Bölüm 253: Sıçrama Yüzüğü

avatar
3462 32

Rebirth of the Thief Who Roamed the World - Bölüm 253: Sıçrama Yüzüğü


 


Büyük loncaların da çok iyi bildiği gibi bir haritayı ilk temizleyen olmanın getirisi, herhangi bir zamanda temizlemenin getirisiyle karşılaştırılamazdı. Sebebi de gayet açıktı. Ekipman düşürme ihtimali ciddi anlamda artıyor ve nadir sandıklar ilk kaşif tarafından bulunuyordu. Kara altın kademe gibi rastlaması zor sandıklar bile ilk temizleyenler için nadir olmaktan çıkıyordu. Altın ve Kara Altın ekipmanların cazibesi yüksek olsa da, bir haritayı ilk temizleyen olmak zordu. Bu yüzden büyük loncalar böyle bir işe kalkışmadan önce iki defa düşünürlerdi.

 

Haritayı ilk defa temizlemenin zorluğunun bir sebebi artan Elit ve bazen de Lord sayılarıydı. Zamanında bütün oyuncuların öldüğü vakalar yaşanmıştı. Bu hatalar tekrar ettiğinde loncaların elit oyuncuları, ertesi güne sıradan biri olarak uyanabilirdi. Loncalar için fevkalade riskli olan bu işe ancak ve ancak en iyiler yeltenebilirdi. O haldeyken de oyuncuların seviyelerine eşit seviyede bir harita seçilirdi. Yüksek seviye haritaları temizlemeye çalışmak tek kelimeyle tanımlanabilirdi: İntihar!

 

Durum böyleyken kara altın sandıklar sadece büyük loncaların eline geçiyordu. Loncasız oyuncular ve küçük loncalar da onlardan kalan düşük kaliteli eşyalarla yetiniyorlardı. Arada bir talihsizlikler de yaşanıyordu elbet. Mesela kara altın sandık kilitli olduğunda ve kimsede yeterli Kilit Açma becerisi olmadığında ister istemez fırsat geri tepilmiş oluyordu.

 

Nie Yan elini sandığa koydu. Kilit Açma Uzmanı becerisi sayesinde seviyesinden yüksek sandıkları açabiliyordu.

 

“Anlaşılan Kilit Açma becerimi geliştirmek için daha fazla sandık bulmam gerekecek.” Eğilip sandığı açmaya başladı. Süreç biraz zaman alacaktı.

 

Boş durmayıp oyun sitesini açtı ve devam eden satışlara göz gezdirdi. Teklif verenlerin sayısında büyük bir artış söz konusuydu. Bazı mülklerin mevcut teklifleri 1.500 altını bulmuştu. Ve o seviyede de kalmayacak gibiydi! Satışların son anlarına kadar teklif vermeyi düşünmüyordu. Zamanı geldiğinde gözüne kestirdiği mülkü tek seferde alabilirdi.

 

Büyük ve dikkat çekici yazılarla sitenin bir köşesinde para dönüştürme ile ilgili haberler sıralanmıştı. Para dönüştürme, gerçek dünya parası dönüşümüyle hemen hemen aynı şeydi. Mesela oyun parası veya bir ekipman satmak isteyen kişi, oyunda belirlenen oranlara göre alıcısını bulur ve iletişime geçerdi. Fiyat konusunda anlaştıklarında alıcı gerçek dünya parası ile oyun içinde alışverişini yapardı.

 

Bu alışverişlerin tamamı mevzuat komisyonları tarafından takip edilirdi. Düzenlemelere göre oyun parasını kullanarak gerçek dünyada alışveriş yapılamazdı. Bunu yapmak isteyenler öncelikle oyun parasını resmi kanallar aracılığıyla gerçek dünya parasına dönüştürürdü. Bütün bu düzenlemelerin temelinde yatan sebep, oyun parasının gerçek dünya parasını yerinden etmesinin önüne geçmek ve gerçek hayata olan müdahaleyi en aza indirmekti.

 

Mülk satışları sona erdiği anda para dönüşümü başlayacaktı. İnanç’a bir anda yüklü bir para akışı olacaktı. Bu akış sonucu oyundaki ekipman ve paranın değeri artacak, büyük yatırımcılar fırsattan istifade oyunda sağlam yapılanmalar kuracaklardı.

 

Oyun içi oyuncu ticareti de hat safhaya çıkacaktı. Suikastçılar Cemiyetinin performansı bu durumun teminatıydı. Miskin Tilki, Ölüm Sevgisi ve Fa Lan’ın getirdiği kalabalık sayesinde cemiyetin üye sayısı fırlamıştı. Profesyonel oyuncular 12.000 kişiyi, müşteriler 8.000 kişiyi geçmişti. Her gün cemiyete 500 kadar görev geliyor, binlerce ticarete cemiyet aracılık ediyordu. En önemlisi de Nie Yan’ın günlük geliri 300 altına çıkmıştı.

 

Nie Yan’ın kontrolünde en karlı iki müzayede evi, çok sayıda arsa, şehirlere yayılan nice şubesiyle Yıldızlı Gece İksir Dükkanı ve gücünün zirvesindeki Niuren Birliği vardı. Cao Xu’ya karşı sağlam bir direniş göstereceği kesindi.

 

Nie Yan’ın elinde bir mülk daha satın alacak kadar parası vardı. Para dönüşümü başlamadan elinde bir kale olması elzemdi. Böylece Cao Xu’nun tükenmez servetine karşı elinde önemli bir koz olurdu.

 

Oyun yayınlanalı bir aydan fazla olmuştu, ama Nie Yan’ın tıkır tıkır işleyen bir dükkân zinciri vardı. Oyunda attığı sağlam temelden memnundu.

 

Kara altın sandık açıldı, Nie Yan düşüncelerden çıkıp sandığın içine elini daldırdı. İçeride iki eşya vardı.

 

Kara Ayin Asası (Kara Altın)                                                                                                                                            Koşul: Seviye 40
Özellikler: Hasar 332–338, Zeka +20; Kara Çiçek (Seviye 5):  Hortlak ve Makine tipi yaratıklara karşı %50 fazladan hasar
Kısıtlama: Büyücü; yalnızca İyi Taraf üyeleri kuşanabilir.

 

Kara Ayin Asası bu haritadaki yaratıkları makine tipi olduğu göz önünde bulundurulduğunda oldukça kullanışlıydı, fakat Seviye 40 koşulu bunu imkânsız kılıyordu.

 

Nie Yan asanın özelliklerini lonca sohbetinden paylaştı. “İsteyen var mı?”

 

“Patron, kaç liyakat puanı istiyorsun?” Ölümsüz Hergele hemen cevap verdi. Ekipmanları liyakat puanı ile almak lonca kuralıydı ve Nie Yan ekipmanı istediği kişiye veremezdi. Ekipmanın talipleri adil bir yarışla asayı almaya çalışmalıydı.

 

“Seviye 40 Kara Altın 8.000 puan, 20 Zekâ 6.000 puan, Seviye 5 Kara Çiçek 10.000 puan, ekstra hasar 10.000 puan.” Nie Yan özelliklere göre fiyat belirlemişti.

 

“Yani 34.000 puan! Bir bakalım… Puanım yetmiyor. İsteyen teklif verebilir.” Başka isteyen çıkmazsa takımından destekle bu asaya sahip olabilirdi.

 

Loncanın elit üyeleri ekipman ve para toplamada hızlılardı. Ellerinde fazlalık olan ekipmanları lonca hazinesine bağışlayıp liyakat puanı alırlardı. Kara Altın ekipmanlar, özellikle de bulundukları seviyedeki Kara Altın kademe ekipmanlar son derece nadirlerdi. Şu an bile elitlerin ekipmanları Altın kademeydi. Şimdi karşısında Seviye 30 Kara Altın kademe bir asa çıkmışken bu fırsatı geri tepmek olur muydu? Asanın özellikleri muhteşemdi. Seviye koşulunu sağladığı anda asayı kuşanabilirdi.

 

“Bende yeteri kadar puan var.” Yaz Böceği liyakat puanlarına hiç dokunmamış, sonuç olarak 51.000 puana kadar biriktirmişti.

 

“Adama bak! Ne kadar puan biriktirdin öyle!” Ölümsüz Hergelenin gözü korkmuştu. Yaz Böceğinin liyakat puanını gördüğünde kimsenin onunla yarışamayacağını anladı. “Kısmetimde yokmuş demek. Asa senindir.”

 

Ölümsüz Hergele, Yaz Böceği ve Kılıç Parıltısı, loncanın en zengin oyuncularıydı. Tipik elitlerin birkaç bin liyakat puanı olurdu, o da en iyi ihtimalle. Loncanın çoğunun birkaç yüz liyakat puanı vardı. İstedikleri bir ekipman olduğunda puan toplamak için canla başla çalışırlardı. On binlerce liyakat puanı olanları gördüklerinde hepsinin nutku tutulmuştu.

 

İşte gücün ve yeteneğin getirisi buydu!

 

Hiçbir itiraz olmayınca Nie Yan lonca sohbetini terk edip diğer eşyaya baktı. Bakar bakmaz da gözleri fal taşı gibi açıldı!

 

Sıçrama Yüzüğü (Kara Altın)
Tanım: Oyuncunun ağırlığını %90 düşürerek 10 metreye kadar sıçramasını sağlar. Savaş esnasında kullanılamaz.                                                                                                                                                                    Bekleme Süresi: 10 dakika
Kısıtlama: Bütün taraflar kullanabilir.

 

Elindeki hiç şüphesiz nadir ve mükemmel bir eşyaydı. Normal oyuncu gözünde beş para etmeyecek bu yüzük, Nie Yan’ın gözünde Alt Efsanevi kademe ekipmanlardan daha değerliydi.


Giriş Yap

Site İstatistikleri

  • 29837 Üye Sayısı
  • 281 Seri Sayısı
  • 40864 Bölüm Sayısı


creator
manga tr