Bölüm 313: İmparatoriçe Finas'ın Kader İncisi

avatar
3167 66

Rebirth of the Thief Who Roamed the World - Bölüm 313: İmparatoriçe Finas'ın Kader İncisi


 

Mahir Beceri Kitabı sıradan Gelişmiş Beceri Kitaplarından farklıydı. Savaş odaklı olması ve sınıfının mahir karakteristiklerini ortaya çıkarması yönüyle sıradan becerilere üstünlük kuruyor, Gelişmiş Becerilerdeki uzun bekleme sürelerinin dezavantajını ortadan kaldırıyordu.

 

Nie Yan bir şey kalmadığına emin olmak Kara Altın Sandığı bir kez daha yokladı. Ardından Yüce Hırsız Beceri Kitabını açtı.

 

Ters Hain Bıçak (Serbest Beceri)

Tanım: Düşmanın saldırısını atlattıktan sonraki iki saniye dokunulmazlık sağlar. Bu süre içerisinde rakibin arkasına geçip karşı saldırı yapma imkanı tanır. Hain Bıçak hasarını artırır.

Koşul: Eylem (Silah), 50 Öfke

Özellikler: Fazladan %100-300 arası hasar verir. Zırhı yok sayar.

Bekleme Süresi: 30 saniye

Kısıtlama: Yüce Hırsız; bütün taraflar öğrenebilir.

 

Hırsız sınıfı Hırsız, Yüce Hırsız ve Gölge Dansçısı olarak üçe ayrılıyordu. Her bir sınıf atlama ile savaştaki esneklik artıyordu. Özellikle de Gölge Dansçısı unvanına erişildiğinde bütün beceriler oyuncunun dilediği şekilde kullanılırdı. Sınıfın özelliklerini artık özgürce kullanan Gölge Dansçılarının güçleri zirve noktasına ulaşmış olurdu.

 

Mahir sınıfa ulaşıldığında oyuncuların Özgürlük Becerilerini kullanacağı zaman gelmiş demekti. Ters Hain Bıçak da bu tür becerilerden biriydi.

 

Beceri oldukça güçlüydü. Düşman saldırısından kurtulunca dokunulmazlık veriyor ve Hain Bıçak hasarını artırıyordu. Üstelik bekleme süresi yalnızca 30 saniyeydi.

 

Ancak Serbest Beceri olduğu için, Nie Yan'ın çaba gösterip beceride ustalaşması gerekecekti.

 

Serbest Beceri Kitapları neredeyse bütün bineklerden ve Gelişmiş Beceri Kitaplarından daha pahalıydı. Önceki hayatında bu kitapların fiyatları 10.000 altının altına düşmemişti. Herhalde kitapların değeri en iyi böyle anlatılırdı. Ne kadar nadir oldukları göz önünde bulundurulduğunda on binlerce oyuncunun birinde bile Serbest Beceri olmaması normal karşılanabilecek bir durumdu.

 

Zamanında çoğu Hırsız Gölge Dansçısı olduğu halde beş veya altıdan fazla Serbest Beceri sahip değildi.

 

Nie Yan da Yüce Hırsız olduğu sıralarda bir Serbest Beceri bulmuştu, ama fakirlik içinde yaşadığı için Gölge Dansçılarından birine kitabı satmıştı.

 

Bu hayatta aynı utanç verici hareketi tekrar yapması imkansızdı. Ters Hain Bıçak Beceri Kitabını çantasına attı. Seviye 50'ye ulaşıp Yüce Hırsız olduğunda beceriyi öğrenecekti.

 

Yoluna devam ederken hazine bulma ümidiyle etrafa bakınıyordu. Çok sayıda tüneli geride bırakıp sonunda insan eliyle inşa edilen bir odayla karşılaştı. Duvarlar düzeltilmiş ve üzerlerine Nie Yan'ın okuyamadığı karakterler kazınmıştı.

 

Odaya giden geçitteki ışık loş ve ürkütücüydü.

 

Nie Yan tereddüt ederek geçide girdi. Zemine attığı ilk adımda yerin soğuğu ayaklarına işledi. Hafif bir titreşimle birlikte yerin altındaki mekanizma harekete geçti.

 

Tuzak! Etraftaki duvarlarda ok başları belirmişti.

 

Çizgi halinde duvarlara sıralanan okların uçları son derece sivriydi.

 

Nie Yan hareket etmeye cesaret edemedi. Bastığı yerden ayağını çektiği anda oklar ateşlenecek ve Nie Yan'ı delik deşik edecekti.

 

Nie Yan ölümle yüz yüzeyken derin bir nefes aldı.

 

Neyse ki içgüdüleri kuvvetliydi de tuzağı son anda fark etmişti.

 

Fakat burada sonsuza kadar duramazdı.

 

İleriye baktı. Ok sırası duvarda on metre boyunca uzuyordu.

 

Tabii ya! Sıçrama Yüzüğü ne güne duruyor!

 

Hemen Sıçrama Yüzüğünü kuşandı. İneceği noktayı belirledikten sonra çekirge gibi sıçradı. Tehlike bölgesinden geçerken arkasındaki okların ıslıklarını duyabiliyordu.

 

Güvenle hedeflediği yere indi. Arkasına baktığında okların az önce bulunduğu yere saplandığını gördü. Gerçekten de ucuz kurtulmuştu.

 

Odaya doğru yürüdü. Bu sefer tuzaklara karşı temkinliydi. Ustalıkla saklanan tuzaklar bile onun keskin sezgilerinden kaçmıyordu. Heyecan verici bir deneyim yaşıyordu. Defalarca ölümün kıyısından dönmüştü!

 

Dar geçitten geçip nihayet odaya ulaşmıştı. İçeri baktığında ağzı açık kaldı. 10 metre uzunluğunda bir örümcek, odanın ortasındaki ağda asılı duruyordu.

 

Ne önceki hayatında, ne de bu hayatında böyle bir yaratıkla karşılaşmıştı. Saldırıya uğramamak için hızla geçide döndü. Güvenli bir mesafeden örümceği izlemeye koyuldu. Sekiz koca gözü, vücudunu saran çelik gibi tüyleri ile son derece çirkin görünüyordu. İzledikçe yaratıkta hiçbir hareket olmadığını anladı. Örümceğin gözlerinin feri sönmüştü.

 

Ölmüş mü? Nie Yan bir süre öylece kaldı. Ardından dikkatle hareket ederek örümceğin arkasına geçtiğinde, yaratığın sırtındaki koca deliği gördü. Kabuğun için bomboştu!

 

Ölüyken bile böyle korkutucu olabiliyordu.

 

Altındaki ağ kaplı taş platformun üzerinde bir inci parıldıyordu. Küre şeklindeki kapkara inci yumruk boyutundaydı.

 

Nie Yan ister istemez inciye bakakalmıştı.

 

Bu ne?

 

Etrafta tuzak olmadığına emin olmak için arbaletini çıkarıp rastgele atışlar yaptı.

 

Oklar zemine, duvarlara ve tavana hedef almıştı. Bazıları da örümceğin kabuğunu delmişti. Ancak hiçbir şey olmamıştı.

 

Güvende olduğunu anladığında yavaşça taş platforma doğru yürüdü.

 

Derin bir nefesle elini uzatıp inciyi aldı. İlk temas anında inciden koluna bir soğukluk yayılmıştı.

 

İncinin yüzeyi pürüzsüz ve lekesizdi.

 

Nie Yan incinin özelliklerini merak ediyordu.

 

İmparatoriçe Finas'ın Kader İncisi: Özel Eşya

Özellikler: Gece Görüşü +12, Karanlık Bilinci +12, Kara Büyü Etkisi +%100

Görev Özelliği: İmparatoriçe Finas'ın statülerini %30 düşürür.

Not: Eşyanın özellikleri, oyuncunun envanterine girdiği anda etkinleşir.

 

Nie Yan'ın tüccar gözlerine göre incinin değeri en azından 10.000 altındı. İyi Tarafta Gece Görüşünü artıran ekipmanlar son derece enderdi. Gece Görüşü +1 veren ekipmanların bile en azından 10 altına satıldığı düşünüldüğünde incinin değeri daha iyi anlaşılabilirdi. Karanlık Bilinci de,  Karanlık ortamdaki oyuncunun, düşmanlarını tespit edebilmesine olanak sağlamasıyla oldukça değerliydi. Üstelik incinin özellikleri envantere girdiği anda etkinleşiyordu. Bunca güzel özelliğe sahip bir eşyanın gerçek değerini kestirmek zordu. Karanlık Büyü Etkisi +%100, Nie Yan için özellikle muhteşemdi. Çünkü Hortlak Ayininin başarısını garantilemiş oluyordu.

 

Nie Yan'ın ilgisini asıl çeken ise incideki Gece Görüşü özelliğiydi. O an aklına parlak bir fikir gelmişti.

 

Gece Görüşü Ekipmanı!

 

Kötü Tarafta Gece Görüşü +1 özellikli ekipmanlar yalnızca 50 gümüşe satılırken, İyi Tarafta bu fiyat tavan yapıp 10 altına çıkıyordu. Aradaki bu devasa fark Nie Yan'ın cebini doldurabilirdi.

 

Gözbağı Kolyesi ile Kötü Tarafa gidip pazardan istediği eşyaları toplaması fazla zor olmazdı. İyi Tarafta üst kalite denebilecek ekipmanları kendi müzayede evlerinde satışa sunabilirdi!

 

Önceki hayatında İyi Taraf Eşyalarını Kötü Tarafa satmayı deneyen pek çok oyuncu görmüştü. Aynısı Kötü Taraf oyuncuları tarafından da denenmişti. Lakin hepsi başarısız olmuştu. Sebepse oldukça basitti. İyi Taraf ve Kötü Taraf oyuncularının birbirleriyle iletişim kurması, ticaret yapması ve bunlara benzer bütün eylemler yasaklanmıştı. Düşman tarafa eşya kaçıran oyuncular tespit edildikleri anda kendi taraflarındaki NPCler tarafından katledilirlerdi.

 

İyi Tarafın eşyalarının Kötü Tarafa geçmesine izin verilmezdi. Kötü Taraf oyuncularının bulacağı yerlere bilerek bırakılan eşyalarda bile, eşyanın değeri 10 altını geçtiğinde, bırakan oyuncu Kalor'un yasalarınca hain ilan edilirdi. Kolluk kuvvetleri hemen harekete geçip oyuncuyu buldukları anda tutuklardı.

 

Ancak Nie Yan'ın planındaki Kötü Taraf eşyalarını İyi Tarafa satma kısmına izin veriliyordu. Zıddını denediğinde ise Kalor'un kolluk kuvvetlerinin takibine alınacaktı. Şehre adım attığında da tutuklanacaktı. Bu konuda müsamahaya yer yoktu. Büyük Alim unvanı bile onu kurtaramazdı. Haliyle karşılıklı eşya ticareti zordu.

 

Fazla para göz çıkarmıyordu. Hesaplarına göre Kötü Tarafa gidip beş çanta dolusu yüksek kalite ekipman alsa 50.000-60.000 altın arasında kar edecekti.

 

Kötü Tarafta 50 altın eden ekipmanları İyi Tarafta 1.000 altına satması bile mümkündü. Özellikle Gece Görüşü özellikli ekipmanlar peynir ekmek gibi satılacaktı.

 

Kötü Taraftan ekipmanları getirebilirse Zümrüt İmparatorluğunun farklı şehirlerinde satış yapabilirdi. Ayrıca Niuren Birliğinin hazinesini de doldurabilirdi.

 

Elbette bunlar sadece plandı. Başarılı olacağı kesin değildi. Lakin yüksek kar potansiyeli olan bu işe girişmeye değerdi.

 

İmparatoriçe Finas'ın Kader İncisini çantasına koydu. İlerde görev yapacağı sırada inciye ihtiyacı olacaktı. Odada kayda değer bir şey kalmamıştı. Hal böyle olunca Nie Yan da arkadaşlarının yanına dönmeye karar verdi.

 

「Ne durumdasınız?

 

Kılıç Parıltısı cevap verdi.「Güneş Araknit Lordunu buldu.

 

Bütün takım Nie Yan'ı bekliyordu.


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29835 Üye Sayısı
  • 281 Seri Sayısı
  • 40859 Bölüm Sayısı


creator
manga tr