Bölüm 490: Ağı Genişletmek

avatar
1880 46

Rebirth of the Thief Who Roamed the World - Bölüm 490: Ağı Genişletmek 

Grifon Ormanlarındaki sis oldukça yoğundu. Sis Kovucu Parşömen olmadan ilerlemek neredeyse imkansızdı. Keşif yapan Hırsızların beklenmedik yaratıklarla karşılaşması çok muhtemeldi, bütün takım bu şekilde ölümle yüz yüze gelebilirdi. Bundan dolayı oyuncular Grifon Ormanlarını temizlemeye gittiklerinde en az bir tane Sis Kovucu Parşömene ihtiyaç duyuyorlardı.

 

Bir keşif takımının Grifon Ormanlarını tamamen tanımak için harcaması gereken Sis Kovucu Parşömen sayısı en az 50'ydi. Ancak bunu yaptıktan sonra bu ormanları tanıyabilir ve temizlik aşamasını kaliteli şekilde yapablirlerdi.

 

Grifon Ormanları önceki zaman diliminde oldukça kalabalık oluyordu. Birlikler sık şekilde takımlar gönderiyordu.

 

Nie Yan Guo Huai ile iletişime geçti, Birkaç Büyücüye görev ver, Büyücü Derneğine gitsinler. Izette isimli bir NPC var, ondan Sis Kovucu Parşömen alsınlar.

 

Sis Kovucu Parşömen mi? Kullanışlı mı ki? diye sordu Guo Huai.

 

Zamanı geldiğinde öğrenirsin. Unutma, gönderdiğin Büyücüler güvenilir olmalı. Bu bilgi hiçbir koşul altında dışarıya sızmamalı. Nie Yan Büyücü Derneği eğer şu anda Sis Kovucu Parşömen satışa sunuyorsa hepsini almak istiyordu.

 

Anlaşıldı, hemen hazırlıkları yapıyorum, dedi Guo Huai. Nie Yan'ın ses tonundan bu meselenin ciddi olduğunu anlamış ve oyalanmadan işe koyulmuştu.

 

Bir süre sonra Guo Huai rapor vermek için iletişime geçti. Evet, Büyücü Derneği Sis Kovucu Parşömen satışına başlamış. Ama fiyatlar çok şişkin, tanesi 500 altından satılıyor, Nie Yan'ın bu parşömenlere neden ilgili olduğunu anlamamıştı.

 

Güzel! Hepsini satın alsınlar ve benim şahsi depoma aktarsınlar,

 

Satılık parşömen sayısı 5, toplamda 2,500 altın eder! Konuşurken kalbinin ağrıdığını hissediyordu. Ellerinde bu kadar altın olsa bile bu şekilde israf etmemeleri lazımdı!

 

Hmm? Sadece Kalor'un Büyücü Derneğini kastetmedim. Her şehirdeki Büyücü Derneğine adam gönderip bütün Sis Kovucu Parşömenleri satın aldırt. Buna Atlas İmparatorluğu da dahil! Tek bir tane bile bırakmayın piyasada! Nie Yan özellikle Sis Kovucu Parşömenler konusunda ayrı bir ağ kurmak istiyordu. Parşömenler her beş günde bir tazelendiğine göre hepsi tek seferde alınabilirdi. Diğer oyuncuların bu parşömenlerin Büyücü Derneğinde satıldığını keşfetmesini istemiyordu. Eğer bu sır gizli tutulmayı başarırsa, Sis Kovucu Parşömenler Niuren Birliğinin bir diğer kaliteli gelir kaynağı olacaktı!

 

Elbette, Niuren Birliği bütün parşömenleri kendisi kullanmayacaktı, ya da Nie Yan hepsini kendi şahsi amaçları için satın aldırtmıyordu, doğal olarak bu parşömenleri pazarda daha yüksek fiyatlara satmayı planlıyordu.

 

Önceki zaman diliminde, birçok oyuncu Büyücü Derneğinde bu parşömenleri satın alabilmek adına savaşıyordu. Bir oyuncu bu parşömenlerden istediği miktarda alabildiğinde tanesini 3,000 altından fazlasına satabiliyordu. Bu iş oldukça stratejikti, beş günde bir ucuz kaynak yenileniyordu ve satın alınabilecek tek mecra Niuren Birliği olacaktı. Birçok oyuncu bu parşömenler için çılgın fiyatlar ödemeye razı olacaktı.

 

Eğer Niuren Birliği bu pazarı tekeline alırsa kendileri büyük oranda kâr edeceği gibi aynı zamanda Melek Müfrezesi, Büyücü İttifakı ve İlahi Muhafızlara da ekonomik işkence etmiş olacaktı.

 

Şu anda en önemli mesele bu işi bir sır olarak tutabilmekti. Niuren Birliği ancak bu şekilde kâr elde edebilirdi.

 

Bu parşömenleri satabileceğimize emin misin? diye sordu Guo Huai. Zümrüt İmparatorluğunda yaklaşık 30 şehir ve 60 kasaba vardı. Oyuna daha fazla sayıda oyuncu katıldığında doğal olarak şehirler büyüyecek ve Büyücü Dernekleri de çoğalacaktı. Atlas İmparatorluğu da dahil edildiğince, en azından 100 şehir olacaktı. Şehirlerdeki her Sis Kovucu Parşömeni satın almak demek en azından 250,000 altın harcamak demekti. Nie Yan'ın bilgisine göre bu parşömenler 5 günde bir tazeleniyordu. Bu durumda her beş günde bir defa 250,000 altın harcamak gerekecekti. Üstelik bunun üzerine bir de ulaşım ücretlerinin eklenmesi vardı. Eğer bu işin sonunda kâr elde edemezlerse Nie Yan Yeraltına birkaç kez daha gitmek zorunda kalırdı.

 

Güven bana, zaman geldiğinde şaşıracaksın.

 

Pekâlâ, madem öyle diyorsun. Neyse ki, Niuren Birliği artık gelişmişti. Mal varlıkları 10,000,000 altından yukarıda iken eldeki hazır altın ise 2,000,000'un üzerindeydi. Aksi takdirde bu kadar büyük bir yatırım zaten düşünülemezdi. Sonuçta, birlikteki oyuncu sayısı çok fazla olduğu için her saniye ödeme yapılması gerekiyordu. Bu kadar masrafla uğraşmak gerçekten de kolay değildi.

 

Nie Yan'ın emirlerini duyan Guo Huai işe koyuldu. Niuren Birliğinin Büyücüleri kimliklerini gizleyerek Zümrüt ve Atlas İmparatorluğunun şehirlerine yola çıkmışlardı. Bu Büyücülerin hepsi kontrol edilmişti, sadakatleri konusunda bir şüphe yoktu.

 

Birkaç saat sonra, ağ oldukça genişlemişti. Bu hamlenin nasıl bir sonucu olacağını ise bekleyip görmeleri gerekiyordu. Bu kadar yüksek yatırım yapıldığına göre bu kaliteli bir iş olmalıydı. Elbette, Nie Yan'ın amacı sadece yatırdığı paranın karşılığında kâr elde etmek değildi. Aynı zamanda Niuren Birliğinin yüceliğini de artırmak istiyordu.

 

Birlikle alakalı meseleleri hallettikten sonra, Nie Yan Işık Tapınağına bir ziyaret planladı ve Berrak Dansçı görevlerine koşturma hazırlıklarına başladı. Son zamanlarda Büyücü İttifakı, İlahi Muhafızlar ve Melek Müfrezesi durmaksızın sorun üretiyordu. Niuren Birliğinin hepsiyle aynı anda savaşma şansı olmadığı için mecburen savunmada kalıyordu. Aynı durumda bir başka sıradan birlik olsa, muhtemelen mali krizin sonucunda çökerdi. Fakat Niuren Birliği elindeki birikmiş para sayesinde bundan etkilenmemişti.

 

Ayrıca, Büyücü İttifakı, İlahi Muhafızlar ve Melek Müfrezesinin yanı sıra oyuna katılan oyuncu sayısı arttıkça elbette birlik sayısı da artıyordu. Katleden Kılıç ve Yarıgölge İmparatorluğu buna verilecek en güzel iki örnekti. Her gün bir yeni birlik türüyordu, Kanlı Ay, Saklı Ejderha ve Kral Toprakları gibi farklı isimlerde bir sürü birlik çıkmıştı. İnanç aynı zamanda kaliteli bir sözlük gibi işleyen dil çeviri sistemi sayesinde uluslararası bir oyun haline gelmişti. Mali gruplar tarafından desteklenen çok sayıda oyuncu İnanç'a katılmıştı. Çoğunluğu profesyonel oyunculuk organizasyonlarına aitti. Şu anda hala gelişim aşamasındaydılar. Fakat birlikler oluşturmaya başladıklarında, güçleri çok fazla olacaktı.

 

Bunların çoğu yeni oluşmuş birliklerdi, küçük şehirleri ve kasabaları ana mekanları olarak belirliyorlardı. Büyük ve köklü birliklerin etki alanından uzakta, şimdilik güvenli şekilde büyüme hedefindeydiler. Oyunun bu aşamasında ışınlanma ücreti 1 altındı, çoğu oyuncu için bu fiyat dişe dokunur değildi. Kalor gibi büyük şehirlerin çok kalabalık olmasından dolayı bu yeni oyuncular seviye kasılmak için uygun yer bulamıyorlardı. Dolayısıyla bu oyuncuların bir kısmı daha sakin bölgeleri tercih ediyordu. Bu durum aynı zamanda küçük birlikler için de bir fırsattı.

 

İnanç'ın çıkışının 4. ayı, büyük birlikler için gelişim açısından altın dönem sayılırdı. Nie Yan bu zaman periyodunda ortalıktan kaybolma lüksüne sahip değildi. Kendi meseleleriyle ilgilenmeye başlamadan evvel birlikle alakalı işlerin yolunda olduğundan emin olmalıydı.

 

Önceki zaman diliminde Zümrüt İmparatorluğunun içinde birçok güç ortaya çıkmıştı. Cao Xu beş büyük birliği kontrolü altında tutuyor olsa da başındaki belalar bir türlü bitmek bilmiyordu. Birbiri ardına hızla gelişen birlikler güç alanlarını genişletmek için mücadele veriyordu. Zümrüt İmparatorluğunun hakim gücü olma pozisyonunu elde tutmak bile zordu. Çok defa yerle bir olma tehlikesi geçirmişlerdi.

 

Akıntının tersine kürek çekmeye benziyordu bu iş, ne kadar çabalansa da mutlaka bir engel çıkıyordu. Nie Yan şu anda Niuren Birliğinin sahip olduğu gücü ve pozisyonu koruyabilmesinin tek yolunun durmaksızın gelişmeye devam etmekten geçtiğini anlayabiliyordu. Aksi takdirde gün gelip bir başka birlik güçlenecek ve meydan okuyacaktı.

 

Eğer Niuren Birliği egemenliğini ilan etmek istiyorsa her taraftan gelecek olan her türlü saldırıya karşı hazırlıklı olmalıydı.

 

Nie Yan Guo Huai'den bilgileri almıştı, dört bir yandan Kalor'a gelerek Niuren Birliğine katılma isteğinde olan oyuncuların sayısı oldukça fazlaydı. Seviye 50'nin üzerinde olup birliğe katılma isteğinde olanların seyahat masrafları ödeniyordu. Muzaffer Dönüş gibi birliklerin eski oyuncuları Kalor'dan dışarıya göç etmeye başlamıştı. Nereye gittikleri ise bilinmiyordu.

 

Birliğin meseleleri haricinde, Nie Yan'ın şu anki bir başka hedefi de Seviye 100 olarak Gölge Dansçısı olabilmekti. Nasıl hızlıca seviye yükselebileceğini düşünürken aniden aklına çantasındaki Karanlık Mücevheri geldi. Dullahanların Hayali Alemi’nden ayrıldığından beri bu mücevher yanındaydı. Bu mücevher için uygun bir yuva bulamamıştı.

 

Karanlık Mücevheri (9): Yuvalanabilir Eşya, Özellikler: Saldırının %10'unu Delici Karanlık Hasara çevirir, %1 Savunma İhmali, -%10 Ekipman Gerekliliği

 

Nie Yan yakın zamanda Karanlık Mücevheri tam potansiyelinde kullanarak Seviye 100 olma yolunda ilerlemeyi planlıyordu.

 

En küçük şeyler bile bazen tam potansiyelinde çalıştığı zaman oldukça kullanışlı şeyler olabiliyordu.

 

Nie Yan saate baktı, sunucular yakında kapanacaktı. Oyundan çıkış yaparak oyun kapsülünden de çıktı. Bugünün mezuniyet günü olduğunu hatırladı. Yanındaki oyun kapsülüne baktığında, Xie Yao'nun da oyundan çıkış yapmakta olduğunu gördü.

 

Bu durum muhtemelen besleyici sıvının etkisiydi. Nie Yan Xie Yao'nun cildinin daha beyaz olduğunu ve neredeyse parıldıyor gibi göründüğünü fark etti. Pembe bağcıklı bir pijama giyinmişti. Xie Yao o kadar cazibeli görünüyordu ki Nie Yan'ın içi kıpırdadı.

 

"Nie Yan, bugün mezuniyet günü. Duyduğuma göre bir etkinlik olacakmış. Beraber gidelim." dedi Xie Yao.

 

"Senin dışarı çıkman güvenli olur mu bilemiyorum." Nie Yan kaşlarını çattı.

 

"Merak etme. Kimliğimi gizleyecek kıyafetler giyersem sorun olmaz. Aileme sordum bile." Lise mezuniyeti bir insanın hayatında sadece bir defa yaşayabileceği bir şeydi. Bu fırsatı kaçırmak istemiyordu.

 

Nie Yan bir süre düşündü. Mademki Xie Jun izin vermişti, o halde Şan ve Yükselen Ejder Mali Grupları birkaç adam gönderecek demekti. Bunun yanında bir de Süngü'yü çağırırsa sorun olmazdı. "Pekâlâ. Hadi gidelim."

 

İkili duşlarını alıp kıyafetlerini giydi. Nie Yan'ın arabasına atlayıp yola çıktılar.

 

Huahai Lisesi bugün özellikle kalabalıktı. İçeri girip çıkan insan sayısı inanılmazdı. Bir tür etkinlik düzenleniyordu.

 

"Nie Yan, bir arkadaşının bizi korumak için burada olacağını söylememiş miydin? Nerede o?" Xie Yao sordu.

 

"Endişelenme, etrafta."

 

Xie Yao'nun kafası biraz karışmıştı. Etrafına baktığında sadece dolaşan öğrencileri görebiliyordu, bazıları tanıdıktı. Nie Yan'ın bahsettiği arkadaşı hiçbir yerde göremiyordu.

 

"Hadi içeri girelim." dedi Nie Yan. Zaten Süngü bu kadar kolay fark edilebilir birisi olsa, bir paralı asker olarak kariyeri bir günden fazla süremezdi.


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29840 Üye Sayısı
  • 281 Seri Sayısı
  • 40889 Bölüm Sayısı


creator
manga tr