Bölüm 357: Ölüm Dalgası Parşömeni

avatar
2662 66

Rebirth of the Thief Who Roamed the World - Bölüm 357: Ölüm Dalgası Parşömeni


 

Kızıl Nehir Kalesinin derinlerinde, Kana Susamış Kılıçların yönetim kademesi Çılgın Kılıç ile ekonomi konusunu tartışıyorlardı. Savaşın başında galibiyetten emindiler. Yüzyıl Mali Grubundan gelen 500.000 altınlık büyük bir desteğe sahiplerdi. Bu yüzden Niuren Birliğine savaş ilan etmeye cüret etmişlerdi. Zira daha önce bir loncanın tamamına ödül koyma gibi bir işe kimse kalkışmamıştı.

 

Tek bir kişiye konulan ödüllerde bile üst sınır birkaç bin altındı. Ancak bir loncanın bütün oyuncularının başına daha önce ödül konmamıştı. Buna rağmen elindeki 1.000.000 altına güvenen Çılgın Hırsız galibiyetten emindi. Niuren Birliğinin, Yükselen Ejder Mali Grubu desteğiyle bile dev miktarlarda altın bulabileceğine inanmıyordu. Altın toplama işinde kimse Yüzyıl Mali Grubunun eline su dökemezdi. Sanal gerçeklik piyasasında üstünlükleri barizdi!

 

Kalor, Niuren Birliğinin bölgesiydi. Kana Susamış Kılıçlar Niuren Birliğinin evine saldıramazdı. Niuren Birliği de aynı şekilde Şan Şehrine saldıramazdı. Ancak savaş için başkalarını kullanmak mümkündü.

 

Çılgın Kılıç önce forumlarda Niuren Birliğini kışkırtıp geri adım atmalarının önüne geçti. Kana Susamış Kılıçların rahatlıkla galip gelebileceğine inancı tamdı. Lakin inandığının aksine Niuren Birliği şu zamana kadar dayanmıştı. Zafere kesin gözüyle baktığı halde, düşmanını doğru düzgün tanımıyordu. Nie Yan'ın elinde Yıldızlı Gece İksir Dükkanı ve çok sayıda farklı dükkan, arsa ve müzayede evi olabileceğini, dolayısıyla Niuren Birliğinin kasasına her gün binlerce altın girdiğini aklı kesmemişti.

 

Niuren Birliği dik duruşunu sürdürürken Çılgın Kılıç telaşlanmaya başlamıştı. Kana Susamış Kılıçlar ciddi bir ekonomik kriz yaşıyordu. Yüzyıl Mali Grubu günlük ödeme yaptığı halde, ihtiyaçların fazlalığı çok daha ağır basıyordu. Çılgın Kılıç lonca hazinesindeki ekipmanları satmak zorunda kalmıştı. Böylece birkaç gün daha dayanabilmeyi umuyordu. Fakat bu hareketiyle lonca üyelerinin öfkesini kazanmış oldu. Çünkü onlar da kişisel kazançları için loncada duruyorlardı. Ekipmanların gitmesi ve yabanda sürekli olarak pusuya düşürülmeleri hepsinin huzurunu kaçırmıştı. Artık Niuren Birliğiyle savaşa girmenin hata olduğuna tatmin olup loncadan ayrılmaya başlamışlardı. Kana Susamış Kılıçların durumu vahimdi.

 

"Patron, az önce bazı haberler aldım. Niuren Birliği belirsiz bir kaynaktan yüz binlerce altın almış. Bütün üyelerine para dağıtıp hazinelerini yeniden oluşturuyorlarmış."

 

"Yüz binlerce mi? O kadar altını nereden bulacaklar? Haberin doğruluğu kesin mi?" Çılgın Kılıç kulaklarına inanamıyordu. İşin içinde bir bit yeniği olmalıydı. Bunun mantıklı bir açıklaması yoktu. Hem üyelerine para dağıtacak, hem de hazineyi canlandıracak kadar altını nasıl bulabilirlerdi?

 

"Haber doğru. Çoktan birine sorgulattım. En az 300.000 altın bulmuşlar."

 

Çılgın Kılıcın yüzü ekşidi. 300.000 altın azımsanmayacak bir miktardı. Niuren Birliği lonca üyeleri için bu miktarı harcadığına göre kasalarında daha da fazlası olmalıydı.

 

"Yükselen Ejder Mali Grubu altın mı göndermiş?"

 

"Hayır. Yükselen Ejderin altın toplayıcıları gece gündüz Yüzyıl Mali Grubunun gözetimi altındalar. O kadar altını toplamış olmalarına imkan yok."

 

"Öyleyse nereden çıktı bu altınlar?" Çılgın Kılıç iyice hiddetlendi.

 

"Patron, müzayede evlerinde ortaya çıkan Gece Görüşü ekipmanlarından haberin var mı?"

 

"Evet. Elimiz dar olmasa ben de bir iki parça alacaktım."

 

"Duyduğuma göre ekipmanlar Zümrüt İmparatorluğunun bütün şehirlerinde ortaya çıkmış. Bu işin arkasında büyük bir isim olmalı. Gece Görüşü ekipmanlarının satışlarından birkaç yüz bin altın kazandıklarına eminim."

 

Çılgın Kılıç köfteyi çakmıştı. Acaba Gece Görüşü ekipmanlarını satan gerçekten de Nirvana Alevi mi? İnanmak istemese de bundan daha mantıklı bir açıklama bulamıyordu. Niuren Birliğinin altın toplaması başka bir şekilde imkansızdı.

 

"Elinde ne kadar Gece Görüşü ekipmanı kaldığını bilmiyoruz. Pazardaki talebe bakacak olursak 500-600 ekipmana kadar satış yapabilir. O da tahminen 3-4 milyon altın kazandırır."

 

Bu sözler sansasyonel görünse de, Çılgın Kılıç biliyordu ki 3-4 milyon altın Nie Yan'ın en az kazanacağı miktardı. Niuren Birliği o miktarda bir kaynak elde ederse, Kana Susamış Kılıçların şu anda pes etmesi en iyi seçenek olurdu. Lakin forumlara yazdığı şeyler aklından çıkmıyordu. İlk önce çekilen kim olursa diğerinin torunu sayılır.

 

Çılgın Kılıcın kaşları çatıldı. "Yüzyıl Mali Grubuna haber gönderin. Daha fazla altına ihtiyacımız var. Kana Susamış Kılıçlar düşerse onlar da kaybeder!"

 

"Patron, bu isteğimizden hoşlanmayacaklar."

 

Çılgın Kılıç biraz daha sakin düşünmeye başladı. Yüzyıl Mali Grubunu rahatsız etmeyi göze almamalıydı. Ancak başka çaresi yoktu. "Gidin. Onlarla anlaşmaya çalışın. Kaynak veya Niuren Birliğiyle ilgilenmemiz için başka bir yöntem isteyin. Bu gidişle fazla dayanamayız."

 

Çılgın Kılıç düşünceliydi. Sonunun Nirvana Alevinin elinden gelebileceği ihtimaliyle ürküyordu.

 

Niuren Birliği savaşta bir adım öne geçmişti. Lonca hazinelerinde 100.000 altından fazlası vardı. Yani bir günü daha çıkarabilirlerdi. Gelecek beş gün Nie Yan'ın Yeraltından getirdiği ekipmanları satarak hayatta kalabilirlerdi.

 

Altın sorunu ortadan kalktığı için Nie Yan rahattı. Kana Susamış Kılıçların her an dağılabileceğini öngörüyordu. Kana Susamış Kılıçlar parayı Yüzyıl Mali Grubundan alıyor, dolayısıyla Yüzyıl Mali Grubunun ekonomik gücünü zayıflatıyordu.

 

Nie Yan elbette Yüzyıl Mali Grubunun zayıflamasından memnundu. Dilediğince Yeraltı Dünyası ve yüzey arasında gidip gelebilirdi. Pazardaki Gece Görüşü talebi sonlandığında Odak gibi başka özelliklere geçip satış yapmayı sürdürebilirdi. Kısacası, Yeraltından getirip satabileceği sürüyle şey vardı. Günahkar Melek gibi büyük bir loncayla çalışmanın getirisiydi bu. İstediği özellikteki ekipmanı istediği miktarda toplatabilirdi. Kendi başına uğraşsa yeterli miktarda ekipman toplayamazdı.

 

Bu gelir kaynağı, Nie Yan'ın cebini altınla dolduracaktı. Yüzyıl Mali Grubu bile böyle bir kaynakla boy ölçüşemezdi.

 

Bunlar dışında elinde kalan altınla adamlarının ekipman kalitesini yükseltecek ve hızla seviye atlamalarını sağlayacaktı.

 

Niuren Birliği elitlerinin seviyeleri geride kalmamalıydı. Hazır düşman zayıflamışken kendileri güçlenmelilerdi!

 

Para sorun olmadığı için işi kolaydı. Önceki zaman diliminde Yüzyıl Mali Grubu ekonomik gücünü kullanarak Zümrüt İmparatorluğunu boyunduruğu altına almış, yoluna çıkan engelleri emrindeki beş loncayla aşmıştı. Nie Yan bu zaman dilimine onların yöntemini kendisi kullanmayı planlıyordu!

 

Planını Kutsal İmparatorluk ile Safir Tapınağın hisselerini alarak uygulamaya koymuş, Savaş Tanrısı Kabilesine de yatırım yapmıştı. Üstelik ittifaka katılmak isteyen Savaş Delisi İttifakı ve Parlak Kutsal Alevle de temasa geçmişti. Kana Susamış Kılıçların savaş ilanı yüzünden pazarlık safhasına henüz geçememişti. Ancak iki lonca hala ilgisini yitirmemişti. Niuren Birliği savaştan mağlup çıksa bütün çabaları boşa gidecekti.

 

Nie Yan güçlü bir birikim ile Savaş Delisi İttifakı ve Parlak Kutsal Alevi satın almak istiyordu. Böylece ittifakında altı büyük lonca olacaktı. Onlara yatırım yapıp büyümelerine destek olduğu takdirde Kalorda Muzaffer Dönüşün barınabileceği bir yer kalmayacaktı. Savaş bittiğinde de Kana Susamış Kılıçların ciddi bir güç kaybı olacaktı. Büyücü İttifakı ve İlahi Muhafızlar güçlü olmalarına rağmen büyüme potansiyeli bakımından Niuren Birliği, Kutsal İmparatorluk, Safir Tapınak, Savaş Tanrısı Kabilesi, Parlak Kutsal Alev ve Savaş Delisi İttifakına yaklaşamazlardı. Çünkü bu altı lonca, imparatorluğun en kalabalık üç şehrinde kurulmuştu. Dolayısıyla Büyücü İttifakı ve İlahı Muhafızların geri kalması an meselesiydi.

 

Nie Yan'ın nihai gayesi bütün Zümrüt İmparatorluğunu bileştirerek eşi benzeri görülmemiş bir güç oluşturmaktı! Şimdiden kafasında bir yol haritası belirlemişti. Tek yapması gereken o planlara göre hareket etmekti.

 

Ancak şimdi bunları düşünmenin sırası değildi. Hedefine ulaşana kadar planları zihninde saklı kalacaktı.

 

Niuren Birliğinin artık yeni bir gelir kaynağı vardı. Lonca hazinesi yenilendiğinde bütün üyeler heyecanla ekipmanlarını değiştirmeye başlamışlardı. Zor geçen günlerin ardından her şey tıkırındaydı.

 

Oyuncu kitlesi şaşkınlık içerisindeydi. Niuren Birliği anka gibi küllerinden doğmuştu.

 

Üyelerine para dağıtmaya başladığı ve hazinesini doldurduğu haberlerini duymayan kalmamıştı. Onca altını nereden bulmuşlardı? Pek çok kişi savaşın sonucunun belli olduğunu düşünüyordu. Kana Susamış Kılıçlar yenilirken Niuren Birliği daha da güçlenecekti. Niuren Birliği oyuncularını avlayan profesyonel oyuncuların bir kısmı Şan Şehrine geçmişti. Bundan sonra Kana Susamış Kılıçlar oyuncularını öldürerek para kazanacaklardı. İşte dünya böyle bir yerdi. Güçlü her zaman zayıfa hükmederdi. Kana Susamış Kılıçlar dişini gösterdiğinde Niuren Birliğine saldıran oyuncular, Niuren Birliği öne geçtiği vakit korkarak kaçıyorlardı.

 

Niuren Birliği oyuncuları rahat bir nefes almışlardı. Öte yandan Kana Susamış Kılıçlar oyuncuları için aynı şey söylenemezdi.

 

Nie Yan Kötü Taraf ekipmanlarını şahsi deposuna bırakıp sarf malzemeleri almaya gitti. Ruh Kolyesindeki 50 yuvanın tamamı Ölüm Dalgası Parşömeni istifleriyle doluydu. Her bir istif 20 parşömenden oluştuğu için toplamda 1.000 parşömeni vardı. Hepsini kullandığında kaç seviye atlayacağını merak ediyordu.

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29837 Üye Sayısı
  • 281 Seri Sayısı
  • 40864 Bölüm Sayısı


creator
manga tr