Bölüm 256: Komplo

avatar
3442 35

Rebirth of the Thief Who Roamed the World - Bölüm 256: Komplo


 

“Benim yeterli puanım yok.” Aykız için Seviye 40 ekipmanlara biraz daha zaman vardı. Kendisi henüz Seviye 30’u görememişti ve Rahiplerin seviye atlaması diğer sınıflara kıyasla zor olurdu.

 

On Li Boyalı Tülbent bir öneride bulundu. “Şimdilik hazineye mi bıraksak? Seviye 40’a ilk ulaşan seti alır.”

 

Nie Yan Kut Seti konusu açılınca bu yeni üyeyi dikkatle inceleme fırsatı bulmuştu. Açık mavi cübbesi zarafetine zarafet katıyordu. Güzellik bakımından Yao Yao, Yu Lan ve Aykızdan aşağı kalır yanı yoktu.

 

“O halde hazineye bırakıyoruz. İsteyen olursa bana haber versin.” Kut Seti gibi üst kalite Kara Altın setlerin talibi çok olurdu. Sefere katılan oyuncuların ortak çalışmalarıyla elde edilen bu gibi setlerde nice emek vardı. Düşman casuslarından biri seti ele geçirse büyük bir kayıp olurdu. Bu yüzden seti yalnızca sözleşmeli elit üyelerin kullanımına sunuyorlardı.

 

Önceki hayatta bir Lordun iki parça Kara Altın kademe ekipman düşürmesi nadir rastlanan bir şeydi. Şanssız kişilerin hiçbir ekipman düşüremediği de olmuştu. Lâkin haritayı ilk keşfedenler oldukları için Nie Yan’ın grubunun cömertçe ödüllendirilmesi kaçınılmazdı. Bir Lorddan beş parça Kara Altın kademe ekipman düşürmek ne kadar şanslı olduklarının göstergesiydi!

 

Nie Yan grubu şehrin derinlerine doğru yola çıkardı. Yol üzerinde gördükleri bütün Mekanik Golemleri ve Plazma Çekirdekli Golemleri öldürmüşlerdi. Ölen altı kişi dışında hiçbir aksilikle karşılaşmamışlardı. İki kişi Rahipler tarafından diriltilmiş, kalan dördü maalesef bu hizmetten yararlanamamıştı. Ama genel olarak her şey yolunda gidiyordu.

 

Bu süre zarfında bir tane Ebedi Altın Seti tamamlanmıştı. Kılıç Parıltısı yeni seti kuşanmış ve statülerini ciddi manada artırmış, gümüş setini ise Yi Yan’a vermişti. Ayrıca bir tane daha Ebedi Gümüş Seti tamamlamışlardı. Nie Yan bu seti Miskin Tilkiye göndermek için bir kenara ayırdı.

 

Ebedi Şehir seyahatlerinden muhteşem bir hasılat elde etmişlerdi. Çok sayıda yüksek kalite ekipman toplamışlar ve kişi başı 500 liyakat puanı kazanmışlardı. Bazıları bini aşkın puan toplayabilmişti. Yola devam ettikçe takımın ortalama seviyesi de yükseliyordu.

 

Nie Yan sıradaki Lord olan Goblin Ateş Cambazı ile karşılaşmak için hazırlanıyordu. Bu yaratık Ateş Büyüsü kullanabilen, makine tipi bir yaratıktı. Savaş gücü olağanüstüydü. Lâkin Ebedi Altın Seti ile Kılıç Parıltısı ona karşı hazırdı.

 

Goblin Ateş Cambazını öldürmenin de özel bir yöntemi vardı. Hasar çıktısı yüksek olduğundan gruba karşı alan etkili bir büyü kullanması felaket olurdu. Fakat o büyüsünü hazırlarken oyuncular büyünün etki edeceği alandan kaçarlarsa hiçbir sorun kalmazdı. Büyünün etki edeceği alanı tahmin etmek de Nie Yan’a düşüyordu. Önceki hayatında forumlardaki oyuncular bu konuda özel bir yöntem geliştirmişlerdi. Üstelik bu patronla daha önce savaşmış olduğundan Nie Yan’ın kendi tecrübesi de vardı.

 

Grup hala mükemmel bir uyum sergileyemiyordu. O yüzden grupça büyüden kaçınmak biraz zor olacaktı. Hal böyle olunca iki defa Goblin Ateş Cambazı tarafından bozguna uğratılmış, ancak üçüncü denemeden yaratığın işini bitirebilmişlerdi. Bu defa üç parça Kara Altın kademe ekipman düşmüştü.

 

Goblin Ateş Cambazı ölünce herkes meydana dağılıp dinlenmeye ve yenilenmeye başladı.

 

“Goblin Mumyacısına göre bu yaratık çok daha zordu!” Kılıç Parıltısı alnındaki teri elinin tersiyle sildi. Goblin Ateş Cambazını öldürmeleri, iki defa ölmeleriyle kaybettikleri tecrübeyi ucu ucuna telafi etmişti.

 

“Sonrakiler daha kolay olacak.” Goblin Ateş Cambazı özel bir durumdu. Uzun menzilli ve alan etkili büyüsü olan fazla patron yoktu. Bu yüzden Goblin Ateş Cambazını öldürmek grubu hayli zorlamıştı.

 

“İyi bari.” Sonraki karşılaşacağı patronlara da iki defa ölmeyeceğini bilmek Kılıç Parıltısını rahatlattı.

 

“O kadar uğraştık ama birkaç parça Kara Altın kademe ekipman dışında düzgün bir şey düşmedi.”

 

Kılıç Parıltısı Ölümsüz Hergeleye çıkıştı. “Bakıyorum da hemen havalanmışsınız. Muzaffer Dönüş ve Kutsal İmparatorluğa bakın önce. Sizce onların elinde bir tane bile Seviye 40 Kara Altın kademe ekipman var mıdır?” Nie Yan’ın stratejileri olmasaydı kaç kişi gelirlerse gelsinler Lordları öldüremezlerdi.

 

Nie Yan gruba seslendi. “Sonraki Lordun adı Goblin Öğütücü. İleri seviye büyü kitabı düşürme ihtimalimiz var. Canlanın biraz!”

 

Yenilenmiş olan grup ayağa kalkıp toparlandı.

 

İlerleme hızları etkileyiciydi. Şu anki hızlarıyla Kutsal İmparatorluk ve Parlak Kutsal Alev arasındaki kale savaşı başlamadan önce Ebedi Şehirdeki işlerini bitirebilirlerdi. Şansları yaver giderse Ebedi Kara Altın Setini bile tamamlayabilirlerdi. İşte o zaman Kılıç Parıltısı bambaşka bir seviyeye çıkardı.

 

O ekipmanlarla kale savaşına girdiğinde böcek ezer gibi düşman oyuncuları ezip geçerdi. Savaşın sonucuna en büyük etkiyi o yapabilirdi.

 

Nie Yan’ın loncanın ilk seferi için Ebedi Şehri seçmesinin bir sebebi de Kılıç Parıltısının ekipmanını geliştirmekti. Ebedi Altın Setini tamamlamalarıyla bu hedefe ulaşmışlardı. Ancak Ebedi Kara Altın Setini tamamlayabilirlerse çok daha iyi olurdu! Şu ana kadar eldivenleri, göğüs zırhını ve dizliği düşürmüşlerdi. Yani parçaların çoğu eksikti. Üç gün sonra bütün yaratıklar yeniden doğduğunda tekrar gelmeleri gerekecek gibi görünüyordu.

 

Niuren Birliği Ebedi Şehirde seferdeyken Kutsal İmparatorluk ve Parlak Kutsal Alev arasında küçük çaplı çatışmalar baş göstermişti. Bu defa Parlak Kutsal Alev büyük baskı altındaydı. Muzaffer Dönüşün desteğini arkalarına aldıklarında başarıya kesin gözüyle bakıyorlardı. Lâkin malım olaydan sonra Muzaffer Dönüş elitlerinin hemen hepsi Kalor zindanlarını boylamıştı! Savaş arifesinde en büyük desteklerini kaybetmişlerdi! Loncada şu an panik ve düzensizlik hakimdi.

 

Parlak Kutsal Alev oyuncuları Kutsal İmparatorluk elitlerini gördükleri anda pusu kuruyordu. Bu şekilde Kutsal İmparatorluğu zayıflatmaya çalışıyorlardı. Ayrıca başka şehirlerden çağırdıkları destekle saflarını güçlendiriyorlardı. Oyuncu başı 1 altın ödemek ekonomilerine ağır gelse de başka seçenekleri yoktu.

 

Kutsal İmparatorluk, Parlak Kutsal Alev pusularında çok sayıda elit oyuncusunu kaybetmişti. Ancak ilk pusu haberi geldiğinde hemen misilleme yapmaya başlamışlardı. İki taraf da geri çekilmeyince küçük çatışmalar büyük bir savaşa dönüşmüştü.

 

Parlak Kutsal Alev, Kutsal İmparatorluk saldırıları dışında Niuren Birliği elitlerini aramaları için meşhur kasılma yerlerine kalabalık gruplar göndermişti. Fakat hedeflerinden hiçbir ize rastlamamışlardı. Niuren Birliği elitleri sırra kadem basmıştı. Parlak Kutsal Alev gözcülerinin tamamı eli boş dönüyordu. Niuren Birliği savaşın hemen öncesinde kasılmaya gitmemiş miydi? E o halde nerede kasılıyorlardı? Ne yazık ki Nie Yan’ın grubunun Seviye 40 haritalardan birinde olabileceği akıllarının ucundan geçmemişti!

 

Muzaffer Dönüş de intikam almak için Niuren Birliği oyuncularını arıyordu. Onların da dahliyle Kalorun dört büyük loncası arasında kaotik bir savaş patlak vermişti. Savaşın etki alanı gittikçe genişliyordu. Taraflar müttefiklerini savaşa çağırırken, savaşa sürüklenen loncaların sayısı iki tarafta da artıyordu.

 

Savaş patlak verdikten kısa süre sonra Nie Yan ve Miskin Tilki kurnaz bir plan hazırlamıştı. İki loncadan 25 oyuncunun, Safir Tapınaktan 15 kişiyi davet edip birlikte kasılmaya gitmelerini sağlamışlar, sonra da kasıldıkları yeri Muzaffer Dönüş ve Parlak Kutsal Aleve sızdırmışlardı. Yüzlerce oyuncuyla etrafları sarıldığında 40 kişinin tamamı da ölmüştü.

 

Niuren Birliği ve Kutsal İmparatorluk loncaları, Parlak Kutsal Alev-Muzaffer Dönüş tarafına saldırmak için oyuncularını bölgeye sevk etmeye başlamış, fakat Safir Tapınak sessizliğini korumuştu. Haliyle Niuren Birliği ve Kutsal İmparatorluk oyuncuları tarafından korkaklıkla itham edilmişlerdi. Ölen 15 kişi Fa Lan tarafından bastırılsa da loncanın geri kalanını bastırmak zordu. Sonuç olarak her bir lonca yüz kadar oyuncuyla bölgeye intikal edip Parlak Kutsal Alev ve Muzaffer Dönüş oyuncularını kılıçtan geçirmişti.

 

Çok geçmeden Safir Tapınak da savaşa katılmıştı. İki tarafta da kayıplar artarken Safir Tapınak oyuncuları gitgide daha da öfkeleniyordu. Bu zamana kadar tarafsız kalmış olsalar da Muzaffer Dönüşün zorbalıklarını hiçbir zaman onaylamamışlardı. 15 üyelerinin ölümü bardağı taşıran damla olmuştu. Fa Lan artık adamlarını tutamazdı. Çünkü tutmaya çalıştığında loncada büyük ayrılıklar yaşanacağını çok iyi biliyordu.

 

Fa Lan olayları değerlendirirken şüpheli görünen noktalar dikkatini çekti. Niuren Birliği ve Kutsal İmparatorluk oyuncuları neden Safir Tapınak oyuncularını kasılmaya davet etmişlerdi? Dahası, davet ettikleri oyuncular Safir Tapınak içinde adı duyulmuş, sözü geçen oyunculardı. Kasıldıkları yere vardıktan sonra bir saat geçmeden pusuya düşürülmüşlerdi. Safir Tapınak oyuncuları öldüğünde Kutsal İmparatorluk ve Niuren Birliği ayaklanmış ve intikam almak için hazırlanmaya başlamıştı. Bir yandan da Safir Tapınağın korkaklığıyla alay ediyorlardı. Lonca içerisinde bazı oyuncular da alaylara katlanamamış gibi görünüp alevleri körüklüyorlardı. Ölen 15 kişinin hepsi de loncada meşhur isimler olunca alaylara daha fazla katlanamamışlardı. İntikam almak için arkadaşlarını yanlarına almışlar ve Safir Tapınağı karmaşaya sürüklemişlerdi.

 

Sonuçta Fa Lan’ın emri olmadan lonca harekete geçmişti. Fa Lan adamlarını kontrol edemediği için yaptıklarını görmezden gelmişti. Gerçeği kabullenmekten başka çaresi yoktu artık. Nie Yan ve Miskin Tilki ona komplo kurmuştu. O iki kurnaz serseriyi hafife almıştı!

 

Safir Tapınak güçleri bütün şiddetiyle saldırıya geçmişken Muzaffer Dönüş ve Parlak Kutsal Alev oyuncuları doğal olarak onların Niuren Birliği ve Kutsal İmparatorluk tarafına geçtiğini düşünmüştü. Bu işten dönüş yoktu. Safir Tapınak da Niuren Birliği ve Kutsal İmparatorluk ile aynı gemiye sürüklenmişti. Bundan sonra geminin batmaması için en az onlar kadar çaba göstermesi gerekecekti.

 

Fa Lan içinden Nie Yan ve Miskin Tilkiye sövüyordu. Fakat durumu kabullenmekten başka yol yoktu.

 

Bugünden itibaren Safir Tapınak tarafsız kalamazdı. Artık Niuren Birliği ve Kutsal İmparatorluk ile müttefiktiler.


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29860 Üye Sayısı
  • 281 Seri Sayısı
  • 40898 Bölüm Sayısı


creator
manga tr