Bölüm 394: Saklı Büyü, Patlama Cehennemi

avatar
2955 66

Rebirth of the Thief Who Roamed the World - Bölüm 394: Saklı Büyü, Patlama Cehennemi


 

200 adet Hırsız her ne kadar fazla görünüyor olsa da, bu ormanlık ve tepelik arazinin her noktasını keşfetmek için aslında yetersiz bile sayılırdı. Böylesine devasa ve engebeli bir arazide sadece birkaç düzinelik insanı bulma çabası samanlıkta iğne aramak gibiydi.

 

Nie Yan'ın içinde şüphe yoktu. Sonuçta, Kalor içerisinde hiç kimse Niuren Birliği ile çatışabilecek cesarete sahip değildi. Muzaffer Dönüş şu anda ağır bir gözlem altındaydı, Kana Susamış Kılıçlar, Büyücü İttifakı ve İlahi Muhafızlar ise bir tehdit oluşturabilmek için oldukça uzaktaydılar.

 

Niuren Birliği Kalor içerisinde gerçekten de sağlam kökler salmıştı, her on oyuncudan yaklaşık bir tanesi birlikle ilişkiliydi. Bir şey yaşandığı an itibariyle Niuren Birliğine haber gelmesi gerekirdi. Muhbirler dört bir yana yayılmış vaziyetteydi, bundan dolayı birliğin gözünden bir şey kaçması neredeyse imkansızdı. İşte bundan dolayı Kara Barut kavanozlarını taşımak için 2000 oyuncu yeterliydi.

 

Altı Şaman'ın oluşturduğu portal, Şaman Tapınağının gizli bir büyüsüydü, karşısında en zor savunma yapılan büyülerden bir tanesiydi. Ayrıca, Şan Şehrindeki transfer noktaları konusunda çok geniş çaplı hazırlıklar da yapmışlardı. Her bir portaldan 50-60 kişi civarında oyuncuyu geçirebilirlerdi.

 

Kana Susamış Kılıçlar zaten Niuren Birliğinin kalelerine saldırmayı uzun zamandır planlıyordu. Fakat Kara Barut'un ortaya çıkmasıyla beraber planlarında değişiklik yapmaya zorlanmışlardı. Öncelikle Kara Barut meselesini halletmeleri lazımdı!

 

Kara Barut oldukça yüksek yer kaplayan bir askeri malzemeydi. Niuren Birliğinin Baron Kelfield'in Kadim Kalesinde bulduğu Kara Barut miktarı on binlerce şişeyi doldurabilecek kadardı ve bunu taşımak günler sürerdi. Mümkün olan tek yöntem bu malzemeyi elle taşımaktı. İleride nakliye karavanları kullanıma hazır hale geldiğinde bu tarz işlerin yapılması daha uygun hale gelebilirdi.

 

Kara Barutun kullanım alanları çok fazlaydı ve kuşatma silahlarının yapımında kullanılabilirdi, mesela büyülü patlayıcılar, alevli ok yapımı, fırlatılabilir patlayıcılar vesaire gibi.

 

Oyuncular aslında Goblin Büyü Topu gibi kuşatma silahlarını duymuşlardı fakat bu silahların şemalarını bulabilmek oldukça zordu.

 

Nie Yan bu malzemelerin Birlik Şehrine güvenli bir şekilde taşınmasına büyük oranda önem veriyordu. Bu malzemeler her ne kadar sadece bir ya da iki adet Goblin Büyü Topu üretebilecek hacimde olsa da sarf edilen bu çabaya kesinlikle değecekti.

 

Patron, burası güvenli görünüyor. Seviye kasmak için uğraşan birkaç oyuncuyla karşılaştık ama onları uzaklaştırdık.

 

Sizin o tarafta da her şey temiz gözüküyor.

 

 

200 hırsızın her biri görevli oldukları bölgede keşif yaptıktan sonra tek tek raporlarını gönderdi.

 

Gelen bu raporlar Nie Yan'ın zihnini rahatlattı. Arkasına baktı ve Kara Barut'un hepsini tek bir yerde bulundurmanın aslında riskli olduğunu gördü. Bunun üzerine bir süre düşündükten sonra Kara Barut'u taşıyan oyuncuları yedi adet küçük gruba bölerek etraflarında devriye gezen Savaşçı ve Hırsızlar görevlendirdi, bu şekilde taşıyıcı görevinde olan kişilere herhangi bir tehlikenin yaklaşmasını engellemek istedi.

 

Nie Yan, az evvel aldığım bir habere göre Kana Susamış Kılıçlar, Büyücü İttifakı ve İlahi Muhafızların bütün kaliteli oyuncuları ortalıktan kaybolmuş. Yaklaşık yirmi dakika önce hepsinin de Şan Şehrinde toplandıkları görülmüş. Kalor içerisindeki transfer noktalarını izleyen muhbirlerime sordum ama kimse bir şey fark etmemiş. Acaba bu elemanlar zindan temizliğine falan mı gittiler? Bu sefer istihbarat raporunu getiren kişi Guo Huai idi. Elbette üç geniş birliğin uzmanlarının bir anda ortalıktan kaybolması şüphe uyandıran bir şeydi. Bu yüzden Guo Huai direkt olarak bu haberi Nie Yan'a ulaştırmıştı.

 

Bu oyuncular Kalor'a ışınlanmamış olsa da en hızlı bineklerle ilerliyor olsalar da Kalor'a varmaları en azından yedi saatlerini alırdı. Bundan dolayı Guo Huai bu oyuncuların bir saldırı peşinde olduklarından şüphelenmemişti. Fakat gelen bu haberler Nie Yan'ın içinde bir şüphe oluşturmuştu. Kana Susamış Kılıçlar, Büyücü İttifakı ve İlahi Muhafızların aynı anda bütün kaliteli oyuncularının bir anda ortadan kaybolması ve bu ortadan kaybolmanın tam da Niuren Birliğinin Kara Barut'u taşıdığı vakitle çakışması nasıl tesadüf olabilirdi ki?

 

İnanç içerisinde her türlü gizemli büyü ve eşya mevcuttu. Nie Yan bu oyuncuların şehirlerdeki transfer noktalarını kullanmaya ihtiyaçları kalmadan ışınlanmanın bir yolunu bulmuş olduklarına dair bir şüpheye sahip olmaya başlamıştı.

 

Sınıf geliştirme görevlerini bitirmiş olan birlik üyelerine haber gönder ve derhal buraya gelsinler! Ayrıca 5,000 kişilik bir kuvveti de destek olarak buraya çağır! Nie Yan ağır bir ses tonuyla emirlerini yağdırdı.

 

Guo Huai bir anlık şaşırmıştı. Fakat Nie Yan'ın ses tonundaki ciddiyeti duyunca durumun önemini anladı.Anlaşıldı, derhal emirlerini iletiyorum patron!

 

2,000 adet birlik oyuncusu ormanlık ve tepelik arazide Kara Barut kavanozlarını taşırken Nie Yan önündeki yeşillerle kaplı araziye göz gezdirdi. Bu arazide düzinelerce oyuncuyu saklamak kolay bir işti!

 

Nie Yan'ın zihninde bir huzursuzluk başladı.Herkes tetikte olsun. Savaşa hazırlanıyoruz!

 

Bu esnada havadaki büyü enerjisi titremeye başladı. Nie Yan ileri baktığında kızıl bir bulut yoğunluğunun sanki gökten alev yağıyor gibi aşağı indiğini gördü. Bu büyüye yakında duran oyuncular anında huzursuzlaşmaya başlamıştı.

 

"Saldırı altındayız!"

 

Arka taraftaki oyuncular ileri atılarak destek sağlamak istediler fakat Nie Yan tarafından durduruldular.

 

Durun! Kara Barut'u koruyun! Nie Yan bağırarak emir verdi. Düşmanın ön taraftan saldırmasının tek sebebi arka taraftaki Kara Barut'un savunmasız kalmasını istemekti. Kesinlikle başka yerlerde de saklanmış olan oyuncuları olmalıydı düşmanın.

 

Niuren Birliğinin oyuncuları oldukça geniş bir yere yayılmıştı. Ön taraftaki patikada bulunan hepsi de 45 Seviye civarında olan 400 civarı oyuncu vardı. Bu oyuncular her ne kadar en üst dereceli oyuncularla rekabet edebilecek durumda olmasalar da sonuçta yine de sıradan oyunculara göre daha üstündüler. Niuren Birliğinde bir tane bile çöp oyuncu yoktu!

 

Melek Müfrezesi, Kana Susamış Kılıçlar, Büyücü İttifakı ve İlahi Muhafızlardan yedi adet oyuncu bir anda Nie Yan'ın grubunun önünde belirdi. Grup Esrarlı Büyücü, Kutsal Büyücü, Rahip, Vahşi, Şövalye ve Elemental Şaman'dan oluşuyordu.

 

Esrarlı Büyücü küçük bir tepelik alanın üzerinde gururlu şekilde duruyordu. Asasını sallamaya ve büyülü heceler söylemeye başladı. Büyü enerjisini kullanarak havada olağanüstü bir büyü yoğunlaşması başlatmıştı.

 

Saklı Büyü, Patlama Cehennemi!

 

Bir Gelişmiş Büyü 100 metre çapına kadar menzile sahipti. Bu tarz bir büyüyü savunmak ya da ondan kaçınmak kesinlikle normal bir alan etkili büyüyü savunmak ya da kaçınmaktan çok daha zordu, üstelik verdiği hasar ise normal büyülere kıyasla çok daha fazlaydı.

 

Niuren Birliğinin oyuncularından bir grup anında bağırmaya başladılar. Ön tarafa yakın olan beş adet Şövalye anında Sarsılmaz İrade’yi aktif ederek Esrarlı Büyücüye doğru saldırıya geçtiler. Bu büyücüyü durdurmak zorundalardı, aksi halde ön tarafta bulunan 400 civarı oyuncu helak olacaktı.

 

Şövalyelerin arkasından altı adet de Savaşçı takip etti.

 

Gelişmiş Büyüler genellikle iki hecelik büyü cümlesi sonunda yapılırdı ve yaklaşık yirmi saniye sürerdi. Eğer Şövalyelerden biri Esrarlı Büyücüye beş metreden daha yakına gelebilirse Sükut kullanarak Gelişmiş Büyüyü durdurabilirdi.

 

Niuren Birliğinin ileri atıldığını gören Esrarlı Büyücü haricindeki diğer oyuncular doğal olarak oldukları yerde durmak istememişti.

 

Elemental Şaman asasını salladı ve bir Rüzgarlı Totem oluşturdu. Bundan sonra Ork dilinde birkaç cümle söyledi ve ellerinin etrafında bir elektrik akımı oluşturdu. Şövalyelerden birine üç adet şimşek gönderdi.Bum! Bum! Bum!

 

−856!−847!−889!

 

Şövalye havaya uçtu ve yakınlardaki bir ağaca çarptı.

 

Yaratığın tek hamlesiyle ölmüştü!

 

Rüzgarlı Totemler yakınlardaki müttefiklerin tüm kritik değerlerini %100 oranında artırıyordu.

 

Bu Elemental Şaman'ın tepki süresi oldukça hızlıydı. Kana Susamış Kılıçlar, Büyücü İttifakı ve İlahi Muhafızlardan olan oyuncular bu hamlenin hızına şaşırmıştı. Melek Müfrezesinin oyuncuları gerçekten bir başkaydı.

 

"Meczup, Melek Müfrezesinin oyuncularının yanında sönük kalamayız! Hadi, onlara bizim yeteneklerimizi de gösterelim!" Gruptan bir Vahşi, Şövalyelere saldırmadan evvel bağırdı.

 

"Anlaşıldı!" Kutsal Büyücü asasını salladı ve Kutsal Büyü gücünü artıran birkaç büyü yaparak Şövalyelerden birine Kutsal Yargı ile saldırdı.

 

−2,321!

 

Bum! Şövalye geriye doğru savruldu. İlki gibi ikinci şövalye de anında ölmüştü.

 

Kutsal Büyücü yüzünde boş bir ifadeyle olduğu yerde duruyordu. Az evvel uyguladığı hasara kendisi bile şaşırmıştı. Yanında duran Rüzgarlı Toteme bir bakış attı. Dışarıdan görünüşü sadece yontulmuş bir ahşap gibiydi. Böylesine güçlü bir etkisinin olduğunu kim bilebilirdi ki?

 

"Çok iyi! Kara Kanat, sizin bu Rüzgarlı Totem harika bir şeymiş!" Kutsal Büyücü yüksek sesle konuştu. Sadece beceri seviyesi beş ya da üzeri bir Rüzgarlı Totem bu kadar etkili olabilirdi. Asasını sallayarak Işığın Yargısı’nı aktif etti.Bum! Bir başka Şövalye daha havaya uçtu.

 

Meczup zaten çoktan Yüce Kutsal Büyücü sınıfına yükselmişti, bundan dolayı kendisinden aşağı sınıfta olan kişilere normalden fazla hasar vuruyordu. Üstelik Rüzgarlı Totemin verdiği güçlendirme ile rakiplerine tek vuruşla ölümcül hasarlar verebiliyordu.

 

Taarruz!

 

Taarruz!

 

Niuren Birliğinin Savaşçıları tepelik alandan düşmanın üzerine saldırıya geçmişti.

 

Vahşi, bir çığlık atarak üzerlerine gelen bu gruba doğru ileri atıldı.

 

Hortum Kesişi!

 

"Şövalyeleri durdurun, Yıldız Parıltısı'nı durdurmalarına izin vermeyin!" Vahşi arkadaşlarına hatırlatıcı bir konuşma yaptı. Vahşi kükredi ve Sismik Darbe'yi aktifleştirdi, karşısındaki üç Savaşçı'yı devirdi.

 

"Edişelenmeyin, burası bizde!" Kara Kanat konuştu. Asasını salladı.

 

Polimorf!

 

Kara Kanat'ın yakınına gelebilmiş olan bir Savaşçıya bir büyü isabet etmişti ve bu Savaşçı bir kurbağaya dönüşmüştü.

 

Kara Kanat'ın artık bu Savaşçı'ya dikkatini ayırması gerekmiyordu, bir başka hedefe yöneldi.

 

Şövalyelerden biri Esrarlı Büyücü Yıldız Parıltısı'na yaklaşmıştı. Şövalye tam da Sükut'u aktif edeceği anda Kutsal Büyücü İtici'yi aktif etti ve Şövalyeyi birkaç metre geriye fırlattı. Şövalye Sükut'u aktif etmeyi başaramamıştı!

 

Düşman gruptaki kişiler her ne kadar ilk defa ortak bir harekat yapıyor olsalar da üst düzey oyuncular oldukları için sezgilerini kullanarak uyum içinde hareket edebiliyorlardı. Müttefiklerinin niyetlerini anlayarak nasıl hamleler yapacaklarını kestirebiliyorlar ve kısıtlı zamanda bile birbirlerini anlayabiliyorlardı.

 

Niuren Birliğinin Büyücülerinin büyüleri de düşman gruba doğru yağmaya başlamıştı. Rahip ve Şövalye anında Yıldız Parıltısı ve diğerlerini iyileştirmeye başlamıştı.

 

"Bu elemanlar bizim sandığımızdan daha güçlü! Dikkatli olun, sağlığınıza dikkat edin!" Şövalye Vahşi'yi iyileştirirken konuştu.

 

Vahşi'nin can değeri hızlı şekilde düşmüştü. Şövalyenin iyileştirmesi yeterli olmamıştı ve Vahşi bir Orta Sağlık İksiri içmek zorunda kalmıştı. Daha sonra Kırıcı Vuruş ile saldırarak Savaşçılardan birinin hareketini kesti.

 

Bu yedi oyuncu suda hareket eden birer balık gibiydi, en ufak bir kararsızlık bile yaşamıyorlardı.

 

20 saniye oldukça kısa bir süreydi. Niuren Birliğinin oyuncuları Yıldız Parıltısı'nın varlığını fark ettiği anda zaten 8 saniye geçmişti bile. Zaman kaşla göz arasında geçip gitmişti. Esrarlı Büyücü cümlesinin son hecesini söylediğinde artık vakitleri kalmamıştı.

 

Patlama Cehennemi!

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 31683 Üye Sayısı
  • 319 Seri Sayısı
  • 42665 Bölüm Sayısı


creator
manga tr