Bölüm 414:  Dalgın Taş Devleri

avatar
2436 63

Rebirth of the Thief Who Roamed the World - Bölüm 414:  Dalgın Taş Devleri


 

Ticaret tamamlandığında Nie Yan Cirit'e veda edip mekandan ayrıldı.

 

Çantasında onlarca Gece Görüşü ekipmanlarının dışında birkaç tane Odak ekipmanı ve ağırlıklı olarak Gölge Hasarı ekipmanları bulunuyordu. Yüzeydeki Gece Görüşü ekipmanı ihtiyacı sınırlıydı. Geçen hafta çok sayıda sattığından bu seferki satışlardan çok yüksek kar elde edemezdi. Oyuncu kitlesinde yeni ekipmanlara ihtiyaç doğması için beklemesi gerekiyordu. Gölge Hasarı artıran ekipmanlar yüzeyde popüler olmadıkları halde iyi satıyorlardı.

 

Nie Yan yürürken envanterini düzenledi. İki Hırsız da onun arkasından tavernadan ayrılmıştı. Cirit yerine Nie Yan'ı takip edip onun kim olduğunu bulmak istiyorlardı.

 

Nie Yan durum çubuğuna baktı. Tayf Hırsızlarının görünmez hedefleri izlemekte kullandıkları özel becerileri olan Takip ile işaretlenmişti. Ancak hedefle aralarındaki mesafe 100 metreyi geçerse işaret siliniyordu.

 

Nie Yan Fildişi Köyünü terk edip yabana çıkmadan önce peşindekilerden kurtulabilmek için Rüzgar Adımını etkinleştirip %20 hız bonusuyla etrafta koşmaya başladı. Hırsızlar kandırıldıklarını anladıklarında Nie Yan çoktan gitmiş, Yeraltı Dünyasının ebedi karanlığına karışmıştı.

 

Nie Yan yabanda ilerlerken farklı loncalara mensup oyuncuların köşe bucak kendisini aramakta olduklarını görüyordu.

 

Altı lonca! Anlaşılan Günahkar Melek kendisine çok sayıda düşman edinmiş. Yine de beni yakalayamazlar.

 

Gözlerden ırak bir yer bulup siyah pelerinini çıkardı ve İyi Taraf görünümüne geçti.

 

Kasılacak bir yer bulmalıydı. Karanlık Portal iki gün sonra açıldığında yüzeye dönebilirdi.

 

Beş saat boyunca kasıldıktan sonra kendisini Seviye 70 ve üzeri yaratıklarla dolu bir ormanda buldu. Benet'in Ruhu ansızın belirip önünde süzülmeye başladı. İlginç şekilde önceki haline göre daha büyük ve parlak görünüyordu.

 

Benet'in Ruhu hızla ağaçların arasında ilerledi. Nie Yan da onun peşinden güneye doğru takibe geçti.

 

Yarım saatin ve geçtiği çok sayıda haritanın ardından Seviye 100 ve üzeri yaratıkların bulunduğu bir yere vardı. Zihninde tehlike çanları çalıyordu. Buradaki yaratıklar tek darbede onu öldürebilirlerdi. Seviye 100 de tıpkı Seviye 50 gibi bir barajdı. Sıradan Seviye 100 yaratıklar Seviye 90 Elitler kadar güçlülerdi. Aynı şekilde Seviye 100 yaratıklardan düşen ekipmanlar daha kaliteliydi. Mesela Seviye 100 Beyaz kademe ekipmanın temel özellikleri Seviye 90 Altın kademe ekipman kadar iyiydi. Ancak ekipman düşürme oranlarında da ciddi bir azalma söz konusuydu. Dolayısıyla Seviye 100 itibariyle oyuncuların gelişim hızları azalıyordu.

 

Nie Yan bu barajı geçmenin zorluğunu bizzat tecrübe etmişti. Geçmiş hayatında Seviye 100'e ulaştığında Beyaz kademe ekipman fiyatları bir servet miktarıncaydı. Uzun süre sonra Seviye 100 oyuncuların sayısı arttığında ekipman fiyatlarında düşüş görülmüştü.

 

Seviye 100 yaratıklarla Seviye 50 haliyle savaşması intihar demekti. Zekası düşük olduğu halde Seviye 100 Düzen Muhafızının gücü ortadaydı.

 

Nie Yan bölgeyi kolaçan ederken uzaklarda dolaşan Taş Devleri gördü. Beş metre uzunluğundaki kaslı yaratıkların ellerinde üzerleri kurt dişi kaplı sopalar bulunuyordu.

 

Nie Yan devlerden birine yaklaşıp Üstün Seziyi etkinleştirdi.

 

Avcı Taş Devi: Seviye 100

Sağlık: 110.000 / 110.000

 

Nie Yan oyunun sitesine girip Avcı Taş Devi hakkında araştırma yaptı.

 

Seviye 100 yaratıklar içinde zayıf tarafta kalsalar da hafife alınmamaları gerekirdi. Savaş kabiliyetleri yüksekti. Sağlam savunmaya ve sersemletme etkili güçlü saldırılara sahiplerdi. Bu halleriyle Büyücülerin korkulu rüyaları olabilirlerdi. Sersemletmeleri ve yüksek hızları sayesinde bir anda oyuncuların işlerini bitirebilirlerdi. 500 hareket hızı olmayan biri onlarla başa çıkamazdı.

 

Nie Yan Avcı Taş Devleri ile uğraşmak istemiyordu. Ancak İmparatoriçe Finas'ın Zehir Kesesi çok önemliydi. Buraya kadar gelmişken geri dönmek olmazdı.

 

Temkinli bir şekilde ilerleyişini sürdürdü. Yaratıklarla arasındaki mesafenin 30 metrenin altına düşmemesine özen gösteriyordu. Aradaki uçurum gibi bir seviye farkı vardı. Birazcık daha yaklaşması halinde ölebilirdi.

 

Nie Yan bir vadinin girişine yaklaştığında girişin yedi tane Avcı Taş Devi tarafından tutulduğunu gördü.

 

Benet'in Ruhu önüne gelip havada sekmeye başladı. Sanki İmparatoriçe Finas'ın Zehir Kesesinin vadide olduğunu söylüyordu.

 

Vadinin yamaçları kaygan bir sıvıyla kaplanmıştı. Palet Yüzüğü burada kullanılamazdı. Başka bir yol bulmalıydı.

 

Avcı Taş Devlerini bir süre gözlemleyip Pigme Dönüşümünü etkinleştirdi ve yamaca yapışıp ilerlemeye başladı. Çok geçmeden yaratıkları net bir şekilde görebileceği mesafeye girdi. Uğursuz yüzleri ve dev boyutları, şu anki küçük haline kıyasla korkutucu görünüyorlardı.

 

Pigme formundayken yaratıklarla olan güvenli mesafenin ne kadar olduğunu bilmiyordu. 30 metre sınırına yaklaşırken vücudunu kayaların gölgesine gizledi.

 

Avcı Taş Devler dolaşırlarken içlerinden biri Nie Yan'a doğru yaklaşıyordu.

 

25 metre... 20 metre... 15 metre... Nie Yan telaşlanıyordu.

 

Sonunda şansını zorlamak yerine geri çekilmeyi seçti.

 

Konu hakkında kafa yorarken İlahı Alım penceresini açtı. Listeden %200 statülerine sahip olan Seviye 6 Şövalye Keo'yu çağırdı.

 

Buradan geçmek için Keo'yu feda etmesi gerekecek gibiydi. En kötü durumda ücretini ödeyerek Keo'yu canlandırabilirdi.

 

"Efendi İblis Katili, size nasıl yardımcı olabilirim?"

 

Nie Yan Keo'yu manuel kontrolle yedi Avcı Taş Devine sürdü.

 

Yaratıklar bağrışmaya başladılar. Taş Devi dilinde konuştuklarından Nie Yan ne dediklerini anlamasa da, geri çekilmesini istedikleri aşikardı.

 

Nie Yan Keo aracılığıyla yaratıklardan birine Arındırma uyguladı.

 

Arındırma sonrasında bütün Avcı Taş Devleri Keo'nun üzerine atıldı.

 

Nie Yan'ın kontrolü altındaki Keo, arkasını dönüp Sarsılmaz İrade ile kaçtı.

 

Keo yaratıkları uzağa çekerken Nie Yan fırsatı değerlendirip uzun, ince bir geçitten vadiye girdi.

 

Birkaç dakika sonra gelen bildirimle Keo'nun öldüğünü öğrendi.

 

Nie Yan Benet'in Ruhunu takip ederek 500x500 metrelik bir açık alana vardı. Zemin bitki örtüsünden arındırılmış ve taşla kaplanmıştı.

 

Tam ortaya üç metre uzunluğunda bir taş platform yerleştirilmişti. Platformun dört tarafında yukarı çıkan merdivenler bulunuyordu. Etrafında ise cübbe giyen üç Taş Devi volta atıyordu. Bu üçü biraz önce gördüklerine kıyasla bariz şekilde daha büyüktü.

 

Cavell Yıldız Sunağını keşfettiniz.

 

Nie Yan dikkatle yaklaşıp yaratıklardan birini inceledi.

 

Dalgın Taş Devi (Lider): Seviye 100

Sağlık: 100.000/100.000

 

Etrafta başka yaratık olmasa da bu üç Dalgın Taş Devi Nie Yan'ı durdurmaya yeterdi.

 

Platformun ortasında bir şey var gibiydi. Nie Yan başka bir tarafa geçti. Yeni bakış açısıyla üç metre yüksekte süzülen nesneyi görebilmişti. Yumruk büyüklüğündeki nesne yeşil renkli bir parıltıya sahipti.

 

Mesafeden ötürü tam olarak ne olduğu anlaşılmıyordu.

 

Derken Benet'in Ruhu yanında belirdi ve Nie Yan baktığı şeyin İmparatoriçe Finas'ın Zehir Kesesi olduğunu anladı.

 

Nie Yan Dalgın Taş Devleri ile ilgili resmi sitede arama yaptı.

 

Dalgın Taş Devleri: Yeraltındayken bile gökyüzündeki yıldızlarda meydana gelen değişimleri hissedebilirler. Üstün büyü gücüne sahiplerdir ve karanlığa hizmet ederler.

 

Dalgın Taş Devlerinin ellerinde çok çeşitli büyüler vardı. En dikkat çekenleri taştan dev bir kurt çağıran Kurt Golemi, 50 metre yarıçapındaki alana sürekli hasar veren Ay Kurbanı ve 30 metre mesafedeki bütün hedefleri bayıltan Korku Kükremesiydi. Ayrıca fiziksel saldırıları da Avcı Taş Devlerinden daha güçlüydü.

 

Kısacası korkunç yaratıklardı. Nie Yan ihtiyatla yaklaşarak bir tanesinin 30 metre yakınına sokuldu. Yaratık bir şey hissetmiş gibi anında Nie Yan'ın bulunduğu yere baktı. Başlığın içinden bakan bir çift göz adeta karanlığı deliyordu.

 

Nie Yan nefesini tutup hareket etmeden bekledi.

 

Bir süre sonra yaratık başını başka yöne çevirdi. Nie Yan sonunda rahatlamıştı. Pigme Dönüşümünün üstün gizlenme kabiliyetine rağmen güvenli mesafe yalnızca 30 metreydi. Orijinal boyutuna dönse o mesafe en az 50 metreye çıkacaktı.

 

Seviye 100 Dalgın Taş Devleri Nie Yan'ın ilerlemesine engel oluyorlardı. İmparatoriçe Finas'ın Zehir Kesesi gözlerinin önündeydi, ama adeta fersahlarca uzağında gibiydi.

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 31683 Üye Sayısı
  • 319 Seri Sayısı
  • 42664 Bölüm Sayısı


creator
manga tr