Cömert derler maldan ederler, yiğit derler candan ederler. #Atasözü

Swallowed Star - SS 272: Yağma


 

 

Çeviri ve Düzenleme: I Eat Novels

 

 

 

Mars, Yer altı Demir şehri.

 

“Bu yer altı demir şehri oldukça devasa.” Luo Feng kan kırmızı zırhıyla örtülü bir şekilde etrafı taramak için ruhsal enerjisini yayarak antik yer altı şehrini aramaya başladı.

 

“Luo Feng, depoya ilerle!” dedi Babata, “Madenciler tarafından kazılarak çıkartılan siyah demirin hepsi önceden güvenli bir şekilde önemli bir depoda toplanmış olmalı.”

 

“Tamam.”

 

Luo Feng’in ruhsal enerjisi 6 bin metrelik bölgeye genişleyerek yer altı şehrindeki birkaç yola, yapıya v.b yayıldı. Tüm yerlerin üzerlerinde kelimeler bulunuyordu! Evren dilinde yazılı kelimelerdi. Bu kelimelerle bir anda Luo Feng demir şehrin en önemli yerini kolayca buldu…. siyah demir madeni ve materyali deposu!

 

Luo Feng büyük deponun üzerine indiğinde elinde olmadan sessizce şaşırarak sonuç olarak küfretti.

 

Bu sıkıntılı olacaktı!

 

Önündeki depoda büyük miktarda siyah demir bulunuyordu. Adeta küçük bir dağ gibiydi. Sadece deponun içerisi tamamen dolu değildi, dış avlu bile siyah demirle çeviriliydi.

 

“Haha, önceden madenciler Mars’ta kapana kısılmışlardı. Büyük miktarda siyah demirleri de olsa taşımak için hiçbir yolları yoktu. Siyah demir böylece her şeyden daha az değerli olmuştu. Tüm demir şehir siyah demirden yapılmış tabii ki onları çöp yığını gibi  buraya yığacaklardı.” dedi Babata, “Luo Feng, dikkatlice ara, siyah demir özü bulabilir misin bak!”

 

Luo Feng önündeki küçük dağa baktığında biraz çaresiz hissetti.

 

İçeri güç kullanarak dalmak mı?

 

Bu nasıl işe yarayabilirdi ki? A8 derece siyah demiri yok etmek Yıldız Gezgini seviye 8 dövüşçü için bile zordu. Luo Feng yüce mekiğini kullansa bile yine de yarıp geçmesi zordu! Toprağı ve çamuru yarması son derece kolaydı. Ya bedenini küçük siyah demir dağını yarmak için kullanması? Bu tıpkı sıradan birinin toprağı yarması gibi…. son derece zordu!

 

“Topla! Topla! Topla! “ Luo Feng’in düşünceleri hareket etti.

 

Hu! Büyük miktardaki siyah demir yok oldu, diğer bir parça yok oldu….

 

Uzaysal depolama alanını kullanarak Luo Feng hızlıca büyük miktardaki siyah demiri topladı.

 

“Babata, depolama yüzüğüm yeterince büyük değil, toplamama yardım et.” Luo Feng söyledi. Kendi depolama yüzüğü 600m uzunlukta, 500m genişlikte, 100m yükseklikteydi. 30 milyon kübik metreden biraz daha fazlaydı. Eğer her şeyi içeri sıkıştırsaydı yine mümkün olabilirdi.

 

Fakat Babata’nın kendi sahip olduğu depolama uzayı vardı, neden onu kullanmasındı!

 

“Muzip Luo Feng! Sıkıntı değil , halledeceğim.” Babata kolayca söyledi.

 

Shua! Shua! Shua!

 

Çıplak gözleriyle dağ gibi siyah demirin yığınlar halinde yok oluşunu izledi. Bir anda deponun dışarısında devasa avlu da dahil olmak üzere, siyah demir dağı yığını temizlenerek Babata’nın depo uzayına alınmıştı.

 

“Hm, toplamda 1.18 yüz milyon ton, çok az, çok az. Küçük bir yıldızlar arası gemi inşa etmeye zar zor yeter.” dedi Babata.

 

Luo Feng gülerek depoya doğru uzun adımlarla yürüdü.

 

Siyah demir yığını yoldan kalktığında deponun görüntüsü şimdi görülebiliyordu. Devasa dikdörtgen şeklindeydi, büyük kapısı sıkıca kapalıydı.

 

“Kırıl!”

 

Luo Feng devasa kalın siyah demir kapıya baktı, hibrit bakır cevheri parçası ışık demetine dönüşerek şiddetle kapıya bindirdi. İçeri doğru keserek girdi.

 

“Gerçekten kalın.” Luo Feng büyük miktarda ruhsal enerji kullandığını net bir şekilde hissediyordu. Hibrit bakır cevheri kolaylıkla siyah demiri kesebiliyordu fakat kalın olduğundan yine de epeyce ruhsal enerji sağlamak durumunda kalıyordu.

 

Yarım dakika harcadıktan sonra sonunda büyük kapıda  bir kişinin geçebileceği büyüklükte bir delik açmayı başardı.

 

Deponun içerisinde.

 

Aynı eski yöntemi kullanarak Babata devasa miktardaki siyah demiri depolama uzayına aldı.

 

“Hm, koyu kırmızı renk?” Luo Feng az uzaktaki koyu kırmızı metal yığınını taradığında dikkati o yana çekildi. Devasa miktardaki miras hatırasından siyah demir verisini taradığında önündeki metalin… siyah demir özü olduğunu tespit etti!

 

“Sonunda buldum onu!” Luo Feng heyecanlanmıştı.

 

Altın boynuzlu yaratığın iç dünyasının gelişme hızının artması için şuan B derece materyaller yutması gerekiyordu!

 

“Babata, kontrol et, orada ne kadar siyah demir özü bulunuyor?” Luo Feng siyah demir özlerine yürüdü, shua! Bir sıvı gümüş muhafız ince havadan belirdi, siyah demir özlerine baktı, göz bebeklerindeki ışık parlıyordu, belli ki siyah demir özlerinin bilgisini topluyordu.

 

“Hacmi 35 kübik metre. Toplamda 1200 ton civarında.” dedi Babata.

 

“Ah?” Luo Feng övmek üzereydi, “1200 ton? Şuan Yutan Yaratık günde 100 tonluk B8 derece metal yutabiliyor. Bu 10 gün yeteceği anlamına mı geliyor?

 

Anahtar bilgi…

 

Eğer Yıldız seviye 3 altın boynuzlu yaratık dünya derecesinde metalleri yutsaydı günde 100 milyon tonluk metal yutabilirdi! Örneğin üsler 500 m uzunluk ve genişliği aşıyordu. Devasa demir üslerin her birinde 10 milyon tonluk metal bulunuyordu. Yıldız Seviye 1 iken yutan canavarın dolması için birkaç üs yutması gerekiyordu.

 

Şimdi Yıldız seviye 3 idi, kapasitesi artmıştı ve daha fazla yutması gerekiyordu.

 

A8 derece metalden günde on binlerce ton gerekiyordu.Lakin B8 dereceden ise yüz tona yakın yeterli oluyordu.

 

“Çok az, çok az.” Luo Feng başını salladı.

 

Diğer bir siyah demiri deposuna topladıktan sonra başka siyah demir özü bulamadı.

 

“Babata, buradaki siyah demir özleri çok az değil mi?” Luo Feng elinde olmadan sordu.

 

“Az değil. Altın Boynuzlu Yaratık çok fazla yutuyor. 1200 ton az mı?” dedi Babata, “ Uzay yaratıkları arasında seçkin kana sahip olarak her biri son derece güçlü! Yanan yaratık yıldızları yutar, sen, altın boynuzlu yaratık olarak yıldızları yutamazsın fakat gereksinimlerin yine de son derece abartılı. Sektör Lordu seviyesine ulaştığında E derece metalleri yutuyor olacaksın, bu kadar fazla yutmakla…. öğretmenin Yun Mo Gezegeni ustası bile seni beslemekten beş parasız kalırdı!”

 

Luo Feng zorla güldü.

 

Bu doğruydu, büyüdükçe daha yüksek seviye metaller gerekiyordu.Luo Feng en yavaş hızla büyümek istemediği sürece, bu çok para tasarruf edecekti.

 

Diğer yandan hızlı büyümek için saf metalleri almak bile büyük miktarda para gerektiriyordu.

 

// Burayı yağmalayın da sonradan legal madenleri basarsınız güçlenince ahhahaha..

 

“Aramaya devam edelim, bakalım demir şehirde başka siyah demir özü var mı!”

 

......

 

Devasa bölgeyi yağmaladılar!

 

Tüm şehir siyah demirden yapılmıştı. Ancak yaşanan kışlalar ve bazı diğerleri öyle değildi. Uzun zaman sürecinden sonra çoğu bozulmuştu.

 

Devasa bölgeyi yağmalarken Luo Feng bazen yaşanan kışlalardan dökülmüş küçük parçalar halinde siyah demir özleri buluyordu. Belli ki madenciler tarafından alınmışlardı. Her seferinde miktarı az oluyordu fakat hepsi toplandığında 1000 tondan fazla ediyordu!

 

32 dakika sonra!

 

“Gümbüür!”

 

Luo Feng kirli ve bozulmuş bir konağın bodrum katının kapısını tekmeledi. Toz kapıdan uçarak kapının orijinal rengini açığa çıkardı, koyu kırmızı.

 

“Siyah demir özünden bir kapı mı? Eğer kapı bile siyah demir özünden yapılmışsa, bodrumda başka neler vardır?” Luo Feng heyecanlandı, “Topla!” Hemen en az birkaç ton ağırlığındaki kapıyı depolama yüzüğüne aldı. Sonrasında bodrumun içerisine yürüdü. 100,000 yıldan beri tozla kaplıydı.

 

Bodrum son derece devasaydı.

 

“Tanrım!”

 

Luo Feng baktı. Muazzam bodrum katında büyük miktarda bozulmuş silah temizce diziliydi! En fazla yeri sıkıca paketlenmiş koyu kırmızı metal tek başına kaplıyordu. Bu Luo Feng’in önceden depoda toplandığını çok daha aşıyordu! Ayrıca koyu kırmızı metallerin merkezinde bir parça kan kırmızı metal bulunuyordu!

 

“Siyah demir özleri, çok fazla siyah demir özü! Merkezdeki siyah demir cevheri mi?” Luo Feng sersemlemişti, “Gerçekten depodan çok daha fazlası burada değil mi?”

 

“Babata, çabuk ol ve hesapla, bakalım ne kadar varmış.” Luo Feng söyledi.

 

Piramitin etkileri yüzünden Babata sadece sıvı gümüş muhafızı veri toplamak ve hesaplamak için gözleri olarak kullanabiliyordu.

 

“12300 ton kadar siyah demir özü var. C8 siyah demir cevheri ise 360 kg.” dedi Babata.

 

“Depodakinden daha fazla.” Luo Feng çok şaşırmıştı.

 

Depodaki siyah demir özleri toplamda 1000 ton civarındaydı, hiç siyah demir cevheri bulunmuyordu.

 

“Luo Feng, şimdilik yer altı demir kenti ana izleme odasına gitmeyi öneriyorum. Kontrol Ark sistemine bağlanarak bu yerin tarihini kontrol edebiliriz.” dedi Babata, “Sanıyorum ki… bu yer altı demir şehrinde madencilerin geniş bir zaman süresince sıkışıp kalmasıyla iç politik sistem değişmiş olabilir. Siyah demir özleri ve depolanma yerleri de değişmiş olabilir.”

 

“Pekala.” Luo Feng Babata’nın söylediğini kabul etti.

 

5 dakika sonra.

 

Siyah metal robot çalışıyordu. Doğrudan demir şehrin ana görüntüleme sistemleri ise enerji kulesinden desteklendiklerinden görüntü sistemleri ancak Luo Feng gücü kesene kadar aktif kalmıştı.

 

Çok hızlı bir şekilde içeri sızdılar.

 

“Veriyi budum.”

 

“Önceden, usta yıldızlar arası filoyu tek hareketle yok etti. Toplamda Marsta mahsur kalan 3.2 milyon madenci var. Evren ağına göre yardım talep etmişler, kurtarılmak için ödül bile teklif etmişler. Ancak yer altına geri çekildikten ve uzun süre hiç destek almadıktan sonra politik sistemleri değişmeye başlamış!”

 

“Madenciler arasında erkek ve kız oranı 20:1.”

 

“Aynı dünyadaki kumandanların kontrol için mücadele ettikleri gibi 3.2 milyon kişi içsel fikir ayrılıklarına düştü. Sonuçta kaynaklar sınırlıydı, kadınlar sınırlıydı, güzel kadınlar çok daha sınırlıydı.”

 

// Durum tanıdık geldi ama neyse hahaha

 

“Birkaç değerli siyah demir ruhu ve daha bile değerli olan siyah demir cevherleri bazı güçlü insanlar tarafından alınarak kendi evlerinde depolandı.”

 

“Diğer yandan Mars kaynakları sınırlıydı, kaynakları toplamak ve yiyecek üretmek giderek zorlaştı. Bu demir şehir evren seviye gemi yapacak veriye sahip değildi, bu nedenle her zaman gemi inşa etme araştırmaları yapıyorlardı. Birkaç bin yılın sonunda özenle 3 küçük gemi yapmayı başardılar. Seçkinlerden bazılarını gezegenin dışına hayatta kalma umudu bulmak için gönderdiler. Sonrasında kalan binlerce farklı ırktan insan uykularında öldü. Demir şehir yok olmadan önce 3000 yıl varlığını sürdürdü.” Babata açıkladı.

 

Luo Feng iç geçirdi.

 

3 milyonun üzerinde yaşam sürekli mücadele ediyordu. Mars’ın son derece kıt kaynakları ve ikmali olmadan, hiç umut yoktu.

 

“Luo Feng, hadi gidelim, liderlerin ve güç sahibi olanların haritasını aldım. Evlerinin hepsi burada, yuvalarına gidip bir göz atalım.” dedi Babata.

 

“Tamam.” Luo Feng’in gözleri parladı.

 

Toplamda 12 evi aradılar, 8 tanesi tamamen boştu. Belli ki güçler saldırmıştı ve başarısız olmuşlardı.

 

Diğer 4 yerdeki mükafatların hepsi depodan daha büyüktü.

 

Bundan böyle!

 

Tüm yer altı demir şehrini Luo Feng tamamen tüm siyah demir özü ve siyah demir cevherinden temizledi.

 

Bilhassa, toplam siyah demir özü miktarı 33600 tona ulaştı. Siyah demir cevheri miktarı 2.34 tona ulaşmıştı.

 

“30 bin tonun üzerinde siyah demir özür, sadece bu bir yıllık yutmaya yetecektir.” Luo Feng demir şehrin girişinde durarak derideki demir şehre baktı, zihni bir şekilde rahatsızdı. Altın Boynuzlu Yaratığı daha hızlı büyütmek için gereken fiyat aşırı devasaydı. “Evren seviyesine ulaştığında, bir evren seviye altın boynuzlu yaratığın yutma gücü çok daha delice oluyor. O vakit bu siyah demir cevherleri bir günlük yutmasına bile yetmeyecek!”
 

 

 

 
Yorumlar


Giriş Yap


Duyurular

Popüler Seriler

Against The God
Against The God
Beğeni Sayısı: 1435

King of Gods
King of Gods
Beğeni Sayısı: 1192

Tales of Demons & Gods
Tales of Demons & Gods
Beğeni Sayısı: 976

True Martial World
True Martial World
Beğeni Sayısı: 903

Emperor’s Domination
Emperor’s Domination
Beğeni Sayısı: 791

I Shall Seal The Heavens
I Shall Seal The Heavens
Beğeni Sayısı: 770

Martial God Asura
Martial God Asura
Beğeni Sayısı: 713

Coiling Dragon
Coiling Dragon
Beğeni Sayısı: 638

Swallowed Star
Swallowed Star
Beğeni Sayısı: 623

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 574

Popüler Orjinal Seriler

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 574

KAREN
KAREN
Beğeni Sayısı: 216

GÖKYÜZÜ İMPARATORU
GÖKYÜZÜ İMPARATORU
Beğeni Sayısı: 200

DİPTEN EN TEPEYE
DİPTEN EN TEPEYE
Beğeni Sayısı: 157

Yıldızlar Kralı
Yıldızlar Kralı
Beğeni Sayısı: 148

Beyond Eternity
Beyond Eternity
Beğeni Sayısı: 140

Acemi Ölümsüz
Acemi Ölümsüz
Beğeni Sayısı: 133

SAHİPKIRAN
SAHİPKIRAN
Beğeni Sayısı: 128

THEODEN
THEODEN
Beğeni Sayısı: 125

Lord Of The Demons
Lord Of The Demons
Beğeni Sayısı: 124

Site İstatistikleri

  • 14314 Üye Sayısı
  • 671 Seri Sayısı
  • 31766 Bölüm Sayısı


creator
manga tr