Bölüm 271: Altın Ejderha Boynuzu

avatar
3774 40

Rebirth of the Thief Who Roamed the World - Bölüm 271: Altın Ejderha Boynuzu


 

Nie Yan eliyle Altın Ejderha Boynuzunun olduğu yeri işaret etti. “Beni dinleyin. Başta Sis büyüsü bilen büyücüler olmak üzere alan etkili büyüsü olan bütün Büyücülerinize orayı hedeflemelerini emredin!”

 

Miskin Tilki afalladı. Nie Yan’ın aklından ne geçiyordu? Bütün alan etkili büyülerini kullandıklarında ganimetlere kendileri de ulaşamayacaktı. Bu düşüncelere rağmen ne kendisi, ne de Fa Lan bir an bile tereddüt etmeyip Nie Yan’ın talimatlarını adamlarına ilettiler.

 

Kutsal İmparatorluk ve Safir Tapınak Büyücüleri alan etkili büyülerini kullanırken vadideki büyü enerjisinde ciddi dalgalanmalar görülebiliyordu. Gökten ateş ve yıldırım yağıyor, kıvılcımlar vadide parlıyor ve yoğun bir sis etrafı sarıyordu.

 

Altın Ejderhanın cesedinin bulunduğu yer ateş, yıldırım ve sis üçlemesi tarafından gizlenmişti.

 

İkinci sınıf lonca oyuncularının hiçbiri neler olduğunu anlamıyordu. Fakat yoğun büyü saldırısı karşısında çekiniyor ve korkuyla geri çekilmek zorunda kalıyorlardı.

 

Ganimetleri bir kere görmüşlerken yerlerinde durmakta zorlanıyorlardı.

 

Nie Yan kamuflaj içerisindeyken Tanrının Yargıcını etkinleştirip sis, yıldırım ve ateş örtüsünün içine doğru fırladı.

 

Azgın alevler ve gürleyen yıldırımlar Nie Yan’a dokunduklarında yok oluyorlar, onun vücuduna zarar veremiyorlardı.

 

Bu da Tanrının Yargıcının sağladığı büyü bağışıklığı etkisinden kaynaklanıyordu!

 

Sis içerisinde görüş mesafesi neredeyse sıfıra inen Nie Yan, arada bir parlayan yıldırımlar yüzünden kısa düreli görüş kaybı yaşıyordu. Etrafında ne olduğuna dair hiçbir fikri yoktu. Tek yaptığı hafızasında çizdiği yolu takip ederek, varması gereken yer olduğuna inandığı noktaya kadar ilerlemekti. Hedefe vardığında ise eğilip yeri aramaya koyulmuştu.

 

Göz ucuyla yakaladığı altın ışık onu şaşırtmıştı. Bu soluk ışık, düşen bir eşyaya ait olmalıydı! Elini uzattığında boynuz gibi bir şeye denk geldiğini anladı. Kıvrık ve sert bir nesneydi dokunduğu.

 

Altın Ejderha Boynuzu!

 

Boynuzu çantasına attıktan sonra aramaya devam etti. Bir süre sonra dört parça eşyanın tamamını bulmasının yanında, tanımlayamadığı başka eşyalar da buldu. Etrafta dağınık halde çok sayıda bu eşyalardan olduğu halde tamamını toplamaktan geri durmadı.

 

Şeytanlaşmış Lordlar genelde çok sayıda eşya düşürürlerdi. Bu defa kazancı büyüktü.

 

Bir kez daha arama yapıp yerde hiçbir şey bırakmadığından emin olduktan sonra daha fazla oyalanmadan dışarı çıktı. Tanrının Yargıcının son saniyesine kadar bekleyerek gereksiz bir risk almak istemiyordu.

 

Sis tabakasını terk edip dikkat çekmeden Miskin Tilki ve Fa Lan’ın yanına döndü.

 

“Ganimetleri topladım.”

 

Miskin Tilki ve Fa Lan’ın yüzlerinde, duyduklarına inanamadıklarını belli eden ifadeler vardı. Hala Nie Yan’dan gelecek talimatları beklerlerken, büyü bombardımanı bitene kadar harekete geçmeyeceğine inanıyorlardı.

 

Fakat büyü bombardımanı şu zamana kadar bir saniye bile kesilmemişti!

 

Nie Yan şüphelerini gidermek adına basit bir açıklamayla geçiştirdi. “Büyü bağışıklığı veren bir becerim var.”

 

Miskin Tilki ve Fa Lan sonunda Nie Yan’ın neden alan etkili büyülerle bombardıman emri verdiğini şimdi anlamıştı. Nie Yan’ın kimseye görünmeden ganimetleri toplaması için bundan daha iyi bir örtü olamazdı. Bu şekilde kimsenin dikkatini çekmemişlerdi.

 

“Ne düşmüş?” Miskin Tilki alacağı ekipmanları düşünürken heyecanla sordu.

 

Neticede Şeytanlaşmış Lorddan düşen ekipmanın kademesi en azından Alt Efsanevi olacaktı.

 

“Altın Ejderha Boynuzu, dört parça Alt Efsanevi kademe ekipman, ufak tefek birkaç eşya. Anlaşmamıza göre ekipmanlar sizindir. Geri kalanlara gelince…”

 

“Boş ver onları da ekipmanları göster sen.” Miskin Tilki yerinde duramıyordu. Dört parça Alt Efsanevi kademe ekipmanın özelliklerini görmek için sabırsızlanıyordu.

 

Nie Yan içinden kıs kıs gülüyordu. Miskin Tilki düşen eşyaların asıl değerini bilse boş ver onları gibi bir cümle kurmazdı. Şeytanlaşmış Lorddan ıvır zıvır denecek şeyler düşse bile yüksek kalitede olacağı aşikardı.

 

Fa Lan ağlamak istercesine güldü. Miskin Tilki fazla sabırsızdı. Kendisine söz hakkı tanımadan meseleyi kesip atmıştı. Gerçi, Alt Efsanevi kademe ekipmanların cazibesi sayesinde Fa Lan’ın da yakınmaya niyeti yoktu.

 

Nie Yan ekipmanları sohbet ekranında paylaştı. Dördü de Seviye 40 idi. Biri Savaşçı, ikisi Büyücü ve biri de Şövalyeler için olan Alt Efsanevi kademe ekipmanların özellikleri hiç fena değildi. Her biri Kara Parlak Göğüs Zırhı ile denkti.

 

Miskin Tilki ve Fa Lan’a verilen ekipmanlarla üç taraf da payına düşeni almış oluyordu.

 

Altın Ejderha Boynuzu dışında Nie Yan’ın eline 60 tane Altın Ejderha Pulu geçmişti ki, bunlar oldukça kaliteli üretim malzemeleriydi. Pullar Efsanevi kademe ekipman üretiminde kullanılabileceği gibi mevcut ekipmanların savunma ve büyü direncini yükseltmede kullanılabilirdi. Tek bir Ejderha Pulunun değeri herhangi bir Alt Efsanevi kademe ekipmandan eksik değildi!

 

Nie Yan Altın Ejderha Boynuzunu inceledi. Altın rengi dışında bir keçinin boynuzundan pek farkı yoktu. Kaba yapısına rağmen fevkalade işlemelerle bezenmişti.


Altın Ejderha Boynuzu (Efsanevi)
Koşul: 600 Güç, 30 İrade
Tanım: Bu eşyaya sahip olan oyuncu bir Altın Ejderha ile sözleşme yapabilir.
Özellikler: Bir Bebek Altın Ejderha çağırır. Seviye atlarken Ejderha Büyüsü öğrenme şansı vardır.


Bebek Altın Ejderha
Seviye: 0
Saldırı: 32–33
Saldırı Hızı: 21
Savunma: 30
Güç: 30
Hüner: 20
Zeka: 2
Hareket Hızı: 22
Gelişim Oranı: 15


Kısıtlama: Sadece İyi Taraf üyeleri tarafından kullanılabilir. Kullanıcıya bağlıdır.
Not: Eşyanın etkileri, oyuncunun envanterine girdiği anda etkinleşecektir.

 


Altın Ejderha Boynuzuna sahip olan kişi evcili olarak Bebek Altın Ejderhayı çağırabilir ve bu evcilin seviyesini yükseltebilirdi. Gelişim Oranı evcilin potansiyelini belirtirdi. 5 sıradan evcilleri, 10 oldukça nadir olanları ve 15 inanılmaz bir gelişim potansiyeli olanları belirtirdi.

 

Gelişim Oranı 10 olan bir evcilin 3.000 altına kadar satılması normaldi. Gelişim Oranı 15 olanları almak ise pek mümkün değildi. Kalordaki Nüfuzu 50’ye ulaşan birinin böyle bir evcil alma şansı olabilirdi. Fakat fiyatlar öyle fahişti ki, 10.000 altın bile böyle bir evcili almaya yetmezdi.

 

Bebek Altın Ejderha gibi İrsi Yeteneklere sahip olan evciller çok daha pahalıydı.

 

Evcilin seviyesini yükseltmek zamana ihtiyaç duyan bir işti. Nie Yan bu meseleyi sonradan düşünmek üzere erteledi.

 

Aklına çantasının bir köşesinde duran Evrim Kristali geldi. Acaba kristali Bebek Altın Ejderhaya yedirse ne olurdu?

 

Dikkatini Altın Ejderha Pullarına verdi.

 

Altın Ejderha Pulu (Efsanevi Üretim Malzemesi): Bu eşya Efsanevi kademe ekipman üretiminde kullanılabilir. Gelişmiş Terzi bu eşyayla Savunmayı %20, Büyü Direncini 30 puan ve Zehir Direncini 30 puan artıran bir zırh örebilir.

 

Savunma kapasitesini böylesi artıran bir zırh gerçekten ender denebilecek bir eşya olurdu. Sonuçta bu zırh yalnızca bir destek ekipmanıydı. Alt Efsanevi kademe bir ekipmanın aşağısında bu destek zırhını kullanmak israf olurdu.

 

Nie Yan’ın elinde 60 Altın Ejderha Pulu vardı. Pulları, ihtiyaç duydukça yavaş yavaş tüketecekti.

 

Kazandıklarını hesap ediyordu. Niuren Birliği Altın Ejderha savaşına katılmamış olmasına rağmen Altın Ejderha Boynuzunu ve 60 tane Altın Ejderha Pulunu ele geçirmişti. Günah Geçidine yaptıkları bu ziyarette karları büyüktü. Kutsal İmparatorluk ve Safir Tapınak tarafları ise Altın Ejderhaya ayrı ayrı 500 kişi kaybetmişlerdi. Kazandıkları Alt Efsanevi ekipmanlar ancak kayıplarını telafi etmeye yarardı.

 

Büyü bombardımanı dindi ve sis dağıldı. İkinci sınıf loncalardaki oyuncular meydana baktıklarında yerde hiçbir eşya olmadığını fark ettiler. Altın Ejderha Boynuzundan veya ekipmanlardan eser yoktu.

 

“Ne oluyor? Bug mı var?”

 

“Altın Ejderha Boynuzu nereye gitti?”

 

Oyuncular arasında büyük bir uğultu kopmuştu.

 

Ellerinin altındaki ganimetler birden ortadan kaybolmuştu. Haliyle bu durumdan memnun olmaları beklenemezdi.

 

Kafaları karışmış halde yerlerinde dikiliyorlardı. Altın Ejderha Boynuzu ve ekipmanlar biraz önce oradaydı. Ağır büyü saldırısının içinden geçip ganimeti toplamak da mümkün değildi.

 

Buna rağmen düşen eşyalar geride hiçbir iz bırakmaksızın kaybolmuştu.

 

Yoksa eşyaların kaybolmasının arkasındaki sorumlular Kutsal İmparatorluk ve Safir Tapınak mıydı? Olmadık yerde Altın Ejderhanın cesedine büyüler yağdırmaya başlayan onlardı.

 

Lakin düşüncelerini destekleyecek kanıt yoktu. Üstelik Kutsal İmparatorluk ve Safir Tapınak güçlüydü. Onların gücüne karşı çıkacak cesaretleri yoktu. Kayıplarının üzerine birer soğuk su içmekten başka ellerinden bir şey gelmezdi.

 

O sırada Kara Kahraman loncasının liderine bir haber geldi. “Muzaffer Dönüş ve Parlak Kutsal Alevden 200.000 oyuncu Günah Geçidine yaklaşıyor!”

 

Kara Kahraman loncasının güçleri sessiz sedasız geçitten ayrıldılar.

 

İkinci sınıf loncalar birbirleri ardına vadiyi terk ediyorlardı. Büyük bir savaşın yaklaşmakta olduğunu bildiklerinden iki ateş arasında kalmadan uzaklaşmayı seçmişlerdi.

 

Guo Huai de Nie Yan’a yaklaşan düşmanın haberini vermişti. Muzaffer Dönüş ve Parlak Kutsal Alevin 200.000 kişilik müşterek ordusu Günah Geçidinin sınırlarına dayanmıştı ve geçitten içeri ilk adımını atmak üzereydi!

 

“Bu ne hız!” Nie Yan bile beklentilerini aşan bu hız karşısında şaşkınlığını gizleyememişti. Muzaffer Dönüş ve Parlak Kutsal Alev tarafında olacak en ufak hareketliliğin anında tespit edilip Guo Huai tarafından raporlanacağını düşünüyordu. Bu sebepten son derece sakindi. Ancak düşman kuvvetleri bir şekilde radara yakalanmadan Günah Geçidine ordu sevk etmeyi başarmıştı.


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 34391 Üye Sayısı
  • 355 Seri Sayısı
  • 43750 Bölüm Sayısı


creator
manga tr