"Ben Li Qiye'yim ve bu tek başına yeterli." #Emperor's Domination

SCP Vakfı - SCP-003: Biyolojik Ana Kart


Madde #: SCP-003

Obje Sınıfı: Öklid

Özel Saklama Prosedürleri: SCP-003 35°C'nin altına inmeyecek bir sıcaklıkta ve ideal olarak 100°C'nin üzerinde sabit bir sıcaklıkta tutulmalıdır. SCP-003 ile Kategori IV'te yer alan veya daha yüksek karmaşıklığa sahip çok hücreli canlı varlıkların temas etmesine izin verilemez.

Tüm elektriğin kesilmesi durumunda, eğer SCP-003-1'in kütlesinde artış baş gösterirse, atanmış personel SCP-003-1 ile cilt temasında bulunmak zorundadır. İdeal olarak, personel vücut ısısını SCP-003-1'i kritik sıcaklığın üzerine getirmek için kullanabilir; bununla birlikte, cilt teması SCP-003'ün aktivasyon sıcaklığına ulaşması durumunda dahi sürdürülmelidir ve SCP-003-1 tamamen ikinci büyüme aşamasına geçene dek devam etmelidir.

SCP-003'ün muhafaza bölgesine giren personel, ilk olarak Kategori IV veya üstü karmaşıklığa sahip vücut parazitleri için muayene edilmeli ve bu tür organizmalar bulunuyorsa sterilize edilmelidir. SCP-003-1 ile fiziksel temasta bulunan tüm personel derhal sonraki sterilizasyon için rapor vermelidir.

Yukarıda ayrıntılarıyla açıklanan acil durum prosedürleri haricinde, SCP-003-1, SCP-003-2'den çıkarılmamalıdır. SCP-003-2'nin rünik aktivitesindeki (desen, frekans veya renk de dahil olmak üzere) önemli bir değişiklik meydana gelmesi durumunda üç (3) saat içerisinde rapor edilmelidir. Rünik aktivitelerde gerçekleşen bir kesinti derhal rapor edilmelidir. SCP-003-2 her zaman 003-IX jeneratörü ile elektriksel olarak beslenmelidir.

Açıklama: SCP-003, SCP-003-1 ve SCP-003-2 olarak adlandırılan, kökenleri farklı iki ilişkili bileşenden oluşur.

SCP-003-1, bir bilgisayar anakartınınkine benzer bir konfigürasyonda düzenlenmiş bilinmeyen biyolojiye sahip kitin, tüy ve tırnaktan oluşmuş şekilde görünür.

Testler SCP-003-1'in bilinen en eski devre kartlarından binlerce yıl önce geldiğini gösteriyor. SCP-003-1 duyusal yapıda kabul edilir, fakat belirli koşullar dışında tehlikeli aktivite göstermez.

SCP-003-1, SCP-003-2'nin şu an yer aldığı taş bir tabletin üzerinde bulundu. SCP-003-2'nin üzerindeki runikler herhangi bir dilin parçası değildir ve soluk bir ışık yayarak, titrek ışık örüntüleri oluşturur.

SCP-003-2, içeriği SCP-003-2'ye çoğunlukla zarar vermeden erişilemeyen (biyolojik olmayan) dahili bir bilgisayar tarafından kontrol edilir. SCP-003-2 radyasyon yayılımını, ısıyla, ışıkla ve anormal radyasyon tipleriyle birlikte kontrol edebilme yeteneğine sahiptir. SCP-003-2, keşif öncesinde birkaç yüzyıldan beri güç kaybediyor gibi görünen, anormal doğaya sahip dahili bir güç kaynağı içerir.

SCP-003-2'nin SCP-003-1'i muhtemelen içermesi amacıyla yaratıldığı düşünülüyor. SCP-003-2'den alınan kısmen yorumlanmış veriler SCP-003-1'in neden olduğu geçmiş ve/veya potansiyel gelecek LK sınıfı yeniden yapılanma olayına işaret edebilir.

SCP-003 uzaktan izleme ekibi SRV-04 tarafından bulundu. SRV-04 Beta'ya SCP-003-2 tarafından kasıtlı olarak temas kurulabilmesi mümkündür. Diğer organizasyonlar muhtemelen benzer yollarla SCP-003'ün varlığına dair uyarıldı. Bu aktiviteye rağmen SCP-003-2, M03-Gloria analizine ve prosedürlerine tepki vermemesine dayanılarak duyusal görünmüyor.

SCP-003 35°C sıcaklığın altına düştüğünde her iki bileşen reaksiyon gösterir.

Öncelikle, SCP-003-1 kütlesinin içinde üstel bir artış ile karakterize edilen bir büyüme durumuna girer. Bu büyüme durumu iki aşamadan oluşur. İki aşamada da, SCP-003-1 çevresindeki atmosferik elementleri de kapsamak suretiyle, inorganik materyallerden başlayarak, hücreler ve ölü deli hücreleri dahil cansız organik materyaller, saç, kitin, diş minesi, keratin ve diğer biyolojik materyaller gibi çevresindeki maddeyi dönüştürerek büyümesini kısmen besler

İlk aşama daima aynıdır. SCP-003-1 önce kütlesini arttıracak, ve on beş metre çapında (üç metre çapında bir merkezi işlemcisiye sahip gibi görünür) bir ophiuroid'in (yılan yıldızı) şekline benzer bir form alacaktır. Kendini çevreleyen ortamı tarıyor gibi duran duyu organları biçimini alacak ve çevresindeki alanı kısmen tanımlanamayan anormal bir maddeye dönüştürecektir (SCP-003-2 dönüşümün dışında kalır gibi görünür).

İkinci aşama SCP-003 canlı organik materyal ile temasa girdiğinde oluşan bir biyolojik değişimi tanımlar; SCP-003 organik materyalden kendisine ait bir "şablon" çıkarır gibi görünür, ve ilk "şablon" veya "şablonlar"la uyumlu organizmalarla iletişim kurmaya çalışacaktır.

İkinci aşamasında SCP-003-1 duraklayabilir, yavaşlayabilir veya büyümesi değişebilir, ve aynı zamanda inorganik ve cansız organik elementleri anormal olarak fiziksel yapıları değişirken işlevsel olarak benzer yapılara dönüştürebilir.

İlk aşamada büyüme devam ederken, ikinci aşamada SCP-003-1'in canlı organizmayla temas halinde olduğu süre boyunca SCP-003-1'in büyüme oranı %20-%90 oranında azalır. Yüzde oranı, SCP-003-1 ile temasta bulunan organizmanın/organizmaların karmaşıklığı tarafından belirlenir; SCP-003-1 canlı organik maddenin analizine büyük miktarda işlem gücü ayırır gibi görünür.

SCP-003-1'in büyüme aşamalarının her biri sırasında SCP-003-2, SCP-003-1'in büyümesini geçici olarak engelleyen radyasyon patlamaları serbest bırakır veya SCP-003-1, sıcaklığı 100°C'nin üzerine çıktığında bu büyümeyi tersine çevirir. Benzer radyasyon yayılımları başka anormal araçlarla çoğaltılır veya kaydedilir.

SCP-003-1'in biyolojisi kapsamlı bir çalışma konusu olmuştur. Önemli unsurlar SCP-███, SCP-1512, ve SCP-2756'ya benzer olarak tanımlanmıştır, bunların ikisi SCP-003-1 ile doğrulanmış bir bağlantıya sahip değildir ve aralarında bilinen bir bağlantı yoktur, ve hiçbiri tam olarak anlaşılmamıştır (teknik olarak, SCP-003 nesnelerine ilişkin kapsamlı disiplenarası araştırma sayesinde SCP-003'ten dahi daha az anlaşılmışlardır). Bugüne kadar SCP-003-1'in bu SCP nesnelerine veya başkalarına olan bağlantısını, görünüşün ötesinde modern teknolojiyle olan bağlantısını (ve bilinmeyen mekanizma yoluyla olası taklitçiliğini) tatmin edici bir biçimde açıklayan hiçbir ikna edici analiz ortaya atılmamıştır.

Ek 003-01: Araştırma Ekibi M03-Gloria, SCP-003-2'nin rüniklerinin dil analizi ve karşılaştırmalı veri analizinden elde edilen bilgilerle hareket ederek, işlevlerin analizi için SCP-003 ve [BİLGİ GİZLENMİŞTİR] arasında bir bağlantı kurmayı başarmıştır. SCP-003-1 şu an bilinçli olarak kabul edilmelidir ve [BİLGİ GİZLENMİŞTİR]'den ve sonuçtaki "yan ürün"den daima en az 1 km uzakta tutulmalıdır.

Ek 003-02: SCP-003-2'nin güç kaybı, M03-Gloria tarafından gerçekleştirilen prosedürlerle daha da şiddetlendi. O5-10 emirleri dahilinde, M03-Gloria işlemlere devam edecektir.

Ek 003-03 M03-Gloria prosedürleri sırasında SCP-003-1 kütlesini iki katına çıkardı ve hızla yapısal büyümeye başladı. Sıcaklık hemen 100°C'ye döndü. SCP-003-1'in büyümesi ve kitlesel artışı 9 dakika 6 saniye devam etti ve bu sırada SCP-003-2 tarafından sürekli bir radyasyona maruz kalındı. Buna karşılık, SCP-003-1 3 dakika 39 saniye içinde normal durumuna döndü. Analiz için toplanan yeni büyüme numunesi dağılarak tozlu bir kalıntıya döndü. SCP-003-1 ve SCP-003-2'nin her ikisi de saptanabilir tüm aktivitelerini durdurdu. SCP-003-2 harici güç kaynağına bağlanıncaya kadar faaliyetlerine devam etmedi. SCP-003-2'nin rünikleri düz gri renkte parladı ve üç (3) saat boyunca normal faaliyetlere devam etmedi. SCP-003-2 artık IX vasıtasıyla 003-III Jeneratörleri ile harici güç beslemesi olmadan 35°C'nin üzerindeki bir sıcaklıkta muhafaza alanını koruyamıyor gibi görünüyor.

Ek 003-04: Ek 003-03'te ayrıntılandırılan prosedür tekrar edildi ve SCP-003-1 tekrar büyüme durumuna girdi. 10 dakika 13 saniye sonra SCP-003-2 bir kez daha sürekli bir radyasyon salınımı üretti. SCP-003-1'in büyümesi 36 saniye durdu, ardından önceki hızında devam etti.

SCP-003-1, kütlesinin dört katına ulaştığında uyumlu bir dış kabuk ve gövde oluşturdu. Çevresini tarayıp bu çevreyi kısmen değiştirdikten sonra, SCP-003-1 M03-Gloria'nın sokuz üyesinin bulunduğu gözlem galerisine girerek sınırları aştı. Takım üyeleriyle fiziksel temasta bulunduğunda SCP-003-1 hızla büyüyen uzantıları içinde onları kuşattı ve büyümesi 15 dakikalığına durdu. SCP-003-1 sonrasında büyümeye devam etti, ve SCP-003-1'in yeniden düzenlenmiş üç metre uzunluğundaki dişi insansı biçiminin ortasındaki şeklin merkezinin bileşen parçaları periferik dokunaçlarla birlikte öncelikle değişerek SCP-003-1'in yeni oluşan saç ve omurgasına dönüştü. SCP-003-1 daha sonra araştırmacılarla iletişim kurmak için belirgin bir başlangıç girişimiyle ilkel sesler üretti. [BİLGİ GİZLENMİŞTİR]

Ajanların tüm kadro topluluğu içinden bilinmeyen bir şahıs tehlikeli barındırma alanına yaklaştı. Bireysel olarak O5-10'un emirlerine göre hareket ettiği iddiasıyla SCP-003-1 ile iletişim kurmaya çalıştı. [BİLGİ GİZLENMİŞTİR]

Bu olaydan sonra, M03-Gloria'dan Ajan Jackson başarılı bir şekilde SCP-003-2'ye güç sağladı ve sıcaklığı 100°C'ye döndürmek için yedek jeneratörleri aktive etti. SCP-003-1, 21 dakika 7 saniye içinde normal durumuna döndü ve olay gerçekleşmeden başarılı bir şekilde zaptedildi.

SCP-003-1 tarafından etkiye uğrayan M03-Gloria'nın tüm dokuz üyesinin daha sonra fiziksel olarak yaralanmadığı ve psikolojik travmanın yanı sıra kalıcı etkiler bulunmadığı tespit edildi. Dönüştürülen SCP-003'ün eski barındırma alanı materyalleri dağılmadı ve şu an analiz halinde.

Ek 003-05: Bir önceki olay ışığında, O5-10, O5-██, O5-██ ve O5-██ ortak kararıyla O5 Konseyi'nden çıkarıldı. M03-Gloria prosedürleri süresiz olarak askıya alındı.


== ÖZEL ERİŞİM PROGRAMI M03-GLORIA GEREKLİ==

Olay Raporu A21-B Döngü 8'in Transkripti. O5 Komutası ve Ekibin dağıtması için.

Görüşmeciler: ██████████, █████, ve ███████████
Adı Geçenler: O5-2, O5-5, O5-7, O5-10, ve Ekip
Görüşülenler: Dr. Tilda David Moose, M03-Gloria Lideri

Alıntı 35A

Bizimle konuşmaya çalıştı. Hepimiz sesini kafamızın içinde duyuyorduk, tam anlayamadığımız bir tür yarım dil ile. Diğerlerinden bir kısmı hemen kendinden geçti. Ben biraz daha dayandım, ama zihinsel dayanıklılığımdan dolayı değildi. Sadece bize farklı şeyler anlatmaya çalıştığından dolayıydı.

Jones'a, Jones'un şimdiye kadar hissettiği her şeyle ilgili anıların bir görüntüsünü gösterdi. Tamamı birkaç dakika sürdü. Araştırmacıların üçünü ayırdı ve onları yaralanmamış şekilde bir araya getirdi. İnsan duygusunu ya da acıyı anlamıyor. Ya da dünyayı nasıl deneyimlediğimiz hakkında bir çok şeyi.

Evet, saklama prosedürlerinin gerekli olduğunu söyleyebilirim.

Dinle, dünyayı yeniden yaratmak istiyor. Bir cennete çevirmek. Kendi yabancı anlayışıyla filtrelenmiş bir cennet, ama hâlâ, bizim için tasarlanmış bir cennet. İnsanlık için. İlk karşılaştığı yeterince karmaşık organizma için bir cennet yapacağından mutlu olmalı. Onu kabul edecek kadar karmaşık zihne sahip her şey. Bir köpek mesela, veya bir karasinek.

Tekrar ihlalde bulunursa, önceden orada bulunmalıyız.

Nasıl oluyor? Bilmiyorum. Bize bazı resimler gösterdi — tam olarak resim değil. Kafamda görebiliyordum, ama resim değillerdi. Düşünebildiğim en yakın şey, gözlerini aniden ve sıkı kapattığında gördüğün şey, ama daha parlak ve karmaşık. Görüntülerin kendileriyle ilişkili birtakım metalik sesleri vardı.

Tüm etkiler bir çeşit söz gibiydi. Neyi anlayabileceğimizi görmek istediğine inanıyorum, böylece bizi anlayabilecekti.

Bizi tamamen analiz etmek için vakti yoktu. Olsaydı neler olabileceğini bilmiyorum.
Yorumlar


Giriş Yap


Duyurular

Popüler Seriler

Against The God
Against The God
Beğeni Sayısı: 1369

King of Gods
King of Gods
Beğeni Sayısı: 1143

Tales of Demons & Gods
Tales of Demons & Gods
Beğeni Sayısı: 952

True Martial World
True Martial World
Beğeni Sayısı: 886

Emperor’s Domination
Emperor’s Domination
Beğeni Sayısı: 776

I Shall Seal The Heavens
I Shall Seal The Heavens
Beğeni Sayısı: 728

Martial God Asura
Martial God Asura
Beğeni Sayısı: 690

Coiling Dragon
Coiling Dragon
Beğeni Sayısı: 624

Swallowed Star
Swallowed Star
Beğeni Sayısı: 587

Heavenly Jewel Change
Heavenly Jewel Change
Beğeni Sayısı: 548

Popüler Orjinal Seriler

Kara Büyücü
Kara Büyücü
Beğeni Sayısı: 509

KAREN
KAREN
Beğeni Sayısı: 213

GÖKYÜZÜ İMPARATORU
GÖKYÜZÜ İMPARATORU
Beğeni Sayısı: 200

DİPTEN EN TEPEYE
DİPTEN EN TEPEYE
Beğeni Sayısı: 155

Yıldızlar Kralı
Yıldızlar Kralı
Beğeni Sayısı: 148

Acemi Ölümsüz
Acemi Ölümsüz
Beğeni Sayısı: 127

SAHİPKIRAN
SAHİPKIRAN
Beğeni Sayısı: 120

Lord Of The Demons
Lord Of The Demons
Beğeni Sayısı: 119

THEODEN
THEODEN
Beğeni Sayısı: 115

Beyond Eternity
Beyond Eternity
Beğeni Sayısı: 101

Site İstatistikleri

  • 19045 Üye Sayısı
  • 552 Seri Sayısı
  • 26718 Bölüm Sayısı


creator
manga tr