Bölüm 308: Süper Ticaret Kanalı

avatar
3297 64

Rebirth of the Thief Who Roamed the World - Bölüm 308: Süper Ticaret Kanalı 

「Elbette. Cidden o kadar zengin olduğumu mu sanıyordun? Hiçbir tüccar, kurnazlık olmadan başarılı olamazdı. Kutsal İmparatorluk ve Safir Tapınağın kontrolü eninde sonunda Nie Yan'ın eline geçecekti. Yükselen Ejder ismini kullanması yalnızca işini kolaylaştırmak içindi. Aslında yatırım geldiği sürece Yükselen Ejder Grubundan veya Niuren Birliğinden olması bir şeyi değiştirmeyecekti. Loncanın ayakta durabilmesi için güçlü bir destekçi olması yeterdi. Miskin Tilki ve Fa Lan'ın becerileri şu ana kadar loncalarını ayakta tutmuştu. Fakat üyeleri yakın zamanda eksikliği hissedip loncayı terk etmeye başlayacaktı. Niuren Birliği gibi güçlü bir müttefike sahip olmaları onları kurtaramayacaktı.

 

Mali gruplar Kalor'un mevcut iklimini görüyorlardı. Niuren Birliği, Kutsal İmparatorluk ve Safir Tapınak loncalarının kararlarında oldukça etkiliydi. Bu iki loncaya yapılan yatırım gereksizdi. Zira kaderlerinde asıl pay sahibi bir başkasıydı. Yatırımın boşa gitme ihtimali yüksekti. Bu durumda kim parasını riske atıp bu iki loncaya yatırım yapardı ki?

 

Kutsal İmparatorluk ve Safir Tapınak büyük bir çıkmazın içindeydi.

 

Fa Lan'ın düşündükçe keyfi kaçıyordu. Ancak elinde başka bir seçenek yoktu. Daha fazla seçeneğe sahip olmayı dilerdi ama tek seçeneği buydu. Niuren Birliği Safir Tapınağı satın alsa ne olacaktı? İttifakları güçlenecekti!

 

Miskin Tilki de bunu anlıyordu. Profesyonel bir oyuncu olarak iyi bir anlaşmayı kaçıramazdı. Niuren Birliğinin Kutsal İmparatorluğa yatırım yapmasına izin vererek aralarındaki son engelden kurtulmuş olacaklardı. Loncasının %40 hissesini hala elinde bulunduracağından, lonca üzerinden kazancını sürdürecekti.

 

Niuren Birliği de yeri geldiğinde Kutsal İmparatorluk ve Safir Tapınağa sırtını dayayacaktı. Hepsi el ele verdiğinde Kana Susamış Kılıçlar, İlahi Muhafızlar ve Büyücü İttifakı üçlüsünden aşağı kalır yanları olmayacaktı.

 

「Peki bize ne sunacaklar? Safir Tapınak ve Kutsal İmparatorluğun toplamda dört kalesi vardı. Ellerindeki koz bu kalelerdi!

 

Şu anda her iki lonca da maddi sıkıntı çekiyordu. Kalelerini geliştirebilmeleri için on binlerce altına ihtiyaç duyuyorlardı. Altınlarının çoğunluğu lonca üyelerinin katkılarından geliyordu. Bu da günlük 2.000 altına tekabül ediyordu. Yine de günlük masraflarını bile karşılayamayacak haldelerdi. Kaleleri gelişmeden sabit bir gelire sahip olamayacaklardı. Bütün bu olumsuzluklar, onları şu anki konuşmaya getirmişti. Daha yolun başındayken paraları tükenirse, loncaları çökerdi. Kredi Değişiminden finansman bulmaya çalışmışlar, fakat büyük grupların bütün altını tüketmesi yüzünden oradan da elleri boş dönmüşlerdi. Tek bir altın bile satın alamamışlardı!

 

Nie Yan da durumun farkındaydı. Dikkatle düşünmüş, sonuç olarak ilişkilerinde fazla nazik davrandığını anlamıştı. Kutsal İmparatorluk ve Safir Tapınak, Niuren Birliğiyle ittifak kurduklarında, saygı gereği onların işlerine karışmamıştı. Ancak daha en başından her iki loncayı da avcunun içine alması gerekiyordu. Herkes için en faydalısı buydu.

 

Safir Tapınak ve Kutsal İmparatorluk, günde en fazla birkaç bin altın kazanıyordu. Tek yapabilecekleri kemer sıkarak zor günlerin geçmesini beklemekti. Yıldızlı Gece İksir Dükkanı gibi mülklere sahip olan, yetmezmiş gibi çeşitli kaynaklardan gelir sağlayan Nie Yan gibi değillerdi.

 

「Loncalarınıza iki ay içerisinde yirmi taksit halinde toplamda 150.000 altın vereceğiz. İlk taksitler lonca başı 30.000 altın olacak. Anlaşma imzalandığı anda paranız elinizde olacak. Bütün harcamaların kayıt altına alacağını eminim söylememe gerek yoktur. Loncalarınıza Niuren Birliği ve Yükselen Ejder Mali Grubu ile ilişkilerin denetlenmesi için birer temsilci göndereceğiz. Ayrıca loncalarınızdaki sözleşmeli oyuncularınızdan 500'er kişiye, aylık 5.000 krediye kadar maaş bağlanacak. Kalelerinizde kurulacak iş bölgelerinin denetimi ve gelişiminden Niuren Birliği sorumlu olacak. Son olarak, anlaşmanın ilk maddesinde belirtilen paranın dışında, ele geçirdiğiniz her kale için 100.000 altın ödenek alacaksınız. 150.000 altın her iki lonca için de devasa bir miktardı. Karanlık tünelin sonundaki ışık görünür olmuştu.

 

Miskin Tilki ve Fa Lan, Nie Yan'ın cömert teklifinden memnunlardı. Özellikle de sözleşmeli oyuncularına maaş bağlanması onları mutlu etmişti. Nie Yan'ın teklifi tam zamanında gelmişti. Artık elitlerinin sadakat ve bağlılıklarını güvence altına alabilirlerdi.

 

İnanç oyuncularının çoğunluğu, geçimini oyundan sağlıyordu. Kutsal İmparatorluk ve Safir Tapınak oyuncularına istediklerini veremezse, oyuncular loncada bir kazanç olmadığını düşünüp başka loncalara geçerlerdi. Bu yalnızca oyun için değil, gerçek dünya için de geçerliydi. 5.000 kredilik maaşı aldığında kim ayrılmak isterdi ki?

 

Nie Yan da anlaşmadan kar sağlayacaktı. Yükselen Ejder Mali Grubu bütün gerçek dünya iş bölgelerine kıymet veriyordu. Her bir bölge için Nie Yan'a inanılmaz miktarlarda paralar ödüyorlardı. Dört iş bölgesini onlara sattığında Nie Yan'ın karı müthiş olacaktı.

 

Anlaşmada herkes istediğini almıştı. Nie Yan Kutsal İmparatorluk ve Safir Tapınak üzerinde kontrol sahibi olmuştu. Yükselen Ejder Grubu dört tane iş bölgesine konmuştu. Kutsal İmparatorluk ve Safir Tapınak ise fazlasıyla ihtiyaç duydukları yatırımı almış ve oyuncularının sadakatini tazelemişti. Tabii Fa Lan ve Miskin Tilkinin hisseleri değer kazanacağından onların cepleri de dolacaktı. Herkes mutluydu.

 

Nie Yan bir sorunun daha üstesinden gelmişti. İlk bakışta loncalar Yükselen Ejder Mali Grubundan yatırım alıyormuş gibi görünüyordu. Niuren Birliğinin boyunduruğu altına girmekten kurtulmuş gibilerdi.

 

Yatırım almadıkları sürece her iki loncanın da gelişimi durma noktasına gelecekti. Üstelik kalelerinde kuracakları iş bölgesine hiç talip olmayacaktı. İş bölgesinin giderlerini kaleden toplanan vergiden karşılamak imkansızdı.

 

「Bu şartları kabul ediyorum, ama bir madde daha eklemek istiyorum. Safir Tapınak bağımsız kalacak. Niuren Birliğiyle birleşmeye zorlanmayacak. %60 hisse loncanın zenginliğini garanti edecek olsa da, Fa Lan loncasının isminin silinmesine razı değildi.

 

「Pekala. Umarım savaş çıktığı zaman Safir Tapınak Niuren Birliğine yardım eder.

 

「Çıkarlarımızı zedelemediği sürece neden etmeyelim.

 

「O halde anlaştık. Geriye anlaşmayı detaylandırmak kaldı. Miskin Tilki, sen ne düşünüyorsun?İş dünyası acımasızdı. Bu tekinsiz topraklarda yolculuk eden herkes kendi çıkarını ön planda tutardı. Arkadaşlık gibi insani duygulara burada yer yoktu.

 

「Bana her türlü uyar. Zaten loncayı adamlarımın geçimini sağlamak için kurdum. Lonca olmasa bile organizasyonum var. Yatırımın kimden geldiğine bakmıyorum. Kardeşlerim rahat yaşayabildikleri sürece anlaşmaya varım. Miskin Tilki gayet açık fikirliydi. Aslında Nie Yan maddelere maaş mevzusunu eklediğinde anlaşma başarıya ulaşmıştı. Miskin Tilki paranın nereden geldiğine bakmıyordu. Kardeşleri rahat yaşadığı sürece onun için sorun yoktu.

 

「Sorun yok o zaman. Uyanık Salyangoz anlaşmayı hazırlayıp size gönderecek. Umarım gelecekte iyi geçinmeyi sürdürürüz. Nie Yan detayları lonca karargahına iletti.

 

Miskin Tilki ve Fa Lan imzayı attıklarında loncalarını Niuren Birliğine bağlamış olacaklardı. İttifakları çıkarlarının ayrışmasından ötürü çalkantıdaydı. Ancak üç lonca bundan sonra birbirinden kopamaz hale gelmişti. Zümrüt İmparatorluğunu ele geçirmek bile ihtimaller dahilindeydi.

 

Nie Yan Fa Lan ve Miskin Tilki ile detaylar hakkında bir süre daha konuşup çağrıyı sonlandırdı. Bu sefer gerçekten de büyük iş başarmıştı.

 

...

 

Nie Yan grubuyla birlikte Kristal Mağaraların içlerine giriyordu. Şu an için bizzat harekete geçmesine gerek yoktu. Zira arkadaşları bütün yaratıkları kolaylıkla temizliyordu.

 

Nie Yan en arkaya geçip önem arz eden başka bir meseleye odaklandı. Suikastçılar Cemiyetine benzer, ama ondan farklı bir sunucu daha kuracaktı.  Temeli müzayede evlerine dayanacak yeni sunucunun adı Süper Ticaret Kanalı olacaktı!

 

İlk olarak çeşitli fitrelere göre yön belirledi. Zırh, eldiven, omuz siperliği, silah, üretim malzemesi... Çok sayıda sayfa oluşturup her birine eşyalar yerleştirdi. Eşyaların fiyatları ve detaylı açıklamaları sayfalarda görülüyordu. Kalor'da aldığı üç müzayede evinde bulunan bütün eşyalar sayfalarda yerini almıştı. Müzayede evlerine konulan her şey kanalda da görülecek, satılanlar ise otomatik olarak listeden silinecekti.

 

Sistemin hesaplama kapasitesinin neredeyse sınırsız olması hayret vericiydi!

 

Nie Yan bu sunucuyu bütün oyunculara açacaktı. Oyuncular diledikleri gibi sunucuya girip eşyalara bakabileceklerdi. Almak istedikleri bir şey olduğunda ise sadece satın al butonuna basmaları yeterli olacaktı. Eşyanın değeri ne kadarsa hesaplarından kesilecekti. Ardından müzayede evinde çalışan personel eşyayı alıcının şahsi deposuna gönderecek ve alışveriş tamamlanacaktı.

 

Sunucunun en büyük avantajı, yabanda avlanmakta olan oyuncuların alışveriş yapmasına olanak sağlamasıydı. Aldıkları her ne ise şehre döndüklerinde depolarında hazır bekleyecekti. Sistem son derece kullanışlıydı. Ticaret kanalı sayesinde Nie Yan'ın sahip olduğu müzayede evlerinin satışları tavan yapacaktı. Aynı zamanda cebine giren komisyon ücreti de artacaktı.

 

Süper Ticaret Kanalı hiçbir zaman Suikastçılar Cemiyetinin şöhretine erişemeyecekti. Ancak Kalorun en büyük üç müzayede evinin sunduğu katalog genişliğini başka hiç kimsenin sunamayacağı kesindi. Kanal oyuncu kitlesi tarafından kullanılmaya başlandığında müzayede evindeki satışlar artacak, satışların arttığını gören oyuncular ellerindeki eşyaları o müzayede evlerinde satışa sunacaktı. Böylece oluşacak olan döngüde Nie Yan'ı cepleri para dolacaktı!

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29835 Üye Sayısı
  • 281 Seri Sayısı
  • 40859 Bölüm Sayısı


creator
manga tr