Bölüm 274: Yükselen Ejder Mali Grubu

avatar
3887 44

Rebirth of the Thief Who Roamed the World - Bölüm 274: Yükselen Ejder Mali Grubu


 

Günah Geçidindeki olaylar hala lonca üyelerinin ateşli tartışmalarının ana konusuydu.

 

Nie Yan’ın grubunun başarısı arazi şartlarıyla doğrudan alakalı olduğu halde Parlak Kutsal Alev ve Muzaffer Dönüşün yaşadığı aşağılanmayı hiçbir sebep mazur göremiyordu.

 

Lonca meselelerini tartışmak için üst düzey yöneticiler Nie Yan tarafından karargahta toplanmıştı.

 

“Loncamızın kayıpları ne durumda?”

 

“Halen kabul edilebilir seviyede. 300 kardeşimiz bir mağaraya girip saldırganlara karşı direnmeyi başarmış. Onlar dışında 100 kişi daha bir şekilde paçayı kurtarmış. Ayrıca kaybettiğimizden çok daha fazla ekipman topladık. Asıl kayıp oyuncuların seviyeleri. Saklı Tarih ek paketi sayesinde kasılmak kolaylaştığından bu kaybı da hızla telafi edeceğimizi düşünüyorum. Kısa zamanda herkes eski seviyesine dönecektir.” Niuren Birliğinin kayıpları göz ardı edilebilirdi. Neticede verdikleri kayıplara karşılık çok sayıda Muzaffer Dönüş ve Parlak Kutsal Alev oyuncusu öldürerek durumu lehlerine çevirmişlerdi.

 

“Kutsal İmparatorluk ve Safir Tapınaktan ne haber?”

 

“Onlardan hayatta kalan yok denecek kadar az. Ancak onlar için bu kayıplar önemsiz. En azından bu kadarcık kayıpla temelleri sarsılmaz.” Günah Geçidine akıbeti belirsiz bir savaşa giderlerken sonuçta başarısızlık olabileceğinin farkında olmalıydılar. Onlar gibi büyük loncaların oyuncuları kırmakla tükenmezdi. O halde birkaç tanesinin ölümü loncayı neden sarsacaktı?

 

“Ölenleri hak ettikleri şekilde tazmin edin. Oyuncularımızı zarara sokmak istemeyiz.” Savaş sonrası adil telafilerin önemi büyüktü. Hiç kimseye şikayet kapısı bırakmamak gerekirdi. Kazanılan liyakat puanlarının dağıtımından ise Nie Yan’ın emriyle Guo Huai sorumlu olacaktı.

 

“Merak etme, ben hallederim.” Niuren Birliğini yöneten çok sayıda personelin başında Guo Huai vardı. Loncanın işlevselliğinde onların payı küçümsenemezdi. Ödüllerin belirlenmesinde sistemin sağladığı veriler kullanılıyordu. Yönetimdeki personelin de gözden geçirmesiyle adalet sağlam bir şekilde tesis edilmiş oluyordu.

 

“Bu arada, sözünü verdiğim ekipmanları da dağıtabilir misin?”

 

“Sen söyleyince aklıma geldi, önemli bir mesele daha vardı. Siz Günah Geçidindeyken bazı üyelerimiz Kana Susamış Kılıçlar, Büyücü İttifakı ve İlahı Muhafızlarla çatışmış.”

 

“Sonuç ne?”

 

“İki yüzden fazla adam kaybettik.”

 

Nie Yan düşünceli görünüyordu. “Eğer düşmanın koordinatlarını bulabilirsen hemen bana ulaştır. Bulamazsan da kafana takma. Şimdilik bize bir tehdit oluşturmuyorlar.”

 

“Anlıyorum, ama onları tamamen başıboş bırakamayız. Muzaffer Dönüş ve Parlak Kutsal Alev ile sürekli olarak savaştığımızdan bizim de ağır kayıplarımız var. Savaş uzadıkça o üçüyle aramızdaki mesafe artacak. Şimdiden kaleler zapt etmeye başladılar ve Seviye 6 olmalarına ramak kaldı. Gelişimimizi hızlandırmazsak ve savaşı buraya getirirlerse işimiz yaş.”

 

Nie Yan bu tatsız durumuz farkındaydı. Guo Huai felaket tellallığı yapmıyor, aksine gerçeği söylüyordu.

 

“Ayrıca Yüzyıl Mali Grubu ile Kalon Sandığının birleşip Melek Müfrezesinin %36’sını aldığını öğrendim. Hisselerin çoğunluğunu alamamış olsalar da Yüzyıl Mali Grubunun yönetimle ilgili bazı konularda söz hakkı varmış.” Nie Yan’ın Yüzyıl Mali Grubu ile bir anlaşmazlık yaşadığını bilen Guo Huai, onun ilgisini çekebilecek bir haber daha vermişti.

 

Melek Müfrezesi mi? Nie Yan şaşırmıştı. Yüzyıl Mali Grubu Parlak Kutsal Alevi alamayınca Kalor’dan çekilmişti. Şaşırtıcı nokta ise gözlerini Atlas İmparatorluğuna dikmiş olmalarıydı.

 

Önceki hayatındaki Melek Müfrezesi, Muzaffer Dönüş ve Parlak Kutsal Alev gibi loncalardan katbekat güçlüydü! Muzaffer Dönüş gibi bir devin bile İyi Tarafın bu en güçlü loncasının yanında esamesi okunmazdı.

 

Altın çağını yaşadığı sırada Melek Müfrezesi saflarında sınıfının zirvesine çıkmış olan tam 30 oyuncu bulunuyordu. Onların altlarındaki usta oyuncular saymakla bitmezdi. Ellerinde 526 gibi muazzam bir sayıda kale vardı! Hal böyleyken onların gücünü daha fazla anlatmaya gerek yoktu.

 

Melek Müfrezesi Atlas İmparatorluğunda olsa da bu yeni gelişme Nie Yan’ın içinde tehlike hissi uyandırmıştı. Düşman saflarına bir dev daha katılmıştı!

 

Kana Susamış Kılıçlar, Büyücü İttifakı ve İlahi Muhafızlara şimdi Melek Müfrezesi de eklenmişti. Hepsinin gözü Niuren Birliği üzerindeydi.

 

“Gerçi Melek Müfrezesi ne kadar güçlü olursa olsun, diledikleri gibi buraya gelemezler.” Nie Yan’ın endişeli bakışlarını gören Guo Huai onu yatıştırmaya çalıştı. Uçan binekler yaygınlaşmadıkça Melek Müfrezesinden Zümrüt İmparatorluğuna ordu gelemezdi.

 

Atlas İmparatorluğunun yarı insanları, Zümrüt İmparatorluğunun insanlarından farklı sınıf ve beceriler kullandıklarından Nie Yan’ın gelecekle ilgili öngörüsü yoktu.

 

“Yüzyıl Mali Grubunun her hareketinden haberim olsun. Büyük küçük fark etmez, her şeyi bana bildirin.” Nie Yan’ın emri kesindi. Yüzyıl Mali Grubu hafife alınmamalıydı. Ancak odak noktalarını Atlas İmparatorluğuna çevirdikleri için Niuren Birliği bir süre rahat sayılırdı. Sonuçta birbirine müthiş uzaklıkta olan bu iki gücün bileşmesine uzunca bir zaman vardı.

 

Lonca işleri bitince Miskin Tilkiden Nie Yan’a önemli bir haber geldi.

 

Kalor’un baş idarecisinden haber geldi. Kale savaşı beş gün ertelenmiş.Kutsal İmparatorluk ağır kayıplar vermişti. Kale savaşı onlar için mühimdi. Ansızın gelen erteleme planları bozmuştu.

 

Sebep belirttiler mi?

 

Anlaşılan Parlak Kutsal Alevden bir Şövalye Kırmızı Kisveli Subay rütbesi kazanmış ve törenini bahane ederek savaşın ertelenmesini talep etmiş. Baş idareci Telus da kabul etmiş.Miskin Tilki bu unvanın ne önemi olduğunu bile bilmiyordu.

 

Ya? Öyle olsun bakalım, beş gün bekleriz biz de.Kırmızı Kisveli Subay unvanını Kutsal Tapınak verirdi. Nie Yan’ın sahip olduğu Şeytan Avcısı unvanından daha aşağıdaydı. Büyük Alim unvanınınsa yanına yaklaşamazdı. Fakat Kutsal Tapınak üyelerine verildiğinden Kalor’daki gücü azımsanamazdı. Gece Düzenbazının bu gelişme ile savaşı erteletmesi beklenmedik bir hadiseydi.

 

Parlak Kutsal Alev ve Muzaffer Dönüşün bizimle savaşmayacağına dair söylentiler dönüyor. Sanırım artık derslerini almışlar.Kale savaşının ertelenmesi, Miskin Tilkinin keyfini kaçırmamıştı. Birkaç gün beklemekte zarar görmüyordu.

 

Beş günlük süre zarfında Niuren Birliği oyuncuları çıktıkları savaşlarda yaşadıkları kayıpları telafi edebilirlerdi. Düşman yalnızca Muzaffer Dönüş ve Parlak Kutsal Alev değildi. Asıl düşmana hazırlık için zamanı iyi değerlendirmeli ve kale savaşları başlayana kadar güçlerini artırmalılardı.

 

Nie Yan, Miskin Tilkiyle gelecek meseleler hakkında biraz daha konuştuktan sonra kapattı.

 

Sonrasında Yıldızlı Gece İksir Dükkanı ve Suikastçılar Cemiyetini kontrol etti. İkisinin de hızla büyüdüğünü gördüğünde sevinmişti. Teklif verdiği diğer sanal mülk Kalor’un kuzeyindeki müzayede eviydi. Şu ana kadar şehirdeki dört müzayede evinin üçünü ele geçirmişti. Diğer müzayede evinin sahibini istese bile öğrenemezdi.

 

Gerçek dünya parasının oyuna entegre edileceği gün hızla yaklaşıyordu. Oyun büyük değişimlere gebeydi. Nie Yan’ın hazırlıkları tamamdı. Büyük mali grupların oyuna dahil olması Kalor’u kökten değiştirecekti. Yatırım alan loncalar yeni ve durdurulamaz bir gelişim dönemine gireceklerdi.

 

“Nie Yan, Nie Yan, bekle!” Guo Huai koşarak Nie Yan’ın arkasından yetişti.

 

“Hayırdır?” Guo Huai’nin bu kadar heyecanlanmasının sebebi ne olabilirdi?

 

“Yükselen Ejder Mali Grubuyla ilgili söylediklerimi hatırlıyor musun?”

 

“Hatırlıyorum. Ne oldu?” Bahsi geçen grubun sahibi, Xie Yao’nun dedesiydi.

 

“Az önce bizimle temasa geçtiler ve loncamıza yatırım yapmak istediklerini belirttiler. Nasıl karşılık vereceğimi bilemedim. Sence ne yapmalıyız?” Yükselen Ejder Mali Grubunun ilk teklifi oldukça cazipti. Güçlü bir destekçi kazandıkları takdirde Niuren Birliğinin geleceği parlaktı. Bu fırsatla oyundaki gelişimleri büyük bir ivme kazanacaktı.

 

Yükselen Ejder Mali Grubu, Yüzyıl Mali Grubu gibi devlerle aynı seviyedeydi!

 

Nie Yan Yüzyıl Mali Grubunun teklifini reddettiğinde Guo Huai’nın içinde ukde kalmıştı. Birkaç gün sonrasında ise Yükselen Ejder Mali Grubu teklif sunuyordu. Ürün kaliteli olunca alıcısı eksik olmuyordu!

 

“Şartları neler?”

 

“Loncanın en az %30 hissesini istiyorlar. Kabul ettiğimiz takdirde 10 yıllık bir sözleşme imzalayıp zirveye ulaşmamıza sürekli olarak sağlayacakları maddi destekle yardımcı olacaklar. Ek olarak loncanın işleriyle ilgilenmesi için birini gönderecekler.” Teklif hakikaten cömertti. Guo Huai heyecanını bastıramıyordu. Anlaşma sağlandığında Niuren Birliğinin geleceği garanti altına alınacaktı.

 

“Düşünmem lazım.” Niuren Birliğini bu haline Nie Yan taşımıştı. Loncanın hisselerinin asıl çoğunluğu ondaydı. Yükselen Ejder Mali Grubuna hisse satmakta sorun görmüyordu. Her halükarda çoğunluk hisse elinde olacaktı. Yani karşı tarafın loncaya zarar verme imkanı kalmıyordu. Yükselen Ejder Mali Grubunun desteğini aldığında Niuren Birliği şaha kalkacaktı.

 

Hem Nie Yan’ın içine garip bir de his doğmuştu. Yükselen Ejder Mali Grubunun teklifini kabul ettiğinde sanki Xie Yao ile bir bağlantıları daha olacaktı.

 

“Görüşmeleri başlat. %30’dan fazlası katiyen olmaz. Alacağımız yatırımı mümkün olduğunca yükseltmeye çalış. Sözleşmenin son halini bana göndermeyi de unutma.” Bu tarz konularda iyi olmadığı için işi Guo Huai’ye emanet etmek en doğrusuydu. Zaten sözleşme imzalanmadan evvel ona gönderilecekti.

 

Nie Yan’ın onayını alan Guo Huai yerinde duramıyordu. Hiç zaman kaybetmeden Yükselen Ejder Mali Grubu ile görüşmeleri başlatmak üzere yerine döndü.

 

Bu yeni gelişme Nie Yan’ı şaşırtmamıştı. Niuren Birliğinin performansı göz önünde bulundurulduğunda Yükselen Ejder Mali Grubu olmasa bile bir başkası gelecekti. Şimdilik aklındaki tek soru Yükselen Ejder Mali Grubunun nasıl birini göndereceğiydi.

 

Umarım geçimsiz biri olmaz…


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 34431 Üye Sayısı
  • 355 Seri Sayısı
  • 43756 Bölüm Sayısı


creator
manga tr