Bölüm 288: Zenard'ın Anıt Mezarı

avatar
3059 62

Rebirth of the Thief Who Roamed the World - Bölüm 288: Zenard'ın Anıt Mezarı


 

Unvanların gerçek değerlerini kestirmek zordu. En düşük rütbeli unvanlar bile oyuncuları NPClerin gözünde daha bir değerli yaptığı için faydalıydı. Şeytan Avcısı ve Büyük Alim gibi yüksek rütbeli unvanların verdikleri faydalar çok daha belirgindi. Şeytan Avcısı Nie Yan'ın insan şehirlerindeki Nüfuzunu artırıyorken, Büyük Alim ona geniş ayrıcalıklar tanıyordu.

 

Orta kademede olan Şeytan Avcısı unvanını Gelişmişe yükseltse kim bilir ne tür faydalar kazanacaktı.

 

Bu düşünceyle mobları çok daha hızlı öldürebilen Küçük Altına kazanılan tecrübenin tamamını yöneltti. Küçük Altın seviye atladığında hızı katlanarak artacaktı.

 

İçgüdüleri Nie Yan'a birkaç gün boyunca Zenard'ın Bölgesinde kapalı kalacaklarını söylüyordu.

 

Hortlak Kemik Avcılarının sonu yok gibiydi. Görünürdeki bütün bölgeleri işgal etmiş yaratıkları geçmek kim bilir ne kadar sürecekti? Üstelik öldükleri zaman 1 gümüşten başka elle tutulur bir şey düşürmüyorlardı. Gerçi normal haritalarda öldürülen sıradan yaratıklardan bu miktarda para düşürmek imkansız olduğundan kazançları fena sayılmazdı.

 

Nie Yan yaratıkları toplamayla ilgilenirken Yao Yao Kaynak Suyu içerek tükenen manasını yeniliyordu. Epey bir ok atışı yaptıktan sonra Nie Yan'ın arkasında büyük bir Hortlak Kemik Avcısı grubu birikmişti.

 

Nie Yan grubu mümkün olduğunca birbirine yaklaştırdığında Yao Yao ve Küçük Altın büyüleriyle saldırmaya hazırdı. Küçük Altın Ejderha Nefesi, Yao Yao ise Kutsal Kızgın Alevle saldırıyordu. Hortlak Kemik Avcıları gruplar halinde temizleniyorlardı.

 

Nie Yan'ın ilerleme çubuğu ise kararlı yükselişini sürdürüyordu. Son vuruşu yapan kendisi olmadığı sürece öldürülen yaratıkların, ilerleme hanesine eklenmediğini keşfetmişti. Dolayısıyla Yao Yao'dan son vuruşları kendisine veya Küçük Altına bırakmasını rica etmişti. Bu şekilde görevini çok daha hızlı bir şekilde bitirebilirdi.

 

Küçük Altın hengamenin ortasına dalıp Hortlak Kemik Avcılarını savurup attı.

 

Çok geçmeden Seviye 28'e ulaşmış ve iki yeni beceri öğrenmişti.

 

Meteor Düşüşü (Kıdemsiz): 20 metre yarıçapındaki alan içerisindeki bütün hedeflere %200 hasar veren dev bir meteor çağırır ve 20 saniye boyunca kalıcı yanma hasarı verir.                                                                Hazırlama Süresi: 10 saniye                                                                                                                                Bekleme Süresi: 30 dakika                                                                                                                                        Seviye 60'ta becerinin kademesi yükselir.

 

Patlayıcı Tepki (Kıdemsiz): Saldırı altındayken, düşmana %200 hasar veren bir karşı saldırı yapma şansı tanır.                                                                                                                                                                                Seviye 50'de becerinin kademesi yükselir.

 

İki beceri de oldukça kullanışlıydı.

 

Küçük Altına seviye atlatmak zorlaşmış olsa da, kazandığı beceri ve statülerle her yeni seviyede gücü katlanıyordu.

 

Küçük Altının iki beceri birden öğrenmesi Nie Yan'ı şaşırtmıştı. Evcilinin gelişimi beklentilerini aşıyordu.

 

Nie Yan o an bir karar verdi. Bedeli kendisinin geri kalması olsa dahi Küçük Altının seviyesini yükseltecekti.

 

Dullahan Arbaletini kullanarak 60 Hortlak Kemik Avcısı topladı. Yaratıklar çığlık ata ata Nie Yan'ı takip ediyorlardı. Alevler içinde bir meteor bulutları yararak ortalarına düştü ve etraf ateş denizine döndü. Kavurucu alevlerin etkisiyle Hortlak Kemik Avcıları birer birer parçalanıyorlardı.

 

Nie Yan ilerlemesini tekrar kontrol etti.

 

Görev 6 - 50.000 tane Seviye 30 veya üzeri hortlak öldür. (İlerleme: 1.223/50.000)

 

Sayı hızla yükseliyordu.

 

"Ne kadar Kaynak Suyun kaldı?" Büyücülerin en büyük derdi süreklilikti. Uzun süreli çatışmalarda manalarını yenilemek için belirli aralıklarla Mana İksiri, Kaynak Suyu gibi malzemeler tüketmeleri şarttı.

 

"Yola çıkmadan önce bayağı bir hazırlamıştım. Şu an 60 yığından fazla var."

 

Yao Yao Yüksek Kaynak Suyu aldığından tek bir şişeyle manasını tamamen yenileyebiliyordu. Sıradan Kaynak Suyu almış olsaydı, manasını tamamen doldurmak için 5-6 şişe içmesi gerekecekti. Kısacası Kaynak Suları yakın zamanda tükeneceğe benzemiyordu!

 

Her bir yığın 20 şişe içerdiğine göre elinde 1.200 şişe Yüksek Kaynak Suyu olmalıydı ki, bu miktar ona bir hafta yeterdi.

 

Nie Yan'ın ağzı açık kalmıştı. Yüksek Kaynak Suyunun şişesi 1 gümüş ediyordu. Yani sırf Kaynak Sularına 1.200 gümüş, başka bir deyişle 12 altın harcamıştı! Altını böyle bir harcamada kullanırken o bile iki defa düşünürdü. İnanç dünyası içinde herhalde Yao Yao'dan daha savurganı yoktu.

 

Yao Yao'nun hazırlıkları tam olduğuna göre birkaç gün boyunca burada kasılmalarının önünde engel kalmamıştı.

 

Önlerindeki birkaç günü durgun geçirdiler. Nie Yan ara sıra Niuren Birliğini güçlendirme, Kana Susamış Kılıçlar, Büyücü İttifakı ve İlahi Muhafızların hareketleri gibi işlerle ilgileniyordu.

 

Büyük loncalar güçlenme dönemine girmişlerdi. Niuren Birliği de seviye atlayarak Seviye 5 loncalar arasına girmiş ve üye sayısını 60.000'e dayamıştı. Beş yan lonca da 10.000 üyeye ulaşmış, böylece toplam sayıları 110.000'i bulmuştu.

 

Yükselen Ejder Grubundan gelen mali destek sayesinde loncada Seviye 40'a ulaşanların sayısı gitgide artıyordu. Pek çoğuna binek de verilmiş, loncanın yaklaşık %10'u at sahibi olmuştu. Yeni bir çağ başlamak üzereydi. Oyuncular artık başladıkları şehirlerle sınırlanmıyorlardı. Zümrüt İmparatorluğu içerisinde istedikleri yere binekleriyle gidebilirlerdi.

 

Nie Yan bu durumun önemini herkesten daha iyi biliyordu!

 

Guo Huai'nin aldığı raporlara göre Kana Susamış Kılıçlar oyuncuları, Kalor şehri sınırları içerisinde yer alan haritalarda görülmüşlerdi. Kalor ve Parlak Şehir birbirine yakın olduğundan, iki loncanın oyuncuları temasa geçen ilk taraflar olmuşlardı. Ancak iki taraf da şimdilik kendini tuttuğundan henüz bir çatışma yaşanmamıştı. Yine de kılıçların çekilmek üzere olduğu gerçeği yadsınamazdı.

 

Gelecekte yaşanacak kale savaşları yüzünden iki loncanın düşmanlığı kaçınılmazdı.

 

Bu gibi meselelerle uğraşmak dışında Nie Yan'ın bütün günü Yao Yao ile geçiyor, birlikte Hortlak Kemik Avcılarını avlayarak kasılıyorlardı.

 

Yao Yao kimine göre sıkıcı olan bu rutinden hayli keyif alıyordu.

 

Zenard'ın Bölgesine düşüşlerinin ikinci gününde Nie Yan Görev 6'yı bitirip Gelişmiş Şeytan Avcısı unvanını elde etmişti. İnsan şehirlerindeki Nüfuzu unvanla birlikte 16 artıyordu.

 

Hedefi ise 100 Nüfuza ulaşmaktı. Bir oyuncu herhangi bir şehirde 100 Nüfuza ulaştığında aralarında Şan Setinin de bulunduğu özel ödüllere kavuşurdu.

 

Şan Seti öyle bir setti ki, Alt Efsanevi setlerin altında rakibi yoktu. Çoğu oyuncunun gözünde tanrısal ekipmanlar arasında yer alıyordu. Önceki hayatında bile bu seti elde edenlerin sayısı pek azdı. İyimser bir yaklaşımla Zümrüt İmparatorluğu genelinde seti elde edenlerin sayısının birkaç bini geçmediği söylenebilirdi.

 

Seti elde edene kadar çoğu oyuncu Seviye 100'e ulaşmış oluyordu.

 

Görev bittiğinde Nie Yan'a yeni bir bildirim geldi.

 

Görev 7 - 200.000 tane Seviye 30 veya üzeri hortlak öldür. (İlerleme: 0/200.000)

 

Gelişmiş Şeytan Avcısından sonra ne geldiğini merak ediyordu. Günler boyu Yao Yao ile birlikte Zenard'ın Bölgesinde kasıldılar.

 

Beşinci günde Görev 7'nin dörtte üçünden fazlası bitmişti.

 

Görev 7 - 200.000 tane Seviye 30 veya üzeri hortlak öldür. (İlerleme: 162.832/200.000)

 

Bunca hortlak öldürmesi sonucu Karanlığın Bakışından bir beceri daha açıldı.

 

Rüzgar Baskını: Hedefe doğru %300 hareket hızıyla atılıp, hedefi pusuya düşürdüğünde, zırhı ve seviye farkını görmezden gelip %160 hasar verir.                                                                                                                Bekleme Süresi: 5 gün

 

 

Nie Yan'ın elindeki güçlü becerilerin sayısı artıyor, ama seviyesi gün geçtikçe geri kalıyordu. Seviye 30'a ulaşmış olsa da, Seviye 42 olan Yao Yao'nun arkasında kalmıştı. Lider sıralamasında Seviye 45-46 civarlarında çokça oyuncu vardı. Lakin lider sıralaması Nie Yan için hiçbir şey ifade etmiyordu. İstediği zaman en tepeye yerleşebilirdi. Burada geçirdiği günlerde onu asıl heyecanlandıran konu ise tecrübeden feragat edip Küçük Altına bütün tecrübeyi vermesinin meyvesini toplamış olmasıydı. Evcili nihayet Seviye 35'e ulaşmıştı. 3.000'i aşkın sağlığı ve 1.000'den fazla saldırı ve büyü gücü ile Küçük Altın epey güçlenmişti. Yanında böyle güçlü bir evcil varken seviyesinin geride kalmasını kim takardı ki?

 

Tek üzücü nokta, seviyesini eski haline döndürürken hiç statü puanı kazanamamasıydı. İnanç'ta seviyesini kaybeden oyuncunun statüleri aynı kalırdı. Yani eski seviyesine dönene kadar atladığı seviyelerde statü puanı ödülü almazdı.

 

Nie Yan Zenard'ın Bölgesinde sıkışmış olduğundan ötürü Kutsal İmparatorluk ve Parlak Kutsal Alev arasındaki kale savaşına katılamamıştı. Lakin loncanın en güçlü 100 oyuncusunu Niuren Birliğini temsil etmeleri için göndermişti. Şaşaalı Kılıç Parıltısı ve diğerlerinin varlığı sayesinde kaleyi almada sorun yaşamamışlardı. Tabii bunun bir sebebi de Kana Susamış Kılıçlar, Büyücü İttifakı ve İlahi Muhafızlar loncalarının destek göndermemesiydi. Hepsi de şu anda kendi şehirlerindeki kalelerle ilgileniyordu. Geleceği bitmiş Parlak Kutsal Aleve yardım edecek zamanları yoktu.

 

Savaş sırasında yaşanan tek ciddi sorun Gölge Katilinin, Miskin Tilkiye suikast düzenlemesiydi. Onun ölümüyle Kutsal İmparatorluk az daha dağılacaktı. Neyse ki Niuren Birliği güçleri yerlerini koruyup Parlak Kutsal Aleve direnmiş ve günü kurtarmıştı. Bu tek hamlesinden sonra Gölge Katili ortadan kaybolmuş, giderken Niuren Birliğine bir mesaj bırakmıştı. "Nirvana Alevine söyleyin boynunu temizlesin. Hançerimin kirlenmesini istemem!"

 

Onun sözleri sonrası Niuren Birliği oyuncuları deliye dönmüşlerdi.

 

Zenard'ın Bölgesinde sıkışmış olan Nie Yan ise bu sözler karşısında sadece gülümsedi. Gölge Katili cesaret edip gelirse, Nie Yan onunla bir süre oynayabilirdi.

 

Önceki hayatında Gölge Katiliyle veya onun seviyesindeki oyuncularla aşık atamazdı. Yeniden doğduğunda bambaşka birine dönüşmüş, kozasından sıyrılıp kelebek olmuş ve Niuren Birliği loncasının başındaki güçlü isim olarak göklere uçmuştu. Şu anki hali, geçmiş halini çoktan geride bırakmıştı! Korkusuz ve rakipsiz! Nie Yan'ın bu hayattaki düsturu buydu!

 

Dış dünyada olanlarla ilgilenirken Yao Yao ile birlikte ilerlemesini sürdürüyordu. Şu an bulundukları yerde Hortlak Kemik Avcıları yeniden doğmuyorlardı. Nie Yan bir kılavuz taşı bulduğundan ilk ipucuna ulaşmışlardı. Her yanı çatlaklarla dolu olan taş, zaman içerisinde aşınmıştı. Buna rağmen belirli bir yönü gösteren ok açık seçikti. Okun altında ise ejderha dilinde şunlar yazıyordu: Zenard'ın Anıt Mezarı


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29835 Üye Sayısı
  • 281 Seri Sayısı
  • 40859 Bölüm Sayısı


creator
manga tr