Cömert derler maldan ederler, yiğit derler candan ederler. #Atasözü

Stellar Transformations - Bölüm 2.16 Xiuzhen Dünyası(3)


 

Bölüm 2.16 Xiuzhen Dünyası(3)

“Dahası, 9’da 4’lük Küçük Göksel Felaket ve 9’da 6’lık Büyük Göksel Felaket sonuncusu olan 9’da 9’luk Göksel Felaket ile basit bir şekilde karşılaştırılamazlar. 9’da 9’luk Göksel Felaketin yaşattığı korkunç tehlikeler benim gibi sadece Jindan Aşama Xiuzhenist olan birinin hayal edebileceğinden çok daha büyük. Dujaie Aşama uzmanlar bütün dünyayı sallamaya yetecek kadar güçlüdürler ama 9’da 9’luk Göksel Felaketin altında ise onların on tanesinden birinin bile hayatta kalabileceği kesin değildir. Başarısızlık ruhlarının tamamen yok olmasına sebep olacaktır ve bir daha asla reenkarnasyona uğrayamayacaklardır.” Fengyuzi’nin gözleri korkuyla doluydu.

Onun okulundaki elderlerin abartmalarına göre 9’da 9’luk Göksel Felaket mutlak bir felaketti.

“10 tanesinden birinin bile hayatta kalacağı kesin değil mi? Ruhlarının tamamen yok olması mı?”

Qin Yu tamamen şoka uğramıştı. Şimdi Xiuzhenist’lerin ne tür varlıklar olduklarını anlamıştı. Onlar cennete karşı gelen bir grup insandı. İnsanların sınırlarını aşmak için cennet ve cehennem ile savaşıyorlardı. Onlar hiçbir şeyden korkmuyorlardı.

Felaketler gökyüzünden inerken Xiuzhenist’ler sadece onlarla başa çıkmak için hayatlarını riske atabilirlerdi. Eğer başarırlarsa nihai evrensel ilkeye doğru yollarına devam ederlerdi. Eğer başarısız olurlarsa onların ruhları tamamıyla yok olurdu.

Tamamen anladıktan sonra Qin Yu iç çekmeden edemiyordu: “Jindan Aşama, Yuanying Aşama, Dongxu Aşama, Kongming Aşama, Dujie Aşama ve Dacheng Aşama, bunlardan herhangi birine ulaşmak çok zormuş gibi gözüküyor. Jindan Aşamaya girmek isteyen birisi Küçük Göksel Felakete dayanmak zorunda. Dongxu Aşamasına girmek için ise Büyük Felakete dayanmak zorunda. Dujie Aşamasına ulaştığın zaman 9’da 9’luk Göksel Felakete dayanmak zorundasın. Xiuzhen yolundaki 3 kritik noktayı engelleyen 3 göksel felaket, belki de bu yüzden sadece çok az insan gerçekten ölümsüz bir varlık olabilir.”

Qin Yu’nun sözlerini duyduktan sonra Fengyuzi’nin dinmiş öfkesi uyandırılmış gibi oldu. Soğuk bir kahkahayla konuşmaya başladı: “Sadece birkaç tane kişinin gerçek ölümsüz olmasından çok daha uzak bir şey bu. Ölümsüz olmak için 9’da 9’luk Göksel Felaketinin üstünde gelmeyi başaranlar oldukça yetenekliler ama yine de kendilerini birinci sınıf silahlarla korumak ve çok sayıda kutsal haplar kullanmak zorundadırlar. Ama nasıl sıradan bir insan birinci sınıf kutsal silahlara ve yüksek sayıda kutsal haplara sahip olabilir? Jindan Aşamaya ulaştığımda okulum bana bir tane uçan kılıç hediye etti ama o sadece düşük seviye bir kutsal silahtı. Benim gibi biri için yüksek seviye kutsal silahlara sahip olmadan, sonraki göksel felaketlerin üstünden gelmek hayalden başka bir şey değil. Ama bana avantaj sağlayabilecek bir arka planım yok. Benim okulumda bile ben sadece önemsiz bir öğrenciydim, ben nasıl yüksek seviye bir kutsal silaha sahip olabilirim ki?”

Qin Yu duyar duymaz tamamen anladı. Kendi kendine düşündü, ‘Amca Feng Ölümsüz Adalarında antrenman yaparken çok da önemli biri değilmiş gibi gözüküyor.’

“Bu kutsal silahlar ve kutsal haplar, onlar tam olarak ne oluyor Feng Amca?” Qin Yu sordu.

Fengyuzi sakinleşmek için derin bir nefes aldı, ardından konuştu: “Xiao Yu, Xiuzhenist’lerin gücüyle dövüş sanatçılarının gücü arasındaki farka benzer bir fark da normal silahlar ve kutsal silahlar arasında vardır. İyi bir kutsal silahla beraber toplam güç oldukça artacaktır.”

Qin Yu bu karşılaştırmayı tamamen anlıyordu.

Bu onun 13 yaşındayken dövüştüğü dağ haydutları lideri Wu Tuan gibiydi. Onun o zaman ki toplam gücünün Wu Tuan’dan daha az olduğu gayet açıktı ama Yuchang kılıcı sayesinde sonunda Wu Tuan’ın vücudunu koruyan iç enerjisine nüfuz edebilmiş ve onu direkt olarak öldürmüştü. Bu silahların yararlarından biriydi.

“Xiuzhenist’ler çok fazla silah kullanırlar. Onların çoğunluğu uçan kılıçlardır ama başka ilginç canavarlar da var. Bu muazzam silahların hepsine kutsal silahlar denir. Kutsal silahlar 4 dereceye ayrılırlar: düşük derece, orta derece, yüksek derece ve zirve derece. Kutsal haplar için ise farklı etkilere sahip birçok tıbbi hap türü var. Bir felaketin altına girdiğinde senin vücudunun elemental enerjisi ciddi bir şekilde tükenecektir bu yüzden en iyisi onu yenilemek için hapları kullanmak olacaktır. Benzer bir şekilde tıbbi haplar da 4 dereceye ayrılırlar: düşük, orta, yüksek ve zirve.” Fengyuzi dikkatli bir şekilde açıklamıştı.

Qin Yu Xiuzhenist’lerin güç aşamaları, aşamaların alt kısımları, kutsal silahların ve kutsal hapların etkileri ile ilgili her şeyi aklında düzenlerken bu bilgilerin hepsini aklına yazıyordu. O üç tane göksel felaket olduğunu ve Jinda Aşamadan Dacheng Aşamaya kadar olan 6 aşamayı çok net bir şekilde hatırlıyordu.

“Elemental enerji? Xiuzhenist’lerin vücudundaki enerji böyle mi adlandırılıyor?” Qin Yu sordu.

“Evet, Jindan’ı kurduktan sonra Xiuzhenist’lerin iç enerjisi Xiantian enerjisinden elemental enerjiye değişir.” Fengyuzi gülümseyerek konuşmuştu. Ardından iç çekerek devam etti:“Xiao Yu, Xiuzhenist’lerin dünyası senin düşündüğün kadar iyi değil. Xiuzhen dünyasında birbirlerini iyi bir parça cevher için ya da doğal hazineler için kolayca öldürebilirler. Örnek olarak, bu Kaya İçinde Yanan Demir parçası Xiuzhenist’ler arasında büyük bir savaşa sebep olabilir. Xiuzhenist’ler arasındaki büyük bir savaş, özellikle bu savaşa Dongxu Aşamasındakiler ya da Kongming Aşamasındakiler katılırsa okyanusları yerinden oynatabilir veya dünyayı sallayabilir. Doğal hazineler, kutsal haplar, kutsal silahlar ve benzeri şeyler Xiuzhenist’lerin delirmesine sebep olabilir.” 

Ama Qin Yu’nun aklı karışmıştı.

Xiuzhenist’ler arasındaki savaşın ne kadar büyük bir savaş olacağını hayal ediyordu. Jindan Aşama bir Xiuzhenist’in Qian Long kıtasında çok mükemmel ve kesinlikle yenilmez biri olduğu göz önüne alınırsa Yuanying Aşama Xiuzhenist’ler arasındaki savaş ne kadar korkutucu olurdu? Dongxu Aşama, Kongming Aşama hatta Dujie Aşama ve diğerleri arasındaki savaş ne kadar korkunç olurdu?

Eğer bir Xiuzhenist çok sinirlenirse ve öldürme çılgınlığına girerse dağlar çöker, yer parçalanır, nehirler ve okyanuslar ters döner ve sayısız ölümlü hayatını kaybederdi.

Xiuzhenist’lerin elleri bağlı olsa bile kılıcının üstünde uçarak gökyüzünün 9.katına ulaşabilir, ufukta kaybolurdu ve ölümlüler basit bir şekilde onlara yetişemezlerdi.

Sonuç olarak...

Xiuzhenist’ler ve ölümlüler basitçe iki farklı seviyedelerdi. Eğer bir Xiuzhenist bir ölümlüyü öldürmek isterse ne olursa olsun ölümlülerin direnmek için hiçbir şansı yoktu.

“Belki Xiuzhenist’lerin gözünde Qian Long kıtasındaki bütün insanlar karıncalardan farklı değildir. Bunların ikisi iki farklı dünyadır. Xiuzhenist’lerin dünyası sonsuz cennetin yolunu takip etmek ve ölümsüz olmak için felaketlerin üstesinden gelmek için uğraşırken, ölümlüler sırf iktidar için birbirlerini öldürüyorlar.” Qin Yu duygusal bir şekilde kendi kendine düşündü.

Qin Yu bir Xuizhenist’in ne olduğunu tamamen anlamıştı. Aynı zamanda zihnindeki ufuklar genişlemişti.

Qian Long Kıtasının Shangxian’ı... Onlar Denizaşırı Adalardaki en yaygın seviye olan Jindan Aşama Xiuzhenist’lerden başka bir şey değillerdi. Xiuzhenist’lerin dünyasında Jindan Aşama en düşük seviyeden başka bir şey değildi, ama yine de Qian Long Kıtasında onlar çok güçlü varlıklar olarak görülüyorlar ve Shangxian olarak adlandırılıyorlardı.

Qin Yu’nun aklında bir anda bir fikir ortaya çıkmıştı.

“Amca Feng görebildiğim kadarıyla Xiuzhenist’ler insan limitlerini aşmak için cennet ve cehennem ile savaşıyorlar. Ama insan limitlerini takip etmek için Jindan Aşamaya girmenin yolunun Yuanying oluşturmaktan geçtiğini söylediniz. Ortada başka bir yol olabilir mi?” Qin Yu şüpheli bir şekilde sordu.

Bu düşünceye göre Xiuzhen insan sınırlarını takip etmek üzerineyse o zaman çeşitli yolları da olmalıydı.

Amca Feng bir süre düşündü, ardından başını salladı ve gülümseyerek konuşmaya başladı: “Xiao Yu, bunu unut gitsin. İlk Xiuzhenist’in kim olduğunu bilmiyorum. Belki milyonlarca yıl sonra hatta onlarca milyon yıl ya da yüzlerce milyon yıllar önce bile Xiuzhenist’ler vardı. Farklı yollardan bahsettin. Bazı farklı yollar var. Hayvanların çoğu Xiuyao yolunu seçerken insanlar Xiuxian veya Xiumo yolunu seçebilir. Xiuxianist’ler ve Xiumoist’ler farklı yollardan giderler ama onların hepsi önce Jindan sonra Yuanying oluştururlar. Hayvanlar Neidan’ı oluşturur ama Xiuyao yolu hakkında pek fazla şey bilmiyorum.”

“Jindan’dan sonra Yuanying’i oluşturmak bir zorunluluk mudur?” Qin Yu fısıldamıştı.

Bu farklı yolların aynı nihai evrensel ilkeye götürülmesinin bir tezahürü olabilir mi?

“Ah, doğru.” Fengyuzi aniden konuştu. “Xiao Yu, uzun uzun zaman önce, tabi ki ben o zamanlar doğmamıştım Qian Long kıtasında büyük bir olay oldu – Ölümsüzlerin Savaşı. Ölümsüzlerin Savaşında savaşan o gizemli adam Jindan ve Yuanying’i oluşturan bir uygulama şekli izlememişti.”

Çevirmen Notu;

[1] Aklıma bir şey gelmedi, Harun’un mk.

Fuulbringer Notu: Not.

 

 
Yorumlar


Giriş Yap

Duyurular

Popüler Seriler

Against The God
Against The God
Beğeni Sayısı: 1222

King of Gods
King of Gods
Beğeni Sayısı: 1055

Tales of Demons & Gods
Tales of Demons & Gods
Beğeni Sayısı: 873

True Martial World
True Martial World
Beğeni Sayısı: 812

Emperor’s Domination
Emperor’s Domination
Beğeni Sayısı: 688

I Shall Seal The Heavens
I Shall Seal The Heavens
Beğeni Sayısı: 645

Martial God Asura
Martial God Asura
Beğeni Sayısı: 625

Coiling Dragon
Coiling Dragon
Beğeni Sayısı: 600

Swallowed Star
Swallowed Star
Beğeni Sayısı: 548

Terror Infinite
Terror Infinite
Beğeni Sayısı: 519

Popüler Orjinal Seriler

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 347

KAREN
KAREN
Beğeni Sayısı: 204

Altı Medeniyetin Dünyası
Altı Medeniyetin Dünyası
Beğeni Sayısı: 192

GÖKYÜZÜ İMPARATORU
GÖKYÜZÜ İMPARATORU
Beğeni Sayısı: 180

Yıldızlar Kralı
Yıldızlar Kralı
Beğeni Sayısı: 142

DİPTEN EN TEPEYE
DİPTEN EN TEPEYE
Beğeni Sayısı: 138

Lord Of The Demons
Lord Of The Demons
Beğeni Sayısı: 116

Acemi Ölümsüz
Acemi Ölümsüz
Beğeni Sayısı: 114

SAHİPKIRAN
SAHİPKIRAN
Beğeni Sayısı: 97

Mavi Elma
Mavi Elma
Beğeni Sayısı: 70

Site İstatistikleri

  • 14852 Üye Sayısı
  • 457 Seri Sayısı
  • 19537 Bölüm Sayısı


creator
manga tr