"Çok fazla eğilmek kişiyi kambur eder." #Swallowed Star

Swallowed Star - SS 85: Çelik Zırhlı Ejderhanın Yuvası


 

Süpermarket kare şeklindeydi ve açık bir alanı vardı. Bu boşluk aslında müşterilerin arabalarını park edebilecekleri bir yer olarak yapılmıştı böylece süpermarkete aynı anda daha çok müşteri girmesini sağlıyordu. Büyük Nirvana periyodundan önce etrafta yaşayan 100 milyon civarında insan bulunuyordu. Ve buna diğer bölgelerde yaşayan potansiyel müşteriler dahil değildi.

Ancak günümüzde açık alan sayısız canavar ile doluydu.

Nasıl Çelik Zırhlı Ejderhanın yuvasına girebilir ve yumurtasını çalabilirim?

Hızlanabildiğim kadar hızlanıp bir veya ikinci katın penceresinden hızlıca içeriye mi dalsam?” Luo Feng hala havadayken aşağısındaki sıkıca paketlenmiş canavarları izledi, “Tüm bu canavarlarla birlikte onların birkaçı içeriye dalarken beni görecektir! O zaman bu iş biter!

Öncelikle aşağıya inmeliyim. Havada bu şekilde kalmak oldukça ruhsal güç harcıyor.” Luo Feng süpermarketin tepesine doğru uçtu. Süpermarket devasa bir bölge kaplıyordu! Aynı şekilde çatının üzeri hayret verici şekilde tamamen boştu ve görünürde bir tek canavar bile yoktu.

Canavarların bile seviyelerini zorladığından bu şaşırtıcı değildi.

Sürü lideri, kumandan, asker!

Süper market canavar yuvasının merkezini oluştururken buradaki canavarlar sürünün en üst konumundaydı… Kumandan seviye ve sürü lideri seviye olarak! Bu canavarlar hava durumuyla uğraşmak istemediklerinden dolayı çoğu üç, dört, beşinci katta yaşıyordu.

Çelik Zırhlı Ejderha ise birinci ve ikinci katlarda yaşıyordu.

İki düşük seviye sürü lideri olan Ateş Kürklü Üçlü Balta Domuzu da süper markete 100 metre uzaklıktaki ticari bir binada yaşıyordu.

Sadece açık alanda kalan sayısız normal canavar yağmur ve rüzgara maruz kalıyordu. Sürü lideri ve kumandan canavarlar doğal olarak sıradan canavarların çekirdek bölgeye girmelerine müsaade etmiyordu. Çatıda hiç canavar olmamasının nedeni de buydu.

Whoşşşş!

Direkt olarak gökyüzünden alçalan Luo Feng çatının ortasındaki bölgeye iniş yaptı. Açık alandaki canavarlar Luo Feng’den oldukça uzaktı bu yüzden onu fark etmediler.

Birinci ve ikinci kata nasıl girebilirim?” Luo Feng çatıda durdu, “Üçüncü, dördüncü ve beşinci katlar muhtemelen seçkin canavarlarla doludur!

Süper marketin açık alanı da sayısız canavarla dolu.

Nasıl içeri gireceğim?

Luo Feng’in ürettiği tüm planlar aklında reddediliyordu. Açıkça Çelik Zırhlı Ejderhanın yuvası çelikten bir duvar gibiydi ve içeriye öylece dalmak son derece zordu.

GÜMBÜRRT~~

İki savaş tanrısı ve üç sürü lideri canavar arasındaki savaş sonucunda gökyüzü titriyor yeryüzü çalkalanıyordu. Sayısız ulumayı canavarların hızlı kükremeleri takip etti ve binaların yıkılış sesleri yankılandı.

Luo Feng hala durmuş kendi kendine düşünüyordu.

İşte bu!” Luo Feng’in gözleri parlamıştı, “Süper marketin yerin üzerinde beş katı var fakat yer altı otoparkı ile birlikte toplamda altı kat var!

Bu tür süpermarketlerin hepsinde iki tane asansör olmalı. Biri müşteriler için diğeri de süpermarkete ürünlerin taşınması için olan nakliye asansörü. Bu asansör direkt olarak bir geçiş! Asansör boşluğunu bulabildiğim sürece o vakit direkt olarak tek solukta bir ve ikinci kata ulaşabilirim!

Tabii ki asansör canavarlar tarafından çoktan yok edilmiş olmalıydı.

Fakat asansör boşluğu çok küçük olduğundan ve canavarlar süpermarketin alt yapısını yok etmek istemediklerinden o vakit süper marketin yanındaki asansörün hala sağlam olma olasılığı bulunuyordu. Dahası… Süper marketin iki asansör boşluğu vardı: biri ‘müşteri asansörü’ ve diğeri ‘nakliye asansörü’.

Asansör boşluğu!” Luo Feng çatıdan binanın köşelerini aramaya başladı.

Arama yöntemi oldukça basitti: Luo Feng ruhsal gücünü çatıdan merdivenlere kadar genişletti ve aşağıdaki alt yapıya kadar araştırmaya başladı. Tabii ki sadece ruh okuyucular bu yöntemi kullanabilirdi! Luo Feng çatı üzerinde sürünürken son derece dikkatliydi, aşağıdaki devasa miktardaki canavara yakalanmak istemiyordu.

Buldum onu!” Luo Feng’in yüzüne bir mutluluk yayıldı, “Evet… Genişle, daha aşağılara…

Dördüncü kat, üçüncü kat…

Luo Feng aşağıya doğru ruhsal gücünü genişletmeye devam ederek asansör alt yapısını araştırmaya devam etti. Tüm boşluk fazla hasar almamıştı ve canavarlar süpermarketin görünümün oldukça iyi korumuşlardı. Burası hepsinden önce onların eviydi!

ÇHİU!

İki siyah bıçak süzülmeye ve çatının üzerinde hafifçe daireler çizmeye başladı! Bu 9. seri fırlatma bıçakları elmastan daha da sertti, bu yüzden sanki tofu kesiyormuş gibi çatıda daire şeklinde bir delik açtı. Taş daire Luo Feng’in ruhsal gücü ile süzüldü ve yumuşakça kenara kondu, hiçbir ses çıkarmadan.

Hmhm” Luo Feng başını eğerek aşağıya baktı, “Bu asansör boşluğu, evet, üçüncü katın asansör kapısı biraz kıvrılmış gibi görünüyor. Fakat genel olarak fazla değişiklik yok.

Luo Feng bir gülümseme bıraktı.

Altıgen kalkan yanında süzülmeye başladı ve Luo Feng üzerine adım attı. “Aşağı git!” Altıgen kalkan yavaşça ses çıkarmadan alçaldı. Beşinci kat, dördüncü kat, üçüncü kat… Çelik kablolar ve çelik asansör kapılarının hepsi görülüyordu fakat uzun zaman içinde toza gömülmüşlerdi. Onları son kullanan kişinin üzerinden oldukça fazla vakit geçmişti.

Burası birinci katın olduğu yer” Luo Feng asansör kapılarından birinin önüne süzüldü.

Asansör kapısı mühürlenerek kapanmıştı, bir kalp atışıyla iki fırlatma bıçağı hemen asansör kapısının arasındaki boşluğa yapıştı. Sonra hafifçe iki yöne doğru ittiler.

SHİ SHİ ~~

Belki de asansör kapıları uzun zamandır açılmadığından ses çıkartarak Luo Feng’i korkuttu.

Süper marketin içindeyim. Birinci ve ikinci katta hiç canavar yok. Eğer sesler son derece sessiz olursa… O zaman dışarıdaki canavarlar onları duyamaz.” Luo Feng derin bir nefes aldı ve son derece yavaş bir şekilde asansör kapısını açtı. Yavaşça açtığından kapının çıkardığı ses çok ufaktı.

Asansör kapıları yarıya kadar açıldığında ruhsal gücüne şükürler olsun ki Luo Feng asansör kapısının yapısını anlayarak çeliği bükerek kapıyı sıkıştırdı.

Tamamdır!

Luo Feng nefesini tutmaya devam etti. Ufacıkta olsa rahatlamaya cüret etmiyordu, hafifçe ilerledi ve yere adımını attı. Süzülen kalkanı hemen yanına düştü ve ruhsal gücü yardımıyla iki tokasıyla birlikte kalkanı yerine bağladı.

Burası çok berbat kokuyor” koyu, iğrenç bir koku birinci kat etrafında yayılıyordu. Bu kokudan bir nefes aldıktan sonra Luo Feng’in vücudu rahatsız hissetmeye başladı.

“Çelik Zırhlı Ejderhanın yumurtası nerede?” Luo Feng dikkatle ilerledi, ruhsal gücünü vücudundaki kalkanı ve mücadele giysilerine nüfuz ederek ağırlığını yutulmuşçasına hafifletiyordu. Adımların her biri hafifti ve hiç ses çıkartmıyordu.

“Hu! Hhm!”

Luo Feng başını kaldırdı ve yukarı baktı. Birinci kat ve ikinci kat arasındaki tavan hemen hemen tamamıyla kırılmıştı. Sadece süper marketin kenarlarındaki iskeletleri kırılmamıştı. Tüm kırık tezgahlar ve çürümüş eski yiyecekler kenarlara itilmişti. Bazı zamanlar Luo Feng’in yolu kapanıyordu bu yüzden yolunu yapmak için ruhsal gücünü kullanıyordu.

Çelik Zırhlı Ejderha muhtemelen süpermarketin merkezinde en geniş alan burası olduğundan burada yaşıyordu.” Luo Feng direkt olarak merkeze yöneldi. Luo Feng oval şeklinde bir küre görmeye başladı.

Ejderha yumurtası?

Luo Feng nefesini tuttu ve yavaşça ilerledi.

Süpermarketin dışındaki canavarların uğultuları içeri taşınıyordu ve Luo Feng’in daha fazla dikkatli olmasına neden oluyordu. Adımlarının her biri olabildiğince hafiflerdi.

Burası daha da kötü kokuyor.”  Luo Feng oval şeklindeki küreye yaklaştıkça daha fazla koku yayılıyordu, “Tahminimce Çelik Zırhlı Ejderha genellikle oradaydı ve koku Çelik Zırhlı Ejderhanın bedeninden kaynaklanıyor.” Hızlıca Luo Feng ejderha yumurtasından 10 metre uzaklığa geldi ve artık açıkça ejderha yumurtasını görebiliyordu.

Bu bir metre uzunluğunda bir ejderha yumurtasıydı. Yumurtanın kabuğu maviydi ve üzerinde bazı açık çizgiler vardı.

Çelik Zırhlı Ejderhanın ejder yumurtası!” Luo Feng’in gözleri parladı. Çoktan açgözlüce bir mesafede duruyordu.

Fakat Çelik Zırhlı Ejderin diğerlerinin onu çalmaması için koyduğu tuzakları kim bilebilir ki. Diğer yandan ejderha yumurtası canlı olduğundan ruhsal gücüm muhtemelen onu hareket ettiremez” Bir düşünceyle Luo Feng’in altı fırlatma bıçağı uçtu ve ejderha yumurtasının altında oval şekilde birleşerek tüm yumurtayı kaldırdı, ejder yumurtasını sürükleyen demir bir halka gibiydi.

Bu durumda bıçakların keskin olmayan tarafları ejderha yumurtasını taşıyordu.

Ejderha yumurtası, gel” Luo Feng çoktan çantasını açmıştı ve çantasını genişletmeye başladı. Çantanın yarısını açtı. Tüm çanta bir kişi büyüklüğünde objeyi taşıyabiliyordu.

Çelik Zırhlı Ejderhanın ejder yumurtası yavaş yavaş uçtu...

 
Yorumlar


Giriş Yap


Duyurular

Popüler Seriler

Against The God
Against The God
Beğeni Sayısı: 1435

King of Gods
King of Gods
Beğeni Sayısı: 1192

Tales of Demons & Gods
Tales of Demons & Gods
Beğeni Sayısı: 976

True Martial World
True Martial World
Beğeni Sayısı: 903

Emperor’s Domination
Emperor’s Domination
Beğeni Sayısı: 791

I Shall Seal The Heavens
I Shall Seal The Heavens
Beğeni Sayısı: 770

Martial God Asura
Martial God Asura
Beğeni Sayısı: 713

Coiling Dragon
Coiling Dragon
Beğeni Sayısı: 638

Swallowed Star
Swallowed Star
Beğeni Sayısı: 623

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 574

Popüler Orjinal Seriler

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 574

KAREN
KAREN
Beğeni Sayısı: 216

GÖKYÜZÜ İMPARATORU
GÖKYÜZÜ İMPARATORU
Beğeni Sayısı: 200

DİPTEN EN TEPEYE
DİPTEN EN TEPEYE
Beğeni Sayısı: 157

Yıldızlar Kralı
Yıldızlar Kralı
Beğeni Sayısı: 148

Beyond Eternity
Beyond Eternity
Beğeni Sayısı: 140

Acemi Ölümsüz
Acemi Ölümsüz
Beğeni Sayısı: 133

SAHİPKIRAN
SAHİPKIRAN
Beğeni Sayısı: 128

THEODEN
THEODEN
Beğeni Sayısı: 125

Lord Of The Demons
Lord Of The Demons
Beğeni Sayısı: 124

Site İstatistikleri

  • 14312 Üye Sayısı
  • 671 Seri Sayısı
  • 31764 Bölüm Sayısı


creator
manga tr