"En büyük bilgelik şu andan zevk almayı hayatın en büyük amacı kılmaktır, Çünkü tek gerçek budur, başka her şey düşünce oyunudur. Ancak bunun en büyük budalalığımız oldugunu da söyleyebiliz, çünkü yalnızca kısa bir süre için var olan ve bir rüya gibi kaybolan içinde bulunduğumuz bu an asla ciddi bir çabaya değmez." #Arthur Schopenhauer

Swallowed Star - SS 371: Evren Seviye ile Kesişmek


 

 

Çevirmen: 我吃小说 ( I Eat Novels)

 

 

Güneş Sistemi, Mars.

 

Bu son derece kuru çölümsü bir gezegendi. Ve şu anda siyah disk şeklinde bir evren gemisinin derinlerindeki bir delikte birkaç yüz metrelik bir jet vardı.

 

Bu uzay gemisi Luo Feng’in rezerv gemilerinden biriydi. Şu anda Luo Feng’in Mars’ta geçici olarak kaldığı süre boyunca karargahı olacaktı.

 

Geminin devasa dinlenme odasının içinde uzun dikdörtgen biçimde koyu mavi besleme kabini uzanıyordu. Tüm besleme kabini 21.6 metre uzunluğunda ve 8.3 metre genişliğindeydi. Ana gövdesi koyu maviydi. Aynı zamanda metalik yüzeyinde çok karmaşık çiçek desenleri ve birkaç basit düğme bulunuyordu.

 

E derece bir besleme kabini evrendeki insanlar arasında en yüksek derece besleme kabiniydi.

 

Sadece fiyatı 86 milyar evren dolarına kadar ulaşıyordu ve bu da biraz ıssız üç veya dört galaksiye eşitti. Yüzeyindeki F8 derece koyu mavi metal hibrit bakır cevheriyle kıyaslanabilir bir maddeydi--mavi taş cevheri, son derece pahalıydı.

 

Tabii ki Luo Feng’in kullandığı silah--- hibrit bakır cevheri parçası küçük olmasına rağmen işlenebilirliği nedeniyle hayret verici bir fiyata sahipti!

 

Bu yönüyle değerliydi.

 

Hibrit bakır cevheri gibi son derece sert bir metali keskinleştirmek aşırı zorlu bir işlemdi! Metalin derecesi arttıkça işlenmesi de zorlaşıyordu. Hibrit bakır cevheri ölümsüz bir varlık yumruklasa bile sadece ufak bir iz bırakabildiği bir şeydi.

 

Önceden Yun Mo gezegeni ustası uzay gemisini üçgen keskin bir şekle sokabilmek için gerçekten çok fazla fedakarlık etmişti.

 

Yun Mo Gezegeni uzay gemisinin bu kadar güçlü olmasını nedeni de buydu.

 

 

Mavi taş cevherinin yüzeyi dolayısıyla bir ölümsüz varlık bile besleme kabinini kırmak için çok zaman harcardı.

 

Kabinin içerisinde…

 

Genç siyah saçlı bir genç çıplak halde mükemmel şekilde koyu gri besleme sıvısına uzanmıştı. Enerji dolu yaşam gücü hızlıca bedenindeki her zerreye aktı. Yaşam gücü içeren enerji hücreleri onu absorbe ettikten hemen sonra genlerini değiştiriyordu.

 

Bir ton besleme sıvısıyla 100 evren seviye köle ve 10 bin yaşam gezegeni alınabilirdi.

 

Saçları sürekli olarak uzadı, teni çok daha kristalimsi bir hale büründü. Kemikleri daha da sertleşti, kasları sıkılaştı, savaş yeteneği katlayıcısı yükseldi.

 

“Kapat.” Luo Feng besleme kabinindeki Ark’a komut verdi.

 

“Chichi~~”

 

Besleme sıvısı alçalarak tamamen boşaldı. Ayrıca son derece kuruydu. Yüksek basınçlı dalgalar Luo Feng’in vücudunu havlu gibi kuruladı. Sonrasında besleme kabini otomatik olarak içeri su püskürterek Luo Feng’in bedenini kuruladı ve sonrasında son bir kez daha kuruladı.

 

Luo Feng ayağa kalkarak üç metre uzunluğundaki besleme kabininden dışarı atladı. Aynı zamanda koyu kırmızı savaş üniforması seti ve savaş botları otomatik olarak bedeninde belirdi.

 

PA!

 

Savaş botları uzay gemisinin alaşımlı zeminine adımladı.

 

“Bu besleme kabini tıpkı E derece besleme kabinlerinden beklendiği gibi. Etkileri gerçekten inanılmaz.” Luo Feng’in gözleri önündeki koyu mavi besleme kabinine bakarken parladı.

 

“Ne kadar etkili olduğu fark etmez. Bedeninin bunu yakalaması gerekiyor. Besleme sıvısında yarım aya yakın uzandıktan sonra tekrar girmek için en az yarım ay kadar dinlenmelisin. Ah evet… Luo Feng, On Bin Bıçak Ruh Mührü eğitimin nasıl gidiyor?” soğukkanlı bir ses uzay gemisinde yankılandı, bu yaşayan Ark Babata idi.

 

“226 ruhsal bıçağı eş zamanlı kullanabiliyorum.” dedi Luo Feng.

 

Tabii ki Luo Feng On Bin Bıçak Ruh Mührü eğitiminde rahatlamayacaktı.

 

Sadece On Bin Bıçak Ruh Mührünün çoğunu tamamlayarak köle mührünü kullanabilirdi. Ve öyle yaptığında sonunda Ruh Mührü yolunda çok az bir miktar ilerleme kaydetmiş olacaktır.

 

“ÇOK YAVAŞ,  on bin bıçak ruh mührünü kullanman için hala çok uzun yol gitmen gerek. Ve on bin tanesini tek parçaya birleştirmekten bahsetmiyorum bile.” Babata yüksek sesle bağırdı.

 

“Anlaşıldı.” Luo Feng gülümsedi.

 

Yarım aylık dönüşümden ve acı dolu ruhsal güç eğitiminden sonra Luo Feng çok yorulmuştu. Evren uzay gemisinden dışarı çıkarak derin delikten dışarı uçtu ve Mars yüzeyine ulaştı.

 

Soğuk kırmızı çakıllar yatayda uzanıyordu. Uzakta gökyüzüne yükselen kum fırtınaları görülebiliyordu.

 

Tamamen bulut öpen asmanın savaş zırhıyla kuşanmış Luo Feng uzaklara baktı. Bir anda öfkeli kum fırtınasından devasa bir görüntü hızlıca geldi. Bu dağ misali devasa bir yaratıktı. Bedeni siyah pullarla kaplıydı. Gökyüzünü delercesine görünen iki boynuzu altın desenlerle kaplıydı.

 

“WU--” uzaktaki Altın Boynuzlu Yaratık gökyüzüne doğru gürledi, soğuk gözleri uzaktaki insan Luo Feng’e bakıyordu.

 

Luo Feng de uzaktaki altın boynuzlu yaratığa baktı.

 

“Evren seviyeye yarıp geçme zamanı.” Luo Feng somurttu.

 

Altın Boynuzlu Yaratığın bedeni ve insan bedeni dış dünyada aynı anda görünebiliyordu, veya bedenlerinden biri dış dünyada tek başına görünemiyordu veya hiçbiri görünmüyordu!

 

İki beden de dış dünyada olmadığında dış dünyada çekirdeği görünüyordu.

 

Ne olursa olsun---

 

Çekirdek dış dünyada olmalıydı; iç dünyaya giremezdi. Bedenler konusunda Altın Boynuzlu Yaratığın bedeni veya insan bedeni olsun ne kadar hasar almış olurlarsa olsunlar tamir edilebilirdi! Luo Feng nedeniyle yaşamının çekirdeği ruhundaydı!

 

Tabii ki…

 

Çekirdeği zayıf noktasıydı. Luo Feng çekirdeğini terk etmeye cüret edemezdi, bu onun için ölüm anlamına geliyordu.

 

Önceki dövüşte insan bedeninin iç dünyasında görünerek Altın Boynuzlu Yaratığın görünmesinin nedeni Luo Feng’in insan bedeniyle Altın Boynuzlu Yaratık arasındaki ilişkinin açığa çıkmasını istememesinden kaynaklanıyordu. Şu anda savunma sistemi tüm güneş sistemine kurulduğundan kesinlikle kimsenin Altın Boynuzlu Yaratığın Mars’ta olduğunu keşfetmesinden endişe etmiyordu.

 

“Evren seviyesi!”

 

“Yarıp geçme zamanı.” Luo Feng başını ve elini salladı. Tüm türde değerli metal zeminde önünde belirdi. Luo Feng akan bir ışığa dönüşerek uzaktaki evren uzay gemisine doğru uçtu.

 

Diğer yandan Altın Boynuzlu Yaratığın dağımsı bedeni çöl zemininde uzandı. Pençesini uzatarak bir yığın metali kavradı.

 

Uzay büküldü ve metal yığını küçülerek Altın Boynuzlu Yaratığın avcunda kayboldu.

 

.....

 

Mars her zamanki gibi sessizdi.

 

Şu sırada iki fazladan yaşayan varlığa ev sahipliği yapıyordu. Bunlardan birisi uzay gemisinde saklanan bir insanken diğeri çöl zemininde uzanan uzay yaratığı idi.

 

Zaman gün be gün geçti.

 

Luo Feng endişeli olmasına rağmen sadece bekleyebilirdi….

 

Çinde zaman: 2063.12.26. Bu günde Mars’ın çöl yüzeyinde belli bir alanda Altın boynuzlu Yaratık uzanıyordu.

 

“AO--”

 

Kalın heyecan dolu bir ses gökyüzünde yankılandı.

 

BOOM!

 

Bir insan görüntüsü hızlıca uzay gemisinden fırlayarak havada süzüldü. Altın Boynuzlu Yaratığın uzandığı yere mutlulukla baktı: “İç dünya sonunda yarıp geçti!”

 

Altın Boynuzlu Yaratığın iç dünyasında.

 

Altın sisle kaplanmış kıta devasaydı. Uzunluğu ve genişliği 90 km uzunluğundaydı. Diğer yandan bu sırada tüm dünyası şiddetli şekilde sarsılıyordu. Aslen etrafa yayılmış altın sis çılgınlar gibi tüm kıta boyunca akarak altın kıtanın çılgınca sisi absorbe ederek delicesine genişlemesine neden oldu.

 

Uzunluğu ve genişliği sürekli olarak arttı. Yüksekliği de bununla beraber artmaya başladı! Bu kıtanın çok daha kalın bir hal almasına neden oldu.

 

Altın sis dramatik şekilde küçüldü. Dönüş olarak altın kıta sürekli olarak gneişledi.

 

Ağzı açık bırakan bir genişlemeydi!

 

Sadece kısacık birkaç saat içerisinde kıtanın uzunluk ve genişliği 90 km’den 1000 km’ye çıktı! Bölge etrafının alanı 100 kat daha artmıştı!

 

Altın Boynuzlu Yaratığın çekirdeğinin merkezi!

 

Ve çekirdeğinin merkezinde iç dünyası vardı! Altın Boynuzlu Yaratık iç dünyasının daha çok gneişlemesi ve daha mükemmel olması için büyük miktarda metal yutuyordu. Sadece iç dünyasını genişleterek Altın Boynuzlu Yaratık yarıp geçebilirdi!

 

Şuan için--

 

90 km genişlikten 1000 km genişliğe son derece kısa bir zamanda yarıp geçmişti! İç dünyası tamamen dönüşmüştü.

 

“GÜMBÜÜÜR~~”

 

Mars çöllerinin derinliklerinde iç dünyanın baskısı olmadan Yıldız Seviye 9’da sıkışan Altın Boynuzlu Yaratık sonunda dönüşümüne başlamıştı. Son derece heyecanlı bir gürlemeyle Altın Boynuzlu Yaratığın bedeni yavaşça büyümeye başladı. Kemikleri ve pulları daha sert ve sıkı bir hal alıyordu.Üçüncü boynuzu alnında belirmeye başlamıştı bile.

 

Bedenini zırh misali saran altın desenler gizemli bir parıltı bırakırken sürekli olarak Altın Boynuzlu Yaratığın içine sızıyorlardı.

 

….

 

Çekirdeğin içinde…

 

Hemen hemen tüm etraftaki boşluğu kaplayan devasa bir kulenin çevresinde inanılmaz sıcak dokuz küre tuhaf bir orbital takip ederken dönüyordu. Bunu yaparken doğal tuhaf bir yapı oluşturuyorlardı.

 

Bu Luo Feng’in ruhunun fiziksel yapısıydı!

 

İç dünyanın baskısı olmadan uzun süredir sınırlarına ulaşmış ateş topları saf enerjiyi evrenden absorbe etmeye başladılar. Absorbe ettikçe dokuz ateş topu titreyerek genişlemeye başladı.

 

“GÜMBÜÜR~~~”

 

Bir anda Mars’ın yukarıdaki uzayındaki tüm enerji çılgınca absorbe edilerek korkutucu bir enerji girdabı oluşturdu.Böylesine hayret verici bir enerji dokuz mini yıldızın hızlıca genişlemesine sebep oldu. Kısacık zaman içerisinde 10 kat kadar genişlediler. Dokuz ateş topu hala titriyordu. Aynı zamanda en büyük yıldız genişleme sınırına ulaşmıştı!

 

“PENG!”

 

En büyük olan yırtıcı şekilde patladı!

 

PENG! PENG! PENG! PENG! PENG! PENG! PENG! PENG!

 

Diğer sekiz mini yıldız teker tkeer patladı. Sınırlarını aştıktan sonra patlayarak sayısız yıldız parçası oluşturdular.Büyük bir bulutsu(değişik gazların uzayda oluşturduğu alan) oluştu. Uzun zaman sonra her şey sessizleşti.

 

Çekirdekte..

 

Büyük miktarda bulutsu, yıldız tozu, yıldız kümeleri ve son derece küçük gezegenler devasa spiral bir galaksi oluşturdu. Mini yıldızlar devasa spiral galaksinin merkezinde çok sıradandı, on milyonlarca vardı. Aynı zamanda tüm spiral galaksinin sekiz spiral kolu bulunuyordu.

 

Diğer yandan tüm spiral galaksinin merkezinde son derece ince siyah sıkı bir alan bulunuyordu.

 

Orada tüm spiral galaksideki ilk kara delik bulunuyordu. Bu mini kara delik yavaşça yıldızları ve etrafındaki uzay tozunu yutuyordu. Aynı zamanda ulaşılamayan noktada saf enerji zerreleri oluşturuyordu.

 

“CHİCHİ~~”

 

Sis misali ruhsal sis devasa spiralin tam ortasında havada belirerek tüm galaksinin üzerinde bir ışık katmanı oluşmasına neden oldu.

 

Parıltıdan oluşan, gizemli sis misali enerji aslında evren seviye ruh okuyucularının kullandığı-- ruhsal güçtü1

 

Aşırı saf ruhsal güçtü!

 

.....

 

Altın Boynuzlu Yaratık resmi olarak Evren Seviyeye adımını atmıştı!
 

 

 
Yorumlar


Giriş Yap


  Duyurular

  Popüler Seriler

  Against The God
  Against The God
  Beğeni Sayısı: 1450

  King of Gods
  King of Gods
  Beğeni Sayısı: 1198

  Tales of Demons & Gods
  Tales of Demons & Gods
  Beğeni Sayısı: 983

  True Martial World
  True Martial World
  Beğeni Sayısı: 905

  Emperor’s Domination
  Emperor’s Domination
  Beğeni Sayısı: 798

  I Shall Seal The Heavens
  I Shall Seal The Heavens
  Beğeni Sayısı: 777

  Martial God Asura
  Martial God Asura
  Beğeni Sayısı: 717

  Coiling Dragon
  Coiling Dragon
  Beğeni Sayısı: 638

  Swallowed Star
  Swallowed Star
  Beğeni Sayısı: 630

  Kara Büyücü
  Kara Büyücü
  Beğeni Sayısı: 591

  Popüler Orjinal Seriler

  Kara Büyücü
  Kara Büyücü
  Beğeni Sayısı: 591

  KAREN
  KAREN
  Beğeni Sayısı: 217

  GÖKYÜZÜ İMPARATORU
  GÖKYÜZÜ İMPARATORU
  Beğeni Sayısı: 200

  DİPTEN EN TEPEYE
  DİPTEN EN TEPEYE
  Beğeni Sayısı: 157

  Yıldızlar Kralı
  Yıldızlar Kralı
  Beğeni Sayısı: 149

  Beyond Eternity
  Beyond Eternity
  Beğeni Sayısı: 149

  Acemi Ölümsüz
  Acemi Ölümsüz
  Beğeni Sayısı: 136

  SAHİPKIRAN
  SAHİPKIRAN
  Beğeni Sayısı: 129

  THEODEN
  THEODEN
  Beğeni Sayısı: 129

  Lord Of The Demons
  Lord Of The Demons
  Beğeni Sayısı: 124

  Site İstatistikleri

  • 14897 Üye Sayısı
  • 704 Seri Sayısı
  • 33121 Bölüm Sayısı


  creator
  manga tr