Bölüm 421: Birlik, Kardeşlik, Şan!

avatar
2562 62

Rebirth of the Thief Who Roamed the World - Bölüm 421: Birlik, Kardeşlik, Şan!


 

Nie Yan savaş meydanının 1.000 metre uzağında belirdi. Dağılan grup üyeleriyle temasa geçip toplanma emri verdi.

 

Ormana döndüklerinde hala savaşın heyecanını taşıyorlardı.

 

Grup Işınlanma Parşömeni sayesinde tek bir kayıp vermeden 1.500 düşman oyuncuyu öldürmüşlerdi. Bunların yaklaşık 400 tanesi bir daha savaşa katılamayacak olan Rahiplerdi.

 

"Kaç kişi öldürdünüz?"

 

"106."

 

"12."

 

...

 

Savaşçılar en çok düşman öldürenlerdi. Onların ardından Hırsızlar geliyordu. Şövalye ve Rahipler diğer sınıfları desteklediklerinden onların sayıları düşüktü. İzmarit 163 leşle Savaşçılar içinde başı çekiyordu. Monokrom ve Kenarsız 100 kişi ile ondan sonda en fazla öldürenlerdi.

 

Tabii zirvede 503 kişi ile Nie Yan oturuyordu. Gerçi işin çoğunu Küçük Altın yapmıştı. Nie Yan kendi başına 50 kişi temizlemişti. Geri kalan sayıyı alan etkili büyülere borçluydu.

 

"Büyücüler olmadan gittiğimiz kötü oldu. Ölümsüz Hergele, Atmaca veya onlar gibi biri olsaydı çok daha fazlasını öldürebilirdik." Kılıç Parıltısı güldü.

 

"Tam zamanında kaçtık. Büyücü İttifakından birkaç Vahşi ile karşılaştım. Yetenekli oyunculardı. Diğerleri gibi kolayca ölecek tipler değillerdi."

 

İzmarit loncadaki en yetenekli Vahşi olduğundan onun değerlendirmesi önem taşıyordu.

 

Niuren Birliği çok sayıda elit üyeye sahip olsa da Büyücü İttifakı, İlahi Muhafızlar ve Kana Susamış Kılıçların da elit oyuncuları vardı. Melek Müfrezesi ise bu konuda arşa çıkmıştı.

 

Niuren Birliğinin bu loncalar karşısında yoğun baskı hissetmesi gayet doğaldı. Cripps Kalesini koruyanların sayısı 100.000 kadar olduğu halde gerçek savaş gücü 50.000 kişi civarındaydı. Dört loncayla gelmeleri yetmezmiş gibi bir de Zırhlı Mancınıklarla saldırıyorlardı.

 

Ancak bütün o güçlerine rağmen Niuren Birliğini Kalor'dan atmak neredeyse imkansızdı.

 

Nie Yan'ın önderlik ettiği baskın düşman saldırısını sekteye uğratmıştı.

 

Bu sırada Zırhlı Mancınıkların aralıksız saldırıları sonucu kale surlarının bir kısmı çökmüştü. Kana Susamış Kılıçlar ordusu çöken kısımdan içeriye akın ettiler.

 

Gözetleme kulelerinin kendilerini kanıtlama vakti gelmişti. İçeri girenlerin üzerine yoğun bir ok atışı başladı ve yüzlerce düşman oyuncu bir anda öldü.

 

İki taraf oyuncuları sert bir çarpışmaya tutuşmuştu.

 

Guo Huai Kana Susamış Kılıçlar oyuncularının içeriye akın ettiklerini görüyordu. 「Birinci bölük, düşmanı durdurun! İkinci bölük, ileri çıkmaya hazırlanın! Üçüncü bölük, beklemede kalın! Ne pahasına olursa olsun düşmanı içeri sokmayın! Kanınızın son damlasına kadar savaşın!」

 

Niuren Birliği oyuncuları düşmanın içeri girmesini engellemek için surdaki gediğe koştular. Hepsi de var gücüyle savaşıyordu. Guo Huai'nin emirlerine uyarak, savaşırken ölmeye kendilerini hazırlamışlardı.

 

Düşman oyuncuları dalga dalga gediğe akın ediyor, ama her defasında geri püskürtülüyordu.

 

Kana Susamış Kılıçlar akınına bu sefer elitler de katılmıştı. Niuren Birliği onları durduramazsa düşmanlar kalenin içine girecekti.

 

"Millet, peşimden gelin! Şu şerefsizlere günlerini gösterelim!" Uzun boylu bir Dövüşçü ileri atılıp gediği kapattı. Üzerine gelen düşmanları kalkanıyla durduruyordu.

 

"Samsarayı iyileştirin! Rahipler!"

 

Samsaranın canı ani değişimlerle inip çıkıyordu. Arkada ona destek olan 20 Rahip olmasa çoktan ölmüştü. Şimdiye kadar dayanmasında kaliteli ekipmanlarının etkisi büyüktü. Onun yerinde başkası olsa kısa sürede ölürdü.

 

Amansız saldırılar altında Niuren Birliği oyuncuları birer birer düşüyorlardı. Samsara da artık güç bela ayakta duruyordu.

 

Tam adı Düşen Samsara olan bu oyuncu Niuren Birliğine yeni katıldığından eski büyük savaşlarda yer almamıştı. Yetenekli olsa da henüz çekirdek üyeler arasına girememişti. Başta bir hevesle katılmıştı. Ancak lonca üyeleriyle kardeşlik bağları kurduktan sonra kendisini buraya ait hissetmişti.

 

Cripps Kalesinin düşmesi, Niuren Birliğini çok zor bir duruma sokacaktı. Bugüne kadar süregelen başarıları tek bir yenilgiyle uçup gidecekti.

 

Savaşırken ne kadar şanlı bir lonca olduklarını hatırladılar.

 

Bütün düşmanlara karşı başı dik durmak şanlarından kaynaklıydı! Şanları sayesinde herkes tarafından gıpta ile izleniyorlardı!

 

O şanı da savaş meydanında kan ve terlerini akıtarak kılıçlarıyla kazanmışlardı!

 

Düşen Samsara direnişin önderi olmuştu. Azmi sayesinde yoldaşlarının tutkularını da alevlendirmişti.

 

"Kardeşlerim, hepsini kılıçtan geçirin!"

 

Niuren Birliği oyuncuları savaş naraları atarak düşmanın üzerine hücum ettiler.

 

Kana Susamış Kılıçlar üyeleri gediği aşıp kaleye girmek üzereyken Düşen Samsara öncülüğünde başlayan saldırı yüzünden geri itiliyorlardı. Önlerindeki elitler karşı saldırının şiddetiyle ölünce kalan sıradan oyuncular dağılmaya yüz tutmuşlardı.

 

Düşen Samsara gediği başarıyla savunmuştu. Gedik yeniden Niuren Birliğinin kontrolündeydi.

 

"O kim?" Guo Huai yanındaki Zhao Li'ye sordu. Gedikte savaşanların çoğunu tanımıyordu.

 

"Düşen Samsara, loncaya yeni katılanlardan. Oldukça yetenekli biri." Düşen Samsara hakkında en azından bu kadarını söyleyebilirdi.

 

O anda Guo Huai'ye karargahtan mesaj geldi. Goblin Büyü Topunun üretimi tamamlanmıştı.

 

Hemen Nie Yan'a haberi iletti.

 

Nie Yan Kılıç Parıltısı ve diğerlerini, Goblin Büyü Topunu surlara çıkarmaları için Cripps Kalesine gönderdi.

 

Bazı yollar kapandığından herkesin meşguliyeti artmıştı. Kılıç Parıltısı ve yanındakiler Goblin Büyü Topunu kale içindeki en yüksek gözetleme kulesine çıkardılar. Topun namlusu Zırhlı Mancınıklara çevrildi.

 

Aşırı ağır olduğundan taşınması zor olan top, yalnızca savunma amaçlı kullanılabilirdi. Goblin Büyü Topu denkleme dahil edildiğine göre Zırhlı Mancınıklar eskisi gibi kullanılamayacaktı.

 

Önceki zaman diliminde oyunun ileri safhalarında kuşatma savaşlarında en yaygın kullanılan silahlar Büyü Topları ve Kuşatma Mancınıklarıydı. Zırhlı Mancınıklar kısa menzillerinden ötürü kuşatmalar için elverişli değillerdi. Tek bir Goblin Büyü Topu üç Zırhlı Mancınığı etkisiz hale getirebilirdi.

 

Nie Yan 1.000 elitlik Niuren Birliği ordusunu düşman ordusunun arkasına geçirdi.

 

Kana Susamış Kılıçlar olası saldırılara karşı arka tarafa elit oyuncular yerleştirmişti.

 

Nie Yan savaş meydanına baktı. Zırhlı Mancınıklar saldırılarını sürdürüyordu. Yükselen Melek ve yanındakiler kalenin düşmesini bekliyorlardı.

 

Saldırıya hazırlanın! Cripps Kalesini düşmanın kanıyla boyayacağız! Bugün buradan sağ çıkamayacaklar! Niuren Birliğindeki kardeşlerim, İnanç tanıtımındaki sözleri hatırlıyor musunuz? 'Bugünden itibaren birlikte duracağız. Birlikte ilerleyecek, birlikte geri çekileceğiz. Dünyanın dört bir köşesine şanımızı taşıyana kadar birlikte yaşayıp öleceğiz!' Bugün Cripps Kalesi yeni Birlik Şehri olarak yeniden doğacak!

 

Nie Yan'ın konuşması ile oyuncular tanıtımdaki sözleri tekrarladılar.

 

Şafaktan önceki sisin ortasında

Yanan ateşin son ışığında

Tanrı şahidim olsun

İlk ışıkta ay ve yıldızlar düşer

Kor alevler söner ve karanlık dağılır

Dünya ardımızca dönüşür

Bugünden itibaren birlikte duracağız

Yollarımız bağlı

Ruhlarımız da

Varlığımız cihanı tutuncaya kadar

Çünkü şan bizimdir!

 

İlk başta birinin söylemese başladığı sözleri, bütün oyuncular eşlik ederek hep birlikte söylemeye başlamıştı. İnanç'ın özünde bu vardı! Oyundan daha derin anlamlar barındırıyordu. Birlik, Kardeşlik, Şan... Tanrıların kontrol ettiğin bu dünyada büyü ve savaş sanatları birlikte yer alıyordu. Kardeşlik savaşlarda kanıtlanıyordu!

 

"Bugünden itibaren birlikte duracağız Yollarımız bağlı, ruhlarımız da. Varlığımız cihanı tutuncaya kadar. Çünkü şan bizimdir!"

 

Kapıya düşman ordusu dayanmış, Niuren Birliği şu ana kadarki en çetin sınavını verirken bu sözler oyuncuların kalplerinde anlam buluyordu. Lonca içindeki kardeşlik resmen bu sözlerle vücut buluyordu!

 

"Yollarımız bağlı, ruhlarımız da! Şan bizimdir! Kardeşlerim! Kalor'un kime ait olduğunu herkese gösterelim! Kana Susamış Kılıçları topraklarımızdan atalım!"

 

"Hepsini öldürelim! Niuren Birliği için!"

 

Nie Yan'ın konuşmasıyla savaş arzuları alevlenen oyuncular hazırlanmaya başladılar.

 

Savaşın en şiddetli anları yaklaşıyordu.

 

Cripps Kalesinin kapısı gıcırdayarak açıldı. Kapının ardında 100.000 Niuren Birliği oyuncusu duruyordu. Birazdan taarruz başlayacaktı.

 

Goblin Büyü Topunun ayarları yapılmış ve Zırhlı Mancınıklar hedef alınmıştı.

 

Son savaş başlıyor. Saldırın! Nie Yan lonca sohbetinden saldırı emrini verdi.

 

Gözetleme kulesinin tepesinden ateşlenen top, Zırhlı Mancınıklara doğru süratle ilerleyen kızgın gülleyi fırlattı. Böylece savaş başlamış oldu!

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 32648 Üye Sayısı
  • 339 Seri Sayısı
  • 43333 Bölüm Sayısı


creator
manga tr