Bölüm 262: En Güçlü Cengaver

avatar
3715 35

Rebirth of the Thief Who Roamed the World - Bölüm 262: En Güçlü Cengaver


 

“Ama bu adil değil! Genç Atmaca’yla nasıl yarışabiliriz? Daha başlamadan kaybettik!” Tang Yao, Ölümsüz Hergele, Yaz Böceği gibi isimler fazla güçlülerdi. Onlarla yarışabilmek herkesin harcı değildi.

 

“Sözleşmeli üyeler bu yarışa dahil olmayacaklar. İlk 10 Altın kademe, ilk 100 de Gümüş kademe set kazanacak. Setler Seviye 30 olacaklar. Ayrıca bütün katılımcılar 200 liyakat puanı ile ödüllendirilecekler. Ödüller bu şekilde.” Nie Yan gözünü kırpmadan ödülleri sıraladı. Serveti sayesinde verdiği sözleri karşılayabilirdi.

 

Niuren Birliği artık yeni yetme bir lonca değildi. Son savaşlar ile hazine ağzına kadar dolmuştu. Nie Yan liyakat puanlarını bol dağıtmasaydı hazinedeki ekipmanların üstleri toz tutacaktı.

 

“Patron! Laf ağızdan bir kere çıkar!” oyunculardan birinin bu sözleriyle herkes kahkahaya boğuldu. Nie Yan da kendi aralarındaki eğlencelerinin parçası olmuştu.

 

“Pekala, yola çıkıyoruz!” 2.000 Niuren Birliği oyuncusu Kalordan Soren Kasabasına ışınlanıp Günah Geçidine doğru yürüyüşe geçti.

 

Nie Yan Günah Geçidinin topografyasına genel hatlarıyla hakimdi. İki dik yamacın arasında, yan yana 30 kişinin durabileceği genişlikte, sonunda ise büyük bir açıklığa çıkan bir vadiydi burası.

 

Efsanelere göre Günah Geçidinin yaratıcısı, Savaş Tanrısı Kelo’nun kutsiliğini kılıcından tek bir güçlü darbeyle parçalayan Ejderha Kral Zenard idi. O savaşta insan tanrılarından ilk ölüm bu şekilde gerçekleşmişti. Kılıç kesiği yerde uzun bir yarık meydana getirmiş, bölgenin topografyasını değiştirmişti. Saldırıdan kalan karanlık güç bugüne kadar varlığını sürdürdüğünden bölgede hala bitki yetişmiyordu. Vadi, habis yaratıkların yuvası haline gelmişti.

 

Günah Geçidinde güçlü yaratıkların yaşadığı bir mağara vardı. Önceki zaman diliminde oyuncuların ortalama seviyesi 100 olduğunda bile mağara yasaklı bölgeydi.

 

Nie Yan burasıyla ilgili söylentiler duysa da, gerçekliklerini test etme fırsatı olmamıştı.

 

Ejderha Kral Zenard’ın kılıcının Günah Geçidinin en derinlerinde olduğu rivayet ediliyordu. Ravilere göre Kutsal Ruh Kalbi olan bir Şövalye dışında kimse kılıcı yerinden çıkaramazdı. Buna uymadığı halde kılıca elini uzatanlar, içerde mühürlü olan şeytani ruh tarafından yutulurdu.

 

Resmi sitede bu hikayelerin hiçbiri doğrulanmamıştı. Oyun içindeki tarih kitaplarından çıkma ihtimalleri yüksekti.

 

Günah Geçidi Seviye 20-25 haritalardandı. Sakinleri ise Kemik Şeytanı ve Kemik Canavarı gibi hortlaklardı.

 

Altın Ejderha, Günah Geçidi şartlarına yabancı bir varlıktı. Muhtemelen söz konusu ejderha şeytani bir dönüşüm geçirmişti. Yoksa karanlık enerji kaynağı olan bir bölgede ne işi olacaktı?

 

Altın Ejderhalar en düşükleri Seviye 200-300 aralığında olan yüksek kademeli yaratıklardı. Önceki hayatında bu yaratıkların şehir ve kaleleri kuşattığı çokça görülmüştü. Böyle yüksek seviye bir varlığın şimdi neden ortaya çıktığı konusunda Nie Yan’ın hiçbir fikri yoktu.

 

Günah Geçidinde durum ne?Nie Yan sürekli olarak istihbarat toplayan Guo Huai’ye sordu.

 

Muzaffer Dönüş ve Parlak Kutsal Alev güçleri 30.000 civarındayken, Kutsal İmparatorluk ve Safir Tapınak güçleri sayı olarak 20.000 civarındalar. İki taraf arasında küçük çatışmalar patlak veriyor. Şu ana kadar 5.000 kişiyle en fazla kaybı Kutsal İmparatorluk verdi. Düşman özellikle onları hedef aldığından köşeye sıkışmış haldeler. Safir Tapınağın desteği olmasa çoktan işleri bitmişti.

 

Muzaffer Dönüş-Parlak Kutsal Alev tarafından ne haber?Altın Ejderha ortaya çıkmışken gizli kapaklı işler çevirmemeleri garip olurdu.

 

Yeni bir gelişme yok. Getirdikleri 30.000 kişi dışında herhangi bir gariplik duymadım.Guo Huai de telaşlandı. Düşman alışılmadık derecede sakin görünüyordu. Yüzün üzerindeki casuslarının hiçbirinden yeni bir haber gelmemişti.

 

Gözünüzü dört açın. Muhtemelen bir şeyler planlıyorlar!Muzaffer Dönüş-Parlak Kutsal Alev tarafı, Günah Geçidinin sıra dışı yapısından yararlanmayı düşünüyor olmalıydı. Geçiti tutmadıklarını düşünmek ahmaklık olurdu.

 

Elbette Nie Yan bununla alakalı bir plan hazırlamıştı. Niuren Birliğinin 2.000 kişiyle geldiklerini gören düşmanların yüzünde ne tür bir ifade oluşacağını merak ediyordu doğrusu.

 

Bir şey daha var. Kana Susamış Kılıçlar, Büyücü İttifakı, İlahi Muhafızlar ve birkaç lonca daha Günah Geçidine adam göndermiş. Dikkatli olun!İsmi geçen loncalar büyük loncalardı. Muzaffer Dönüş ve Parlak Kutsal Alevden aşağı kalır yanları yoktu.

 

Önceki hayatta Muzaffer Dönüş ve Parlak Kutsal Alevin gelişim hızı Kana Susamış Kılıçlar, Büyücü İttifakı ve İlahi Muhafızları geçmişti. Bunun sebebi ise o ikisinin imparatorluğun en kalabalık şehri olan Kalorda oyuna başlamasıydı.

 

Bu zaman diliminde Cao Xu’nun emrindeki beş loncanın en güçlüleri Muzaffer Dönüş ve Parlak Kutsal Alev değil, Kana Susamış Kılıçlar, Büyücü İttifakı ve İlahi Muhafızlardı.

 

Nie Yan’ın yeniden doğuşu bütün bunların tetikleyicisiydi!

 

Kana Susamış Kılıçların ana üssü Şan Şehri, Büyücü İttifakınınki Ay Işığı Şehri ve İlahi Muhafızlarınki de Kelond Şehriydi. Bulundukları şehirlerde rakipsiz olduklarından hiçbir engelle karşılaşmadan büyümüşlerdi. Ellerine kaleler geçtiğinde güçleri bambaşka bir seviyeye çıkacaktı.

 

Bu üç lonca, Muzaffer Dönüş ve Parlak Kutsal Alevden daha büyük bir tehditti.

 

Ana üsleri Kalor olmadığı için en fazla birkaç yüz kişi gönderebilirlerdi. Oyuncu başı gidiş-dönüş ücreti 2 altın olduğundan fazla kalabalık gelmek ekonomilerini sarsardı.

 

Kara binekleri yaygınlaşana kadar bu üç lonca Niuren Birliğine önemli bir zarar veremezdi.

 

Kana Susamış Kılıçlar, Büyücü İttifakı ve İlahi Muhafızlar kaçar kişi göndermiş?Nie Yan bu loncaları görmezden gelemezdi. Saklı Tarih paketinin yayınlanmasıyla kara bineklerinin ortaya çıkışı yakındı.

 

Nie Yan’ın tahminine göre o zamana kadar bütün büyük loncaların ellerinde kaleleri olacaktı. İşte asıl savaşlar o zaman başlayacaktı!

 

Kana Susamış Kılıçlar 20 kişi göndermiş. Raporlara göre başlarında bizzat Kana Susamış Çılgın Kılıç var. Büyücü İttifakı ve İlahi Muhafızlar da küçük gruplar göndermişler. Fakat sayıları konusunda kesin bilgimiz yok.

 

Kana Susamış Çılgın Kılıç, önceki zaman diliminde sınıfının zirvesine çıkan kişilerdendi. Cengaverler içinde en güçlü olmasıyla şöhret kazanmıştı. Bu unvana karşı çıkan pek çok oyuncu olmasına rağmen, hiç kimse cesaret edip de karşısına çıkamamıştı. Sınıflarının zirvesine çıkan oyuncular “en güçlü” gibi bir yakıştırmayı umursamıyordu. Zirvedeyken hiçbiri o yakıştırmayı tam manada taşıyamazdı. Ağırlıklı olarak aynı yetenek seviyesindelerdi. Sınıfındaki diğer herkesin üstünde olduğu bütün oyuncularca kabul edilen biri yoktu. Bu unvana layık olan yoktu.

 

Kana Susamış Çılgın Kılıçla karşılaşması Nie Yan için biraz uğraştırıcı olabilirdi. Lâkin lonca üyelerine baktığında bu düşüncesinden kurtuldu. Hah! Cengaverse ne olmuş? Niuren Birliğinde onun gibi onlarca oyuncu var! Gözlerimi kapatıp birini seçsem bile bir Cengavere, Kılıç Azizine, Muhafıza veya Başpiskoposa denk gelebilirim! Lonca her birinden çok sayıda oyuncuya sahip! En güçlü Cengaver olman, loncadaki güçlü oyuncular karşısında hayatta kalabileceğin anlamına gelmez!

 

Sınıflarının zirvesine çıkmış oyuncularla birini avlamak, sıradan oyuncularla aynı işi yapmaktan çok daha tatmin ediciydi.

 

Bunun hayali Nie Yan’ın keyfini yerine getirdi.

 

Muzaffer Dönüş ve Parlak Kutsal Alev üç loncayı yardıma çağırmıştı. Parlak Kutsal Alev ve Kutsal İmparatorluk arasında gerçekleşecek olan kale savaşında da bu kişilerle karşılaşma ihtimali yüksekti.

 

Nie Yan, Cou Xu Yüzyıl Mali Grubunun hareketlerini izle demiştin ya, bugün elime bazı haberler ulaştı. Parlak Kutsal Alevle ilgili.

 

Ne tür haberler?Konu Cao Xu ve Parlak Kutsal Aleve geldiğinde Nie Yan birdenbire ciddileşti.

 

Yüzyıl Mali Grubu Parlak Kutsal Alevi almak istemiş. Ancak üç günün sonunda pazarlık bozulmuş ve tarafların arası açılmış.

 

Bu haber son derece önemliydi!

 

Bir saniye, ne oldu dedin? Neden bozulmuş?Nie Yan şaşkındı. Önceki zaman diliminde olanlar tekrar etseydi eğer Parlak Kutsal Alev de Muzaffer Dönüş gibi Cao Xu Yüzyıl Mali Grubu tarafından satın alınacaktı.

 

Gece Düzenbazı aşağılayıcı derecede düşük bir teklif almış. Cao Xu, Parlak Kutsal Alevin büyüme potansiyeli olmadığını düşünüyormuş. Bizim olaylara dahil olmamızla birlikte gelecek kale savaşında zafere ulaşma şansları yok denecek kadar az. Yakın gelecekte Parlak Kutsal Alevi yok etmemiz de ihtimal dahilinde. Cao Xu Niuren Birliğini alamayınca Kalor içindeki işlerinin çoğunu bıraktı.

İşte bu gelişme beklentilerinin dışındaydı!

Nie Yan’ın yeniden doğuşu kelebek etkisi oluşturmuştu. Son olarak da Cao Xu’nun Parlak Kutsal Alevden vazgeçmesini sağlamıştı. Önceki zaman diliminde Parlak Kutsal Alev, Cao Xu Yüzyıl Mali Grubu tarafından satın alınmıştı. Yoksa Muzaffer Dönüşü alma planlarından da mı vazgeçmişlerdi?

 

Alnında boncuk boncuk ter birikmişti. Parlak Kutsal Alev ve Muzaffer Dönüşün elini kolunu bağlamak ilk aşamaydı. Daha ilk aşama yeni tamamlanmışken işler beklenmedik bir yöne doğru gelişmeye başlamıştı. Artık gelecekte neler olacağını tahmin etmek neredeyse imkansızdı!


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29835 Üye Sayısı
  • 281 Seri Sayısı
  • 40859 Bölüm Sayısı


creator
manga tr