Bölüm 383: Karabaş Bozayı

avatar
2457 64

Rebirth of the Thief Who Roamed the World - Bölüm 383: Karabaş Bozayı


 

Kalan birkaç Hayalet Kılıçlı da Büyücülerin saldırılarıyla can verdi. Hırsızlar meydana dalıp ganimetleri topladılar. Niuren Birliğinde Seviye 50 ekipman kıtlığı yaşanıyordu. Bütün oyuncular Seviye 50'ye ulaştıklarında kullanabilecekleri ekipman yoktu.

 

O bakımdan Cripps Kalesi bir hazineydi. Seviye 50 Elitleri başka yerde bulmak, bulunsa bile baş etmek zordu. Şu an yaptıkları gibi sürü halinde Elit avlamak imkansızdı!

 

Büyü yağmurundan sonra yerler Seviye 50 ekipman kaynıyordu.

 

Yüksek talepten ötürü bu ekipmanlar, pazarda fahiş fiyatlardan alıcı bulabilirdi. Seviye 40 ve üzeri oyunculardan kurulan gruplar her gün kaliteli ekipmanlar bulmaya çalışıyorlardı. Tabii Beyaz ve Bronz kademe dışında bir şey bulamıyorlardı.

 

Nie Yan'ın ekibi Hayalet Kılıçlılar sayesinde köşeyi dönmüştü.

 

Bölgedeki Hayalet Kılıçlıları yavaş yavaş temizlediler. Bir süre sonra Düşkün Çocuk, Güneşli Güney ve Yaz Böceğinin Büyü Kulesinden çıktığı haberi geldi. Eski büyülerinin çoğunu değiştirmişlerdi.

 

Nie Yan ana grubun yanına döndüğünde onlarla karşılaştı.

 

"Nasıldı? İşe yarar bir şeyler öğrenebildiniz mi?" Nie Yan büyü listelerini paylaşmalarını istedi. Yeni büyülerin kullanışsız olduğu anlaşılırsa eskilerini tekrar öğrenmelerini sağlayabilirdi.

 

"Yeni beceri öğrenmek çok pahalı. 600 altın bir anda uçup gitti." Düşkün Çocuk yakınsa da harcadığı altına değdiğini biliyordu.

 

Cripps Kalesindeki Büyü Kulesinde, yüksek kaliteli binden fazla büyü vardı.

 

Düşkün Çocuk üst düzey oyuncular arasına katılalı çok olmamıştı. Birkaç yüz altını gözünü kırpmadan harcayabilecek Yaz Böceği ve Güneşli Güneyden farklıydı.

 

"Guo Huai'ye söyleyin giderlerinizi karşılasın." Nie Yan loncasının elitlerinde masraftan kaçınmayacaktı. Onlar Niuren Birliğinin direkleriydi ve yatırımı hak ediyorlardı.

 

Büyü Kulesi ile ilgili açıklama devam etti.

 

"Büyü Kulesinin altı katlı. Biz yalnızca ilk iki katına girebildik. Sıra sıra rafların hepsi de kalın kitaplarla doluydu. Büyü kitapları olduğu gibi tarih kitapları da vardı. Kulenin yöneticisi ihtiyar bir bilgin. Becerileri aktarmak onun görevi. Yeterli ödeme yapıldığında size büyüleri o öğretiyor."

 

Nie Yan Düşkün Çocuğun beceri listesine baktı. Otuzdan fazla büyü öğrenmişti. Buz Yarığı, Don, Patlayıcı Buz Mermisi, Buz Saçağı...

 

Belli ki Buz Büyüsünde özelleşen bir Elementalist olma niyetindeydi. Nie Yan bütün büyülerin aynı ortak özellikleri taşıdıklarını gördü. Kısa hazırlama süreli, hızlı ve kitle kontrol özellikli.

 

Düşkün Çocuğa baktı. Anlaşılan kendine has bazı fikirlere sahipti.

 

Öğrendiği büyüler, ustalıkla kullanıldıkları sürece hem PvE, hem de PvPde etkiliydi.

 

"Düşkün Çocuk, ne yapmaya çalıştığını anlıyorum, ama hasarın eksik kalacak. Düşmanını kısıtladıktan sonra aniden yüksek hasarlar vermen lazım. Aksi halde kitle kontrolün bir işe yaramaz."

 

Düşkün Çocuk utanarak başını kaşıdı. "Param ancak bunlara yetti. Yüksek hasar verenle pahalılardı."

 

"Demek öyle. Parayı dert etme. Guo Huai halleder. Faturayı loncaya gönderebilirsin. Sözleşmeli oyuncumuzun masraflarını biz karşılamalıyız." Nie Yan gülümsedi. O an yakın zamanda pek çok oyuncunun sınıf atlayıp yeni beceriler öğreneceği aklına geldi. Masraflar birikiyordu. 60.000 kişilik bir loncanın harcaması bol oluyordu. Yeraltından ekipman kaçırmak dışında başka gelir kapıları da bulmalıydı. Belki daha fazla kale zapt edebilirdi. Kaleleri geliştirdikten sonra loncaya düzenli para akışı sağlanırdı.

 

Güneşli Güney ve Yaz Böceğinin listelerine de baktı. Onlar da kendilerine has bir oyun tarzı benimsemişlerdi. Güneşli Güney Yüce Kutsal Büyücüydü. Öğrendiği büyülerin tamamı yüksek hasar veren büyülerdi. Yani uzun hazırlık sürelerine ve yüksek beceri koşullarına sahiplerdi. Uzun hazırlık süreli beceriler tamamlanmadan evvel engellenmeye müsaitlerdi. Kullanıcı büyüye en uygun anda başlayacak idrake sahip olmalıydı.

 

Yaz Böceği daha önce kimsenin ilerlemediği bir yola adım atmıştı. Kitle kontrol ve yüksek hasar tercih etmemiş, sadece fazladan gölge aşındırma hasarı veren Gölge Esrarlı Büyüsüne yoğunlaşmıştı.  Düşmanın savunmasını ve canını aşındırması bakımından lanetlere benziyordu. Savaş uzadıkça aşındırmanın verdiği hasar da artıyordu.

 

Oynamasını bilene bütün yollar uygundu.

 

Zayıf bir sınıf veya yol yoktu, zayıf oyuncu vardı.

 

Büyü Kulesinden çıkan Büyücüler gücüne güç katardı. Nie Yan bile böyle düşmanlara temkinli yaklaşmalıydı.

 

Bu kişiler kendi tarzlarını geliştirmiş ve karakterleriyle alakalı derin anlayışa sahip oyunculardı. Tıpkı önceki zaman dilimindeki gibi. Nie Yan'ın onlara tek katkısı tecrübesiyle tavsiye vermek olabilirdi.

 

Zaman geçtikçe stilleri kusursuz hale gelecekti. İşte o zaman Nie Yan'a karşı dişli rakipler olabilirlerdi. Önceki zaman diliminde bu insanlarla rekabet edemezdi. Fakat bu hayatında önceki limitlerini çoktan aşmıştı.

 

Neredeyse 10 yıllık oyun tecrübesi sayesinde üstünlüğü bariz belliydi. Lakin zaman geçtikçe usta oyuncular birer birer onu yakalayacaktı.

 

Nie Yan mobları Büyücülere çekmeye devam etti. Çatılardan yaratık avlama planı henüz sonlanmamıştı.

 

Üç saat geçtiğinde meydandaki bütün Hayalet Kılıçlılar temizlendi.

 

Geriye yalnızca Karabaş Bozayı kalmıştı. Nie Yan, Güneş ve Tek Vuruş Yemini mobları Büyücülere çekerlerken birkaç defa ayının dikkatini çekmişlerdi. Neyse ki zamanında kaçabilmişlerdi.

 

Nie Yan ekibi hizaya soktu. Meydana en fazla 800 kişi sığabilirdi. Savaşta ölenlerin yerini beklemede olanlar dolduracaktı.

 

Burası Cripps Kalesinin bütün sokaklarının birleştiği yer olduğundan Hayalet Kılıçlılarla işleri biten gruplar eninde sonunda buraya gelecekti.

 

"100 Savaşçı, 300 Büyücü, 50 Rahip, 30 Şövalye ve 20 Hırsız istiyorum!" Nie Yan İzmarit, Kılıç Parıltısı ve diğerlerinden seçimde yardım aldı.

 

500 oyuncu seçildi. Meydana girdiklerinde yer kalırsa fazlasını da alabilirlerdi.

 

Grup meydana girdi.

 

Kılıç Parıltısı 20 Dövüşçüyle Karabaş Bozayının etrafını sardı.

 

Yaratık onların gelişini fark etmişti. Kulakları sağır edercesine kükredi.

 

Kılıç Parıltısı adım adım Karabaş Bozayıya yaklaşıyordu. Savaşçılar da çemberi daraltıyorlardı.

 

Büyücüler etrafa yayılıp pozisyon aldılar. Kılıç Parıltısının Karabaş Bozayıyla temas kurmasını bekliyorlardı.

 

Arada 15 metre kaldığında yaratığın sabrı taştı. Öfkeyle kükreyerek Kılıç Parıltısına koştu.

 

Kalkan Darbesi!

 

Yakındaki bir Dövüşçü kalkanıyla Karabaş Bozayıya saldırdı.

 

Saldırmasıyla da savrulması bir oldu.

 

Yaratığın tek hamlesiyle ölmüştü!

 

Ancak Karabaş Bozayının koşu hızını kesmesiyle büyük bir iş başarmıştı.

 

Kılıç Parıltısı Kışkırtma becerisini etkinleştirdi. Ardından öne çıkıp Kalkan Darbesi ve Barbar Gücünün yardımıyla ayının ilerleyişini durdurdu.

 

Karabaş Bozayının canını gördüğünde ise olduğu yerde donakaldı. Çünkü yaratığın canı 1 milyondan fazlaydı!

 

Çok güçlü bir Varyant Lord olduğuna şüphe yoktu.

 

İlerleyişi duran Karabaş Bozayı pençesini savurdu.

 

Kılıç Parıltısı Savunma Pozisyonunu etkinleştirip kalkanının ardına sığındı. Birkaç adım geri sendelerken başının üzerinden aldığı hasarı gösteren -1573 sayısı fırladı.

 

Anında narin bir ışıkla sarıldı ve canı tamamen doldu.

 

Kendini toparlayıp tekrar ileri atıldı.

 

O Karabaş Bozayıyla çarpışırken diğer Dövüşçüler sokuldular. 20 Dövüşçü birden Karabaş Bozayıyı kıstırıp hareket alanını kısıtladılar.

 

Yaratık pençesini savurarak Dövüşçüleri birer birer saf dışı bırakıyordu.

 

Kimi Dövüşçüler tek hamlede can veriyorlardı. Kimileri ise ölmüyor, iyileştikten hemen sonra eski yerlerine dönüyordu.

 

"Büyücüler, saldırın! Hasarı yüksek olanlar aggroyu çekmemeye özen göstersin!" Nie Yan emirlerini söyledi.

 

Etrafa yayılmış Büyücüler saldırıya başladılar. Gökyüzünden gelen büyü yağmuruyla Karabaş Bozayının üzerinden hasar değerleri fırlıyordu.

 

Büyülerin %60'ı ıska geçerken geri kalanlar 300-400 arası hasar veriyorlardı. Ancak Karabaş Bozayının can yenilemesi, saniyede 10.000 gibi inanılmaz bir boyuta ulaşmıştı.

 

Yoğun büyü saldırısı altında canının azalması için zaman geçmesi gerekmişti.

 

Muzaffer Dönüşün önceki zaman diliminde defalarca bu yaratığın önünde hüsrana uğraması hiç de şaşılacak gibi değildi.

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29835 Üye Sayısı
  • 281 Seri Sayısı
  • 40859 Bölüm Sayısı


creator
manga tr