Bölüm 281: Karsi'nin Öğretileri

avatar
4245 38

Rebirth of the Thief Who Roamed the World - Bölüm 281: Karsi'nin Öğretileri


Çeviri: Pervane

 

 

【Karsi’nin Kutsaması】Tarihsel Bilgi: Karsi özürlü sol koluyla fakir bir ailede doğdu. Asa tutamadığından büyü öğrenmeye yetersiz görüldü. Fakat çocukluğundan beri tanındık bir Kutsal Büyücü olmanın hayalini kuruyordu. Çektiği çileler karşısında yılmadı, nice başarısızlık iradesini sarsmadı. Sonunda azminin gücüyle dört parmağını kullanarak asa tutmayı ve büyü yapmayı öğrendi. Yaklaşık 80 sene sonrasında mucizevi bir Yaşam Büyüsü geliştirerek ebedi hayat kazanan az sayıdaki Kutsal Büyücüden biri oldu. Kutsal Tapınak tarafından şanlı Yüce Başpiskopos mevkiine getirildi.

 

Karsi'nin Öğretileri: Belalara sabreden kişi hakiki başarıya ulaşır. Yaşayanlar hayatın acı ve tatlı yönlerini tecrübe eder. Yolculuğunu tamamlayanlar ise kara toprağın altındadır. Kahraman! Göklerin sana layık gördüğü imtihandan memnun ol. Cefa yolunun sonunda izzet vardır!

 

Zihninde yankılanan bu sözlerin etkisiyle Nie Yan'ı bir titreme aldı. Geçmiş hayatında yaşadığı zorluklar, çektiği yoksulluk ve ailesinin ölümü gibi belalar sanki hayal meyal hatırladığı bir rüya gibiydi. Lakin bugün olduğu kişiyi o belalara borçluydu.

 

Zaman, sersemliğini ve aşağılık kompleksini silip atmıştı. Ruhu yavaşça duruldu, zihni berraklık kazandı.

 

Karsi'nin hayatı anka kuşunun yeniden doğuşunu anımsatıyordu. En nihayetinde ölümsüzlük elde etmiş ve şu anki şöhretine kavuşmuştu.

 

Nie Yan tarihsel bilgiyi okurken Karsi'nin, On Kutsal Şövalyenin kutsamasını aldığını öğrendi. Hatta ejderha ırkına karşı verilen savaşta da yer almıştı! Kadim çağların başından beri hayattaydı. Ve dünyadaki efsanevi kişiler arasında gösteriliyordu!

 

Gücü ve tecrübesi, Karsi'nin Kardinal olması için fazlasıyla yeterdi. Ancak o, Yüce Başpiskopos mevkiinde mutluydu.

 

Nie Yan'ın yüzünde heyecan ve beklenti vardı. Belki de Karsi'den On Kutsal Şövalye hakkında bir şeyler öğrenebilirim!

 

O zamanları görüp de bugün hala hayatta olan birinin varlığı hayret vericiydi. Böyle biriyle karşılaşmak neredeyse imkansızdı. Eline geçen bu fırsatı geri tepemezdi!

 

İçindeki umut ateşi canlanmıştı.

 

Kadim zamanların en meşhur kişileri arasında On Kutsal Şövalyeyi saymamak olmazdı!

 

Ejderha ırkına karşı verilen savaşa önderlik etmişler ve bir baş melek tarafından bizzat ziyaret edilme şerefine erişmişlerdi!

 

O zamanlar Zümrüt İmparatorluğunun kuzey bölgeleri, Atlas İmparatorluğunun batı bölgeleri ve şu anda Geliro Kıraçları olarak bilinen yer Glenin İlinin topraklarıydı. Toplam alanı Zümrüt İmparatorluğunun yarısı kadardı. On Kutsal Şövalyenin nüfuzu ta oralara kadar uzanıyordu!

 

Onlarla alakalı ipuçlarını gün yüzüne çıkardığında kim bilir nasıl hazinelere konacaktı? Gerçi şu anda hazinelerin hayalini kurmaktan öteye geçemiyordu. Yine de oyun tarihinde böyle önemli bir yer tutan kişilerle alakalı ödülün küçük olmayacağı aşikardı.

 

Nie Yan iki hayatın tecrübesini taşıyordu, ama oyun tarihinin keşfedilmemiş kısımlarına ilk defa dalacaktı. On Kutsal Şövalyenin Efsanevi gibi pek çok ilki bu hayatında yaşıyordu.

 

Okumaya devam etti. Belli ki Karsi önemli olan bütün askeri seferberliklerde yer almıştı. On Kutsal Şövalyeyle de sık sık temas kurmuştu. Hatta onlara en yakın kişilerden biri olarak nitelendirilebilirdi.

 

Karsi ile tanışırsam işime yarayabilecek şeyler öğrenebilirim.

 

Notlarına baktıktan sonra Yao Yao ile biraz daha muhabbet edip çağrıyı sonlandırdı. Şu anki hızına bakarak Yao Yao planlarının yarına sarkacağını tahmin ediyordu. Kara Deniz İblisi Banmu'nun canı karınca hızında azalıyordu.

 

Yao Yao ile konuşması bittikten kısa süre sonra yeni bir çağrı isteği geldi. Bu sefer arayan kişi Guo Huai idi.

 

「Meşgul müydün?

 

「Ne oldu? Bir sorun mu var?

 

「Bir video göndereceğim.

 

「Şimdi izleyemem. Ne videosu? Belli ki önemli bir mevzu vardı. Yoksa Guo Huai onu rahatsız etmezdi.

 

「Kana Susamış Kılıçların ilk kalelerini alışını çekmişler. Bütün ana üyelerinin atı var! Kana Susamış Kılıçlar bir adım öndeydi. Aslında olması gereken de buydu. Muzaffer Dönüş ve Parlak Kutsal Alevin ortak çabaları sonucu Niuren Birliğinin gelişimi yavaşlamıştı. Lakin arayı kapatmak için hala zaman vardı!

 

Nie Yan bu habere biraz şaşırdı. 「Kana Susamış Kılıçlar yatırım mı almış?Bir loncanın ansızın binek satın alabilecek kadar paraya sahip olmasının tek açıklaması mali gruplardan yatırım alması olabilirdi.

 

「Henüz bilmiyorum.

 

Nie Yan düşüncelere daldı. Kana Susamış Kılıçlar yüksek ihtimalle yatırım almıştı. Perde arkasından onlara para aktaracak kurum ise Yüzyıl Mali Grubu olmalıydı. Haliyle bu durum Nie Yan için tehdit oluşturuyordu.

 

「Yükselen Ejder Mali Grubu ile görüşmeler ne durumda?Yatırım almaları Niuren Birliğinin kaderini etkileyecekti. Bir ara babasından destek istemeyi bile düşünmüştü. Fakat konuyu tekrar ele aldığında babasının Niuren Birliğine yatırım yapması Savaş Tanrısı Kabilesinin sahneye çıkmasına engel olabilirdi. Bu sorunu kendi başına aşmalıydı. Sürekli olarak babasından yardım alacak hali yoktu. İki loncanın birlikte var olup büyümesinin tek yolu buydu!

 

Niuren Birliğinin dışarıdan yardım almasında ciddi bir sorun yoktu. Hisseler satıldıktan sonra Nie Yan'da %56, Yükselen Ejder Grubunda %30, Guo Huai ve diğerlerinde ise toplamda %14 pay kalacaktı. Yani loncanın mutlak söz sahibi yine Nie Yan olacaktı. Hisseler yakın çevresinin dışına çıkacaktı, ama bu sayede hisselerin değeri tavan yapacaktı. Güçlü bir finansör ile Nie Yan da loncasının as üyelerinin gücünü artırabilir, onların gelecek kaygılarını yok edebilir, bu sayede loncaya bütün benlikleriyle hizmet etmelerini sağlayabilirdi.

 

Yükselen Ejder Grubunun yatırımını almaları sırtlarını dayayacak bir destekçi kazanmaları anlamına geliyordu. Rakip olduklarından sebep Yükselen Ejder Mali Grubu ile Yüzyıl Mali Grubu arasında sık sık anlaşmazlıklar ve tartışmalar yaşanıyordu. İki grubun anlaşmazlığı sayesinde Nie Yan güçlü bir müttefik kazanacaktı. Neticede düşmanının düşmanı, dostu sayılırdı.

 

Niuren Birliği ne kadar güçlenirse güçlensin, Yüzyıl Mali Grubu gibi bir devle tek başına mücadele edemezdi. Hal böyle olunca düşmanına karşı kullanabileceği bütün kaynakları harcamaktan çekinmeyecekti.

 

Fırsatı değerlendirmek işte böyle olurdu!

 

「Son aşamaya geldik sayılır. Görüşmelerden çıkan maddeler bunlar. Bir bak istersen. Bundan fazlasını veremeyeceklerini söylediler.

 

Nie Yan, Guo Huai'nin gönderdiği şartlara baktı. Yükselen Ejder Grubu, Niuren Birliğine pek çok yönden destek sağlayacaktı. Bütün sözleşmeli üyelere Nie Yan adına aylık 5.000 kredi maaş bağlamak da şartlar arasındaydı. Ayrıca pazardan altın toplayıp Niuren Birliğine 300.000 altınlık bir yatırım yapacaklardı. Ödeme iki ayda 50 taksit halinde tamamlanacaktı. Üyelerin ekipman kalitesini yükseltmekte bu altınlar kullanılacaktı. Ayrıca loncanın altınları harcayacağı yerleri tespit edip denetlemesi için bir müfettiş göndereceklerdi.

 

Zümrüt İmparatorluğunda o kadar çok oyuncu vardı ki, her gün yüzlerce altın gerçek para karşılığı satılıyordu. Yükselen Ejder Mali Grubunun iki ay içerisinde 300.000 altın toplaması gayet mümkündü. Öyle büyük bir grubun altın bulmak için çeşitli yöntemleri olması doğaldı. Oyun organizasyonlarını seferber edebilir, profesyonel oyunculardan altın alabilirlerdi. Nie Yan'da bir anda böyle büyük bir kaynak toplayabilecek imkan yoktu. Oysa Yükselen Ejder Grubu Kalor dışındaki şehirlerden altın toplayabilir, hatta ve hatta Kana Susamış Kılıçlar, Büyücü İttifakı ve İlahi Muhafızlardan altın alabilirlerdi. Zümrüt İmparatorluğunun altını tek bir yerde, Niuren Birliğinde birikecekti!

 

Eğer anlaşma sağlanırsa Niuren Birliğinin gelişiminde hiçbir engel kalmayacaktı!

 

Cao Xu'nun Yüzyıl Mali Grubu da benzer şekilde işliyordu.

 

Niuren Birliği yatırım alamayacak olursa Yüzyıl Mali Grubuna direnme ihtimali ortadan kalkacaktı.

 

Sözleşme şartlarına bakıldığında Yükselen Ejder Grubunun oldukça cömert olduğu söylenebilirdi!

 

Ancak bu şartların oluşmasının asıl sebebi Niuren Birliğinin kıymetiydi!

 

Nie Yan şartlara birkaç madde daha eklemenin uygun olacağına kanaat getirdi. Örneğin Yükselen Ejder Grubunun Niuren Birliğinin yönetimine karışmasına izin vermemeliydi. Lideri olarak loncasını ağır kayıplara uğratırsa da Yükselen Ejder Mali Grubuna telafi sunması gerekecekti. Suistimale yer bırakmayacak şartları ekledikten sonra, sözleşmeyi son haliyle Guo Huai'ye geri gönderdi.

 

Guo Huai de ondan aldığını aynı şekilde Yükselen Ejder tarafına gönderdi.

 

Sözleşmeye göre ilk aşamada 20.000 altınlık bir yatırım olacaktı. Nie Yan bu parayı çeşitli yerlerde harcayabilirdi. Elit üyelere at veya ekipman alabilir, Ebedi Şehirde seviye yükseltmede kullanabilir veya özel eşyalarla oyuncuların güçlerini yükseltebilirdi. Sonuçta bu elitler Niuren Birliğinin belkemiğiydi!

 

Yükselen Ejder Grubu Nie Yan'ı rahat ettirmek konusunda samimiydi. Niuren Birliğine ilk olarak beş gün içerisinde bir Temel Kale alma şartı koşmuşlardı. Gelecek bir ay sonunda ise ellerinde 5 Temel Kale olmalıydı. Nie Yan'a göre bu konu önemsizdi.

 

20.000 altın ile tamamı Seviye 40 üstü 500 adamlık bir takım kurduğunda Temel Kaleleri almak fevkalade kolay olacaktı.

 

Guo Huai'nin gönderdiği videoyu başka bir zaman izlemek üzere bekletti. Dikkatini dağıtan meseleler hallolduğuna göre yeniden Banmu'ya odaklanabilirdi. Saat öğleden sonra iki olmuşken Guo Huai'den haber geldi. Yükselen Ejder Grubu ek şartları kabul etmişti.

 

Nie Yan anlaşmayı imzaladı. Ardından Guo Huai ve Yükselen Ejder Grubunun temsilcisi de imzalarını attı. Böylece ortaklık başlamış oluyordu.

 

Yarın 20.000 altın Niuren Birliğine gönderilecekti.

 

Nie Yan daha şimdiden heyecanlanmıştı. Yükselen Ejder Mali Grubu kurdukları ortaklık,Niuren Birliğinin hükmünün başlangıcını temsil ediyordu.

 

Tamı tamına yedi saatlik uğraş sonucu Banmu'nun acı çığlıkları Nie Yan'ın kulağını çınlattı. Yaratık sonunda ölmüştü! Ölmeden öncesi son çırpınışları sonucu şiddetli dalgalar oluşmuştu. Sular durulduğunda gözünün feri sönen yaratık koyun derinlerine batmaya başlamıştı.

 


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 34391 Üye Sayısı
  • 355 Seri Sayısı
  • 43750 Bölüm Sayısı


creator
manga tr