Bölüm 478: Abak'ın Harap Pelerini!

avatar
2171 46

Rebirth of the Thief Who Roamed the World - Bölüm 478: Abak'ın Harap Pelerini!


Hazine odasının giriş tarafında hafif ayak sesleri duyulmaya başlamıştı. Maden Kölesi Igrin giriyordu!

 

Nie Yan endişeli şekilde sandığı açmaya devam etti, ilerleme çubuğu kademeli şekilde doluyordu. Çoktan %60 seviyesine gelmişti bile!

 

Igrin odaya girdiğinde Nie Yan'ın izlerini aramaya başladı. Altı kolundaki silahları sürekli olarak savuruyordu, duvarlara ve altın yığınlarına isabet ettiriyordu. Duvarlarda yankılanan bu gürültü Nie Yan'ın kalbine korku fidanı dikmişti.

 

"Hadi artık be! Daha hızlı!" Nie Yan mırıldanıyordu. Eğer Igrin kendisini bulursa Alt Efsanevi Kademe sandıkta bulacağı her şey boşa gidecekti.

 

70%...72%...75%...

 

Igrin Nie Yan'ın olduğu noktaya giderek yaklaşıyordu. En fazla birkaç oda ilerdeydi. Aniden, bir klik sesiyle beraber sandık açıldı!

 

Başarılı!

 

Nie Yan aceleyle elini sandığa sokarak gümüş renkli bir pelerin çıkardı. İşte tam da aradığı eşya buydu, Abak'ın Harap Pelerini!

 

Nie Yan pelerinin statülerini incelemek için yeterli vakte sahip değildi. Aceleyle pelerini çantasına attı ve sandığın içini araştırmaya devam etti, elini tekrar çıkarttığında bir yumurta gördü. Tamamen siyah renkli olan bu yumurta bir tür mücevher gibi parıldıyordu.

 

Nie Yan sarsıldı. Bu bir evcil hayvan yumurtasıydı!

 

Normalde, yumurtalardan çıkan evcil hayvanların uçan hayvanlar olma olasılığı çok fazlaydı. Nie Yan'ın bu yumurtadan ne çıkacağına dair hiçbir fikri yoktu.

 

Yumurtayı da çantasına koydu. Sandığı bir süre daha araştırdı fakat başka bir şey bulamadı.

 

Bu esnada, Igrin de kapıdan içeri girmiş ve Nie Yan'ın üzerine doğru ilerliyordu. Nie Yan'ın varlığını keşfettiğinde, elindeki orağı sinirli şekilde savurdu.

 

Nie Yan artık istediği şeyi elde etmişti, daha fazla oyalanmasına gerek yoktu. Bir saniye bile düşünmeden, elindeki Belirsiz Işınlanma Parşömenini parçaladı ve bir ışık huzmesi eşliğinde ortadan kayboldu.

 

Igrin orağını hedefine indirdiğinde ise Nie Yan çoktan gitmişti.

 

Nie Yan vahşi doğanın içinde, ormanlık bir alanda tekrar ortaya çıktı. Tenha bir alana geçerek bir Dönüş Parşömeni çıkardı. Büyü sözlerini tamamladıktan sonra, Kalor'da belirdi. Sonunda güvenli noktaya gelmişti.

 

Nie Yan topladığı şeyleri kontrol etmek istedi, çantasından Abak'ın Harap Pelerinini çıkardı. Karanlığın Bakışında, bu eşyanın tasvirini daha önce görmüştü. Koyu renkli, solgun bir aurası vardı ve oldukça hafifti, sanki hiç ağırlığı yokmuş gibiydi. Statülerini inceledi.

 

Abak'ın Harap Pelerini (Efsanevi): Kuşanılamaz

Gereklilikler: 1.500 Güç, 1.200 Hüner, Seviye 180

Tanım: Bu eşya sadece Karanlığın Bakışı'na sahip olan kişiler tarafından kuşanılabilir. Bu eşya sadece setin tamamına sahip olan kişi tarafından kuşanılabilir. Abak'ın gücü yücedir. Sadece güçlü olanlar Despot olabilir. Tüm hainleri yok et!

Özellikler: Savunma +522, Kaçınma +20, Gizlenme +300, Güç +700, Hüner +320, Tüm Statüler +100, Üzerine gelen hasarın %20'sini absorbe etmek için %50 şans, Üzerine gelen hasarın %50'sini absorbe etmek için %20 şans

Tamamlanmış Set Parçaları: 2/8

Bu eşya otomatik olarak Düzen Kitabının 1. Bölümünün sahibine bağlıdır. Takas edilemez, satılamaz veya bırakılamaz.

 

Abak'ın Harap Pelerini oldukça etkileyici statülere sahipti. Seviye 180 bir Efsanevi setin parçaları olmaya gerçekten de layıklardı. Nie Yan bu seti tamamlayabilirse gerçekten de kendisine layık hiçbir rakip kalmazdı.

 

Nie Yan her ne kadar şu anda bu set parçalarını kuşanamıyor olsa da, yine de üzerinde çalışmaya değer bir şey olduğunu hissediyordu. Seviye 180 olduğunda bu seti kuşanmanın ne kadar büyük bir avantaj sağlayacağını düşünmeden edemiyordu.

 

Nie Yan önceki hayatında Seviy1 180 olduğunda, hala Yüce Hırsız pozisyonundaydı, Gölge Dansçısı olması pek mümkün değildi. Ekipmanları ise Seviye 160 Kara Altın Kademe bir setti, bu ekipmanları elde etmek için aralıksız şekilde üç ay boyunca zindan temizliği yapmıştı. Arkadaş çevresinde, bir parça Efsanevi ya da Alt Efsanevi Kademe ekipman parçası elde edebilen kişiler kıskanılan kişiler oluyordu. O sıralarda, Alt Efsanevi Kademe ve Efsanevi Kademe ekipman parçaları tanrısal eşyalar olarak görülüyordu. Efsanevi Kademe setler ise sadece dedikodulardan ibaret olarak biliniyordu.

 

Nie Yan Despot Abak Setinin üç parçasını elde etmişti bile, Abak'ın Mühür Eldivenleri, Abak'ın Kanlı Hançeri ve Abak'ın Harap Pelerini. Sekiz parçadan oluşan setin üç parçasını elde etmişti bile. Seviye 180 olmadan evvel bütün seti tamamlayabileceğini düşünüyordu.

 

Nie Yan'ın öncelikli hedefi Seviye 180 olabilmekti, bu şekilde Despot Abak Setini kuşanabilecek ve Kara Kanat Ejderhasının üzerinde, göklere hakim olacaktı. Eğer gerçekten de bu amacına ulaşabilirse, oyunda kesinlikle yenilmez olurdu!

 

Nie Yan Yıldızlı Gece İksir Dükkanına gitti ve boş bir atölyeye geçti. Yumurtayı çıkararak dikkatli şekilde inceledi ve içindeki yaratığın ne tür bir yaratık olduğunu anlamaya çalıştı. Fakat, dikkatli şekilde incelemesine rağmen herhangi bir ipucu bulamamıştı. Görünüşe göre evcil hayvan konusunda uzman bir kişiye başvurmalı ya da hayvan yumurtadan çıkana kadar sabırlı şekilde beklemeliydi.

 

Nie Yan Gölge Yaya Pelerinini giydi ve Kalor'un merkezine doğru ilerlemeye başladı. Evcil hayvan uzmanı buradaydı.

 

Şehrin meydanı kalabalıktı. Birçok oyuncu bağırarak gruplarına oyuncu bulmaya çalışıyordu. Gruplarına oyuncu bulanlar ise vakit kaybetmeden seviye kasmaya ya da zindan temizlemeye yola çıkıyorlardı.

 

Nie Yan kalabalığın arasında yürürken oyuncuların bağırma sesleri kulaklarında yankılanıyordu. Aralarında tanıdık bir ses vardı.

 

"Kara Batak temizliği için bir Esrarlı Büyücü arıyorum! En azından 60-65 Seviye olmalı ve büyü gücü 1,200'ün üzerinde olmalı."

 

Sesin geldiği yana bakan Nie Yan birkaç tanıdık kişiyi gördü. Bunlar Zhai Hao ve arkadaşlarıydı. Gruplarında toplamda 15 kişi vardı. Huahai Lisesinden, Zhai Hao'nun sınıfından beş adet kız vardı. Ayrıca isimleri Mo Tao, Mo An ve Mo Yan olan üç diğer kişi de vardı. Bu üçlüyü gören Nie Yan'ın yüzü karanlık bir ifade aldı.

 

Nie Yan önceki hayatında Mo Tao, Mo An ve Mo Yan'la aynı takımdaydı. Onlarla Zhai Hao aracılığı ile tanışmıştı. Bu üçü kardeşti. Karakterleri oldukça kibirli ve kabaydı. O zamanlar Nie Yan, Zhai Hao ve Li Rui onlardan daha düşük seviyedeydi, ekipmanlar da daha kalitesizdi, bu yüzden zindan temizliklerinde sürekli olarak takım arkadaşlarının kendilerini aşağılamalarına maruz kalıyorlardı. Mo Tao, Mo An ve Mo Yan oldukça küfürbaz ve hakaret dolu konuşan kişilerdi. Aradan biraz zaman geçtikten sonra Nie Yan, Zhai Hao ve Li Rui sonunda takımdan ayrılmıştı. Sonrasında ise bu üç kardeşin Muzaffer Dönüş'e katıldıklarını duymuşlardı. O günden sonra Nie Yan'ın takımı bu üç kardeşle hiç görüşmemişti. Duyduklarına göre bu kardeşlere bir kaleyi yönetme işi verilmiş ve yüksek bir maaş teklif edilmişti. Elbette, bu pozisyon o zamanlar Nie Yan, Zhai Hao ya da Li Rui'nin elde edemeyeceği bir pozisyondu. Mo kardeşler onlarla konuşmayı bile istemiyorlardı. Üstelik, ara sıra buluştukları zamanlarda ise bu üç kardeşin yüzündeki küçümseyici tavır hiç eksik olmuyordu.

 

Nie Yan Mo kardeşleri görmek istemiyordu. Fakat, kendisini Zhai Hao ve Li Rui ile görüşmek için borçlu gibi hissediyordu, özellikle bu ikili bir süre boyunca okulda gözükmediği için. Zhai Hao Nie Yan'la ayrı dünyalarda olduğunu biliyordu, bu yüzden onu rahatsız etmek istemiyordu. Bundan dolayı, Nie Yan'la konuşmak için gerekli cesareti kendinde bulamıyordu.

 

Nie Yan önceki hayatında kendisine yardımda bulunmuş kişileri unutmazdı. Bu hayattaki pozisyonu her ne kadar çok daha farklı olsa da, Zhai Hao ve Li Rui'yi tanımıyormuş gibi yapamazdı.

 

"Mademki Kara Batak’ı temizlemeye gideceğiz, birkaç Antidot alsak iyi olmaz mı? Ücreti ödemeye gönüllü olan var mı?" diye sordu Zhai Hao. Kara Batak’ı temizlemek için yeterli sayıda ve güçte oyuncu toplayabilmek birçok zorluktan sadece bir tanesiydi.

 

"Elbette sizler ödeyeceksiniz faturaları. Mo An, Mo Yan ve ben daha üstünüz, ikimiz Seviye 65'ken birimiz Seviye 64. Biz sahip olduğumuz ekipmanlarla zaten Altın Şehir'in Yeraltı Madenlerini bile temizlemeye gidebiliriz. Sizlerle beraber temizliğe giderek size iyilik yapıyoruz zaten," Mo Tao kayıtsız bir ses tonuyla konuştu.

 

"Burada 30 dakikadır bekliyoruz. Lanet olsun, neden hala yola çıkmıyoruz?" Mo An küfürlü şekilde konuştu.

 

Mo Tao ve Mo An, Zhai Hao ve diğerleri ile aynı yaştaydı. İkili baba tarafından kuzendi. Onlar da Huahai Lisesine başvuruda bulunmuşlardı. Fakat onlar yüksek not ortalamasına sahip olan Sınıf 1 öğrencilerdi. O sınıftaki çoğu kişi kendini beğenmiş kişilerden oluşuyordu. Yakın zamanda, Sınıf 3 öğrencilerinden rahatsız olmaya başlamışlardı, özellikle de bir anda ortaya çıkıp sahne ışıklarını üzerine çeken Nie Yan'dan.

 

Mo Yan ise iki yaş daha gençti. Dış görünüşü yerindeydi. Açık tenliydi ve güzel bir yüzü vardı. Tek kusuru biraz kısa olmasıydı. Mo Tao ve Mo An gibi, o da bir Büyücüydü.

 

"Eğer Kız Kardeş Yingyu burada olmasa, çoktan ayrılmış olurduk," dedi Mo Yan.

 

Zhai Hao bir süre düşündükten sonra dişlerini gıcırdatarak konuştu. "Peki, Antidotların parasını ben öderim."

 

Antidot ücretlerini bile biz ödüyoruz ama onlar ganimetler arasındaki bütün Büyücü eşyalarını alıyorlar. Biz resmen bu işten hiç kâr edemiyoruz,Li Rui Zhai Hao'nun kulağına fısıldayarak konuştu.

 

Bizim bir şey elde edip etmediğimiz önemli değil. Yeterli sayıda oyuncumuz olmadan zaten Karabatak temizliğini yapamayız. Onlar da gruptan ayrılırsa, yeterli hasar çıkarabilen Büyücüleri nereden buluruz?diye cevapladı Zhai Hao. Kendisi de şu anda çaresizlik içindeydi. Karabatak temizliği için öncelikle kendilerinden güçlü oyuncuların yardımını alıp yeterli tecrübe puanını topladıktan sonra kendi başlarına temizlik yapabilirlerdi. Başka çareleri yoktu. Şu anda tek çareleri Mo üçlüsünün yardımını almaktı.

 

Zhai Hao ve Li Rui her ne kadar Nie Yan'ı tanıyor olsalar da, bunu bir avantaj olarak kullanmak için sağda solda hava atmıyorlardı. Nie Yan'la olan yakın ilişkilerini hiçbir zaman başkalarına anlatmamışlardı.  Nie Yan'ın gerçek kimliği sadece birkaç kişi tarafından bilinen bir şeydi.

 

"Zhai Hao'nun tek başına bütün Antidotların ücretini ödemesine izin veremeyiz. Hepimiz biraz para katarak beraber yapmalıyız," Uzun boylu, sevimli ve güzel bir kız bir öneride bulundu.

 

"Şaka yapmayı bırak, Yingyu. Siz kızların ödemesine nasıl izin veririz. Bizim için utanç verici olur," Zhai Hao hızlıca reddetti.

 

Yingyu'nun sözlerini duyan Mo Tao ve Mo An biraz utanmış gibiydi.

 

"Sizler Nirvana Alevinin tanıdıkları değil misiniz? Onu çağırsanıza. Bu durumda bütün dertlerimiz çözülmez mi?" Mo Tao konuyu değiştirdi.

 

"Değil mi? Mademki bu tarz bağlantılarınız var, neden kullanmıyorsunuz?" Mo An sırıtarak sordu. Bir keresinde Li Rui ve Zhai Hao'nun Nirvana Alevi'ni tanıdıkları konusunda konuştuklarını duymuştu. Elbette, buna zerre kadar inanmamıştı. Madem onlar Nirvana Alevi ile arkadaştı, kendisi de Yükselen Melek'le arkadaştı. Böylesine bir iddiada bulunmak saçmalıktı!


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 32647 Üye Sayısı
  • 339 Seri Sayısı
  • 43333 Bölüm Sayısı


creator
manga tr