Bölüm 261: Savaşa

avatar
3839 35

Rebirth of the Thief Who Roamed the World - Bölüm 261: Savaşa


 

Altın Ejderhalar, Süper Varyant ve Şeytanlaşmış Lordlarla kıyaslanabilecek, yüksek kademeli yaratıklardı ve izlerine nadiren rastlanırdı. Ortaya çıktıkları anda resmi sitede yapılan duyuruyla bütün oyuncular haberdar edilirdi. Böyle ender bir yaratık şüphe yok ki önemli güçlerin dikkatini celb edecekti.

 

Kalorun beş büyük loncası harekete geçmişti. Bölgeye sevk ettikleri kuvvetler arasında kaçınılmaz bir savaş yaşanacaktı!

 

Nie Yan beklenenin aksine istifini bozmamıştı. Niuren Birliğinin Altın Ejderhayı almasını istiyordu, ama gereksiz zorlayıp adamlarını ölüme göndermeyecekti. Kıyından köşesinden bir şeyler elde etmeleri ona göre kafiydi. Neticede öncelikli hedefi Muzaffer Dönüş ve Parlak Kutsal Alevi bastırmaktı.

 

Gerek seviye, gerek de ekipman kalitesi olarak Niuren Birliği elitlerinin, diğer loncaların elitlerine ciddi bir üstünlüğü vardı. Forumlarda en iyi lonca ilan edilmelerine rağmen hala kuşkuları olanlar vardı. Bu fırsatla Kalorun en iyisinin kim olduğunu bütün oyuncu kitlesine göstermiş olacaklardı.

 

Kılıç Parıltısı Nie Yan’a baktı. “Altın Ejderha savaşına katılacak mıyız?” Ebedi Şehrin dışında kasılma planları suya düşmüş gibiydi.

 

“Muzaffer Dönüş ve Parlak Kutsal Alevin başına ne çoraplar örebileceğimize bakalım.” Kasılmanın şimdilik acelesi yoktu. Ebedi Şehir seferi loncanın elitlerine büyük fayda sağlamıştı zaten. Kılıç Parıltısı Ebedi Kara Altın Setine geçmişken, kullandığı Ebedi Altın Set de Yi Yan’a kalmıştı. Üstelik üç tane Ebedi Gümüş Seti fazlaları vardı. Köşesine çekilmiş olan Parlak Kutsal Alevi, yaklaşan kale savaşında perişan edeceklerine şüphe yoktu.

 

Resmi sitedeki haberleri görenler lonca sohbetinden muhabbete başladılar.

 

Uyanık Salyangoz, lonca liderine haber verelim! Günah Geçidindeki Muzaffer Dönüş ve Parlak Kutsal Alev güçlerini kılıçtan geçirelim.

 

Bir kez daha yenilirlerse karşımıza çıkacak cesaretleri kalmaz!

 

 

Niuren Birliği oyuncuları gaza gelmişlerdi. Önceki zaferleri özgüvenlerini tazelemişti. Moralleri hiç olmadığı kadar yüksekti. Loncanın kudretini kanıtlamak için gayet uygun bir zamandı. Artık pervasız taraf ile bastırılan ve geri adım atmak zorunda bırakılan taraf yer değiştirmişti.

 

Lâkin Niuren Birliğinin küstahlığı Parlak Kutsal Alev ve Muzaffer Dönüşten farklıydı. Bu iki lonca haritaları kapatarak, önlerine geleni katlederek pek çok oyuncunun ahını almıştı. Niuren Birliğinde ise bütün düşmanlık bu iki loncaya yöneltilmişti. Son zamanlarda yaban arazilerde kasılan Niuren Birliği oyuncularının sık sık dile getirdikleri, getirmekten de gurur duydukları bir gerçek vardı. “Hah! Muzaffer Dönüş ve Parlak Kutsal Alev mi? Onların adını ağzımıza aldığıma değmez! Bizler Niuren Birliğindeniz!”

 

Niuren Birliğinin geldiği konumu anlatması itibariyle bu cümlelerin önemi büyüktü.

 

Forumlardaki çılgın analizciler Niuren Birliği, Muzaffer Dönüş, Parlak Kutsal Alev, Kutsal İmparatorluk ve Safir Tapınak loncalarının güçlerini birkaç yönden karşılaştırmış ve ortaya herkesin anlayabileceği basit bir tablo çıkarmışlardı.

 

Lonca Adı: Niuren Birliği, Kutsal İmparatorluk, Safir Tapınak, Muzaffer Dönüş, Parlak Kutsal Alev
Lonca Seviyesi: 4, 5, 4, 5, 5
Oyuncu Sayısı: 52.000, 103.000, 82.000, 165.000, 150.000
Seviye 25 Üzeri Oyuncu Sayısı: 23.200, 10.800, 11.000, 12.200, 12.800
Ortalama Oyuncu Seviyesi: 23.8, 17.9, 17.6, 18.1, 17.8
Ekipman Kalitesi: 267, 156, 196, 185, 186

 

Bu verileri inceleyen oyuncu kitlesi, Niuren Birliğindeki Seviye 25 ve üzeri oyuncu sayısının, Muzaffer Dönüş ve Parlak Kutsal Alevdekinin toplamı kadar olduğunu görmüştü. Yüksek seviyeli oyuncuların bu loncaya toplanması biraz korkutucuydu. Üstelik ekipman kalitesi olarak da üstünlerdi. Muzaffer Dönüş ve Parlak Kutsal Alev yanında sayısal olarak küçük kalsalar da, aralarında çıkacak bir savaşta Niuren Birliğinin Seviye 25 oyuncuları, en azından üç tane Seviye 20 düşman oyuncusunu öldürebilirdi.

 

Bunlar dikkate alındığında Niuren Birliğinin diğer loncaları korkutacak kadar güçlü olduğu anlaşılabilirdi.

 

Sonuç olarak Niuren Birliği, Kutsal Dönüş ve Safir Tapınak ile kurdukları üçlü ittifakın resmi olmayan lideri konumundaydı. Üç lonca oyuncuları kasılma amaçlı takımlar kurdukları zaman ekipman kalitesi bakımından Niuren Birliği oyuncuları hep önde olurdu. Kutsal İmparatorluk ve Safir Tapınak oyuncuları da doğal olarak kendilerini Niuren Birliği oyuncularına bağlamışlardı.

 

Miskin Tilki ve Fa Lan durumun farkına vardıklarında iş işten geçmişti. Niuren Birliğiyle ters düşemezlerdi artık. Çünkü onlara pek çok konuda ihtiyaç duydukları gibi oyuncuları da Niuren Birliği oyuncularıyla bağlanmıştı. Niuren Birliği lideri Nie Yan olmasaydı şimdiye kadar büyük meblağlar kazandıkları Suikastçılar Cemiyetine davet edilmezlerdi. Cemiyetten elde ettikleri kazanç, loncalarının gelişiminde önemli bir kaynaktı. Ayrıca Muzaffer Dönüş ve Parlak Kutsal Alev ile baş edebilmeleri için Niuren Birliğine ihtiyaçları vardı. Onların desteği olmadan düşmanın karşısına çıkamazlardı. Nihayetinde işin ucu ulu bir ağacın gölgesine sığınmalarına çıkıyordu.

 

Parlak Kutsal Alev ve Muzaffer Dönüş tarafı Niuren Birliği elinden zarara uğramışlardı. Haliyle Niuren Birliği oyuncularının moralleri ve savaş istekleri zirvedeydi. Nie Yan’ın önderliği, üyelere bir düşünce aşılamıştı: Niuren Birliği durdurulamaz! Bize karşı gelen kimse cezasını çekecek!

 

Karşı gelenler ise Muzaffer Dönüş ve Parlak Kutsal Alev idi.

 

Niuren Birliği oyuncuları bu iki düşmanla her gün savaşma şansı yakalayamadığından elleri kaşınır olmuştu. Savaş çıkması için içlerinden dua ediyorlardı.

 

Herhalde lonca lideri meşgul.

 

Ya Genç Atmaca?

 

O da lonca lideriyle birlikte olmalı.

 

Ah, bu böyle olmaz! Altın Ejderhanın Muzaffer Dönüş veya Parlak Kutsal Alev eline düşmesine izin veremeyiz!

 

Lonca üyeleri liderlerinden bir haber bekliyordu. Niuren Birliği kurallar konusunda katıydı. İzinsiz harekete geçmenin bedeli çok ağırdı. Olağanüstü durumlarda oyuncuların loncadan atılma ihtimali bile vardı. Kalorun en iyi loncasından atılmak kimsenin işine gelmeyeceğinden, sakince Nie Yan’ın emirlerini beklemek zorundalardı.

 

Endişelenecek ne var? Kutsal İmparatorlukla Safir Tapınak çoktan harekete geçtiler. Acele işe şeytan karışır!Nie Yan lonca sohbetinden sesini duyurdu.

 

Sohbette bir anda mesaj patlaması yaşandı.

 

Lider geldi!

 

Selam lider!

 

Patron, plan nedir? Hepimiz savaşa hazırız. Emret yeter!


 

Hararetli bir tartışma başlamıştı.

 

Herkes sakin olsun! Son söz Nirvana Alevinin!Guo Huai hemen araya girdi.

 

Böylece mesajlar kesilmiş oldu. Guo Huai’nin otoritesine saygı duyuyorlardı.

 

Fazla kalabalık gitmek işimize gelmez. 2.000 kişilik küçük bir kuvvet yeterli olacaktır. Seviye 27 üstü bütün oyuncular gelecekler. Geri kalanınız işine geri dönsün. Seviyenizi yükseltmeden böyle bir savaşa girmeyi düşünmeyin!

 

Seviye 27 barajını aşan oyuncular sevinç çığlıkları atıyorlardı. Aşamayanların ise yüzleri düşmüştü.

 

Nie Yan’ın sözleri kanun niteliğindeydi. Yeterli görülmeyenlerin yapacakları tek şey seviyelerini ve güçlerini artırmaktı. Yetersiz görülmeleri onları tetikleyecek ve gaza getirecekti. Gelecekteki lonca etkinliklerine katılabilmeleri için daha çok çalışıp loncanın en iyileri ile aralarındaki farkı kapatmaları gerekiyordu. Bugün kaçırdıkları gibi gelecekteki fırsatları da kaçırmaları üzücü olurdu.

 

Seviye 27 şartını sağlayan oyuncular lonca karargahına döndüler. Sayıları 2.000’den biraz fazlaydı. Gerçekten etkileyici bir görüntü sergiliyorlardı. Çoğu Seviye 27 ve 28 civarlarındaydı. Çoğu daha bugün seviye atlamıştı. Saklı Tarih ek paketinin yayınlanmasıyla kasılmak daha kolay olmuş ve seviyeleri yükselmişti. Ağırlık Seviye 27’deydi. Seviye 29 olan birkaç kişi varken Seviye 30’a ulaşmış kimse yoktu.

 

Buna rağmen Niuren Birliği Seviye 27 ve üzerinde 2.000 oyuncu toplayabilecek tek loncaydı.

 

Nie Yan, Kılıç Parıltısı ve sefere katılan diğer oyuncular Kalora döndüler.

 

Nie Yan’ın grubu lonca karargahına giriş yaptığında büyük bir uğultu koptu. Lonca liderlerinin döndüğünü gören oyuncular toplanıp, Nie Yan’ı karşılamaya çıktılar.

 

Nie Yan adamları arasında popülerdi. Niuren Birliğiyle destan ardına destan yazan oydu. Çılgın Hırsız Nirvana Alevi yalnızca Nie Yan’la ilgili olmaktan ziyade lonca için bir sembol halini almıştı.

 

Tang Yao duygulanmıştı. “Seni cidden kıskanıyorum.” Lonca lideri olarak oyunculardan gördüğü koşulsuz destek onun başarısını ortaya koyuyordu. Kıskanmaması mümkün müydü?

 

Nie Yan Fırın Ormanlarında güç gösterisi yaptığında lonca üyelerinin hayranlığını kazanmıştı. Solgun Yapraktaki kardeşlerini kurtarmaya giderken yaptığı konuşma ile de kalplerini kazanmıştı. Lonca üyeleri o konuşmayla kendilerini bir bütünün parçaları olarak görmüşlerdi. O andan beri herkes Niuren Birliğine canla başla bağlanmıştı.

 

“Niuren Birliği üyelerine saldıran gerek Mavi Düşen Gökyüzü, gerek de Parlak Kutsal Alev, Muzaffer Dönüş ve hatta müttefiklerimiz Kutsal İmparatorluk, Safir Tapınak veya Savaş Delisi İttifakı olsun, bütün gücümüzle karşılık vereceğiz!”

 

Konuşma hala akıllarda tazeydi.

 

Nie Yan aralarında konuşan kalabalığı elini kaldırarak susturdu. “Günah Geçidinde bir Altın Ejderha doğmuş. Muzaffer Dönüş, Parlak Kutsal Alev ve müttefiklerimiz Kutsal İmparatorluk ile Safir Tapınak harekete geçmiş. Raporlara göre her biri 10.000 kişi göndermiş. Bizse yalnızca 2.000 kişi ile bölgeye intikal edeceğiz. Kafanız karışmış olabilir. Neden lonca liderinizin böyle küçük bir gücü harekete geçirdiğini merak ediyor olabilirsiniz.”

 

Lonca üyeleri kahkaha attılar.

 

Nie Yan’ın sözleri içlerini rahatlatmıştı. Her zaman ciddi yüzüyle gördükleri Nie Yan’ın espri kabiliyeti olduğunu da öğrenmişlerdi. Birkaç cümle sayesinde adamlarının Nie Yan’la bağı güçlenmişti.

 

“Merak edenlere cevabını vereyim. Mevzu bahis yalnızca bir Altın Ejderha. Oraya gidiş amacımız yalnızca küçük faydalar sağlamak. Öyleyse neden daha kalabalık gidelim? Böylesi basit bir olayda bütün gücümüzü kullanmamız ayıp olur. O yüzden sizden ricam sakin olmanız. Oraya gideceğiz ve Muzaffer Dönüş-Parlak Kutsal Alev tarafına zarar vermeye çalışacağız. Ancak bu demek değil ki rahatlayabilir veya Niuren Birliğinin şanına gölge düşürebiliriz. Yola çıkacağımız andan itibaren öldürdüğünüz düşmanların sayısını aklınızda tutun. En çok adam öldüren Kara Altın setle ödüllendirilecek!”


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29837 Üye Sayısı
  • 281 Seri Sayısı
  • 40864 Bölüm Sayısı


creator
manga tr