç çekirdek üyelerinden olabileceklerdi.

 

Luo Feng tamamen şaşkındı.

 

En üst 1000’e ulaştığınız sürece alacağınız en düşük miktar 10 karışık element idi ve bu dünyanın içindeki dünyada olan kazancından bile daha fazlaydı.Ve en yükseği de 10 bin karışık element idi. Tüm dahiler içerisinde bir numara olanın bunu alacağını tahmin ediyordu. 10 bin karışık element bir ölümsüzün tüm servetiyle kıyaslanabilirdi.

 

Sanal evren şirketi gerçekten son derece zengindi.

 

“1000 tanesinin hepsi ilkel evrene girebilecek mi?” Luo Feng Ganwu açık arttırması sırasında ilkel evrene girebilmek için olan inanılmaz rekabeti unutamıyordu. Ve bu yer öğretmeninin bile hiç girmediği bir yerdi.

 

“Ödüller fena görünmüyor, Nakit, ilkel evren, çekirdek üye… Hehe. Bu tür ödüllerin hepsi en üst 1000 dahiye yaraşır.” Babata söyledi, “Luo Feng, şansın fena değil, git bir dene.”

 

“Bir denemekle neyi kastediyorsun?” Luo Feng sordu, “Ses tonundan en üst 1000’e girebilmemin çok zor olduğu anlaşılıyor gibi?”

 

“Çok zorla neyi kastediyorsun?”

 

“Luo Feng evrendeki trilyonlarca dahiyi gerçekten hafife alıyorsun! Hadi evrenin en üst 1000 dahisinin senin için fazla zor olmasını ve neredeyse girmenin imkansız oluşunu konuşmayı bırakalım. Ganwu evreninde bile ilk 1000’e girersen fena sayılmaz.” Babata söyledi.

 

“Eh….” Luo Feng anlamıştı.

 

“Evrende çok az ölümsüz olmasına rağmen, ölümsüzler altındaki yıldız seviyelerin sayıları trilyonlara ulaşıyor! Evrendeki sayısız insan dikkate alındığında idrak bakımından neden evrede aşırı yüksek idrak becerisine sahip insanlar olmasın? İradesi güçlü ve çalışkan çok daha fazla kişi olacaktır hatta.”

 

“En güçlü koz kartın altın boynuzlu yaratığın bedeni. Sana dikkate değer ölçüde güçlü bir irade sağlıyor ve ayrıca kaynak yasalarını kavramaya başlaman konusunda kolaylık sağlıyor.”

 

“Diğer yandan tek başına bunların seni evrendeki trilyonlarca dahi içerisinde ilk 1000’e sokması...basitçe çok uzak ihtimal.”

 

Babata’nın ses tonu değişirken söyledi, “Tabii ki hep çok çalışıyordun. Altın boynuzlu yaratık sana yeterince yetenek verdiğinden her halükarda altın boynuzlu yaratık ve diğer benzerleri arasındaki fark devasa. Senin sayende altın boynuzlu yaratık çok sıkı çalıştı. Seviye 5 alana kısacık 3 senede ulaşabilmende sıkı çalışman ana rolü oynuyor.”

 

“Tıpkı büyük kardeşlerin gibi. Yaş bakımından büyük babandan bile daha yaşlılar! Ve evrendeki çoğu yıldız seviye dahi en azından birkaç yüz yaşlarında.”

 

“Birkaç bin yıl yaşamış yıldız seviyeler hiçbir tehdit oluşturmuyorlar. Birkaç bin yılda evren seviyeye yarıp geçemediklerinden dahi sayılmazlar. İdrak ve diğer becerileri zayıf olmalı.”

 

“En büyük zayıflığın...eğitim zamanının çok kısa olmasıydı. Şimdiye kadarki eğitim süren 30 yıla bile ulaşmadı.”

 

Luo Feng düşündü.

 

“Tabii ki, iraden , alanın ve idrak becerin güçlü. Bu üçünü bir araya topladığında gerçekten çok güçlüsün. Kesinlikle Kara Ejder Dağı Yıldız alanındaki tüm dahileri yıkıp geçebilirsin.”

 

“Evrende ilk 1000 ise basitçe çok uzakta. İlerleyebilir ve bir deneyebilirsin. Ganwu evreninde ilk 1000’e girme yolunda dövüşmen bile zaten büyük bir başarı sayılır.” Babata söyledi.

 

Dahilerin savaşı haberi üç kardeşi çepeçevre sarmıştı. Aynı zamanda engin evrendeki sayısız galakside savaş için trilyonlarca yıldız seviye dahi umutla bekliyordu.

 

......

 

Bu geniş göksel ülkenin merkezinde süzülen bir volkandı.

 

Bu sırada….

 

7 ila 8 metre uzunluğundaki kıpkırmızı saçlarıyla tüm bedeni alevlerle kaplı gibi görünen biri havada duruyordu. Yanında birkaç diğer sektör lordu vardı ve önünde 1000 yıldız seviye genç diz çökmüştü.

 

“Hepiniz Göksel Ateş tanrı ülkesinin en seçkin öğrencilerisiniz.”

 

Sesi yıldırım gibi 1000 gencin kulaklarında yankılanıyordu.

 

“Her hangi biriniz başlangıç seçmelerini geçtiğiniz ve savaşa girdiğiniz sürece onu öğrencim olarak alacağım. Eğer evrende ilk 1000 için savaşabilirseniz size tüm bir galaksiyi vereceğim!” Tanrı misali alevler içindeki figür soğukça söyledi, “Gidin ve şu andan itibaren hazırlanın, beni hayal kırıklığına uğratmayın.”

 

“Evet, Göksel Usta!”

 

1000’in üzerinde genç saygıyla itaat etti.

 

…..

 

“Unutmayın beraberinizde Kara Ejder Dağı imparatorluğunun onurunu taşıyorsunuz.”

 

Kısık çatlak bir ses duyuldu.

 

Kara Ejder Dağı kutsal toprağında uzun sağlam tamamen siyah pullarla kaplı, alnında uzunca siyah bir ejder boynuzu bulunan adam duruyordu. Etrafında durduğu bölge titriyor gibiydi. Etrafındaki Sektör Lordları aşırı saygılıydı. Bu varlığın önünde hiçbir saygısızlık emaresi göstermeye cüret etmiyorlardı. Sadece bu adamdan gelen aura ve kuvvetli enerji herkesi ürpertiyordu.

 

“Devam edin, Kara Ejder Dağı’nın onuru için savaşın!”

 

Devasa göksel figür konuştu.

 

“Evet göksel usta!”

 

1000’e yakın yıldız seviye genç orada diz çöküyordu. Aşırı saygılıydılar, ifadeleri tutku doluydu. Aralarında neredeyse hepsi Kara Ejder Dağı İmparatorluğunun efsanevi kurucu imparatoruna ilk defa bakıyordu, ulu ölümsüz varlığa.……Tüm gezegenin bitkilerle kaplı olduğu yeşil bir gezegende birçok yerli yaşam formu bulunuyordu. Yine de bu gezegende hiçbir teknoloji izi görünmüyordu.

 

Gezegende dövüşçüler evren seviyesine ulaşacak kadar aşırı güçlü olmalarının yanında gezegenlerinde çok ama çok daha fazla yıldız seviye bulunuyordu. Bu tür bir güçlü gezegen uzun zaman önce evren kültürüne dahil olmalıydı. Tabii konumu fazla ıssız veya mutlak bir savaşçının bölgesi olmadığı sürece durum böyle olurdu.

 

Birkaç savaşçı özel olarak bir gezegeni teknolojinin katkıları olmadan yetiştiriyordu.

 

“100 yıldız seviye 9 dövüşçü ve ruh okuyucu etrafını saracak ve sana biraz sonra saldıracak.” Beyaz cübbeli kel adam hafifçe hareket etti.

 

Yanında formda beyaz cübbeli genç kan kırmızı bir bıçak taşıyordu.

 

“Tamam.” beyaz cübbeli genç nazikçe onayladı.

 

Bir anda uzaktan bir grup yıldız seviye 9 uçtu. Bu grup dövüşçü ve ruh okuyucular bir anda gencin etrafını sardı. Genellikle bu kadar fazla kişiye karşı birisi savuşturma ve kaçınma hareketlerine güvenerek çabucak düşmanlarının sayısını azaltırdı. Bu kişi ise bir anda etrafını sarmalarına izin vermişti…

 

Bu intahar demekti.

 

“Başla.” beyaz cübbeli yaşlı adam soğukça emretti.

 

Gümbür!

 

Gencin etrafını saran 100 yıldız seviye 9 dövüşçü ve ruh okuyucu genetik silahlarıyla olsun ruhsal saldırılarıyla ve hatta bıçaklarıyla olsun aynı anda harekete geçti.

 

Hua!

 

Kan kırmızı bıçak parladı!

 

Beyaz kıyafetli gencin bedeni bulanıklaştı ve kendi görüntüsü alan boyunca beliriyormuş gibi göründü.

 

Chi! Chi! Chi! Chi! Chi! Chi! Chi! Chi! Chi! Chi! Chi! Chi!

 

Taze kan her yana saçıldı. 100 bedenin kafaları kesilerek açıldı veya kafaları yuvarlandı…

 

Bir anda hepsi öldürülmüştü!

 

“Çok iyi.” beyaz cübbeli yaşlı adamın gözleri parladı, “Öncekine oranla dikkate değer ölçüde geliştin. Kesinlikle öğretmeninin galaksiler boyunca gezdiği trilyonlarca yılda karşılaştığı en etkileyici dahisisin.”

 

Beyaz cübbeli gencin bedeni hafifçe titredi. Soğuk gözleri beyaz cübbeli kel adama baktı, gözleri şaşkınlıkla doluydu, “Hocam, siz, siz dediniz ki…” bu mutlak savaşçıyı takip edeli ne kadar uzun zaman geçmişti. Asla böylesine belirgin bir övgü almamıştı. En fazla duyduğu küçük teşvik sözleri veya laf arasında birkaç şeydi.

 

“Hocan artık sana hiçbir şey öğretemez.” beyaz cübbeli yaşlı adam söyledi.

 

“Hocam, ben….” beyaz kıyafetli genç konuşmak istedi. Fakat hiçbir saldırgan söz sarf etmek istemiyordu ve bir süre konuşmadan durdu.

 

“Gir, evren dahi savaşında yerini al. Gücünle evrende ilk 1000’e girmen basit olacaktır. Sanal evrende güçlülerin sayısı bulutlar gibidir. Sadece orada sana öğretebilecek uygun bir öğretmen bulabileceksin.” Beyaz cübbeli yaşlı adam söyledi, “Ölümsüz seviyesine ulaştığında, tekrar beni ara.”

 

Hu!

 

Beyaz cübbeli yaşlı adam kayboldu.

 

“Hocam…” beyaz kıyafetli genç konuşmak istedi, sonrasında fark ederek durdu ve usulca fısıldadı, “Dahi savaşı?”

 

….

 

“Dahi savaşı? Evrendeki tüm evren ülkeleri?”

 

3m uzunluğunda dağınık saçlı bir genç yalın ayak dağ sahasında yürürken kısa bir bıçak taşıyordu, gülerek, “Kulağa ilginç geliyor! Ben, Tuman uzun zamandır bir rakiple karşılaşmadım.” arkasında uzakta evren seviye 1 savaşçının bedeni vardı.

 

…..

 

Engin evrendeki, evren ülkelerindeki,sayısız tanrı ülkelerindeki, diğer bağımsız dahilerle birlikte, çalışkan savaşçılar, seyyah dövüşçüler v.b insanların hepsi tüm evreni kuşatan dahi savaşı bildiriminin farkına varmıştı.

 

Sadece bir kazanan ve bir kaybeden vardı. Daha yüksek dahi olanlar, diğerlerine boyun eğmeye de o kadar daha isteksizlerdi.

 

Sanal evren Kara Ejder Dağı 9 yıldız koyu..

 

Luo Feng, Hong ve Yıldrıım Tanrısı ekrana baktı.

 

“İkinci ve Üçüncü kardeş katılıyor muyuz?” Hong Luo Feng ve Yıldırım Tanrısına baktı.

 

Luo feng ve Yıldırım Tanrısı Hong’a baktı, gözleri savaş için beklentiyle doluydu.

 

Üçü bir anda güldü.

 

“Haha….”

 

“O halde hadi üç kardeş gidelim ve üstesinden gelelim.”

 

Dünya’dan üç kardeş de özgüven ve kahramanlıkla doluydu.

 

 
Yorumlar


Giriş Yap


  Duyurular

  Popüler Seriler

  Against The God
  Against The God
  Beğeni Sayısı: 1466

  King of Gods
  King of Gods
  Beğeni Sayısı: 1204

  Tales of Demons & Gods
  Tales of Demons & Gods
  Beğeni Sayısı: 995

  True Martial World
  True Martial World
  Beğeni Sayısı: 909

  Emperor’s Domination
  Emperor’s Domination
  Beğeni Sayısı: 804

  I Shall Seal The Heavens
  I Shall Seal The Heavens
  Beğeni Sayısı: 787

  Martial God Asura
  Martial God Asura
  Beğeni Sayısı: 720

  Coiling Dragon
  Coiling Dragon
  Beğeni Sayısı: 637

  Swallowed Star
  Swallowed Star
  Beğeni Sayısı: 634

  Kara Büyücü
  Kara Büyücü
  Beğeni Sayısı: 603

  Popüler Orjinal Seriler

  Kara Büyücü
  Kara Büyücü
  Beğeni Sayısı: 603

  KAREN
  KAREN
  Beğeni Sayısı: 217

  GÖKYÜZÜ İMPARATORU
  GÖKYÜZÜ İMPARATORU
  Beğeni Sayısı: 200

  DİPTEN EN TEPEYE
  DİPTEN EN TEPEYE
  Beğeni Sayısı: 158

  Beyond Eternity
  Beyond Eternity
  Beğeni Sayısı: 154

  Yıldızlar Kralı
  Yıldızlar Kralı
  Beğeni Sayısı: 150

  Acemi Ölümsüz
  Acemi Ölümsüz
  Beğeni Sayısı: 136

  SAHİPKIRAN
  SAHİPKIRAN
  Beğeni Sayısı: 130

  THEODEN
  THEODEN
  Beğeni Sayısı: 129

  Lord Of The Demons
  Lord Of The Demons
  Beğeni Sayısı: 124

  Site İstatistikleri

  • 15852 Üye Sayısı
  • 728 Seri Sayısı
  • 34132 Bölüm Sayısı


  creator
  manga tr