Bölüm 307: Süper İttifak

avatar
2920 55

Rebirth of the Thief Who Roamed the World - Bölüm 307: Süper İttifak


 

Nie Yan temkinli olduğu sürece Gölge Katili ona hiçbir şey yapamazdı. Zira Gölge Dansçısı yolunda büyük adımlar atmış biri olarak sezgilerini ve tekniğini önemli ölçüde geliştirmişti. Ek olarak Karanlığın Bakışı ve Zenard'ın Kılıcı gibi sıra dışı ekipmanları sayesinde kimseye kolay kolay kaybetmezdi.

 

Gölge Katilinin kışkırtması gözünü korkutmuyordu.

 

Başına 3.900 altın gibi ağızları açık bırakacak bir miktarda ödül konmuştu. Bu kadar kıymet göreceği aklının ucundan geçmezdi. Miskin Tilkinin ödülü, onunkinin yarısı kadardı. Oyuncu kitlesinin gözündeki yeri, ödülle birlikte kanıtlanmış oluyordu. Ve Gölge Katilinin başarısız girişiminden sonra ödülün yükseleceği aşikardı.

 

Suikastçılar Cemiyetinin üye sayısı 20.000 barajını aşmıştı. Profesyonel oyuncu camiasından hemen herkes cemiyete üyeydi. Üstelik üyeler Kalor oyuncularıyla sınırlı kalmıyordu. Topluluktaki müşteri kesimi, birkaç altından on binlerce altına kadar ödüller sunarak isteklerini yerine getirtiyorlardı. Hal böyle olunca cemiyetin üyeleri de rütbelerini yükseltebilmek için canla başla çalışıyorlardı.

 

Suikastçılar Cemiyetinde şu anda 1 Marki, 3 Kont, 1.200 Vikont ve 7.000 Baron vardı. Bütün bu oyuncular, her gün binlerce altını Prenslerin ceplerine dolduruyorlardı.

 

Oyuncular cemiyeti tanıdıkça, cemiyetin kasasına giren para artmaya devam edecekti. Mesela dünün geliri 5.000 altını aşmıştı. Bugün ise 10.000 altının üzerine çıkmıştı. Para basma makinesinden farksız olan cemiyet, sonunda amaçlanan miktarlara ulaşmıştı.

 

10.000 altın hissedarlar arasında paylaştırıldıktan sonra bile mükemmel bir kazanç söz konusuydu.

 

Arkası sağlam oyunculardan bazıları Suikastçılar Cemiyetine benzer girişimlerde bulunmuşlardı. Ancak hepsinin sonu hüsran olmuştu. Komisyon ücretlerini zimmetine geçirmeye çalışanlar bile olduğundan, bu tarz kuruluşlara güven azalmıştı. En sonunda profesyonel oyuncular ortak bir kanıya varmışlardı. Suikastçılar Cemiyeti dışında kimseye güvenilmemeliydi. Pazarın %98'ini Suikastçılar Cemiyeti elinde tutuyordu. Dolayısıyla sonradan kurulan organizasyonların hayatta kalmaları düşük bir ihtimaldi. Diyelim ki aralarından bir tanesi hayatta kaldı, o zaman da Miskin Tilki ve Fa Lan'ın baskılarıyla çökerdi.

 

Muhteşem paraların döndüğü bir organizasyonun pürüzsüz gelişmesi de garip olurdu. Bazı kıskanç insanlar cemiyeti para çalmak gibi çeşitli suçlarla karalamaya çalışmıştı. Lakin Miskin Tilki bütün işlemlerin kayıtlarını kanıt olarak sunup güven tazelemişti. Karalama kampanyası güden kişilerin bir daha sesleri çıkmamıştı.

 

Suikastçılar Cemiyeti pek çok badire atlatmıştı. Buralara gelmesi kesinlikle kolay olmamıştı.

 

Nie Yan cemiyetin üst sıralardaki üyelerine baktı. Aralarında bazı tanıdık isimler de mevcuttu. Önceki hayatında bunların hepsi meşhur oyunculardı. İştah açıcı vaatlerle oyuncuları Niuren Birliğine davet etmişti. Birkaç tanesi bile teklifini kabul etse Nie Yan'ın karınaydı.

 

Aslında davet alanların çoğunluğu, Nie Yan'ın ilgisinden ötürü sevinmişti. Henüz önceki zaman diliminde yakaladıkları şöhrete erişememişlerdi. Bazıları yine bilindik isimlerdi, ama Nie Yan'ın yanında esameleri okunmazdı. Ve Nie Yan daveti bizzat kendi ismiyle göndermişti! Bu hareketin çok önemli bir anlamı vardı. Nie Yan onların potansiyelini görmüş ve değer vermişti.

 

Kaçının teklifi kabul edeceğini zaman gösterecekti.

 

Nie Yan bir de görev panosuna baktı. Halihazırda 60.000 görev açıktaydı. Üyeler kategorilere göre filtreleme yaparak kendilerine uygun görevleri seçebilirlerdi. Cemiyet ilk kurulduğu sıralarda günlük görev sayısı elliyi geçmiyordu. Aradaki fark gün gibi ortadaydı.

 

Nie Yan görev panosuna yeni görevler ekledi.

 

Görev: Kana Susamış Kılıçlar lonca lideri Kana Susamış Çılgın Kılıca suikast düzenle.

Ödül: 2.300 altın

 

Görev: Muzaffer Dönüş lonca lideri Gök Kırana suikast düzenle.

Ödül: 1.200 altın

 

Görev: Parlak Kutsal Alev lonca lideri Gece Düzenbazına suikast düzenle.

Ödül: 2.100 altın

 

Ödülleri kendisininkinden yüksek olmamalıydı. Aksi takdirde statü olarak onlardan aşağıda olduğunu kabul etmiş olurdu.

 

Birkaç yönetim işiyle daha ilgilendikten sonra Suikastçılar Cemiyeti sohbet sunucusunu kapattı. Görevinin kabul edilip edilmeyeceğini bilmiyordu. İlerleyen vakitlerde tekrar girip kontrol edecekti.

 

Bu arada Miskin Tilkiden haberler gelmeye devam ediyordu. Şu anda Gece Düzenbazı ile gizli bir toplantıdaydı. Gece Düzenbazı Niuren Birliği ittifakına katılma isteğini belirtmişti. Parlak Kutsal Alev ile Muzaffer Dönüşün araları zaten limoniydi.

 

Gece Düzenbazı Kana Susamış Kılıçlar, Büyücü İttifakı ve İlahı Muhafızların kuklası olmak istemiyordu. Ancak şartlar onu kukla olmaya zorluyordu. Niuren Birliğiyle barış yapmayı kukla olmaya yeğlerdi. Hem bu şekilde Kalorda sahip olduğu kaleler tehdit altında olmaktan çıkacaktı. Ancak bir lonca lideri olarak kaygıları vardı. Niuren Birliğinden bazı sözler alması gerekiyordu.

 

Nie Yan Miskin Tilkiyi dinlerken adeta bir uyanış yaşamıştı. Düşünce tarzı ne kadar da kusurluydu! Önceki hayatında Parlak Kutsal Alev ve Muzaffer Dönüşün Cao Xu'nun kuklası olmaları, Yüzyıl Mali Grubu tarafından satın alındıktan sonraki zamana denk geliyordu. Durum böyleyken Nie Yan onları düşman bellemişti. Fakat bu hayatta Niuren Birliğinin ortaya çıkışı yüzünden Yüzyıl Mali Grubu Kalor'dan çekilmişti. Gök Kıran ve Cao Xu gerçek hayatta ortaklardı. O yüzden ikisinin ilişkileri değişmeyecekti. Peki ya Gece Düzenbazının Cao Xu ile ilişkisi neydi?

 

Cevap gayet açıktı. Aralarında bir ilişki yoktu! Çıkarları kesişmiyordu ve arkadaş değillerdi!

 

Parlak Kutsal Alev taraf değiştirirse Muzaffer Dönüş Kalor'da yalnız kalacaktı. Böylece yeniden ayağa kalkma ümitleri tükenecekti. Loncanın dağılması bile ihtimaller dahilindeydi. İşte o zaman Kalor'un sahibi Niuren Birliği ve onun müttefikleri olacaktı. Kana Susamış Kılıçlar, Büyücü İttifakı ve İlahi Muhafızların, Parlak Kutsal Alev ve Muzaffer Dönüşü kullanarak Niuren Birliğiyle ilgilenme planları da suya düşecekti!

 

「Ne yapıp edip Parlak Kutsal Alevi tarafımıza çek. Samimiyetimizi hissetmelerini sağla. Şartlarını sunsunlar. Uçuk şeyler istemezlerse hepsini kabul et. Parlak Kutsal Alevi yanımıza çekmek zorundayız!

 

Parlak Kutsal Alevin şartları hafif olmayacaktı. Kolay kolay ihanete kalkışamazlardı. Dolayısıyla Nie Yan'ın sunacakları şartlara uyması gerekecekti. Bu olay, Zümrüt İmparatorluğundaki güç dengesini kökten değiştirebilecek kadar önemliydi!

 

「Miskin Tilki, Fa Lan'ı da çağrıya davet et. Konuşmam gereken bir konu var. Nie Yan bazı gerçeklerin farkına varmıştı.

 

Şu anda Kalor'un açık ara en iyi loncası Niuren Birliğiydi. Kutsal İmparatorluk ve Safir Tapınak, Niuren Birliğinden güç alıyordu. Sadece üst düzey yöneticileri değil, ortalama oyuncuları da Niuren Birliğini kabul etmişti. Niuren Birliği pozisyonunu sağlamlaştırmıştı. Miskin Tilki ve Fa Lan, onlar olmadan bir işe kalkışamayacaklarını biliyorlardı. Ancak işler böyle giderse Kutsal İmparatorluk da Safir Tapınak da Niuren Birliği tarafından yutulacaktı. Bunun önüne geçmek için Niuren Birliğini dışarıda bıraktıkları etkinlikler oluyordu. Bağımsız hallerini korumaları ancak böyle mümkündü. Aralarındaki ilişki son derece karmaşıktı.

 

Yükselen Ejder Mali Grubundan yatırım almadan önce bile Niuren Birliğinin pozisyonu belliydi. Yatırım aldıktan sonraki gelişimleri sonucu diğer loncaların kıskanç bakışlarını üzerlerine çekmişlerdi.

 

Nie Yan bunun fakındaydı.

 

「Pekala. Miskin Tilki Fa Lan'ı çağrıya dahil etti.

 

「İttifakımız hakkında konuşmak istiyorum Yükselen Ejder Mali Grubundan yatırım alırken lonca hisselerinin bir kısmını onlara satmıştık. Eminim bundan haberiniz vardır. Loncaların yatırım almaları, gelişimlerinde hayati önem taşır. Yükselen Ejder Grubunun temsilcisi benimle konuşup sizin loncalarınıza yatırım yapmayı düşündüklerini belirtip, onlar adına anlaşmayı benim sağlamamı istedi. Ne düşünüyorsunuz? İlginizi çekiyor mu? Nie Yan'ın aklında, Yükselen Ejder ismini kullanarak Kutsal İmparatorluk ve Safir Tapınağı almak vardı. Böylece Kutsal İmparatorluk ve Safir Tapınağı kontrolü altına alabilecekti.

 

Yükselen Ejder ismini kullanmasının sebebi ise Miskin Tilki ve Fa Lan'ın yanlış anlamasının önüne geçmekti. Neticede aralarında bazı anlaşmazlıklar doğabilirdi.

 

Nie Yan şu anda müzayede evleri, Yıldızlı Gece İksir Dükkanı, Suikastçılar Cemiyeti, kiralar ve diğer kaynaklardan günlük 7.000 altın kazanıyordu. Hesabında biriken para 60.000 altını bulmuştu. Ayrıca loncadan çekebileceği 40.000 altını daha vardı. Günlük kazancı ve birikimleriyle Kutsal İmparatorluk ve Safir Tapınağı rahatlıkla satın alabilirdi.

 

Miskin Tilki ve Fa Lan düşünüyordu.

 

「Bizden ne talep ediyorlar? Loncaların yatırım almadan gelişmesi neredeyse imkansızdı. Safir Tapınağın günlük geliri 2.000 altın kadardı. Loncanın günlük masrafları çok fazlaydı. Bu da yetmezmiş gibi üyeleri güçlendirme ve binek sahibi yapma, kaleleri tahkim etme gibi altını sömüren ihtiyaçları vardı. Yükselen Ejder Mali Grubundan yatırım alan Niuren Birliğiyle aralarındaki güç farkı her geçen gün artıyordu. Fa Lan'ın bu konuda gergin hissetmesi kadar doğal bir şey olamazdı.

 

「Yükselen Ejder Mali Grubu %35 hissenizi temsilcisi adına,  %25'i de benim adıma alacak. Loncalarınızın yönetimi sizde kalacak. Kararlarınıza kimse karışmayacak. Miskin Tilki ve Fa Lan kesinlikle şüpheleneceklerdi. Bir anda %60 hisse talebinde bulunması ilginçti. Ancak loncayı satın alan büyük bir gruptu. Elbette %60 isteyeceklerdi. Önceki zaman diliminde Yüzyıl Mali Grubu beş büyük loncayı aynen böyle almıştı. Niuren Birliğinin yalnızca %30 hisseyle anlaşması özel bir meseleydi.

 

「%35'lik kısmı gerçekten de Yükselen Ejder Mali Grubu mu kontrol edecek?」


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29014 Üye Sayısı
  • 275 Seri Sayısı
  • 39686 Bölüm Sayısı


creator
manga tr