Bölüm 496: Göz Alıcı Ekipman

avatar
2287 56

Rebirth of the Thief Who Roamed the World - Bölüm 496: Göz Alıcı Ekipman


 

Sıradan oyuncular Alt Efsanevi ve Efsanevi kademe ekipmanlardaki güçlü beceriler dışında en çok saldırı gücü, büyü gücü, seviye ihmali, can çalma gibi özelliklere bakarlardı.

 

Seviye koşulu 10 azaltılmış olan Seviye 50 bir ekipmanın Seviye 40 oyuncular için cazibesi büyüktü. Böyle ekipmanlar savaş güçlerini yükseltiyordu! Kasılırken mobları öldürmek kolaylaşıyordu.

 

Lakin Seviye 50 oyuncular için bu özellik anlamsızdı.

 

Dolayısıyla üst sıralardaki oyuncuların seviye azaltma koşuluna ihtiyaçları yoktu. Oyunun şu halinde pazarda satılan Seviye 65 ekipmanların çok azı üst kalitedeydi. Seviye 70 ekipmanlarda ise Beyaz ve Bronz kademe dışında bir şey görülmemişti. Yani düşük kalite Seviye 70 ekipman kullanmak yerine Seviye 65 Kara Altın setler kullanmak çok daha mantıklıydı.

 

Üst düzey ekipmanlar geriden gelen oyuncuların işlerine yarayacaktı. Seviye koşulu azaltma mücevherleri usta oyuncuların işlerine yaramıyordu. Haliyle mücevherlerin fiyatları düşüktü.

 

Fakat diğer oyuncuların aksine Nie Yan'ın elinde çok miktarda Seviye 100+ ekipman bulunuyordu. Tıpkı Seviye 50 gibi Seviye 100 de bir barajı temsil ediyordu. Seviye 100 Beyaz kademe ekipmanlar Seviye 90 Altın kademe ekipmanlar kadar iyilerdi. Seviye 100'e kadar 1.000 ve üzeri saldırı gücü bulunamazdı. Zenard'ın Kılıcı bile 800 saldırı gücüne sahipti. Ancak Seviye 100 sonrasında 1.000 saldırı gücü sıradan hale gelecekti. Fark buradan anlaşılabilirdi.

 

Onca sandık açmasa Nie Yan bu kadar Seviye 100+ ekipman elde edemezdi.

 

Seviye 100 Kara Altın kademe ekipmanlara seviye koşulu azaltma mücevherleri yuvalamak için sabırsızlanıyordu. Seviye 90 oyuncu bu ekipmanlarla kendi seviyesinde rakipsiz olabilirdi.

 

Seviye 60-70 oyuncuların bu zamanda Seviye 100 ekipmanlar bulması neredeyse imkansızdı. Çünkü Seviye 100 yaratıklara rakip olamazlardı. Seviye 90 oyuncular bile gruplar halinde bu yaratıkları avlayabilirlerdi. Üstelik Seviye 100 sonrasında eşya düşürme oranları yerlere iniyordu. Önceki zaman diliminde oyuncular bir hafta kasılmanın sonucunda tek bir parça ekipman düşürdüklerinde mutlu olurlardı. Ekipman bulmak için yabanda hazine sandığı aramanın getirisi malumdu. Her haritaya birkaç düzine hazine sandığı yerleştirilirdi. Gece gündüz sandık kovalayan oyunculara mevcut sandıklar yetmiyordu. İlk defa keşfedilen bir harita dışında Altın ve Kara Altın sandıklar bulmak zordu. Arkadan gelenlerin tek bir sandık bulması bile şanslı ilan edilmelerine yeterdi.

 

Seviye koşulu düşürme mücevherleri çok geçmeden Nie Yan'a teslim edilmişti.

 

Nie Yan her şeyi topladı. Elindeki çoğu mücevher seviye koşulunu beş veya daha az düşürüyordu. Beşten büyük etkisi olan mücevherlerden 20 tane bulmuştu. Onları da Seviye 100+ haritalarda ele geçirmişti. Niuren Birliği oyuncularının topladıkları en fazla beş seviye düşürüyordu.

 

On seviye düşüren mücevherler son derece nadirlerdi. Nie Yan bunlardan üç tane bulabilmişti. Ondan daha fazla düşürenleri bulmak ise mümkün değildi. Belki de yalnızca Alt Efsanevi veya Efsanevi kademe mücevherler bu özelliğe sahiplerdi.

 

Nie Yan elinde dört çanta dolusu mücevher, 50 parça Seviye 100+ ekipmanla birlikte Mücevher Ustası Paget'in atölyesine girdi.

 

Kısa bir selamlaşma faslının ardından işe koyuldular.

 

Seviye 100 Kara Altın kademe ekipmanlar beş mücevher yuvasına sahiplerdi ve bu yuvalardan en fazla üç tanesine aynı tip mücevher yerleştirilebilirdi. Yani bir ekipmana en fazla üç tane seviye koşulu düşüren mücevherlerden yuvalanabilirdi.

 

Nie Yan çantasını karıştırıp Seviye 100 Kara Altın kademe bir büyük kalkan çıkardı.

 

Kalkan 2.100 savunma ve %41 engelleme oranı veriyordu. Kılıç Parıltısının kullandığı Alt Efsanevi kademe kalkandan çok daha iyiydi. Seviye 100 Kara Altın kademe ekipmanlar, Seviye 100 altındaki Alt Efsanevi ekipmanlardan kalitelilerdi. Bu konuda istisna yoktu.

 

Nie Yan elindeki en iyi üç mücevheri çıkardı. Bir tanesi seviye koşulunu on, diğer ikisi dokuz azaltıyordu. Mücevherler ve kalkanı alan Paget hemen işe koyuldu.

 

On dakika sonra işlem tamamlanmıştı. Mücevherler kalkanın dış yüzünde parlıyorlardı.

 

Seviye 100 Büyük Kalkan ve Zincir adlı eşya Seviye 72'de kullanılacak hale gelmişti. Verdiği özellikler oyunun şu aşamasında eşsizdi! Kılıç Parıltısı bu kalkanla Seviye 80-90 Lordların saldırılarına dayanabilirdi. Seviye 100 Elitler bile fazla sorun olmazdı.

 

Şuna bir bak. Ne düşünüyorsun? Nie Yan kalkanın ekran görüntüsünü Kılıç Parıltısına gönderdi.

 

Bunu nereden buldun? O özellikler ne öyle!」 Kılıç Parıltısı gördüğü kalkanın Seviye 80-90 Alt Efsanevi ekipmanlardan bile iyi olduğunu tahmin ediyordu. Savunma ve engelleme oranı inanılmazdı.

 

Bu Seviye 100 Büyük Kalkan ve Zincir. Üç tane seviye koşulu düşürme mücevheri kullandım.

 

O özelliklerin nereden geldiği şimdi anlaşıldı! Kalkan muhteşem özelliklere sahip bir Seviye 100 Kara Altın kademe eşyaydı. Seviye koşulu 28 düşürülerek Seviye 72'ye indirilmiş ve ortaya emsalsiz bir ekipman çıkmıştı! Kalkan başlı başına son derece değerli bir eşyayken, eklenen mücevherler sayesinde değeri katbekat artmıştı. Nihayetinde paha biçilemez bir kalkana dönüşmüştü. Çok yakında oyuncular Seviye 72'ye ulaşacaklardı. Gelecekte kalkanın değeri elbette düşecekti, ama şu anda oldukça kullanışlıydı.

 

Zaten mücevherleri kullanırken Nie Yan'ın amacı kalkanı astronomil fiyatlara satmak değil, Niuren Birliği elitlerinin kullanımına sunmaktı!

 

Kılıç Parıltısı da kalkanı kullanmaya layık kişilerin başında geliyordu.

 

Kalkandan sonra sırada +800 Şifa özellikli, Kara Altın kademe bir Rahip asası vardı.

 

Çok geçmeden Nie Yan'ın elindeki mücevherlerin sayısı azalmıştı. Seviye 100 ve 105 ekipmanların çoğu, işlem tamamlandıktan sonra çantasına atılmıştı.

 

Seviye 72'de kullanılabilecek bir kalkan, Seviye 73'te kullanılabilecek bir Rahip asası, Seviye 75'te kullanılabilecek bir zincir zırh...

 

Nie Yan Seviye 70-90 aralığında kullanılabilecek 20 ekipman yapmıştı. Sayıca Dövüşçü ekipmanları başı çekerken ikinci sırada Rahip ekipmanları geliyordu. Diğer sınıflar için de ekipmanlar yok değildi.

 

Saatler süren uğraşın ardından Nie Yan'ın atölyedeki işi bitti. Zihinsel olarak yorulsa da uğraştığına değmişti. Niuren Birliği elitleri bu ekipmanları kuşandıklarında Seviye 100+ zindanları kolaylıkla temizleyecek ve loncadaki diğer üyeler için yeni ekipmanlar elde edeceklerdi.

 

Niuren Birliğinin elit takımı diğer loncalara ciddi bir fark atacaktı.

 

Nie Yan'ın hazırladığı ekipmanlar şimdilik sır olarak kalacaktı. Yalnızca elit takım üyeleri durumdan haberdardı. Ve oldukça heyecanlılardı. Yakın zamanda Seviye 100 Kara Altın kademe ekipmanlar kullanır olacaklardı!

 

Dövüşçünün savunması, Rahibin şifası, Büyücünün hasarı, Şövalyenin kutsaması, Vahşinin yıkıcı gücü gibi özelliklerde patlama yaşanacaktı. Takım içi uyumları da hesaba katıldığında her türlü zindanı silip süpürebilecek güce erişeceklerdi. Ekipmanlar mutlak güç sağlamıyordu. Ancak yetersiz ekipmanlarla girilen zindanlarda en yetenekli oyuncular bile başarısız olurlardı. Şayet bu oyuncular zindanın gerektirdiğinden daha kaliteli ekipmanlar kullanırlarsa en zor zindanlar bile yürüyüş yaparmış gibi rahat temizlenebilirdi.

 

Seviye 90'da kuşanılabilen Seviye 100 ekipmanlar çokça bulunabilirdi. Herhangi bir Seviye 100 ekipman, birkaç sıradan mücevherle Seviye 90'da kullanılabilecek hale getirilebilirdi. İşte o ekipmanlar da Niuren Birliğinin ikinci sınıf takımlarının kullanımına sunulacaktı.

 

İşi bitince Nie Yan rahatlamıştı. Oyuncuların Seviye 70'e ulaşmalarına biraz daha zaman vardı. Bu zaman zarfında Tang Yao ile birlikte çalışarak daha fazla ekipman bulabilirdi. Fakat randıman ciddi anlamda düşecekti. Neticede o da insandı ve hafızasında her şeyi saklayamazdı.

 

Hatırladıkları sayesinde mümkün olduğunca önde başlamak istiyordu. Sonrasında her şey adamlarının çabalarına bağlıydı.

 

Yükselen Melek ile savaşları yeni başlıyordu.

 

Nie Yan Guo Huai'nin gönderdiği adamlar aracılığıyla ekipmanları elit takımın üyelerine gönderdi. Sonrasında şahsi deposuna gidip çok sayıda Ölüm Dalgası Parşömeni ile Büyü Bombası aldı. Hızlı kasılmak için bir yer bulmayı düşünüyordu.

 

Seviye 80'e ulaştığında Cirit Atıcıyı kullanabilecekti.

 

Şimdi çılgınlar gibi seviye atlamalıydı!

 

Önceki hayatında Gölge Dansçısı olamamak en büyük pişmanlıklarındandı. Yüce Hırsız ve Gölge Dansçısı arasında niteliksel bir fark mevcuttu. Gölge Dansçılarının savaş esnasındaki serbestlikleri bambaşka bir boyuta ulaşıyordu. Tamamen farklı bir aleme adım atmaktı bu. Gölge Dansçısı unvanı olmadan Hırsızların zirvesinde yer almak hayalden ibaretti. En iyi ihtimalle zirvedekilerin sırtlarını izleyebilirdi.

 

Geçmişten kalan pişmanlıklarını bu hayatta telafi etmeliydi! Nie Yan Gölge Dansçısı unvanını alan ilk kişi olmalıydı!

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 34391 Üye Sayısı
  • 355 Seri Sayısı
  • 43750 Bölüm Sayısı


creator
manga tr